Akran Değerlendirmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Akran Değerlendirmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

28 Şubat 2022 Akran DEĞERLENDİRME özellikleri Akran değerlendirmesi nasıl yapılır Akran değerlendirmesi Örneği 0
Proje Çalışma Sistemi 

Akran Değerlendirmesi ve E-Öğrenme Sorunları

Bu bölüm, akran değerlendirmesinin uygulanması için e-öğrenme araçlarının ve ortamlarının kullanımına ilişkin bazı konuları ele almaktadır. Öğrenme için akran değerlendirmesini ve öğrenmenin akran değerlendirmesini dikkate alarak sunulan fırsatları ve zorlukları tartmayı amaçlar. Bunu yaparken, yüksek öğretimde akran değerlendirmesinin uygulanmasında ortaya çıkan bazı genel konulara ve ayrıca e-öğrenme araç ve ortamlarının işlevlerine ve bunları bu bağlamda kullananların (öğretmenler) özelliklerine atıfta bulunulmaktadır.

Fırsatların tartışılması, Web 2.0 öncesi (ve devam eden) teknolojiler, Web 2.0 teknolojileri ve ‘diğer araçlar’ olarak kategorize edilen araç ve ortamlarda bulunan akran değerlendirmesi stratejilerine odaklanır. Zorlukların dikkate alınması, kullanıcı olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin özelliklerine ve gereksinimlerine odaklanır. Fırsatların, özellikle öğrenme için akran değerlendirmesiyle ilgili zorluklardan daha ağır bastığı, ancak öğrenmenin akran değerlendirmesinin daha zorlayıcı olduğu ve kullanıcılara yüklenen beklentiler nedeniyle alımın daha sınırlı olması muhtemel olduğu sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, Web 2.0 teknolojilerinin akran tabanlı ilişkiler ve içerikle etkileşim için sunduğu kapasitelerin, öğretmenin rolü için gelecekte etkileri olabilecek ve akranlar için kanıtın nasıl kullanıldığının yeniden kavramsallaştırılmasını destekleyebilecek hem bir fırsat hem de bir zorluk sunduğuna dikkat çekilmektedir. öğrenmenin değerlendirilmesi sunulur ve yargılanır.

E-öğrenme ortamlarında akran değerlendirmesinin kullanılması, tümü güvenilirlik ve geçerlilikle ilgili olmayan bir dizi sorunu gündeme getirmektedir. Bu konuların çözülmesi, değerlendirmenin doğası ve amaçlarının dikkate alınmasını, belirli e-öğrenme araçlarının ve ortamlarının doğasının ve işlevlerinin incelenmesini ve bunları kullanan öğretmen ve öğrencileri etkileyen faktörlerin dikkate alınmasını gerektirir.

Değerlendirmenin doğası ve amaçları ile ilgili olarak Rowntree’nin (1977) değerlendirmenin, bir dereceye kadar başka bir kişiyi tanımayı amaçlayan bir etkileşim olduğu ifadesi, son yıllarda etkili olan bir görüşün habercisiydi. değerlendirme, performansın ölçülmesinden daha fazlasıdır ve bu da güvenilirlik ve geçerlilik ile ilgili konuların ötesinde sorunları gündeme getirir.

Serafini (2004), üç değerlendirme paradigması tanımlar: ölçüm olarak değerlendirme, tarihsel olarak prosedür olarak değerlendirme ve üçüncü olarak, sorgulama olarak değerlendirme. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini ve akranlarının öğrenmelerini çok çeşitli şekillerde değerlendirmede aktif bir rol almada yer almaları, bunların sonuncusu ile bağlantılıdır.

Bu aynı zamanda, daha sonraki öğretme ve öğrenme etkinliklerini bilgilendirmek için öğrencilerin öğrenmeleri hakkında bilgi topladıkları için öğretmenlerin kendi rolleri hakkındaki algılarında bir değişiklik gerektirebilir. Öğrencilerin bu sürece katılımı, sıklıkla, değerlendirmenin standartların uygulanmasına ve doğrulanmasına dayalı yargılarda bulunarak öğrenmenin kalitesini belirlemedeki özetleyici işlevinden ziyade, öğrenmeyi geliştirmedeki biçimlendirici işleviyle ilgilidir. Bununla birlikte, öğrenciler akranlarının performansının özetleyici değerlendirmesine de dahil olabilirler.

Bölüm, ilgili fırsatlar ve zorluklardan bazılarını ve bunların güvenilirlik ve geçerlilik açısından etkileri de dahil olmak üzere değerlendirme uygulaması üzerindeki etkilerini dikkate almak için akran değerlendirmesi ve e-öğrenme ile ilgili olarak bu işlevleri ele almaktadır.

Bu, farklı türde e-öğrenme araçlarının ve ortamlarının işlevlerinin ve bunların öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanımını etkileyen bazı faktörlerin araştırılmasını gerektirir. Bu bölümde, e-öğrenme için akran değerlendirmesinin uygulanması, değerlendirme görevlerini üstlenmek ve/veya değerlendirme hakkında akran iletişimi için bir araç olarak ağ bağlantılı ortamın kullanımını ve ayrıca elektronik araçların kullanımını içerir. akran iletişiminin mutlaka elektronik olarak gerçekleşmediği bir ağ ortamından yararlanamaz.

Özellikle, bu değerlendirme işlevlerinden biri veya her ikisi için fırsatların zorluklardan daha fazla olup olmadığına odaklanacaktır. Bölüm, öğrenme ve öğrenme için akran değerlendirmesiyle ilgili olarak e-öğrenme araçlarının ve ortamlarının değerinin bir değerlendirmesiyle sona erer, bunun yüz yüze bir ortamda akran değerlendirmesiyle nasıl karşılaştırıldığına dair yorum yapar ve Web’in olası etkilerine dikkat çeker. 2.0 teknolojileri, değerlendirme için kanıtların nasıl sunulduğuna ve yargılandığına dair bir yeniden kavramsallaştırmayı desteklemeyi teklif eder.


Akran değerlendirmesi nasıl yapılır
Akran değerlendirmesi Örneği
Grup değerlendirme nedir
Akran DEĞERLENDİRME özellikleri
Öz değerlendirme nasıl Yazılır
Akran DEĞERLENDİRME faydaları
Öz ve akran DEĞERLENDİRME Nedir
öğrenci öz değerlendirme formu 8. sınıf


Akran Değerlendirme

Roberts, akran değerlendirmesini “öğrencilerin akranlarının öğrenmesi üzerine eleştirel olarak düşünmelerini ve belki de akranlarının öğrenmeleri için notlar önermelerini sağlama süreci” olarak tanımlar ve bunu “öğrenciler, öğrenme gerçekleşmiş olsa bile birbirlerinin öğrenmelerini değerlendirir” şeklinde grup değerlendirmesinden ayırır. bireysel olarak veya en azından herhangi bir resmi işbirlikçi grup dışında.’ Ancak bu, gruplar halinde çalışan öğrenciler tarafından veya öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmeyi hariç tutmaz.

Yukarıdaki tanım, öğrenme için akran değerlendirmesinin kullanımını (eleştirel yansıtma yoluyla akran değerlendirici tarafından, sağlanan geri bildirim yoluyla değerlendirilen akran tarafından ve her ikisi de ilgili iletişim yoluyla) ve öğrenmenin değerlendirilmesini (bunun eğitimde kullanımı yoluyla) içerir.

Pek çok öğretmen, akran değerlendirmesi özet olarak kullanıldığında güvenilirlik, geçerlilik ve pratiklik konusundaki endişeler nedeniyle akran değerlendirmesinin önceki kullanımını ikincisinden daha kolay teşvik edebilir. Bunu yaparken, aynı zamanda, “öncelikle ödüllerin ve cezaların tahsisi hakkında” olmaktan ziyade, sorgulama olarak değerlendirme fikrini içeren, öğrenme için değerine odaklanan değerlendirme hakkındaki son görüşleri yansıtıyor olacaklardır. Ancak, akran değerlendirmesinin özetleyici kullanımına yönelik stratejiler yeni değildir.

Falchikov (2005), öğrenci katılımı yoluyla değerlendirmeyi geliştirmeye büyük bir katkı olarak, akran değerlendirmesinin hem biçimlendirici hem de özetleyici işlevlerini ele almaktadır. İlkiyle ilgili olarak, birlikte öğrenme açısından akran değerlendirmesinin değerini tartışır.

Özetleyici değerlendirmeyi tartışırken, akran değerlendirmesiyle ilgili bazı ortak sorunları dikkate almak ve bunların üstesinden gelmek için bazı stratejiler önermek için bu alandaki önceki katkılardan yararlanır. Örneğin, öğrencinin katılma isteksizliği veya katılım sırasında ve sonrasında öğrenci rahatsızlığı ile ilgili sorunların hazırlık ve eğitim yoluyla çözülebileceğini öne sürmektedir.

Akranların öğretmeni ertelediğine ilişkin endişeler, bunun olmasını önlemek için etkinlikler yapılandırılarak ele alınabilir. Arkadaşlık etkilerinden kaynaklanan önyargı, genel standart öğretmenin notuna kıyasla yüksekse, öğrencilerin puanları ölçekleme olasılığı ile gerekçelendirmelerini isteyerek azaltılabilir. Cinsiyet, yaş, yetenek veya etnik kökenle ilgili önyargılara, olası önyargı kaynakları açıkça tartışılarak ve beklentiler ve uygulamalar açık hale getirilerek yaklaşılabileceğini öne sürüyor.

Öğrencilerden derecelendirmeleri gerekçelendirmelerini istemek ve ölçütleri derecelendirmelerle açıkça ilişkilendirmek, öğrenciler arasındaki olası gizli anlaşma da dahil olmak üzere bu sorunların birçoğunu ele almak için kullanılabilir. Merkezi bir konu olarak, öğrencilerin notlarını (genellikle öğretmenin notu olan) değerlendirecek bir standarda duyulan ihtiyacı not eder ve öğrenci ve öğretmen notlarını karşılaştırarak güvenilirliği veya geçerliliği araştırıp araştırmadığımızı sorgular. 

Bununla birlikte, “öğretmen değerlendirmesinin pek çok güvenirliğinin olmaması göz önüne alındığında, birçok resmi karşılaştırmanın öğretmen ve öğrenci notu arasında yakın benzerlik göstermesi şaşırtıcıdır” yorumunu yapıyor.

Akran değerlendirme çalışmalarının bir meta-analizine dayanarak, öğrenci değerlendiricilerin birçok bireysel boyutu derecelendirmesini beklemektense, iyi anlaşılmış kriterlere sahip genel bir küresel not kullanmanın (ve öğrencileri kriterlerle ilgili tartışmalara dahil etmenin) daha iyi olduğunu önermektedir. Öğrencilerin akran değerlendirmesine hazırlanmalarına ve değerlendirme kriterlerinin uygulanmasını yönetmelerine yardımcı olmak için bazı personel tarafından çaba gösterilmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir