Akran Değerlendirmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Akran Değerlendirmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

2 Mart 2022 Akran DEĞERLENDİRME özellikler Grup değerlendirme nedir Öz değerlendirme nasıl Yazılır TDK 0
Program Tipolojisi

Kullanıcılar Olarak Öğretmenler ve Öğrenciler

E-öğrenme ortamlarında, kullanıcı olarak öğretmen ve öğrencilerin özellikleri, akran değerlendirmesi için araçların kendi işlevselliklerinden çok veya daha fazla önem kazanma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, yönlendirme, destek ve erişim gibi öğrencileri etkileyen faktörlerin yanı sıra personel geliştirme konularının da ele alınması gerekir.

Öğretim personeli, öğrenme teknolojilerini kullanma konusunda rahat değilse, özellikle yüksek riskli özetleyici değerlendirmenin söz konusu olduğu durumlarda, akran değerlendirmesi ve e-öğrenme konusunda proaktif olmaları pek olası değildir. Wilson ve Stacey (2004) öğretim kadrosu tarafından yeni teknolojilerin alınmasındaki farklılıkları ele almak için stratejileri gözden geçirdiklerinde, çevrimiçi öğretim personelinin mesleki gelişimi ile ilgili literatürün ne kadarına Rogers’ın (2003) hakim olduğuna dikkat çekiyorlar. bireylerin benimseme oranlarını beş kategoride (yenilikçiler, erken benimseyenler, erken çoğunluk, daha sonra çoğunluk ve geride kalanlar) sınıflandıran yenilik yayılımı teorisidir.

Bu perspektifi kullanarak, personelin öğrencileri için akran değerlendirme düzenlemelerini uygulamaya hazır olmaları, bu süreklilikteki konumları, çevrimiçi öğretimle ilgili personel geliştirme fırsatlarının mevcudiyeti ve kullanıma açık olmaları gibi faktörler açısından görülebilir.

Kullanıcı olarak öğrencilerin özellikleri, e-öğrenme için akran değerlendirmesinin uygulanmasını etkileyen başka faktörler ekleyebilir. Prensky’nin (2001) dijital çağda büyümüş ‘dijital yerliler’ ile dijital teknolojilere daha az kolay adapte olan daha yaşlı ‘dijital göçmenler’ arasındaki ayrımı, ‘net kuşağı’ öğrencileri ile dijital göçmen olan personel arasında bir dijital bölünme olduğunu göstermektedir. e-öğrenme için akran değerlendirmesinin kullanımını etkileyen önemli bir sorun olabilir.

“Dijital yerliler” olarak, ağ bağlantılı ortamlara erken yaşlardan itibaren aşina olan ve bunları kullanmaya alışmış olan X ve Y Kuşağı öğrencileri ve Y kuşağı, kendilerinden önceki “dijital göçmenlere” kıyasla çevrimiçi akran değerlendirmesine daha kolay uyum sağlayabilirler. Dijital bağlantıları potansiyel olarak öğrenmeyi destekleyen bir dizi yenilikçi yaklaşım için fırsatlar sunar.

Barnes ve Tynan’ın belirttiği gibi, ‘[w]üniversiteler hala Web tabanlı öğretim araçlarının ilk dalgasını özümsemek için mücadele ederken, artan sayıda öğrenci zaten bir Web 2.0 dünyasına ulaştı.’ Ancak, bunun ortaya çıkan kanıtlar var. öğrencilerin teknolojiyi almalarını ve birçoğunun onu öğrenme amaçları için kullanmaya hazır olmalarını aşırı basitleştirir, bu da öğrencilerin akran değerlendirmesiyle bağlantılı etkinlikler için dijital teknolojilerle meşgul olmaya yatkınlığı hakkında varsayımlarda bulunurken dikkatli olunması gerektiğini düşündürür.

Bu nedenle, hem öğretim kadrosunun hem de öğrencilerin özelliklerinin, akran değerlendirmesi için öğrenme teknolojilerinin uygulanması üzerinde büyük bir etkisi olması muhtemeldir. Akran değerlendirmesi ve e-öğrenme potansiyelini etkileyebilecek kullanıcı olarak öğretmenler ve öğrencilerle ilgili diğer bir faktör, idari iş yükü dahil, dahil olabilecek iş yüküdür.

E-öğrenme ile ilişkili bazı teknolojiler idari iş yükünü azaltsa da, onu artırabilecek çevrimiçi akran değerlendirme faaliyetleri (çevrimiçi tartışma gruplarının değerlendirmesini yönetmek gibi) de vardır. Destek personeli (teknik personel dahil) için başka potansiyel etkiler de vardır.


Akran değerlendirmesi nasıl yapılır
Akran değerlendirmesi Örneği
Grup değerlendirme nedir
Akran DEĞERLENDİRME özellikleri
Akran DEĞERLENDİRME faydaları
Öz değerlendirme nasıl Yazılır TDK
Öz değerlendirme nasıl Yazılır
öğrenci öz değerlendirme formu


Akran Değerlendirmesi için e-Öğrenim Fırsatları

E-öğrenme araçlarının ve ortamlarının akran değerlendirmesi için sunduğu merkezi faydayı görmenin bir yolu, onu öğrenciler arasındaki ve/veya öğretmen ile öğrenciler arasındaki iletişimdeki gelişmeler açısından kavramsallaştırmaktır.

Bu şunları içerir:

• İletilenlerin kalitesi (örneğin, geçerliliğin sağlanmasına yardımcı olabilecek gönderim veya gönderme tarihi ve saati dahil olmak üzere kayıtlı bir biçimde mevcut değerlendirme yanıtlarının özgün biçimleri veya belirli kriterlere göre yapılan yargılara dayalı olarak otomatik olarak hesaplanan değerlendirme sonuçları). ayrıca değerlendiriciler arası güvenilirliği de hesaplayabilir);
• İletişim hızı (otomatik süreçleri içerebilen neredeyse anlık bilgi transferini içerir); ve
• İşbirliğine dayalı süreçlerin gelişimini destekleyen iletişim esnekliği (hem değerlendiriciler hem de değerlendirilenler için zaman, yer ve hız dahil).

Zamanla ilgili esneklik, hem senkron hem de asenkron iletişimin faydalarını içerir; ikincisi, değerlendirilmekte olan öğrenciler için avantajlar sağlamanın yanı sıra, kendi kendine yararlı olarak da görülebilecek olan, yansıtmayı kolaylaştırmak için bir fırsat sağlar. akranların değerlendirilmesidir.

İletişim faydalarının temelinde, şu anda değerli olarak görülen öğrenme ve değerlendirme yaklaşımlarını desteklemek ve ilgili bazı idari görevlerin verimli ve etkili yönetimi için teknolojilerin sunabileceği avantajlar yatmaktadır.

E-öğrenme ortamlarında değerlendirme görevlerini üstlenen çoğu öğrenciden, ortamı aşağıdaki yollardan bir veya daha fazlasında kullanmaları istenir:

• Değerlendirme öğelerinin sunulması için (örn. denemeler, raporlar, incelemeler, medya tabanlı sunumlar);
• Öğelerin öğrencilere otomatik olarak teslim edildiği, sıklıkla puanlama ve geri bildirimin otomatik olarak sunulduğu otomatik değerlendirme için (örneğin, çoktan seçmeli, kısa yanıtlı, eşleştirme veya hesaplanmış gibi çeşitli soru türlerini içeren testler veya aşağıdaki gibi özellikleri kullanan multimedya öğeleri) sürükle ve bırak, eşleştirme ve simülasyonlar);
• Değerlendirilebilir çevrimiçi tartışmalar için (ör. forumlar, tartışmalar, rol oyunları); ve
• Değerlendirme öğelerinin web’de ‘yayınlanması’ için

Araçların işlevselliğine içkin olan işbirlikçi katılım fırsatları nedeniyle akran değerlendirmesine en kolay şekilde ödünç verenler, bunlardan son ikisinin yönleridir. Bunlar hem değerlendirme görevlerini üstlenmek hem de akran (bireysel veya grup) değerlendirmesi yapmak için kullanılabilir.

Çevrimiçi teslim yetenekleri, öğrenme yönetim sistemleri içinde not verme ve geri bildirim öğretmenin kontrolünde olmasına rağmen, özellikle ödev teslimini ve geri dönüşünü hızlandırarak, bireysel veya ekipler halinde üstlenilebilecek görevlerin akran değerlendirmesini kolaylaştırmak için de kullanılabilir. Otomatik değerlendirme genellikle öğrenciler tarafından bireysel olarak yapılır ve hem öz değerlendirme hem de öğretmen değerlendirmesi için faydaları vardır.

Ancak, sistem tarafından otomatik derleme için geri bildirim ve/veya not girmelerine izin veren bir arayüz aracılığıyla değerlendiriciler tarafından akran değerlendirmesini desteklemek üzere özel olarak tasarlanmış otomatik değerlendirme sistemleri, muhtemelen güvenilir ve geçerli değerlendirmeler için şu anda mevcut olan en iyi fırsatları sunmaktadır. 

E-öğrenme ortamının yukarıdaki kullanımlarıyla bağlantılı akran değerlendirmesi fırsatları, Web 2.0 öncesi teknolojiler, Web.2.0 teknolojileri ve diğer araçlarla ilgili olarak aşağıda özetlenmiştir. Bu kategoriler arasında, özellikle Web 2.0 öncesi gelişmelerin ‘diğer araçları’ içerdiği, Web 2.0’ın ise her ikisinin yönlerini de kapsadığı durumlarda, kaçınılmaz olarak bir miktar bulanıklık vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir