Detaylandırma Öğretim Teorisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Detaylandırma Öğretim Teorisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Kasım 2021 Eğitim yaklaşımları Eğitimde yaklaşım modelleri Öğrenci merkezli öğretim yöntemleri nelerdir Öğrenme Öğretme kuram ve Yaklaşımları ders Notları PDF Öğrenme yaklaşımı nedir öğrenme-öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri 0
Program Tipolojisi

Süreç Bilgisi

Çeşitlilikten bağımsız olarak, bazı ilkelerin “burada icat edildi” yaklaşımı için ampirik desteği olduğu görülmektedir. Aşağıdakiler, bu tür ilkelerin küçük bir örneğidir:

● Bölge sistemik değişim için yeterli düzeyde hazır olmadıkça sistemik değişime girişilmemelidir. Bu tür bir hazırlığın oluşturulmasına yardımcı olmak için zaman harcanabilir.
● Okul bölgesinin kurumsal tasarımı, değişim sürecinin başlarında bürokratik olandan katılımcı ve işbirlikçi olana değiştirilmelidir. Bu, dönüşümcü liderlik ilkelerinin kullanılmasını gerektirir.
● Sistemik değişim sürecinde deneyimli bir kolaylaştırıcı kullanılmalıdır.
● Çaba öncelikle paydaşlara (özellikle yeni sistemin uygulanmasından en çok sorumlu olanlara) eğitimle ilgili düşünce veya zihinsel modellerini geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanmalıdır.
● Okul bölgesi (topluluk dahil) değişim birimi olmalıdır.
● Öğrenme, değişim çabasının merkezinde olmalıdır.
● Değişim, temel çalışma sürecinde, iç sosyal yapıda ve topluluk ilişkilerinde eş zamanlı olarak gerçekleşmelidir.
● Sistemik değişim için siyasi destek oluşturmak için erken çaba gösterilmelidir.
● Müfettiş ve öğretmenler birliği başkanı, değişim çabası için erken savunuculuk sağlamalıdır.
● Değişim çabasına siyasi destek sağlamak için bir liderlik ekibi oluşturulmalıdır.
● Tasarım çalışmasına öncülük edecek bir okul tasarım ekibi oluşturulmalıdır. Değişimden etkilenecek tüm gruplardan (öğretmenler, veliler, öğrenciler) yedi ila dokuz kişiden oluşmalıdır.
● Hiç kimse değişmeye zorlanmamalıdır.
● Değişime gidecek herkese (öğrenciler, veliler, öğretmenler ve yöneticiler) değişime hazırlanmaları için eğitim verilmelidir.

ESD’deki hem ürün hem de süreç bilgi temelleri, geliştirmenin nispeten erken aşamalarındadır.

Detaylandırma Öğretim Teorisi

Detaylandırma öğretim teorisi, öğrenmeyi daha anlamlı hale getirmeye yardımcı olan ve öğrenenler için daha motive edici olan sıralama talimatına bütünsel bir yaklaşım sunar. Ayrıca, öğrencilerin öğrenme sürecinde bazı kapsam ve sıralama kararları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlayabilir.

Bu, 1900’den beri eğitim ve öğretimin tipik özelliği olan parçadan bütüne sıralama, içeriğin yüzeysel kapsamı ve kapsam ve sıralama kararları üzerindeki öğretmen kontrolü ile keskin bir tezat oluşturuyor. (“İçerik” terimi burada, Bu nedenle öğretebileceğiniz tüm görevleri ve her türlü bilgiyi içerir; “içerik analizi” terimi “görev analizini” içerir.)

Ayrıntılandırma teorisi, farklı öğretim durumları için farklı türde dizilere ihtiyaç olduğunu kabul eder. Böylece, kapsam ve dizi üzerindeki son çalışmaları, deliklerin bulunduğu işi genişleterek, tek bir tutarlı çerçeve içinde sentezler. Şu anda, duygusal alanla değil, yalnızca bilişsel ve psikomotor alanlarla ilgilenmektedir.

Detaylandırma teorisini anlamak için, detaylandırma teorisinin formu ve öğretimsel sıralamanın doğası hakkında bazı genel konularla başlamak faydalı olacaktır. Daha sonra farklı türde detaylandırma dizileri gerektiren durum türleri tartışılır. Son olarak, detaylandırma teorisinin sunduğu üç ana dizi türü tanımlanmıştır.


Öğrenme Öğretme kuram ve Yaklaşımları ders Notları PDF
Öğrenme yaklaşımı nedir
Öğrenme modelleri nelerdir
öğrenme – öğretme kuram ve yaklaşımları özet
Eğitimde yaklaşım modelleri
öğrenme-öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri
Öğrenci merkezli öğretim yöntemleri nelerdir
Eğitim yaklaşımları


Detaylandırma Sıralaması ile İlgili Genel Sorunlar

Genel bir konu, detaylandırma teorisinin tanımlayıcı bir teoriden ziyade bir tasarım teorisi olmasıdır; bu, tanımlamalar ve sonuçlar çıkarmak yerine hedeflere ulaşmaya ve karar vermeye yönelik olduğu anlamına gelir.

Amacı, eldeki duruma uygun bir dizi kriter tarafından “en iyi”nin belirlendiği, belirli bir hedefe ulaşmak için en iyi araçlar hakkında rehberlik sunmaktır. Bu nedenle, ayrıntılandırma teorisinin ana bölümleri (1) yöntemler ve (2) her bir yöntemin en iyi olabileceği durumlardır.

Ayrıca, detaylandırma teorisi bir öğretim teorisidir; bu, amacının farklı durumlar için hangi öğretim yöntemlerinin en iyi olabileceği konusunda rehberlik sunmak olduğu anlamına gelir. Ayrıntılandırma teorisi yalnızca makro düzeydeki (geniş) yöntemlerle ilgilenir: kapsam ve sıralama kararları vermek için rehberlik – neyin öğretileceğine ve hangi sırayla öğretileceğine ilişkin kararlar.

İlişkilere Dayalı Sıralama

İkinci genel konu, her bir sıralama yönteminin, içeriğin bölümleri arasındaki tek bir ilişki tipine dayanmasıdır. Örneğin, tarihsel bir dizi, olayların gerçek dizisinin kronolojik ilişkisine dayanır. Eğitimde en yaygın sıralama türü olan prosedürel sıralama, prosedürdeki adımların “performans sırası” ilişkisine dayanır.

Hiyerarşik bir sıralama, bir görevi oluşturan çeşitli beceriler ve alt beceriler arasındaki öğrenme ön koşullarının ilişkisine dayanır. Ve “basitleştirici koşullar” dizisi (daha sonra açıklanacaktır), karmaşık bir görevin farklı versiyonlarının karmaşıklık derecesinin ilişkisine dayanmaktadır.

Topikal ve Spiral Sıralama

Üçüncü bir genel konu, temelde farklı olan iki temel dizileme modelinin kullanılabilmesidir: topikal ve spiral. Topikal sıralamada, bir konu (veya görev), bir sonrakine geçmeden önce arzu edilen anlayış (veya yeterlilik) derinliğine öğretilir. Spiral sıralamada, öğrenciler birkaç geçişte kademeli olarak bir konuya (veya göreve) hakim olurlar. Her konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için geri dönmeden önce bir konunun (veya görevin), ardından diğerinin ve diğerinin temellerini öğrenirler. Bu desen hepsi için istenilen derinlik ve genişliğe ulaşılana kadar devam eder.

Spiral ve topikal sıralamayı iki ayrı kategori olarak düşünmek yerine, bunları bir süreklilik boyunca iki uç nokta olarak düşünmek faydalıdır. O halde, öğretim tasarımcısının (veya öğrencinin) kararı, verilen herhangi bir eğitim programı veya müfredatı ve herhangi bir grup veya bireysel öğrenci için sürekliliğin neresinde olacağı veya sürekliliğin herhangi bir noktasında ne zaman olacağıdır.

Etki Alanı Uzmanlığı ve Görev Uzmanlığı için Farklı Sıralamalar

Ayrıntılandırma teorisi, farklı sıralamaların farklı durumlar için en iyisi olduğu fikri üzerine kurulmuştur, çünkü farklı sıralama yöntemleri içerik içindeki farklı ilişki türlerine dayanır ve farklı uzmanlık türleri için farklı ilişkiler önemlidir. Dolayısıyla, öğrenmeyi en çok kolaylaştıracak sıralama, kişinin geliştirmek istediği uzmanlık türüne bağlıdır.

Detaylandırma teorisi, görev uzmanlığı ile konu alanı uzmanlığı arasında ayrım yapar. Görev uzmanlığı ile öğrenci, bir projeyi yönetmek, bir ürünü satmak veya bir yıllık plan yazmak gibi bir görevde uzman olur. Alan uzmanlığı ile öğrenci, ekonomi, elektronik veya fizik gibi belirli bir göreve bağlı olmayan (ancak çoğu zaman birçok görevle ilgili) bir konu alanında uzman olur. Bu, prosedürel ve bildirimsel bilgi arasındaki ayrımdan farklıdır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir