Süreç Bilgisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Süreç Bilgisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Kasım 2021 Süreç Etkileşim Matrisi Nedir Süreç İYİLEŞTİRME yöntemleri nelerdir Süreç Yönetimi Nedir Süreç Yönetimi Özellikleri Süreç yönetimi PDF 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Ürün Bilgisi

Ürün bilgisi, (1) farklı türdeki eğitim sistemlerinin vizyonlarından ve (2) her tür eğitim sistemi ile hizmet ettiği daha büyük sistemlerin özellikleri ve ihtiyaçları arasındaki bağlantılardan oluşur. Örneğin, aşağıdaki analizi düşünün.

Eğitimcilerin kesin olarak bildiği bir şey, farklı insanların farklı oranlarda öğrendiğidir. Yine de endüstriyel çağ eğitim sistemlerimiz, bir grup öğrenciye sabit bir miktarda içerik sunarak, kimin A aldığını ve kimin başarısız olduğunu görmek için bir yarışa dönüşüyor. Zamanı sabit tutarak, standartların elde edilmesini değişmeye zorlarız.

Mevcut sistemlerimiz öğrenme için tasarlanmamıştır; endüstriyel çağın ihtiyaçlarına uygun tasnif için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, bilgi çalışmasının baskın olduğu bilgi çağı toplumumuz, tüm öğrencilerin öğrenmesini, hiçbir çocuğun geride bırakılmamasını gerektirir. Eğer bu yeni eğitim ihtiyacını karşılayacaksak, zamanı sabit tutmayı bırakmalı ve bunun yerine her öğrenciye onlara hakim olması için gerektiği kadar zaman vererek kazanımları sabit tutmalıyız.

Ancak, zamana dayalı bir sistemden kazanıma dayalı bir sisteme geçmek, grup bazlı ilerlemeden kişiselleştirilmiş ilerlemeye geçmemiz gerektiği anlamına gelir. Bu da, bir meclisteki çok sayıda küçük alet gibi, bir öğretmenden diğerine dönen öğrenci gruplarına bilgi dağıtmak yerine, öğretmenin rolünü bir koç veya yönetici rolüne değiştirmeyi gerektirir. hat.

Bu, öğrenmenin öncelikle öğretmen dışındaki kaynaklardan gerçekleşmesini gerektirir. Bu nedenle teknoloji ve diğer kaynaklar (akranlar dahil) önemli ölçüde farklı şekillerde kullanılmalıdır. Teknoloji entegrasyonuna odaklanmak yerine, şu anda sınıflarda yapılanları geliştirmek için teknolojiyi kullanmak yerine, daha önce mümkün olmayan şeyleri yapmak için teknolojiyi kullanarak teknoloji dönüşümüne odaklanmalıyız.

Ayrıca, değerlendirme sistemlerimizin norm referanslıdan (öğrencileri birbirleriyle karşılaştırma) kriter referanslıya (öğrenci performansını bir standartla karşılaştırma) değiştirmesi gerekiyor. Mevcut karnelerimizin ve transkriptlerimizin yerini alan bir “kazanım envanteri” tasavvur edilebilir.


Süreç Nedir
Süreç yönetimi
Süreç İYİLEŞTİRME yöntemleri nelerdir
Süreç Yönetimi aşamaları
Süreç Yönetimi Özellikleri
Süreç yönetimi PDF
Süreç Etkileşim Matrisi Nedir
Süreç Yönetimi Nedir


Daha geniş toplumsal değişiklikleri araştırarak ve bunların eğitimle ilgili etkilerini keşfederek ürün bilgisi oluşturmak için, Daniel Bell (1973), Alvin Toffler (1980) ve Robert Reich (1991) gibi birkaç tane tanımlamış olan kişilerin çalışmalarına bakmak da yararlıdır. tarım çağından sanayi çağına ve şimdi de bazılarının bilgi çağı olarak adlandırdıkları döneme kadar toplumumuzun geçirdiği büyük değişimler. Bunlara ve diğer bilim adamlarına göre, bilgi çağındaki organizasyonlar ile endüstriyel çağındaki muadilleri arasında ortaya çıkan farklılıkları karakterize eden “anahtar işaretler” vardır.

Bu kilit işaretler, yeni eğitim sistemlerimizin tasarımına rehberlik etmesi gereken temel fikirler hakkında fikir verebilir. Örneğin, otuz öğrenciden oluşan bir grubun aynı şeyi aynı anda ve oranda öğrenmesi gereken bir sistemden, her öğrencinin bir kazanım standardında ustalaşmak için gerektiği kadar uzun süre aldığı bir sisteme geçiş, açıkça özelleştirmeyi gerektirir. Benzer şekilde, mevcut eğitim sistemlerimiz de uygunluk ve uygunluk üzerine kuruludur. Öğrencilerden genellikle oturmaları, sessiz olmaları ve kendilerine söyleneni yapmaları beklenir.

Öğrenmeleri öğretmen tarafından yönlendirilir. Ancak işverenler artık sorunları çözmek için inisiyatif alacak ve işyerine çeşitlilik, özellikle de farklı bakış açıları getirecek insanlar istiyor. Bunların her ikisi de bir takımın sorunları çözme ve rekabette öne geçme yeteneğini geliştirir. Topluluklar ve aileler de inisiyatif alacak ve çeşitliliğe saygı gösterecek insanlara ihtiyaç duyar. Eğitimin hizmet ettiği sistemlerin bilgi çağında eğitim sistemlerimiz tarafından desteklenmesi için çeşitlilik ve inisiyatife ihtiyacı vardır. Bu kilit işaretleri anlamak, ESD’de sağlam bir ürün bilgi tabanı oluşturmada değerli bir rol oynayabilir.

Peki şu anda hangi ürün bilgisine sahibiz? New American Schools Development Corporation, 1990’da Başkan George HW Bush tarafından çağrıldığı gibi “kalıpları kıran okulların” gelişimini teşvik etme misyonunu üstlendi. Bu, ATLAS, Co. gibi yedi kapsamlı okul tasarımının geliştirilmesi ve uygulanmasıyla sonuçlandı. -NET, Modern Red Schoolhouse ve Roots and Wings.

Bununla birlikte, bu tasarımlar büyük ölçüde toplumun değişen eğitim ihtiyaçlarının dikkatli bir şekilde incelenmesi ve bu yeni ihtiyaçları karşılamak için öğretme ve öğrenme süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi yoluyla ortaya çıkmadı ve dolayısıyla mevcut okul sisteminin “kalıpını büyük ölçüde kırmadı”. Ayrıca, genellikle amaçlandığı gibi uygulanmadı ve öğrencinin öğrenmesinde istenen iyileştirmeleri sağlamadı.

Bununla birlikte, bu tasarımlar, okul sistemlerinin nasıl olması gerektiği konusunda rehberlik sağlayan “ürün” bilgisini temsil etmektedir. Daha az kapsamlı çalışılmış olsa da daha umut verici olan diğer rehberlik, beyin temelli öğrenme sistemleri vizyonunda ve bir bilgi çağı eğitim sistemi vizyonunda bulunabilir.

Süreç Bilgisi

Süreç bilgisi, ya yeni bir eğitim sisteminin nasıl tasarlanacağına ya da mevcut bir eğitim sisteminin kendini dönüştürmesine nasıl yardım edileceğine odaklanabilir. Bilgi tabanının bu kısmı, sistemik değişimin önündeki engelleri ve başarılı bir değişim çabasına yol açması en muhtemel olan faaliyetleri araştırır. Sonuç, sistemik değişim için bir dizi ilke ve yöntemdir.

Sistemik değişime yönelik, hiçbiri iyi geliştirilmemiş, araştırılmamış ve doğrulanmamış birçok yaklaşım vardır. Bir yaklaşım, “uzmanların” kapsamlı yeni bir sistem (ürün) geliştirmesi ve bir okul bölgesindeki liderliğin, uygulama planları ve yardım (süreç) ile tamamlanmış tasarımı satın almasını sağlamaktır.

Bu “başka yerde icat edilmiş” yaklaşım birçok nedenden dolayı çok başarılı olmamıştır. Birincisi, insanların değiştirilmekten hoşlanmamasıdır. Kontrolde olduklarında değişime çok daha açıklar. Bir diğeri, sistemsel değişimin, bir sistemdeki insanların, değişimin başarılı olması için sistemin faaliyetleri ve yapısı hakkında farklı zihinsel modeller benimsemesini gerektirmesidir. Bu yaklaşım, sistemik değişimin bu önemli ilkesini gözden kaçırmaktadır.

İkinci bir yaklaşım, bir okul sisteminin kendi yeni sistemini (ürününü) tasarlaması ve uygulamasıdır (işlemesidir). Bu yaklaşımın bir varyasyonu, tüm paydaşların (küçük bir lider grubunun aksine) dahil olduğu ve değişim sürecine ve yeni sistemin doğasına sahip çıktığı bir süreçtir.

Bu “burada icat edildi” yaklaşımının bir başka varyasyonu, bir bölgedeki tüm okullardan ziyade sadece birkaç okulun değişmesini gerektiren bir süreçtir. Üçüncü bir varyasyon, bir bina içinde birkaç özerk okul oluşturmak ve tüm okul binasını değiştirmek yerine, başlangıçta okul içindeki okullardan sadece birini değiştirmektir. Bu yaklaşım henüz test edilmeye başlandı, ancak umut verici görünüyor.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir