e-Öğrenim Araçları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

e-Öğrenim Araçları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

2 Mart 2022 E-içerik nedir? E-öğrenme teknolojileri E-öğrenmenin geleneksel öğrenme yöntemine göre temel farklılığı 0
Lojistik Sağlayıcıları

Grup Çalışması

Öğrenciler grup çalışmasının değerlendirilmesine dahil olduklarında, bireysel katkıların adil bir şekilde değerlendirilmesine ilişkin sıklıkla dile getirilen endişeyi ele almak için ek yönergelere ihtiyaç duyulabilir.

Falchikov (2005), grup ve bireysel notları ayırt etmek için yaygın olarak kullanılan sekiz stratejiyi tartışmak için Lejk, Wyvill ve Farrow’un (1996) çalışmasından yararlanır: grup notunu bireysel bir ağırlık faktörü ile çarpma; bir puan havuzunun dağılımı; bir katkı işaretinin kullanılması; ürün ve sürecin ayrılması; bir notu eşit olarak paylaşmak, ancak istisnai bir öğretmen müdahalesi ile; grup görevlerini ve bireysel görevleri bölmek; sarı (uyarı) ve kırmızı (sıfır dereceli) kartların kullanılması; ve normdan sapmanın hesaplanması. Öğrencilerin seçilen stratejiler hakkında tartışmaya katılımı, güvenilirlik ve geçerlilik için potansiyel faydalarla grup çalışmasının akran değerlendirmesini geliştirmek için bir yol sağlar.

Akran değerlendirmesinin uygulanmasıyla ilgili olarak dikkate alınması gereken diğer konular arasında, öğrencileri yaşamın ve işin bir parçası olan yüksek düzeyde bağlamsallaştırılmış öğrenme türlerine hazırlamadaki değeri yer alır. Bu, genellikle başkalarıyla işbirliği içinde çalışmayı içeren iş ve yaşam ortamlarında öğrenmenin sosyal olarak yapılandırılmış, yüksek düzeyde konumlanmış doğasına dikkat çeken Boud ve Falchikov (2006) tarafından ele alınmaktadır. Bu bağlamlarda, özellikle değeri şu anda yüksek öğretimde vurgulanan otantik değerlendirme yoluyla ‘gerçek dünya’ öğrenimine verdiği destekte, akran değerlendirmesi için açık çıkarımlar vardır.

Bununla birlikte, bu ortamlarda değerlendirmenin bağlamsal doğası, her durumda yargılarda bulunulan kriterlerin belirlenmesi gerektiğinden, geçerlilik ve güvenilirlik için zorluklar sunar. Knight (2006), değerlendirmenin esasen yerel doğası ve yerel uygulamalara dayalı genel başarı beyanlarının nasıl geçerli ve güvenilir olarak ele alınmaması gerektiği hakkında yorum yaparak bu noktayı araştırmaktadır.

Knight ve Yorke (2004), değerlendirme yoluyla istihdam edilebilirliğin makul bir şekilde teşvik edilmesinin ve öğrencilerin başarılarını işverenlere sunmalarına yardımcı olmanın, yalnızca tamamı yüksek riskli ve tamamı doğrudan olmayan yaklaşımlar yoluyla farklılaştırılmış değerlendirme yaklaşımlarının benimsenmesi ve planlama yoluyla gerçekleşebileceğini öne sürmektedir. 

Yukarıdaki faktörler, e-öğrenme ile ilgili olsun ya da olmasın, akran değerlendirmesi uygulanırken dikkate alınması gereken çok sayıda konunun göstergesidir. Bununla birlikte, e-öğrenme araçlarının ve ortamlarının kullanılması, ele alınması gereken bir dizi faktör daha ekler.


E-içerik nedir
E-öğrenme teknolojileri
Dijital öğrenme
E öğrenme yöntemini kullanan kurumlar
E-öğrenmenin geleneksel öğrenme yöntemine göre temel farklılığı
E-Learning Nedir
Öğrenme Araçları Nelerdir
E ders Nedir


e-Öğrenim Araçlarının ve Ortamlarının İşlevleri

Kolaylık sağlamak için, bu bölümde e-öğrenme araçlarının ve ortamlarının kapasiteleri Web 2.0 öncesi (ve devam eden) teknolojiler, Web 2.0 teknolojileri ve “diğer araçlar” olarak ayrılmıştır. Wiki’ler, bloglar, sosyal yer imi, sosyal ağ hizmetleri (MySpace ve Facebook gibi) ve sanal dünyalara erişim dahil olmak üzere Web 2.0 teknolojileri veya “sosyal yazılımlar”, kullanıcılar arasında ve kullanıcılar ile içerik arasında benzeri görülmemiş çevrimiçi etkileşimi mümkün kılar. Web 2.0 tanımları hala gelişmektedir, ancak odak noktası, demokratik katılıma önemli bir vurgu yaparak, bireysel aktivitenin aksine grup etkileşimini destekleyen yazılımlardır.

Bu, bir grubun kolektif bilgeliğinin bireysel üyelerininkini aşabileceğini öne süren kalabalıkların bilgeliği kavramından yararlanır. Dron, ‘sosyal yazılımın en ayırt edici özelliklerinden birinin, tasarımın bir sonucu olarak değil, grup etkileşiminin ortaya çıkan bir özelliği olarak, bir iletişim süreci yoluyla kontrol ve yapının ortaya çıkabilmesi olduğunu’ belirtiyor. katkılar web sitesinde açıklandığı gibi editoryal kontrole tabi olmasına rağmen, bu sürecin en çok tanınan örnekleridir.

Web 1.0’ın tanımları, Web 2.0’ın tanımına bağlıdır; ikinci terimin işle ilgili kökenleri, 2001’de dot-com’un çöküşünü takiben ortaya çıkan web’in yeni uygulamalarını tanımlamak için kullanılır, statik, non-statik uygulamaların aksine Web 1.0 ile ilişkili açık kaynaklı uygulamalardan ziyade etkileşimli web siteleri ve tescillidir.

Strickland (2008) ‘Web 2.0, World Wide Web’de en etkili yaklaşımların bir toplamıysa, o zaman Web 1.0 diğer her şeyi içerir’ der. Akran değerlendirmesi ile ilgili olarak, çevrimiçi ortamın kolaylaştırma yeteneği iletişim önemli bir özelliktir. Bu, Web 1.0 geliştirmeleri sırasında ve öncesinde meydana gelen bilgisayar aracılı iletişimi içerir ve Web 2.0 işlevselliği bu evrimin en son tezahürüdür.

Bu Web 2.0 öncesi sosyal araçlar, e-posta, sohbet ve eşzamansız çevrimiçi tartışmayı içerir. Web 1.0 döneminde, bu iletişim araçlarını ve akran değerlendirmesi için kullanılabilecek ek araçları barındıran öğrenme yönetim sistemleri de ortaya çıktı.

Akran değerlendirmesi için yararlı olan araçların çoğu Web 1.0 ile (öncelikle salt okunur bir kapasiteyi varsayar) en kolay şekilde ilişkilendirilenler olmadığından, bu bölümde onları ayırt etmek için Web 2.0 öncesi (ve devam eden) teknolojiler olarak ele alınmaktadır. 

Bu bölümde ele alınan ‘diğer araçlar’, Word, Adobe Acrobat ve Excel dosyalarının kullanımından sese kadar (birinci veya ikinci nesil web tabanlı ortamlara dahil edilebilmelerine rağmen) bağımsız elektronik seçenekler olarak mevcut olan diğer olasılıkları içerir. 

Akran değerlendirmesi için yukarıdaki araç yelpazesinin işlevleri göz önünde bulundurulurken, özetleyici değerlendirme için özel etkileri olduğu için altyapı, erişilebilirlik ve güvenlik sorunları ve kimlik doğrulama ile ilgili konulara dikkat edilmelidir. Fırsatlar ve zorluklar, özellikle e-öğrenme ile ilgili pedagojik teorilerin çoğunun temelini oluşturan yapılandırmacı bakış açıları bağlamında, otantik değerlendirmeye destek açısından da düşünülebilir.

Bu, çevrimiçi, asenkron ortamlar tarafından sunulan özgünlük kapasitesi ve bireysel öğrenmenin yerleşik doğasını kavramsallaştırmaya yönelik bir ihtiyaç olduğunu öne süren Vygotsky’nin (1978) çalışmasına dayanarak, e-öğrenmenin sosyal yönleriyle ilgilidir. öğrencilerin ‘birçok bilgi alanının gerçek dünya karmaşıklığı ve kötü yapılandırılmışlığı’ ile başa çıkmalarına izin vermek için bilişsel esneklik ve bağlama dayalı değerlendirme için tasarımdır.

Yüksek öğretimde probleme dayalı öğrenmenin gelişmesi, öğrencinin bağlam içinde gerçek bir görevle boğuşmasını gerektirdiğinden, öğrenme ve değerlendirmeyi birleştirmenin etkili bir yolunu sunar. Bu nedenle, oyunlar, simülasyonlar ve sanal dünyalar dahil olmak üzere elektronik tabanlı gerçek dünya ortamlarının geliştirilmesine yansıyan faydalı bir yaklaşımdır ve bunların en yenisi Web 2.0 dönemine aittir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir