Eğitici Multimedya – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eğitici Multimedya – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Kasım 2021 Android araç multimedya uygulamaları Araç içi Multimedya ve Görüntü Sistemleri Araç Multimedya sahibinden Araç Multimedya Sistemleri Araç multimedya tavsiye Araç multimedya uygulamaları En iyi Araç Multimedya sistemi hangisi 2021 Teknolojik oyuncaklar 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Eğitici Multimedya İçin Adil Kullanım Yönergeleri

Bu yönergeleri geliştiren katılımcılar uzun bir süre bir araya geldi ve sonuç, bu karmaşık alandaki ortak anlayışlarını temsil ediyor. Dijital teknoloji dinamik bir aşamada olduğu için, yönergeleri gözden geçirmenin gerekli olduğu bir zaman gelebilir. Bu kılavuzdaki hiçbir şey, eğitsel multimedya projelerinin eğitimsel ve bilimsel kullanımları dışında herhangi bir bağlamda adil kullanım ayrıcalığına uygulanacak şekilde yorumlanamaz.

Bu yönergeler, kâr amacı gütmeyen eğitim kurumları tarafından bile, eğitim dışı veya ticari dijitalleştirmeyi veya herhangi bir zamanda kullanımı kapsamaz. Bu yönergeler, diğer adil kullanım yönergelerinde ele alınabilecek dijital görüntüler veya arşivler, uzaktan eğitim veya elektronik rezervler gibi diğer eğitim bağlamlarında telif hakkıyla korunan eserlerin adil kullanımını kapsamaz.

Bu Önsöz, bu kılavuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve kılavuzlar, kuruluşlar ve eğitim kurumları tarafından yeniden basıldığında veya benimsendiğinde dahil edilmelidir. Kullanıcılar bu yönergeleri izinsiz olarak özgürce çoğaltmaya ve dağıtmaya teşvik edilir; herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından bu yönergelerin telif hakkı koruması talep edilmez.

Bu yönergeler, öğretim yöntemleri yeni öğrenme ortamlarına uyarlandığından, telif hakkıyla korunan eserlerin adil kullanımının uygulanmasını netleştirir. Eğitimciler, geleneksel olarak, telif hakkıyla korunan kitapları, videoları, slaytları, ses kayıtlarını ve diğer medyayı, beraberindeki projeksiyon ve oynatma ekipmanıyla birlikte sınıfa getirdiler.

Multimedya yaratıcıları, bu bireysel eğitim kaynaklarını kendi orijinal çalışmalarıyla anlamlı bir şekilde bütünleştirerek, öğretme ve öğrenmede büyük esneklik sağlayan kompakt eğitim araçları sağladı. Materyal, öğrencilerin ihtiyaçlarına veya ilgi alanlarına bağlı olarak doğrusal olmayan bir şekilde alınabilmesi için saklanır. Eğitimciler, ilgili bölümlere hızlı bir şekilde başvurarak öğrencilerin sorularına anında yanıt vermek için multimedya projelerini kullanabilir.

Ayrıca, öğrenciler ihtiyaçlarına göre veya yeteneklerine uygun bir hızda bağımsız çalışma yapmak için multimedya projelerini kullanabilirler. Eğitimciler ve öğrenciler, belirli öğretim hedeflerini karşılamak için kendi multimedya projelerini oluştururken adil kullanım ilkelerinin uygulanması hakkında rehberlik isterler.

Bu Yönergelerin Uygulanabilirliği

Bu yönergeler, kar amacı gütmeyen eğitim kurumları tarafından sistematik bir öğrenme etkinliğinin parçası olarak eğitimciler veya öğrenciler tarafından oluşturulan eğitsel multimedya projelerinde yasal olarak edinilmiş telif hakkı alınmış çalışmaların bölümlerinin izinsiz kullanımı için geçerlidir.

Bu yönergeler altında oluşturulan eğitici multimedya projeleri, öğrencilerin veya eğitimcilerin ders notları veya yorumlar gibi orijinal materyallerini, hareketli medya, müzik, metin materyali, grafikler, illüstrasyonlar, fotoğraflar ve dijital dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere telif hakkıyla korunan çeşitli medya formatlarıyla birleştirir.


Araç Multimedya Sistemleri
Araç multimedya uygulamaları
Araç multimedya tavsiye
Araç Multimedya sahibinden
Araç içi Multimedya ve Görüntü Sistemleri
Android araç multimedya uygulamaları
En iyi Araç Multimedya sistemi hangisi 2021
Teknolojik oyuncaklar


Eğitim kurumları, birincil odak noktası eğitimcilerin ve öğrencilerin ticari olmayan amaçlarla araştırma ve öğretim faaliyetlerini desteklemek olan kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak tanımlanır.

Bu yönergelerin amaçları doğrultusunda eğitimciler, öğretim kurumları, öğretmenler, eğitmenler ve eğitim kurumları için bilimsel, araştırma ve öğretim faaliyetlerinde bulunan diğerlerini içerir. Bu yönergeler kapsamında kullanılan telif hakkı alınmış eserler, kurum veya şahıs tarafından satın alma, hediye veya lisans sözleşmesi gibi yasal yollarla elde edilmişse, ancak korsan kopyalar dışında yasal olarak elde edilir.

Bu yönergeler kapsamında telif hakkı alınmış çalışmaların bölümlerini içeren eğitsel multimedya projeleri, eğitimciler tarafından kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarında kurslara kayıtlı öğrencilere ticari olmayan müfredata dayalı öğrenme ve öğretme etkinlikleriyle bağlantılı kullanım dahil olmak üzere sistematik öğrenme etkinliklerinde yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir veya aksi halde Bölüm 3’te izin verilir. Bu yönergeler eğitsel multimedya projelerinin oluşturulmasına ve kullanılmasına atıfta bulunurken, okuyuculara bazı durumlarda, yayın dışı bantlama için olanlar gibi diğer adil kullanım yönergelerinin ilgili olabileceği tavsiye edilir.

Eğitim Sistemleri Tasarımı (ESD)

Eğitim teknolojisi, hem “sert” hem de “yumuşak” teknolojileri kapsayan geniş bir alandır. Eğitim sistemleri tasarımı, sistem felsefesine, sistem teorisine ve tasarım teorisine dayanan ve eğitim sistemlerimizi değiştirme çabalarının başarısını artıran “yumuşak” bir eğitim teknolojisidir. ESD, eğitimde bir değişikliğin başarılı bir şekilde uygulanma şansını artıran, değişikliklerin uzun vadede hayatta kalma şansını artıran ve en önemlisi, değişikliklerin sosyal sistemlerin ve sistemlerin ihtiyaçlarını karşılama şansını artıran bir bilgi tabanı sağlar. hizmet ettikleri bireylerdir.

Teknoloji, eğitimcilerin halihazırda yaptıkları şeyi daha iyi yapmalarına yardımcı olmak için kullanılabilir veya bir şeyleri onsuz olduğundan çok farklı ve potansiyel olarak çok daha iyi yapmalarına yardımcı olmak için kullanılabilir. ESD, eğitimcilerin ikincisinde başarılı olmasına yardımcı olmak için önemli bir yumuşak teknolojidir. Çoğu okuyucu, öğretim sistemleri tasarımına (ISD) aşina olduğundan ve ESD ile ISD arasında birçok benzerlik olduğundan, ESD’yi ISD ile karşılaştırarak ve karşılaştırarak anlamak yardımcı olabilir.

ESD, kapsam olarak ISD’den daha geniştir, çünkü ISD, ESD’nin bir alt kümesidir, ancak her ikisi de “süreç” ve “ürün” (araçlar ve amaçlar) için bilgi tabanlarını kapsar. Ayrıca, ESD’nin sistem düşüncesi ve tasarım düşüncesinde bir temeli vardır ve parça parça değişimden ziyade bütünsel dönüşüme odaklanır. Bu dört konu aşağıda tartışılmaktadır.

ESD’nin Kapsamı

En büyük fark, ESD’nin tüm eğitim sistemiyle, ISD’nin ise yalnızca bir bölümüyle, yani öğretim alt sistemiyle ilgilenmesidir.

Herhangi bir eğitim veya öğretim sisteminde dört alt sistem vardır:

1. Öğrenenin yeni veya değiştirilmiş bilişsel yapılar üretmek için çevresinden gelen bilgileri işlediği öğrenme deneyimi alt sistemi;
2. Öğretim tasarımcılarının ve öğretmenlerin, öğrenicilerin öğrenmesi için ortamlar veya fırsatlar üretmek için idari ve yönetişim girdilerinin yanı sıra öğrenme ihtiyaçları (analiz faaliyetleri yoluyla elde edilen) hakkındaki bilgileri kullandığı öğretim alt sistemi;
3. Yöneticilerin, liderlik kullanımı da dahil olmak üzere kaynak tahsisi hakkında kararlar almak için yönetişim girdisinin yanı sıra öğretim ihtiyaçları hakkındaki bilgileri kullandığı idari alt sistem; ve
4. “Sahiplerin” amaçlarını ve değerlerini politikalar üretmek için kullandıkları ve diğer yollarla eğitim girişimine ihtiyaçlarını karşılamak için yön ve kaynak sağladığı yönetişim alt sistemi (genellikle öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerinkileri içerir).

ISD, öğretim alt sisteminin tasarımı hakkında bilgi tabanı sağlarken, ESD, tüm eğitim sisteminin tasarımı hakkında bilgi tabanı sağlar.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir