DİJİTAL BÖLME KAVRAMI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

DİJİTAL BÖLME KAVRAMI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Nisan 2022 Dijital Bölünme dijital bölünme (uçurum) sorunu çözüm Dijital uçurum nedenleri nedir 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

DİJİTAL BÖLME KAVRAMININ GELENEKSEL ANLAMI

Sözcüksel tanıma göre dijital bölünme şu anlama gelir: “[Dijital bölünme] dijital teknolojinin (özellikle bilgisayarlar) yaygın olarak kullanılmasından yana olanlar ile buna karşı olanlar arasında bir bölünmedir; (b) (şimdi alışılmış anlamda) mevcut dijital teknolojiye (özellikle bilgisayarlar ve İnternet) hazır erişimi olanlar ile olmayanlar arasındaki uçurum; (ayrıca) bundan kaynaklanan algılanan sosyal veya eğitimsel eşitsizliktir.

Kavram burada ilk etapta bilgisayarlara ve bilgisayar ağlarına eşit olmayan erişime atıfta bulunmak için kullanılmıştır. Burada, dijital bölünmenin orijinal tanımının bir revizyona ihtiyacı olduğu tartışılmaktadır, çünkü bölünmenin doğası artık sadece teknolojiyi destekleyenler ve etmeyenler arasındaki bölünmeye ya da dijital teknolojiye erişime dayanmamaktadır. Burada toplum genellikle eşitsizdir ve aradaki insanlar da B kategorisine aittir: Zorlu Teknoloji – Sosyal Dışlanma.

Economist Intelligence Unit e-hazırlık sıralamasına göre ülkelerin sosyal yapısında kritik bir değişim yaşanıyor: hükümetler ve işletmeler hizmetleri giderek daha fazla çevrimiçi ortama taşıdıkça, güvenilir İnternet erişimi olmayanlar haklarından mahrum edilme tehlikesiyle karşı karşıya. dijital bölünme için somut risk mevcuttur.

Bu nedenle, hem kamu hem de özel sektör kuruluşları, ekonomik olarak dezavantajlı toplulukları çevrimiçi hale getirmeye çalışmak için önemli miktarda zaman ve para harcamıştır. Giderek, bu girişimler sosyal olarak dezavantajlı kesimlere de yayılıyor. Rapora göre, yaklaşık 20.000 yaşlı vatandaşın çeşitli girişimler yoluyla eğitildiği tahmin edilen gelişmiş ülkeler için yaşlı-vatandaş erişimi özel bir odak noktası olmuştur.

EIU raporu (2007) ekonomik ve sosyal dezavantaj kavramlarını sayısal uçurum gibi birleştirirken, teknik yetenek OED tanımında olduğu gibi kilit bir faktör olarak görülmemektedir. Yukarıda tanımlandığı gibi dijital bölünmeden muzdarip insanlar D grubuna aittir: Sürükleyici Teknoloji Sosyal Dışlama

Norris, küresel dijital uçurumun önemli olduğu ve internet çağının ilk on yılında büyüdüğü gerçeğine dikkat çekti ve Payton, dijital uçurumu ortadan kaldırma çabaları değerli olsa da, kamu politika yapıcılarının da iyileştirmenin bir yolunu araması gerektiğini belirtti. 


Dijital uçurum Nedir
dijital bölünme (uçurum) sorununa çözüm
Dijital Bölünme
Dijital uçurum nedenleri
Dijital uçurum ülkeleri
Dijital eşitsizlik
Sayısal uçurum Nedir
Dijital uçurum hangi ülkede daha yüksektir


Norris’e göre dijital uçurumun birçok yüzü var. Norris, bilgi teknolojisinin hızlı ve devrimci gelişiminin, bilgi açısından zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumu güçlendirip güçlendirmeyeceğini veya farklı ülkelerdeki sosyal bölünmeleri artırıp artırmayacağını veya temsili demokrasiyi güçlendirip güçlendirmeyeceğini ya da tam tersine, Hem siyasi hem de ekonomik yapılarda yerleşik çıkarlar.

Dolayısıyla soru, bilgi teknolojisinin bir yeniden yapılanma mı yoksa sürdürücü bir güç mü olduğudur. Pippa Norris’in tanımları, B grubu: Zorlu Teknoloji Sosyal Dışlamada tanımlandığı şekliyle dijital boşluğu iyi tanımlıyor.

İnternetin kullanıcıya televizyon erişim ortamından farklı talepler getirdiği ve kullanımının hem bilişsel yetenek hem de teknik beceriler gerektirdiği söylenmektedir. Çoğu Finli ve İsveçli insanın internete “makul” erişimi vardır. Bununla birlikte, gönüllü veya gönülsüz olarak bilgi ağlarının dışında kalmayı seçen sabit sayıda insan vardır.

Bunun nedeni nedir? Zengin İskandinav ülkelerinde dijital bölünmenin nedeninin yalnızca etnik olabileceği veya yaş, maliyetler, aile yapısı, gelir, coğrafya, kırsal ve bölgesel faktörler, din, eğitim vb. faktörlere bağlı olabileceği söylenemez. Dolayısıyla bu tür bir dijital bölünme, D grubuna iyi bir örnektir: Sürükleyici Teknoloji – Sosyal Dışlama

Bazı insanlar gönüllü olarak bilgi ağlarının dışında kalmaya karar verdiler; onlar da D grubuna dahildir. Aslında sayısal uçurumdan söz edemeyiz, çünkü insanların istedikleri zaman internete bağlanabileceklerini varsaymak her zaman mümkündür. Ancak bu, yanlış bir sonuç veya en azından bir genellemedir.

Gerçek sebep yukarıda belirtilenlerden herhangi biri olabilir. Belki de insanlar teknik beceri eksikliğinden dolayı interneti kullanamıyorlar. Eğitim veya rehberlik alma olanaklarına sahip olabilirler. Neden yapmıyorlar? İnternetin içeriğiyle ilgilenmedikleri için cahil olmaları mümkündür. Ya da becerileri yakalama çabalarının çok zahmetli olduğunu tahmin ediyorlar. 

SONUÇLAR VE DAHA FAZLA ARAŞTIRMA

Sunulan model, sayısal bölünme kavram sınıflandırmaları için taksonomi geliştirmek için bir başlangıç ​​noktası olarak çalışmaktadır. Gelişmekte olan batı toplumları için büyük önem taşıyan bir konu olmakla birlikte, bu çok temel sorular tam olarak tanımlanmamıştır. Dijital bölünme sadece teknoloji ya da sosyal meselelerle ilgili değildir. Bu ikisinin bir kombinasyonu, son derece zorlu bir karışım. Her zaman olduğu gibi, sorunları çözebilmek için doğru soruları sormak gerekir.

Ama çok temel temeller düzgün bir şekilde tanımlanmadıysa, bu doğru sorular nasıl sorulabilir? Sayısal bölünmenin veya (kavramın) anlamını sayısal bölünmenin tanımlamanın disiplinler arası bir proje olduğu açıktır. Yazarların geliştirdiği sosyal-teknik boyutların ikiliği, etik ve demokratik bir soru olabilen dijital bölünme olgusunu anlamaya yardımcı olur.

Eşitlik, bu araştırmada da önemli bir düzenleyici ilke veya hedef noktasıdır. Sayısal bölünmeden kaçınılması gerektiğini söylemek “bilime aykırı” değildir. Dijital bölünme, bu çalışmada daha sonra göreceğimiz gibi, etkin bir şekilde çalışmayan bir toplumu ifade eder. Bu çalışma, bu noktadan hareketle, bu sefer üzerinden geçeceğimiz normatif etiği desteklemek için değildir.

Toplum her zaman daha karmaşık hale geliyor. Teknik, ekonomik ve “bilimsel” kremin gücü var. Demokrasi sadece görünüştedir. İletişim teorisine göre, öncelikle bilginler arasında gerçekleşmesi gereken tahakkümsüz iletişime dayalı bir demokratikleşme modeli, son olasılık, kurtuluş olabilir.

İnternet, siyasi tartışmalar için daha eksiksiz ve daha zengin bir forumun temeli olabilir mi? Örneğin Jürgen Habermas’ın gerçek bir demokrasi için savunduğu türden bir kamusal alana dönüşebilir mi? Eğer bu gerçekleşirse, öncelikle internetteki demokrasinin gerçekleştirilmesi gerekir.

Dijital uçurum olmamalı. Habermas karşılıklı anlayış veya fikir birliği hakkında konuşur. Kotkavirta’ya göre öznelerarasılık Jürgen Habermas’ın iletişim kuramındaki ana temalardan biridir. Habermas ile Eleştirel Teorinin geleneksel bakış açıları arasındaki uçuruma rağmen, Habermas hala felsefenin ve Sosyal Bilimin özgürleştirici görevi olarak topluma veya kültüre yönelik eleştiriyi vurguluyordu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir