Eğitim Adil Kullanım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eğitim Adil Kullanım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Kasım 2021 Adil kullanım Adil kullanım hakkı nedir Adil kullanım telif hakkı Fikir hakkı Telif hakkı yazı örnekleri 0
Model Yorumlaması

Eğitim Adil Kullanım

“Eğitimsel adil kullanım” terimi, eğitim durumlarında adil kullanımın uygulanmasını açıklayan, üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizi yönergeyi ifade eder. Eğitim çevrelerindeki yaygın efsaneye rağmen, eğitim amaçlı kullanım ve adil kullanım hiçbir yerde eş anlamlı değildir. Bir öğretmen veya öğrencinin, telif hakkıyla korunan bir çalışmayı sınıf kullanımı için çoğaltmak veya göstermek istemesi, öğretmen veya öğrencinin bunu gerçekten yapabileceği anlamına gelmez. 1 Ocak 1978’de yürürlüğe giren 1976 Telif Hakkı Revizyon Yasası’nın 106. Bölümü, telif hakkı sahiplerine telif hakkıyla korunan eserlerini çoğaltma, türev çalışmalarını hazırlama, dağıtma, gerçekleştirme ve sergileme münhasır hakkı verir. Bölüm 107, Bölüm 106’da verilen münhasır haklara derhal bir sınırlama getirir: adil kullanım.

Münhasır haklara ilişkin sınırlamalar: Adil kullanım

Bölümlerin hükümlerine bakılmaksızın, eleştiri, yorum, haber raporlama, öğretim (dahil sınıf kullanımı için birden fazla kopya), burs veya araştırma, telif hakkı ihlali değildir. Belirli bir durumda bir eserden yapılan kullanımın adil kullanım olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınacak faktörler aşağıdakileri içerecektir:

  • 1. Bu tür bir kullanımın ticari nitelikte olup olmadığı veya kâr amacı gütmeyen eğitim amaçlı olup olmadığı dahil, kullanımın amacı ve niteliği;
  • 2. Telif hakkı alınmış çalışmanın niteliği;
  • 3. Bir bütün olarak telif hakkı alınmış eserle ilgili olarak kullanılan kısmın miktarı ve esası; ve
  • 4. Kullanımın, telif hakkı alınmış çalışmanın potansiyel pazarı veya değeri üzerindeki etkisi.

Bir çalışmanın yayınlanmamış olması, yukarıdaki faktörlerin tümü göz önünde bulundurularak böyle bir bulgunun yapılması halinde, adil kullanım bulgusunu tek başına engellemez.

Müziğin Eğitsel Kullanımları için Yönergeler

Aşağıdaki kılavuzun amacı, HR 2223’ün 107. Bölümü kapsamında eğitim amaçlı adil kullanımın minimum standartlarını değil, maksimum standartlarını belirtmektir. Taraflar, eğitim amacıyla izin verilen kopyalamanın kapsamını belirleyen koşulların gelecekte değişebileceğini kabul eder; bu yönergeler kapsamında izin verilen belirli kopyalama türlerinin gelecekte izin verilmeyebileceğini; ve tersine gelecekte bu kılavuzda izin verilmeyen diğer kopyalama türlerine revize edilmiş kılavuzlar kapsamında izin verilebilir.

Ayrıca, aşağıdaki yönerge beyanı, yargı kararı kapsamında adil kullanım standartları kapsamında izin verilen ve Telif Hakkı Revizyon Yasası’nın 107. Bölümünde belirtilen kopyalama türlerini sınırlamayı amaçlamaz. Aşağıda belirtilen yönergelere uymayan kopyalamaya yine de adil kullanım kriterleri kapsamında izin verilen durumlar olabilir.


Adil kullanım
Adil kullanım telif hakkı
Fair use
Adil kullanım hakkı nedir
Fikir hakkı
Telif Hakları
Telif hakkı yazı örnekleri
FSEK


Yayın Programlarının Eğitim Amaçlı Yayın Dışında Kaydedilmesine İlişkin Kılavuz İlkeler

Mart 1979’da, Meclis’in Mahkemeler, Sivil Özgürlükler ve Adalet İdaresi Alt Komitesi Başkanı Kongre Üyesi Robert Kastenmeier, eğitim örgütleri, telif hakkı sahipleri ve yaratıcı loncalar ve sendikalardan oluşan bir Müzakere Komitesi atadı. Aşağıdaki yönergeler, Müzakere Komitesinin, televizyon yayın programlarının eğitim amaçlı olarak kaydedilmesi, saklanması ve kullanılmasına “adil kullanım” uygulanmasına ilişkin fikir birliğini yansıtmaktadır.

Bu tür yayın dışı kayıtların sınıflarda ve öğretime ayrılmış benzer yerlerde ve evde eğitim için saklanma ve kullanım sürelerini belirtirler. Bu yönergeleri oluşturmanın amacı, telif hakkıyla korunan televizyon programlarının hem sahipleri hem de kullanıcıları için standartlar sağlamaktır.

Yayın Programlarının Eğitim Amaçlı Yayın Dışında Kaydedilmesine İlişkin Kılavuz İlkeler

* Yalnızca kar amacı gütmeyen eğitim kurumları için geçerlidir
* Genel alım için yayınlanan programlar için geçerlidir
* Yalnızca art arda 45 takvim günü boyunca saklanabilir
* 45 takvim günü içinde ardışık ilk 10 okul günü öğretimde bir kez kullanılabilir
* Bireysel öğretmenler tarafından talep edilmeli ve kullanılmalıdır; isteklerin beklentisiyle bantlanamaz
* Öğretmen, bir programın her yayında değil, yalnızca bir kez yayın dışı kayıt edilmesini talep edebilir.
* Ardışık ilk 10 okul gününden sonra, 45 günlük sürenin sonuna kadar sadece değerlendirme amaçlı kullanılabilir.
* Yalnızca bir kısmı gösterebilir, ancak orijinal içeriği değiştiremez veya antolojiler oluşturamaz
* Telif hakkı bildirimi içermelidir
* Eğitim kurumları, yönergelere uygunluğu izlemek için uygun kontrol prosedürlerini uygulamalıdır.

Eğitici Multimedya İçin Adil Kullanım Yönergeleri

İçindekiler:

1. Giriş
2. Bu Kılavuz Kapsamında Eğitsel Multimedya Projelerinin Hazırlanması
3. Bu Yönergeler Kapsamında Multimedya Projeleri için İzin Verilen Eğitimsel Kullanımlar
4. Sınırlamalar
5. İzin Gerektiğinde Örnekler
6. Önemli Hatırlatıcılar

Adil kullanım, telif hakkı sahiplerinin münhasır haklarına belirli sınırlamalar getiren yasal bir ilkedir. Bu kılavuzun amacı, ticari olmayan eğitim amaçlı kullanımlar için izin almak yerine, telif hakkıyla korunan eserlerin bölümlerini adil kullanım kapsamında kullanarak multimedya projeleri geliştiren eğitimciler, akademisyenler ve öğrenciler tarafından adil kullanım ilkelerinin uygulanması konusunda rehberlik sağlamaktır. Bu yönergeler yalnızca telif hakkı bağlamında adil kullanım için geçerlidir ve başka hiçbir hak için geçerli değildir.

Adil kullanımın ne olduğunu belirlemek için basit bir test yoktur. Telif Hakkı Yasası’nın 107. Bölümü, bir kullanımın “adil kullanım” olup olmadığını belirlemek için belirli bir davanın belirli olgularına dayalı olarak her durumda dikkate alınması gereken dört adil kullanım faktörünü ortaya koymaktadır: (1) bu tür bir kullanımın ticari nitelikte olup olmadığı veya kar amacı gütmeyen eğitim amaçlı olup olmadığı da dahil olmak üzere kullanım, (2) telif hakkı alınmış çalışmanın doğası, (3) bir bütün olarak telif hakkıyla korunan eserle ilgili olarak kullanılan kısmın miktarı ve büyüklüğü ve (4) kullanımın, telif hakkı alınmış çalışmanın potansiyel pazarı veya değeri üzerindeki etkisi.

Belirli bir kullanımın adil kullanım olup olmadığına yalnızca mahkemeler yetkili olarak karar verebilirken, bu kılavuzlar, onaylayanların adil kullanımın genel olarak uygulanması gereken koşullara ilişkin fikir birliğini ve ne zaman izin gerektiğine ilişkin örnekleri temsil eder. Bu yönergeleri aşan kullanımlar adil kullanım olabilir veya olmayabilir. Onaylayanlar ayrıca, bir kişi bu yönergeleri ne kadar aşarsa, adil kullanımın uygulanmama riskinin o kadar büyük olduğu konusunda hemfikirdir.

Bu kılavuzda belirtilen sınırlamalar ve koşullar, ABD Hükümeti eserleri veya telif hakkı süresi dolan ve telif hakkı kısıtlaması olmayan eserler gibi kamuya açık eserler için veya kişi veya kurumun izin aldığı eserler için geçerli değildir. özel kullanım. Ayrıca, lisans sözleşmeleri bazı çalışmaların kullanımlarını yönetebilir ve kullanıcılar rehberlik için geçerli lisans koşullarına başvurmalıdır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir