Sistemik Değişim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sistemik Değişim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Kasım 2021 Değişim neden gereklidir Değişim yönetimi basamakları Değişim yönetimi modelleri Değişimin boyutları Örgütsel değişimin Nedenleri Örgütsel değişme Stratejik değişim 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

ESD’de Süreç ve Ürün Bilgisi

ISD süreci hakkında bilgi, genel olarak, yeni bir öğretim sistemi tasarlamak için insanların katılması gereken faaliyetlere odaklanan ISD modelleri olarak adlandırılır. Buna karşılık, ISD’nin ürünleri hakkında bilgi, genellikle yeni öğretim sisteminin nasıl olması gerektiğine, hangi öğretim yöntemlerini kullanması gerektiğine odaklanan öğretim teorileri olarak adlandırılır.

Benzer bir şekilde, ESD süreci hakkında bilgi, genel olarak ESD modelleri veya sistemik değişim modelleri olarak adlandırılır ve temelde farklı bir eğitim veya öğretim işletmesi tasarlamak veya bir işletmeyi temelden dönüştürmek için insanların katılması gereken faaliyetlere odaklanır.

ESD ürünleri hakkında bilgi genel olarak kapsamlı tasarım olarak adlandırılır ve hizmet ettiği sistemin temelde farklı öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için temelde farklı türde bir eğitim veya öğretim sisteminin hangi özelliklere sahip olması gerektiğine odaklanır.

ESD’nin Temelleri

ESD’nin kritik bir özelliği, sistem düşüncesi ve tasarım düşüncesindeki (tasarım felsefesi ve tasarım teorisi) temelidir. Sistem felsefesini, sistem teorisini ve sistem metodolojisini içeren sistem düşüncesi, kaos teorisini, doğrusal olmayan bilimi ve karmaşıklık bilimini de içeren yeni bilimlerin merkezinde yer alır.

Sistem düşüncesi, bir sistem ile bir parçası oldukları daha büyük sistemler (üst sistemler) arasındaki karşılıklı olarak birbirine bağlı ilişkileri anlamaya odaklanır; (2) bir sistem ile onun emsal sistemleri arasında (aynı üst sistemin parçası olan diğer sistemler); ve (3) yeni sistemi oluşturan birçok işlev ve bileşen arasındadır.

Ayrıca, sistemlerin davranışını yöneten ve bir sistemde yapılan herhangi bir değişikliğin etkilerini güçlü bir şekilde etkileyen karmaşık dinamikleri anlamaya odaklanır. ESD ile özellikle ilgili olan, bütünsellik, kendi kendine örgütlenme, ortaya çıkma, birlikte evrim ve dinamik sistemler gibi sistem kavramlarıdır.

Tasarım odaklı düşünme, eğitim sistemlerinin nasıl tasarlanacağı hakkında süreç bilgisini sağlar. Analiz, sentez ve değerlendirmenin temel faaliyetleri tasarım süreci boyunca sürekli olarak gerçekleşir. Eşzamanlılık, özyineleme ve aşkınlık, idealleştirilmiş tasarım, değerlere dayalı tasarım, bütünsel tasarım, sürekli tasarım ve tasarımın etik ilkeleri (örneğin, paydaşlar veya kullanıcılar kendi sistemlerini tasarlamalıdır) gibi önemli kavramlardır.


Stratejik değişim
Makro değişim
Değişim neden gereklidir
Değişimin boyutları
Örgütsel değişme
Değişim yönetimi modelleri
Değişim yönetimi basamakları
Örgütsel değişimin Nedenleri


Parça Parça Sistemik Değişime Karşı

ESD’nin doğasını daha iyi anlamak için, iki temel değişim türü açısından düşünmek yararlıdır: parça parça ve sistemik. Parça parça değişim, bir sistemin yapısını değişmeden bırakır. Genellikle aynı ihtiyaçları karşılamanın daha iyi yollarını bulmayı içerir. Buna karşılık, sistemik değişim, genellikle yeni ihtiyaçlara yanıt olarak bir sistemin yapısının dönüştürülmesini gerektirir.

Örneğin, öğrencilerin özelliklerinin (bilgiye girişleri, öğrenme stilleri, ilgi alanları ve motivasyonları gibi) eskisinden daha çeşitli olduğu ve çok farklı hedefleri olduğu kolej, meslek okulu veya yakın dönem gibi bulunabilir).

Bir eğitimci, değişen bu ihtiyaçlara yanıt vermek için sürekli ilerlemeyle özelleştirilmiş, takım tabanlı, probleme dayalı öğrenmeyi kullanmaya ve ileri teknolojiyi yeni şekillerde kullanmaya karar verebilir. Parça parça değişim genellikle sistemin bir parçasını hala sistemin geri kalanıyla uyumlu olacak şekilde değiştirirken, sistemik değişim o kadar temel bir değişimi gerektirir ki, sistemin diğer parçaları böyle olmayacağı için sistem genelinde temel değişiklikler gerektirir. değişiklikle uyumludur.

Bu nedenle ESD, mevcut paradigma içinde değişiklik yapmak yerine yeni bir eğitim veya öğretim paradigması yaratmakla ilgilenir. Bir sistemin bir yönündeki temel değişikliğin, başarılı olması için diğer yönlerde temel değişiklikler gerektirdiğini kabul eder.

Halk eğitiminde, nihayetinde sistemin tüm seviyelerine yayılmalıdır: sınıf, bina, bölge, topluluk, eyalet hükümeti ve federal hükümet. Benzer şekilde, kurumsal eğitimde, nihayetinde şirketin tüm seviyelerine nüfuz etmelidir. Bu şekilde, sadece öğrenme deneyimlerinin ve öğretim sisteminin doğasını değil, aynı zamanda idari ve yönetişim sistemlerini de kapsayabilir.

İyileştirmeye yönelik böyle bir yaklaşım radikaldir, zor ve risklidir. Bu nedenle, böylesine radikal bir değişikliğin gerekçesini ele almak önemlidir.

ESD Ne Zaman ve Neden Gereklidir?

Sistem düşünürleri, bir insan etkinliği sistemi (veya toplumsal sistem) temel şekillerde değiştiğinde, alt sistemlerinin hayatta kalmak için eşit derecede temel şekillerde değişmesi gerektiğini bilir. Bunun nedeni, üst sistemin onu desteklemeye devam edebilmesi için her bir alt sistemin kendi üst sisteminin bir veya daha fazla ihtiyacını karşılaması gerektiğidir.

Dolayısıyla, eğitim sistemleri için üst sistemler sistemik değişikliklerden geçiyorsa, ancak o zaman eğitim sistemlerinin sistemik değişime uğraması gerekir veya modası geçmiş olma riskiyle karşı karşıya kalır.

Peki, eğitimin üst sistemleri çarpıcı biçimde değişiyor mu? Sanayi çağında, montaj hatlarında çalışmanın sıkıcılığına dayanabilecek ve istekli olacak, asgari düzeyde eğitimli insanlara (terk edenlere) ihtiyacımız vardı. Ancak, bu hat işleri hızla ortadan kalkıyor.

Sanayi çağının ilk aşamalarında tarımdaki işgücünün yüzdesi nasıl çarpıcı biçimde düştüyse, imalat sektöründeki yüzde de son birkaç on yılda çarpıcı biçimde düşmektedir. İmalat şirketlerinde bile, günümüzde işlerin çoğu, malzemelerden ziyade bilgileri manipüle etmeyi gerektiriyor.

Tıpkı sanayi çağının makinelerle yapılan el emeğinin baskınlığını temsil etmesi gibi, bilgi çağı da bilgi teknolojisi ile “bilgi işinin” baskınlığını temsil ediyor. Bu, öğrencileri düşünmeye, problem çözmeye, sorumluluk ve inisiyatif almaya ve takımlarda iyi çalışmaya hazırlamaya daha fazla vurgu yaparak daha fazla insanın daha yüksek seviyelere eğitilmesi gerektiği anlamına gelir.

Bunlar, endüstriyel çağ okullarımızın karşılamak üzere tasarlandığı ihtiyaçlardan önemli ölçüde farklı eğitim ihtiyaçlarıdır. İşe hazırlanmak okulların sadece bir görevi olsa da, sivil ve karakter oluşturma misyonları bu terör, küresel çatışma, uyuşturucu ve şiddet ve kurumsal suistimal çağında benzer şekilde dramatik değişiklikler gördü. Bu nedenle, eğitimin üst sistemlerinin gerçekten çarpıcı bir şekilde değiştiği açıktır.

ESD’nin Bilgi Tabanı

ESD’ye duyulan ihtiyaç göz önüne alındığında, bilgi tabanı nasıldır? Daha önce hem süreç hem de ürün bilgisini içerdiğinden bahsetmiştik. Ürün bilgisi, yeni bir eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği ile ilgilidir. Bilgi tabanının bu kısmı, üst sistemin (hizmet verilecek topluluk veya kuruluş) ve bireysel “müşterilerin” değişen eğitim ihtiyaçlarını araştırır ve ihtiyaçlardaki bu değişikliklerin eğitimsel etkilerini araştırır.

Süreç bilgisi, yeni bir eğitim sisteminin nasıl tasarlanacağı veya mevcut bir sistemin kendini dönüştürmesine nasıl yardımcı olunacağı ile ilgilidir. Bilgi tabanının bu kısmı, sistemik değişimin önündeki engelleri ve başarılı bir değişim çabasına yol açması en muhtemel olan faaliyetleri araştırır. 

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir