Grup Çalışmasının Faydaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Grup Çalışmasının Faydaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Mart 2022 Bireysel çalışmanın faydaları Bireysel çalışmanın Faydaları münazara Grup halinde çalışmak daha iyidir münazara 0
Takım Liderliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Grup Çalışmasının Faydaları

Michaelsen (2007), grupların dinamiklerine ilişkin eğitim psikolojisindeki en çağdaş düşüncenin teorik bir analizini sunar. Yüksek öğretimde küçük grup öğrenimi için grup dinamiklerinin etkilerine ilişkin tartışmalarında birkaç anahtar modelden yararlanırlar.

Küçük grup ortamlarında motivasyonel öğrenmenin rolünü vurgulayan Slavin’in ‘bütünleştirici modelini’ eleştirirler; grup hedeflerinin üye motivasyonunun üç yönünü artırdığını iddia ediyor, yani ‘bireysel öğrenme arzusu, diğer üyelerin öğrenmesini ne ölçüde teşvik ettikleri ve üyelerin öğrenme çabalarını destekleme istekleri vardır.

Van Meter & Stevens, ‘bireysel üyelerin öğrenmesi için çıkarımları olan, kendi başına gruplama değil, işbirlikçi söylemin yapısı’ olduğunu öne sürüyorlar, bunun akranların tartışma noktalarını genişleterek grup arkadaşlarına tepki verme şekli olduğunu savunuyorlar. 

Daha fazla anlaşamadık: WebCT E-Öğrenim ortamını kullanarak öğrenci eleştirisini ve tartışmasını teşvik etmek için öğretim kadrosu tarafından çok çaba harcanıyor. Her grup için tartışma gönderileri izlenir ve tartışmanın oluşması umuduyla öğretim kadrosu tarafından düzenli olarak yorumlar gönderilir.

‘Geri bildirim’ mekanizması elbette öğrenci gruplarının yatırımlarının haftalık olarak nasıl performans gösterdiğidir. Öğrenciler hafta başında makro, ülke ve hisse senedi haberlerine göre yatırımlarını değiştirirler. Kararlarının katma değer sağlayıp sağlamadığını görmek için kâr veya zararlarını hesaplarlar. Ardından, gelecek hafta daha iyi kararlar alma umuduyla kararlarını yansıtır, eleştirir ve tartışırlar. Öğrenciler, grup ortamında nasıl öğreneceklerini sürekli olarak öğrenirler.

Ele alınmayan bir konu, oldukça ‘gürültülü’ yatırım ortamı ve bunun grup öğrenimi üzerindeki etkisidir. Finansal piyasaları tahmin etmek çok zordur. Sonuç olarak, çok çalışmaya ve grup etkileşimine rağmen, yatırım kararları düşük performansa yol açabilir.

Bu, öğrenciler için motivasyon kırıcı olabilir ve öğrenmeleri için verimsiz olabilir. Buna karşı koymak için, mutlak değil, göreceli yatırım performansı vurgulanır. Bu şekilde öğrenciler, yatırım kararlarını bir bütün olarak piyasa yerine akranlarıyla karşılaştırabilirler. Yine de, hayatta olduğu gibi, çok çalışmak başarının ön koşuludur, ancak bunun garantisi yoktur.


grup çalışmasının faydaları 2. sınıf
Grup çalışmasının Avantajları ve dezavantajları
Bireysel çalışmanın Faydaları münazara
Grup halinde çalışmak daha iyidir münazara
Takım çalışması örnekleri
Takım çalışması nedir
Bireysel çalışmanın faydaları
Grup çalışmasının zararları


Burada rapor edilen grup projesinin nicel analizi, durumun bizim için böyle olduğuna dair bütünsel bir gösterge vermese de, bir müfredat olarak projenin nitel değerlendirmesinde bu yönlere ilişkin daha fazla potansiyel (daha az kararlı olsa da) kanıt gördük. inovasyon daha sonra tartışıldı. Daha önce belirlediğimiz gibi ve diğerleri tarafından sağlanan modellerin, grup öğreniminin merkezi olarak söylem teorilerini desteklemek için ampirik kanıtlar sağladığını iddia etseler de, şunları reddederler:

Grup dinamiği literatüründen elde edilen 50 yıllık kanıtlar, gruplardaki söylem yapılarının, gruplar zaman içinde olgunlaştıkça açıkça farklı ve belirgin şekilde farklı aşamalardan geçerek geliştiğini göstermektedir. En azından, grup olgunluğu değerleri, küçük grup öğrenme modellerinde en önemli “bağlamsal faktörler” arasında bahseder. Ayrıca, bu eksikliğin düzeltilmesi, mevcut küçük grup öğrenme modellerimizin yeniden yapılandırılmasını gerektirebilir. Kanaatimizce, bireyler gibi grupların da öğrenmeyi öğrendiği gerçeğini hesaba katmadıkça, herhangi bir küçük grup öğrenme modeli eksik olacaktır.

Elbette bunun önerdiği şey, müfredat tasarımının “etkililiğe dönüşmeleri için grupları yeterince uzun süre bir arada tutması ve hem bilişsel çabaları hem de etkili grup etkileşimini desteklemesi” gerektiğidir.

Sweet & Michaelsen’in (2007) değerli makalesi, yüz yüze bağlamlarda araştırma bağlamında yazılmıştır, ancak grup dinamiklerindeki ampirik araştırmaya dayanarak belirledikleri öğretim tasarımı ilkelerinin E-Öğrenmede faydalı olacağı varsayılabilir. ayarlar. Yukarıda rapor edilen grup projesinin nicel araştırmasıyla meşgulken, bu daha ampirik çalışmayı, ünitenin genel pedagojik yönlerinin bütüncül, nitel bir değerlendirmesiyle tamamlamak istedik ve bu, başka bir yerde ayrıntılı olarak rapor edildi.

Bu durumda değerlendirme planı, ünitedeki öğrenci deneyimini araştırmak için oluşturulurken, entegre değerlendirme stratejisinin özellikle istenen öğrenme çıktılarını nasıl elde ettiğini ve öğrencilerin tamamlamak için çevrimiçi olarak nasıl meşgul olduklarını incelemeye odaklandı. değerlendirme görevlerini yerine getirir ve birimin tartışma ve söylem yoluyla eleştiri ve analiz becerilerini geliştirme hedeflerini karşılar.

Değerlendirme, öğrencilerin E-Öğrenim tartışma forumunun problem çözme ve analiz becerilerini geliştirmeye ve değerlendirme stratejisine ilişkin algılarına katkıda bulunduğunu algılayıp algılamadıklarını belirlemeyi amaçladı. Veri toplama nispeten standarttı ve değerlendirmede çevrimiçi anketler ve odak grup görüşmeleri kullanıldı.

Öğrencilerin sanal grup planlama ve tartışma oturumlarını yürütmek ve onlar için gerekli haftalık raporları hazırlamak için kurumsal ÖYS’nin yanı sıra ücretsiz bir anlık mesajlaşma aracını kullandıklarını belirtmekte fayda var (Anlık mesajlaşma-sohbet- kullanımı birim koordinatörü tarafından planlanmamıştı, ancak öğrenci başlattı.)

Anket verileri, öğrencilerin çevrimiçi sitede sağlanan araçları kullanarak gruplarının performansını diğerleriyle karşılaştırmaktan keyif aldıklarını gösterdi; çevrimiçi sohbet forumunun grup atamasını kolaylaştırdığını düşünmediler; genellikle çevrimiçi tartışma forumunun değeri konusunda tarafsızdılar. Odak grup görüşmesinde öğrenciler, herhangi bir çevrimiçi tartışmanın (eşzamanlı veya eşzamansız) başarısının, yanıt verebilirlik anlayışlarında yattığını fark ettiler.

Bununla birlikte, “yüz yüze olduğu kadar iyi olmadığını” ve daha da önemlisi “kullanışlılığının bireye ve motivasyonuna bağlı olduğunu” hissettiklerini belirtmekte gecikmediler. Öğrenciler sohbet özelliğini yoğun bir şekilde kullanırken, bir öğrenci sohbette ‘sizinle tartışıyorlarsa insanların nasıl tepki verdiğini göremezsiniz’ ve bunun tartışmanın başarısını ölçmede bir dezavantaj olabileceğini açıkladı.

Öğrenciler, başarılı bir E-Öğrenim için motivasyonun ve sosyal varlığın (“yanıt verebilirlik” olarak nitelendirdikleri şey) ve oluşturdukları E-Öğrenim ortamını değerlendirme görevleriyle bütünleştirmek için kendileri ve akranlarıyla fırsatlar bulmanın öneminin çok iyi farkındaydılar. Başarılı öğrenme çıktılarını destekler.

Öğrenciler, ünitenin yatırım kararlarında işbirlikçi söylem, tartışma ve karar vermeyi aşıladığını ve yatırım karar süreçlerinin nasıl “tartışma ve tartışmayı birleştirebileceğini ve bunun nasıl daha iyi yatırım kararlarına yol açabileceğini” anladıklarını fark ettiler. Bununla birlikte, bu bilginin edinilmesini tamamen E-Öğrenim ortamına veya teknolojiye atfetmediler.

Genel olarak öğrenciler, tartışma forumu ve sohbet forumu da dahil olmak üzere çevrimiçi ortamın aşılanmaya çalışılan derin öğrenme için temel olmadığını hissettiler. Öğrenciler, bu tür bir öğrenme yaklaşımının çevrimiçi öğrenme sitesi olmadan elde edilebileceğine inandılar. Başka bir deyişle, öğrenciler çevrimiçi deneyimi, ünitenin derin öğrenme hedeflerine ulaşmada tamamlayıcı veya destekleyici bir rol sağladığını fark ettiler: bu gerekli değildi ama biraz yardımcı oldu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir