Bilgisayar Bilimleri ve Beşeri Bilimler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgisayar Bilimleri ve Beşeri Bilimler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Mart 2022 Bilgisayar Bilimcisi Bilgisayar Bilimleri Lisans Delikli kart teknolojisinin kullanıldığı ilk bilgisayar 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

Gelecek Trendleri

Daha önce belirtilen çağdaş küçük grup öğrenimi teorilerine dayanarak, muhtemelen asıl meselenin ne olduğuna, grup proje çalışmasında meydana gelen öğrenmeyi nasıl değerlendireceğimize dönmeliyiz? Proje çıktılarının bireysel öğrenmeyi yansıttığına güvenilemezse ve çeşitli grup süreci ölçümlerine öğrenmeye duyarlı moderasyon endeksleri olarak güvenilemezse, bu öğrenmeyi nasıl geçerli bir şekilde değerlendirebiliriz?

Bu bölümde aktardığımız çalışma, son tahlilde bireysel öğrenmenin bireysel olarak değerlendirilmesi gerektiğini önermektedir. Vaka çalışmamızın belirli bir öğretim bağlamında sadece bir tanesi olduğuna dikkat çekiyoruz. Ancak buradaki bulgular genelleştirilebilirse, o zaman belki de grup projelerini değerlendirme fırsatları değil, bir tür öğrenme deneyimi olacak şekilde yeniden tanımlamalıyız.

Yukarıda tartışılan beklenmedik durumların olası etkisi göz önüne alındığında, öğrencilerin taahhütte bulunmalarını ve katılmalarını sağlamak için bunları yapılandırmanın yollarını bulmamız gerekebilir. Bu, grup projelerini işyeri proje ekipleri üzerinde modellemek değil, daha çok arzu ettiğimiz öğrenci öğrenme davranışlarını teşvik etmek için kasıtlı olarak tasarlamak anlamına gelebilir. Ancak buradaki basit sonuç, bireysel değerlendirmelerin zorunlu olarak veya doğrudan proje sonuçlarından kaynaklandığını varsayamayacağımızdır.

Bu metindeki diğer çalışmaların ışığında, deneyimlerimizin, eğitim ve diğer teknolojilerdeki sürekli büyüme ve gelişmeden doğabilecek öğrenme ortamları ve öğrenme deneyimleri ve değerlendirme türleri için çıkarımları vardır. Brack ve Van Damme tarafından Bölüm 3’te açıklandığı gibi wikilerin kullanımı üniversite eğitim programlarında daha resmi olarak nasıl uygulanabilir?

Bu tür işbirlikçi E-Öğrenim ortamlarının, bazılarının “yüksek riskli” özet değerlendirme olarak adlandırdıkları şeyde bize geçerli ve güvenilir değerlendirme fırsatları sunmasını bekleyebilir miyiz? E-Öğrenim ortamlarında grupların oluşma ve işlev görme biçimleri hakkında yüz yüze pedagojilere dayalı çok fazla varsayımda mı bulunduk?

Sonuç

E-Öğrenim ortamları, mükemmel ve yenilikçi eğitim tasarımının yokluğunda başarılı olmayacaktır. Bu bölümde rapor edilen grup projesinin müfredat tasarımı, grup halinde öğrenmenin potansiyeline olan ilgimiz ve proje çalışması atama notlarının bireysel öğrenme kazanımı için bir vekil olarak kabul edilip edilemeyeceği ve aynı zamanda kritik türde eleştirel öğrenmeyi teşvik etmeye olan ilgimiz tarafından yönlendirildi. Sezgisel olarak bildiğimiz söylem, öğrencilerimizde derin öğrenmeyi teşvik edebilir. Çevrimiçi işbirliği için bir olanağın eklenmesinin, amaçlanan her iki hedefi de destekleyebileceğini varsaydık. Ancak, bizim için bu durumda, kanıtlar her iki amaçlanan sonuç için de ikna edici değildi.

Gruplar, sahip olabilecekleri ilgili uzmanlık ne olursa olsun, projelerinin gerektirdiği görev ve faaliyetlerle uyumlu hale geldiklerinde, yüksek kaliteli öğrenme sonuçlarının ortaya çıkacağını tahmin edebiliriz. Bu, üyelerin kendileri için uygun oldukları belirli görevleri tek başlarına üstlenmeleri anlamına gelebilir. Farklı faaliyetler üzerinde çalışan farklı üye kombinasyonları anlamına gelebilir.


Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri Lisans
Bilgisayar Bilimcisi
Bilgisayar bilimi iş imkanları
Türkiye bilgisayar bilimleri
Bilgisayar dersi 9. Sınıf
Delikli kart teknolojisinin kullanıldığı ilk bilgisayar
Eski bilgisayar markaları


Grup içinde bir yerde grup organizasyonu ve işleyişinde uzmanlık gerektirir. Proje çalışmasının kapsamlı bir şekilde eleştirilmesini sağlamak için bir yerde minimum düzeyde içerik uzmanlığı gerektirecektir. Ancak bunların hiçbiri, tüm üyelerin yüksek veya hatta eşdeğer düzeyde içerik anlayışı geliştirmesini gerektirmez.

Öğrenci proje gruplarının böylesine işlevsel bir resmi, grup üyelerinin daha alt düzeydeki akranlarını desteklediği ve geliştirdiği bir işbirliğine dayalı etkileşim görüntüsüne uymayabilir ve bundan yakınabiliriz. Ancak böyle bir tablo, proje bazlı bir işaretleme rejiminin doğasında bulunan beklenmedik durumların basit bir sonucu olarak görülebilir. Ve geriye dönüp bakıldığında, bu resim muhtemelen proje ekiplerinin ticari, “eğitim dışı” bir ortamda nasıl çalışabileceğinden çok farklı değildir.

Bilgisayar Bilimleri ve Beşeri Bilimlerde E-Öğrenim Kurslarının Doğrulanması: Bir Bağlam Meselesi

E-öğrenmenin (EL) ampirik değerlendirmesi için birleşik bir çerçeve sunmak amacıyla, bu bölüm kapsamlı bir teknoloji üniversitesinde yürütülen üç çalışmanın bulgularını sunmaktadır. Bir arşiv çalışması olan ilki, lisans bilgisayar bilimleri ve beşeri bilimler derslerinde öğrenci performansına odaklanır. EL sınıflarında üç kez verilen bir anket olan ikinci çalışma, öğrenme stili, genel beklenti ve öğrenci performansındaki etkileşim değişkenlerini araştırır.

Üçüncü çalışma, bilgisayar aracılı bilgi okuryazarlığı konusunda öğrenci performansını araştırmaktadır. Arşiv, süreç ve performansa dayalı tekniklere odaklanan bu üç çalışma birlikte ele alındığında, kapsamlı bir değerlendirme modelinin, hissedarların ortaöğretim sonrası asenkron öğrenmenin karmaşıklıkları hakkında bilinçli kararlar vermelerine olanak tanıyan bir bilgi derinliği sağlama potansiyeline sahip olduğunu öne sürüyor. 

Bu bölümün amacı, öğrenci sonuçlarını hedefleyen üç e-öğrenme (EL) çalışmasından elde edilen kanıtları sunmaktır. Çalışmalar, potansiyel başarı için bir profil belirlemek ve kayıt ve kurs kaydının sınırlandırılmasına yönelik politika kılavuz ilkelerini desteklemek için yapılmıştır.

Bu amaca, EL’nin tarihsel olarak geleneksel yüz yüze sınıflara asenkron, çevrimiçi bir alternatif olarak sunulduğu Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kapsamlı bir teknoloji üniversitesinde yürütülen üç çalışmanın tartışılmasıyla elde edilir. “sanal sınıf” ortamı sağlayan Webboard, WebCT ve Moodle olarak; Bununla birlikte, iki kurs verme modu arasındaki kalıcılık ve başarı oranlarındaki fark, çevrimiçi bölümler için nispeten daha düşüktür.

İlk çalışma arşivdir ve lisans bilgisayar bilimleri ve beşeri bilimler derslerinde öğrenci performansına odaklanır. Beşeri bilimler EL kurslarında üç kez dağıtılan bir anket olan ikinci çalışma, öğrenme stili, genel beklenti ve öğrenci performansındaki etkileşim değişkenlerini araştırır.

Üçüncü çalışma, bilgisayar aracılı bilgi okuryazarlığı görevlerinde öğrenci performansını araştırır. Bulgularımız sadece İngilizce bölümlerindeki öğrencilerin başarılı olmak için gerekli teknik ve bilgi okuryazarlığı becerilerinden yoksun olduğunu doğrulamakla kalmıyor. Birlikte ele alındığında, bu arşiv, süreç ve performansa dayalı teknikler, EL’nin ampirik değerlendirmesi için birleşik bir çerçeve sağlar. Bulgularımız, kapsamlı bir değerlendirme modelinin, ortaöğretim sonrası eğitimde eşzamansız öğrenmenin karmaşıklıkları hakkında paydaşların bilinçli kararlar vermesine olanak tanıyan bir bilgi derinliği sağlama potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

New Jersey Teknoloji Enstitüsü’nün (NJIT), 1980’lerde üniversitenin Bilgisayar ve Bilgi Bilimi Bölümü’ndeki araştırmacıların orijinal Sanal Sınıfta kullanılmak üzere Elektronik Bilgi Değişim Sistemini oluşturup dağıttığı e-öğrenmede (EL) bir geçmişi vardır. 

2002 yılında, kayıt yüksekliğinde bilgisayar eğitimi ile sunulan 150 EL sınıf bölümlerinin (15 haftalık dönem gruplarının) yaklaşık dörtte üçü, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde bilgisayar bilimi veya bilgi sistemlerindeydi.

Bugün, 2008 sonbaharında kayıtlı 5.585 lisans öğrencisi ve 2.822 lisansüstü öğrencisiyle, EL’ye olan talep güçlü olmaya devam ediyor ve mevcut akademik yıl boyunca sunulan yaklaşık 60 EL bölümünün disiplin dağılımı, bilgisayar bilimi, bilgi sistemler, bilgi teknolojisi ve yönetim; üniversitenin beşeri bilimlerdeki genel üniversite gereksinimlerinin birçoğu da EL formatında sunulmaktadır. Tüm sınıf öğretmenleri tarihsel olarak yüksek kaliteli eğitim vermeye kararlıdır ve hepsi, kurs başarısı ve derece tamamlama açısından olumlu öğrenci sonuçlarını kolaylaştırmak için bu kursların değerlendirilmesine ilişkin karar vermede deneysel bir temele bağlıdır.

Bu bölüm, E-Öğrenim kursları sunmanın karmaşıklıklarıyla yüzleşmek için arşiv çalışmaları, anketler ve performans ölçümleri aracılığıyla çabalarımızı sunar. Misyon ve vizyon açısından, ideal olarak başarılı asenkron öğretime uygun olacak bir çevrede, tüm önlemlerin eşsiz bir başarı bildireceği düşünülebilir, ancak bu tek tip bir durum değildir.

Bilginin doğrulanmasında yer alan karmaşık değişkenler ve doğrulama süreçleri konusundaki anlayışımızda çok şey kazanılmış olsa da, daha yapılacak çok şey var. Çalışmalarımız, çeşitli hissedarlar eşzamansız olarak sunulan lisans derslerinde gerçekte ne olduğunu araştırdığında üçgenleştirilmiş bir modelin umut verici olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir