Dijital Bölünme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dijital Bölünme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Ekim 2022 Dijital Uçurum hangi ülkede düşüktür Dijital uçurum nedenler Dijital yerli ve dijital göçmen 0
Yönlendirme Algoritması

Dijital Bölünme

World Wide Web, e-posta ve bilgisayarlar gibi bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), Amerika’nın eğlence, iletişim ve bilgi kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldi. 1990’ların ortalarından bu yana, BİT orta ve üst sınıf Amerikan hanelerinde yaygınlaştı. Şirketler ve devlet kurumları giderek daha fazla çevrimiçi ürün, hizmet ve bilgi sunuyor. Eğitim kurumları BİT’i müfredatlarına entegre ediyor ve uzaktan kurslar sunuyor.

Bununla birlikte, bazıları bu yeniliklerden kaynaklanan verimlilik ve rahatlıktan avantaj sağlarken, diğerleri farkında olmadan aynı yenilikler tarafından daha da marjinal hale gelebilir, çünkü BİT erişimi onlara bu kadar hızlı yayılmamaktadır. “Dijital bölünme”, ortaya çıkan bu eşitsizliği tanımlamak için kullanılan terimdir.

Hükümet analistleri, ırksal ve etnik azınlıklar, kırsal ve düşük gelirli topluluklar ve yaşlı Amerikalılar gibi tarihsel olarak yetersiz hizmet alan grupların, Amerikan ekonomik ve sosyal yaşamının giderek artan bir şekilde İnternet üzerinden ağlar haline gelmesi nedeniyle bu bölünme kapatılmazsa belirgin bir dezavantajda olduğunu savunuyorlar. 

Dijital uçurum sadece bir Amerikan sosyal sorunu değil. Dijital bölünme sorunları, gelişmekte olan ülkelerde olduğu kadar gelişmiş ülkelerdeki bilgi teknolojisi marjinalleştirilmiş topluluklarda da endişe vericidir.

Son on yılda, çoğu Amerikalı için BİT’e erişim arttı, ancak bu, dijital bölünme sorununun çözüldüğü anlamına mı geliyor? Bu alanda daha fazla araştırma yapılması garanti ediliyor mu yoksa dijital uçurum modası geçti mi? Bu makalede, öncelikle sayısal uçurum araştırmasındaki temel sorunları ve eğilimleri gözden geçirerek bu soruları ele alıyoruz.

Bunu, tarihsel olarak yetersiz hizmet verilen bir grupla, yani Afrikalı-Amerikalılarla ilgili olduğu için dijital uçurum literatürünü gözden geçirerek yapıyoruz. Ardından, 1) sosyal ve teknolojik erişim perspektifleri ile 2) varlığa dayalı/kaynak ve davranışsal/kullanım perspektiflerini karşılaştıran kavramsal bir çerçeve sunuyoruz. Makale, dijital bölünme konularını incelemek için gelecekteki araştırma fırsatları için önerilerimizle sona ermektedir.

Sayısal uçurum için sayısız tanım, sayısal uçurumla ilgili hükümet ve endüstri raporları ve bu raporlarda yer alan istatistiklerin birbiriyle çelişen yorumları bulunmaktadır.


Dijital uçurum Nedir
Dijital Uçurum hangi ülkede düşüktür
Dijital uçurum nedenleri
Dijital EŞİTSİZLİK
Digital divide
Dijital yerli ve dijital göçmen
Dijital yerli Nedir
Dijital vatandaşlık nedir


Örneğin, Web sitesinde dijital bölünme, “dünyanın, erişimi olan ve olmayan insanlar ve telefon gibi modern bilgi teknolojilerini kullanma yeteneği olarak ikiye ayrılabilmesi gerçeği” olarak tanımlanmıştır.

Diğerleri başka bir tanım sunar: “tartışmasız günümüz dünyasında tek, en büyük ve ayrıştırıcı güç. Ulusal bir öncelik haline getirilmezse, geleceğin anahtarı olduğunu kanıtlayan bu araçlar olmadan bir nesil çocuklar ve aileler olgunlaşacaktır.”

ABD’deki dijital bölünmeyle ilgili bilgilerimizin çoğu evde, işte ve halka açık yerlerde bilgisayar ve İnternet erişimiyle ilgili anket araştırmalarına dayanmaktadır. En çok alıntı yapılan istatistikler, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından üretilen dijital bölünme serilerinde bulunur.

Bu araştırmalar, bölünmenin etnik köken ve ırk, coğrafi konum, hane bileşimi, yaş, eğitim ve gelir düzeyi çizgileri boyunca kesildiğini bulmuştur. Bu ve diğer çalışmalar, bu boşlukların kalıcı olduğunu ancak kapandığını da belgelemiştir.

Ancak herhangi bir demografik gruba baktığımızda, analiz çok daha karmaşık ve çelişkilidir. Örneğin, Afrikalı-Amerikalılar için dijital uçurum üzerine yapılan araştırmaların çoğu, evdeki bilgisayarlara ve internete fiziksel erişimin yanı sıra bilgisayarları çalıştırmak için teknik becerilere ve içerikle etkileşime geçmek için bilgi okuryazarlığı becerilerine odaklanmıştır.

Bu araştırmacılar, Afrikalı-Amerikalıların gelir ve eğitim gibi diğer faktörleri kontrol ederken bile BİT erişimi ve becerilerine sahip olma olasılıklarının daha düşük olduğunu bulmuşlardır.

Pew İnternet ve Amerikan Yaşamı Projesi, bu boşlukların kapandığını öne sürüyor, ancak İnternet erişimi olan Afrikalı-Amerikalılar, tipik bir günde beyazların yaptığı kadar sık ​​çevrimiçi olmuyorlar.

Kültürün bu sonuçları açıklamaya yardımcı olduğunu teorize etmeye devam ediyorlar. Afrikalı-Amerikalılar toplumsal ifadelerini tarihsel olarak sanat yoluyla bulmuşlar ve iş, eğitim, teknik istihdam ve profesyonel meslekler gibi diğer baskın alanlara girme konusunda daha az başarılı olmuşlardır.

Kültür ayrıca, çevrimiçi Afrikalı-Amerikalıların çevrimiçi beyazlardan Web’de müzik dinleme olasılığının %69 ve Web’de dini bilgi arama olasılığının çevrimiçi beyazlardan %65 daha fazla olduğu gözlemini açıklamaya yardımcı olabilir. Müzik ve maneviyat geleneksel olarak Afro-Amerikan kültürünün ayrılmaz bileşenleri olmuştur.

Afrikalı-Amerikalılar BİT’i diğer etnik gruplara göre nispeten daha az kullanabilseler de, benzer şekilde konumlanmış beyazlara göre BİT’e karşı daha olumlu tutumlara sahiptirler.

İşçi sınıfı Afrikalı-Amerikalı kadınların, BİT becerilerinin onları daha yüksek ücretli işlere hazırlayacağına ve ebeveynlik yeteneklerini geliştireceğine inandığını buldu. Topluluk teknolojisi projesinde BİT’in benimsenmesiyle ilgili bir çalışmada, Afrikalı-Amerikalı kadınların kablolu TV tabanlı İnternet cihazlarını en çok benimseyenler arasında olduğu bulundu.

Afrikalı-Amerikalılar BİT’e karşı olumlu tutumlara sahip olsalar da, aynı teknolojilerin sosyal içerme üzerinde çok az etkisi olabilir. Daha yakın tarihli bir çalışmada, Pennsylvania, Delaware County’deki bir toplu konut topluluğundaki dijital uçurum incelendi.

Yaşları 13-65 arasında değişen 31 Afrikalı-Amerikalı katılımcıyla bu araştırmacılar, etkili toplum temelli programların bu bölünmeyi azaltmaya yardımcı olabileceği sonucuna vardılar. Bu müdahaleler, yetersiz hizmet alan gruplarla ilgili bilgi işlem becerilerini önemli ölçüde geliştirmiş olsa da, tek seferlik bir uygulama, azınlık grupları arasındaki daha geniş kültürel izolasyon ve ekonomik yoksunluk duygularını ortadan kaldırmada ve hatta azaltmada başarısız olur.

BÜYÜK SORUNLAR

Sayısal uçurum literatürünü analiz ederken en önemli konulardan biri hala bir boşluk olup olmadığıdır. Örneğin, “Dijital Bölünmenin Gerçek Doğası Uzmanları Bölüyor” başlıklı bir makalede, dört teknoloji gözlemcisi kökten farklı bakış açıları sağladı. İletişim Politikası üzerine Sivil Haklar Forumu’nun bir yöneticisi olan Mark Lloyd, teknoloji eşitsizliğinin ekonomik boşluklar tarihindeki en son durum olduğunu belirtiyor.

Ona göre, özel teşebbüs fedakar çabalar ortaya koymuş olsa da, bu boşluğu doldurmak için “gerçek hükümet eylemi” gerekliydi. Bilgi Teknolojileri Politikası Ofisi direktörü Rick Weingarten, bağlı olmanın sorunu çözmediğini belirtiyor.

Gerçekten tehlikede olan şey, yüksek hızlı erişim ve karmaşık bilgi okuryazarlığı becerileri gibi erişim kalitesidir. Profesör Jorge Schement, dijital uçurumun Amerikalılar sorunu çözene kadar devam edeceğine inanıyor. Bu, “Öteki”nin bir sorunu olarak görüldüğü sürece, daha kolay görmezden gelinebilir ve rasyonelleştirilebilir.

Son panelist Adam Clayton Powell II, dijital bölünmenin varlığını reddediyor. Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresi çalışmalarını kullanarak, etnik gruplar arasındaki uçurumun ortadan kalktığını savundu. Ona göre, dijital uçurum büyük ölçüde bir efsane ve ırk veya etnik kökenden ziyade eğitim, teknolojik erişim ve etkin kullanım önündeki en büyük engeldi.

Dijital uçurumun varlığına ilişkin bu tartışmaların, karmaşık bir sosyal fenomenin oldukça dar bir şekilde ele alınmasından kaynaklandığını iddia ediyoruz. Aslında, bu türdeki daha yeni çalışmaların çoğu, dijital uçurumun yeniden düşünülmesini gerektiriyor.

Takip eden bölümde, dijital bölünme söylemindeki mevcut eğilimler hakkında bir tartışma düzenliyoruz. Bunu, iki erişim perspektifini (teknolojik ve sosyal) ve iki kullanım perspektifini (varlığa dayalı ve davranışsal) karşılaştıran bir çerçeve aracılığıyla yapıyoruz. Teknolojik erişim bilgi işlem artefaktına odaklanırken, sosyal erişim bilgi birikimine ve yeterliliğe odaklanır.

Varlık temelli bakış açıları, bölünmeyi, gelir veya eğitim gibi, BİT kullanımını mümkün kılan gerekli kaynaklardaki bir eksiklik olarak görürken, davranışsal bakış açıları, BİT kullanımının etkinliğine odaklanma eğilimindedir. Bu bakış açıları ayrı kategoriler olarak sunulsa da, yazarlar her iki kategoriden de yararlanma eğilimindedir.

Örneğin, sayısal uçurumun bilgi işlem araçlarına ve bilgisayar becerilerine erişim eksikliğine dayandığı argümanı, teknolojik erişim/varlık temelli bir bakış açısı önerir. Dijital uçurumun, daha fazla yaşam şansı için BİT’in nasıl kullanılacağına dair bir anlayış eksikliğinden kaynaklandığına dair bir argüman, sosyal/davranışsal bir bakış açısını benimser.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir