Dijital Bölünme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dijital Bölünme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Temmuz 2022 Dijital EŞİTSİZLİK Dijital uçurum Nedir? İkinci seviye dijital bölünme nedir 0
Yabancı Dil Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Dijital Bölünmeden Dijital Temettüde

Donanım, yazılım ve telekomünikasyon hizmetlerinin hızla düşen maliyetlerine rağmen, zengin ve fakir ülkeler arasında dijital formlarda bilgiye erişme, bilgiyi iletme ve değiş tokuş etme yetenekleri açısından geniş bir boşluk varlığını sürdürmektedir.

Dünya nüfusunun %81’inden fazlasını oluşturan gelişmekte olan ülkeler, küresel e-ticaretin çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Bir tahmin, 2003 yılında işletmeden tüketiciye e-ticaretin %99,9’unun Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik’in gelişmiş bölgelerinde gerçekleştiğini göstermektedir. ilgili oranlar PC’ler (kişisel bilgisayarlar) için 97, cep telefonları için 133 ve İnternet sunucuları için 2.100’ün üzerindedir.

E-ticaret işlemlerine ilişkin güvenilir veriler bulunmamakla birlikte, gelişmekte olan birçok ülkede e-ticaret neredeyse hiç olmadığı için, e-ticaret işlemleri için oranın daha da yüksek olması muhtemeldir. Bu model, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkın, PC’ler, cep telefonu ve İnternet gibi daha yeni teknolojiler için daha önce tanıtılan teknolojilerden daha geniş olduğunu göstermektedir.

Uygun politika önlemlerinin yokluğunda, “küresel dijital uçurum”un daha da genişlemesi muhtemeldir. Dijital olarak dışlanmış nüfuslara makul maliyetlerle uygun ağları sağlamaya yönelik politika önlemleri, açığı kapatabilir veya en azından genişleme oranını azaltabilir.

Bu makale, gelişmekte olan ülkelerin ve toplulukların modern ICT’lerin (bilgi ve iletişim teknolojileri) faydalarından yararlanmalarına izin vererek geleneksel piyasa değeri tanımını yeniden tanımlayan iki bilgisayar ağının bir değerlendirmesini sunmaktadır.

Küresel dijital uçurum, BİT’ler ve çevredeki çeşitli ekonomik, politik ve sosyal faktörler arasındaki karmaşık etkileşimlerin bir sonucudur. Birincisi, gelişmekte olan ülkelerdeki potansiyel kullanıcıların büyük bir çoğunluğu bir telefon hattı, bir PC ve telefon ve İnternet hizmetleri sağlayıcısı (ISS) erişim ücretlerini karşılayamıyor.

Bir PC’nin maliyeti, yüksek gelirli ülkelerde kişi başına GSYİH’nın (gayri safi yurtiçi hasıla) %5’i iken, düşük gelirli ülkelerde %289’a kadar çıkmaktadır. Ayrıca, dünyadaki kişi başına düşen GSYİH’nın bir oranı olarak aylık internet erişim ücreti ABD’de %1.2’den Madagaskar’da %614’e kadar değişmektedir.


Dijital uçurum Nedir
Dijital uçurum hangi ülkede daha düşüktür
Dijital uçurum nedenleri
Hangi ülkede dijital uçurum diğerlerinden daha yüksektir
Sayısal uçurum Nedir
Dijital BÖLÜNME SORUNU nasıl çözülür
İkinci seviye dijital bölünme nedir
Dijital EŞİTSİZLİK


İkincisi, gelişmekte olan ülkelerde telefon hattı bağlantısı için ödeme yapmaya istekli bazı tüketiciler için arz ve talep arasında büyük bir boşluk vardır. Örneğin, 2001 yılında, gelişmekte olan dünyada 33 milyon insan telefon bağlantıları için kayıtlı bekleme listelerindeydi ve bazı ülkelerde ortalama bekleme süreleri 10 yıldan fazlaydı.

Üçüncü bir sorun, beceri eksikliği ile ilgilidir. Gelişmekte olan ülkelerdeki potansiyel kullanıcıların çoğu, İnternet kullanımı için ön koşullar olan İngilizce dil ve bilgisayar becerilerinden yoksundur. Örneğin, 1998’de İnternet’teki metnin yaklaşık %85’i İngilizceydi.

Bu oran 1999’da %80’e ve 2003’e kadar %50’ye düşmüştür. İnternet içeriğinin İngilizce olmayan dillere kaydırılması söz konusu olsa da, İnternet’te kullanılan yazılımların büyük bir kısmı İnternet’i kullanmak için hala biraz İngilizce bilgisi gereklidir. İngilizce’dir ve insan-bilgisayar arayüzlerinin çoğu, İngilizce konuşan kullanıcıları desteklemektedir.

Dördüncü bir sorun, ilgili içeriğin eksikliği ile ilgilidir. 17 milyardan fazla Web sayfası1 olmasına rağmen, içerik büyük ölçüde gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarına yöneliktir. Edejer, gelişmekte olan ülkelerle ilgili sağlıkla ilgili güvenilir bilgileri çevrimiçi olarak bulmanın zorluğunu gözlemliyor:

Gelişmekte olan ülkelerden gelen sağlık araştırmalarına ilişkin birkaç rapor, Medline gibi Batılı hizmetler tarafından indekslenen dergilerde yayınlanmaktadır. Batı indeksleme hizmetleri, %98’i gelişmiş dünyadan olmak üzere yaklaşık 3.000 dergiyi kapsamaktadır. Latin Amerika’nın tamamı, 1996 yılında Medline tarafından referans verilen toplam makale sayısının %0,39’unu oluşturuyordu. Gelişmekte olan ülkelerden sadece az sayıda dergi Medline tarafından indekslendiğinden, bu ülkelerden yapılan araştırmalar neredeyse görünmez.

DİJİTAL BÖLÜMÜ KÖPRÜLEMENİN YARATICI YOLLARI

Bir ağın küresel dijital uçurumu kapatmadaki etkinliği, bu nedenle (a) ağın dijital olarak dışlanmış popülasyonların önceliklerini belirleme yeteneğinin ve (b) ağın İnternet ve e-ticaretin benimsenmesinin önündeki ana engellere saldırma yeteneğinin bir işlevidir. . Aşağıdaki bölümde, küresel yoksullar için e-iş sistemlerini etkinleştirmek için tasarlanmış iki ağı inceleyeceğiz.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla 1992 yılında Küresel Ticaret Noktası Programını başlatmıştır. Program, Kasım 2002’de Dünya Ticaret Noktası Federasyonu tarafından devralındı. 2003 yılının ortalarında GTPNet, beş kıtada2 80’den fazla ülkede 121 ticaret noktasından oluşan bir insan ağına sahipti.

Bir ticaret noktasında, dış ticaret işlemlerindeki katılımcılar (örneğin gümrük idareleri, dış ticaret enstitüleri, bankalar, ticaret odaları, nakliye komisyoncuları, nakliye ve sigorta şirketleri) tek bir fiziksel veya sanal çatı altında toplanarak gerekli tüm hizmetler makul bir maliyetle ilgilidir.

Gerçek ve potansiyel tüccarlara iş ve pazar fırsatları, potansiyel müşteriler ve tedarikçiler, ticaret düzenlemeleri ve gereksinimleri vb. hakkında veriler sağlayan ticaretle ilgili bir bilgi kaynağıdır. Bir anket, ticaret noktası müşterilerinin %85,7’sinin KOBİ’ler ve mikro işletmeler olduğunu ortaya koydu.

ETO (elektronik ticaret fırsatı) sistemi, muhtemelen GTPNet’in en önemli yönlerinden biridir. Haziran 1993’te BM Ticaret Noktası Geliştirme Merkezi (UNTPDC) tarafından başlatıldı ve dünyanın en büyük İnternet tabanlı iş fırsatları sistemidir. ETO’lar ürünler, hizmetler ve yatırım için teklifler ve taleplerdir ve noktadan noktaya ve şirketten şirkete dağıtılır.

Ticaret noktaları ve üçüncü taraf bilgi sağlayıcıları tarafından GTNet sistemine iletilirler. 1998’de ETO kullanıcıları arasında yapılan rastgele bir anket, ETO kullanıcılarının %48’inin, yayınlanan ETO başına 1 ila 10 yanıt aldığını, ek olarak %14’ünün 10 ila 30 yanıt aldığını ve yaklaşık %7’sinin 100’den fazla yanıt aldığını ortaya koydu. Ankete katılanların yaklaşık üçte biri, ETO’lar temelinde iş anlaşmaları yaptı.

Gelişmekte olan ülkeler ayrıca ETO’larda genel küresel e-ticaretten çok daha yüksek bir paya sahiptir. 1 Mart – 15 Temmuz 1998 tarihleri ​​arasında GTPNet’te yayınlanan ETO’ların bir UNTPDC analizi, bunların %20’sinin ABD merkezli şirketler tarafından yayınlandığını, bunu Çin (%19), Güney Kore (%11) ve Hindistan yapmıştır. ABD’nin 1998’de küresel İnternet ticaret pazarının %74’ünü oluşturduğunu belirtmek ilginçtir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir