Devam Eden Teknolojiler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 Devam Eden Teknolojiler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Mart 2022 Dünyadaki teknolojik gelişmeler 2022 Dünyadaki teknolojik gelişmeler nelerdir? En önemli teknolojik gelişmeler 0
Yönlendirme Algoritması

 Devam EdenTeknolojiler

Akran değerlendirmesi için bir araç olarak kullanılabilecek en yaygın çevrimiçi, asenkron iletişim biçimi e-postadır. E-posta, Web 1.0’ın yanı sıra Web 2.0’dan önce gelir ve elektronik iletişimin merkezi olmaya devam eder. Eşler arası veya eşler arası iletişimi destekleme ve ekler veya web sitelerine bağlantılar yoluyla ve ayrıca mesajın gövdesi içinde bilgi aktarma yeteneği ile, değerlendirme öğelerinin sunumunu kolaylaştırmak için e-posta kullanılabilir ve bunların değerlendirilmesi de gerekir.

Bununla birlikte, çevrimiçi mesajların içeriği değerlendirilecek materyali oluşturduğunda, bunun zincirleme tartışma grupları aracılığıyla gerçekleşmesi daha olasıdır (öğrencileri gruplara ayırma yeteneği de sunan öğrenme yönetim sistemlerindeki araçlar kullanılarak kolayca kullanılabilir). Bireysel veya sosyal olarak oluşturulmuş bilginin bir kaydının mevcudiyeti, akran değerlendirmesi de dahil olmak üzere değerlendirme için açık potansiyel faydalar da sunar.

Bu faydalar muhtemelen en sık biçimlendirici değerlendirme için kullanılırken, öğrenciler birbirlerinin katkıları hakkında yorum yaptıklarında hızlı ama yansıtıcı bir geri bildirim dengesi sağlarken, özetleyici değerlendirme için kullanımları, çevrimiçi iletişimi değerlendirmek için değerlendirme listelerinin geliştirilmesine yansıtılmıştır. öz, akran, grup veya öğretmen değerlendirmesi için kullanılabilir. Münazaralar, vaka analizleri ve anonim rol oynama gibi özgün deneyimler için potansiyel, akran değerlendirmesi bağlamında da kullanılabilecek başka faydalar da sağlar.

Çevrimiçi tartışma grupları ayrıca, insan gruplarının sürekli olarak etkileşim kurarak bilgi ve uzmanlıklarını derinleştirmelerinin bir yolu olarak uygulama topluluklarına yapılan artan vurguyu desteklemede de değerli bir rol oynamaktadır. Bu kavramı genişleten Garrison ve Anderson (2003) bir eğitim ortamındaki araştırma topluluğunu, öğrenmelerini ilerletecek işlemlerle meşgul olan ve aynı anda hem bilişsel bağımsızlığı hem de sosyal karşılıklı bağımlılığı teşvik eden kritik bir öğretmenler ve öğrenciler topluluğu olarak da tanımlar.


Teknolojik gelişmeler Nelerdir
Dünyadaki teknolojik gelişmeler nelerdir
Dünyadaki teknolojik gelişmeler 2020
türkiye’deki teknolojik gelişmeler nelerdir
Dünyadaki teknolojik gelişmeler 2022
2021 teknolojik gelişmeler
En önemli teknolojik gelişmeler
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler 2020


Bu kavramlar, teknoloji bunu yönetmek için bir araç sunarken, işbirlikçi akran değerlendirmesini desteklemek için açık fırsatlar önermektedir. McConnell (2006), işbirlikçi öğrenmenin kendi kendine, akran ve öğretmen değerlendirmesi için kullanılabilecek e-öğrenme bağlamlarında işbirlikli öğrenmeyi geçerli bir şekilde değerlendirmeye yönelik bir yaklaşım olarak birkaç yıl içinde geliştirilen bir modeli de tanımlamaktadır.

Her alanda başarı göstergeleri ile dört bileşene (ürün başarısı, iletişim becerisi, sosyal ilişkiler ve yansıtıcı beceri) sahiptir. Örneğin, ürün başarısının göstergeleri arasında proje fikirlerine katkıda bulunmak, yorumlar ve başkalarından alınan yardımlar üzerine inşa etmek, raporun, makalenin veya başka bir ürünün üretilmesine yardımcı olmak ve son teslim tarihlerini karşılamak için yer alır.

İletişim becerisi göstergeleri, diyalog ve tartışma başlatmayı, gruptaki diğer kişilerden bilgi aramayı ve diğerlerine bilgi vermeyi içerir. Sosyal ilişki göstergeleri sempatik olma, grup üyelerini cesaretlendirme, grup üyelerine ilgi gösterme ve başkalarını övmeyi içerirken, yansıtıcı beceri göstergeleri grubun davranışını analiz etmeyi, yorumlara tepkiyi not etmeyi, kendini öğrenmeyi ve başkaları hakkında bilgi edinmeyi de içerir.

Bunun gibi modeller, bireysel ve grup katkılarının ve süreçlerinin yanı sıra ürünün kendisinin geçerli ve güvenilir değerlendirmesine katkıda bulunan e-öğrenme ortamlarında (öğrenciler veya başkaları tarafından) işbirlikçi çalışmayı değerlendirmek için kriterlerin oluşturulmasında da değerlidir.

Öğrenme yönetim sistemlerinin öğretmen merkezli doğası ve yönetim odakları, kendilerini akran değerlendirmesine kolayca ödünç verme yeteneklerini engellerken, içlerindeki diğer araçlardan bazıları bu amaç için kullanılabilir veya uyarlanabilir. Örneğin, öğretim görevlisinin yanı sıra öğrencilerin de gönderileri yayınlamasına izin verilebilir veya sınav (anket) aracı, öğrencilerin bunu not verme ve açık uçlu önceden tasarlanmış kapalı yanıt sorularıyla bir işaretleme veya oylama formu olarak kullanmaları için de uyarlanabilir. 

Mann (2006), öğrenme yönetim sistemlerinde (tartışma aracı, gönderme aracı, anket aracı ve posta aracı) mevcut araçların bir kombinasyonunu kullanan web tabanlı akran değerlendirmesinin bir ‘gönder ve oy’ sistemini tanımlamaktadır. geçerli bulundu. Öğrenciler tarafından yoklama veya oylama da amfilerde gerçekleştirilebilir ve izleyici yanıt sistemlerinin kullanılmasıyla kolaylaştırılabilir. Bu sistemler genellikle derslerde etkileşimi artırmak için kullanılırken, aynı zamanda sınıf temelli sunumlar gibi değerlendiriciler arası güvenilirlik kanıtı sunan etkinliklerin akran değerlendirmesi için bir araç da sağlarlar.

Dizüstü ve el bilgisayarlarına ek olarak, kameralar, telefonlar ve taşınabilir dijital ses kayıt cihazları gibi diğer mobil cihazlar da, değerlendirme öğelerinin sunulmasında veya bunların değerlendirilmesinde kullanılan bilgileri yakalayıp ileterek değerlendirme amaçlarına hizmet de edebilir. Örneğin, dijital dosyalar elektronik portföylere dahil edilebilirken, cep telefonları ve taşınabilir ses kayıt cihazları, hem değerlendirme görevlerini üstlenmek hem de diğerlerini değerlendirmek için eşzamanlı ve eşzamansız akran iletişimini destekleyen fırsatlar da sunar.

Eşzamanlı iletişim için daha fazla fırsat, çevrimiçi sohbet yoluyla da mevcuttur (bu, aynı zamanda, bir öğrenme yönetim sisteminde sohbet aracı tarafından oluşturulan transkriptler aracılığıyla bir konuşma kaydının kullanılabilirliğini de sunar).

Edwards (2005), probleme dayalı bir öğrenme senaryosu ile ilgili grup değerlendirme görevlerini desteklemek için çevrimiçi sohbeti kullandı, oturumdan sonra sohbetin dökümünü karşıya yükledi, böylece katılan öğrenciler onu tekrar okuyabilir ve katılamayanlar, sahip oldukları şeye de erişebilirdi. Anlık mesajlaşma (SMS cep telefonu mesajlaşma ve MSN internet mesajlaşma dahil) ve aynı anda dört kişiye kadar kullanılabilen ücretsiz internet tabanlı senkron iki yönlü iletişim sunan Skype yazılımı, değerlendirme ile ilgili iletişim için ek fırsatlar da sunuyor.

Çevrimiçi video konferans ve web konferansı, dosya paylaşım yetenekleri, beyaz tahtalar, sohbet programları ve yoklama dahil olmak üzere diğer araçlar tarafından geliştirilmiş gerçek zamanlı iletişime de izin verir. Bu teknolojiler, akran değerlendirmesinin tasarımına dahil edilebilecek bir dizi olanak da sunar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir