Modern Teknoloji Altyapısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 Modern Teknoloji Altyapısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Ekim 2022 Modern technology Modern teknoloji Nedir Teknoloji Nedir Kısaca 0
Amortisman Süresi

 Modern Teknoloji Altyapısı

Eski bir sistemin geçişi, sistemi daha yeni ve daha modern teknoloji altyapısına taşırken sistem bileşenlerinin yeniden kullanılmasını gerektirir. Önerilen farklı bir yaklaşım, geçiş süreci sırasında hem eski hem de yeni veritabanına erişim ihtiyaçlarını ortadan kaldıran ve böylece verilerin tutarlılığını korumak için ağ geçitlerinin kullanılmasının neden olduğu karmaşıklığı önleyen Kelebek metodolojisidir. Her iki metodoloji de, esas olarak dikey ayrıştırılabilirliğine dayalı olarak eski bir sistemi taşımayı amaçlamaktadır.

Yatay ayrıştırılabilirliği hesaba katan göç stratejileri de önerilmiştir. Canfora ve Serrano, Montes de Oca ve Carter, eski sistemleri aşamalı olarak nesne yönelimli platformlara taşımak için iki strateji sunuyor. Temel fark, prosedürel koddaki nesneleri tanımlamak için benimsenen yöntemdedir. Her iki strateji de eski ve yeni geliştirilen bileşenlerin bir arada bulunmasını sağlamak için sarma teknolojilerini kullanır.

Sarma, önceden var olan bileşenleri kullanarak bir yazılım mimarisini uygulama uygulamasıdır. Nesne sarmalayıcılar kullanılarak eski kod, kontrol edilebilir bir şekilde kapsüllenir. Sarmalayıcı, yeni geliştirilen nesnelerin eski kaynaklara erişmesini sağlayan arabirimi uygular; nesne yöntemlerini uygulayan programlara yapılan çağrılara gelen mesajları eşleştirmekten sorumludur.

Literatürde ambalajlama için farklı yaklaşımlar sunulmuştur. Web, eski sistemleri dağıtılmış bir ortamda sarmak için birkaç başka güçlü mekanizma sunar. Örneğin XML, geliştiriciler tarafından bileşenin arayüzlerinin veri temsili, mesaj alışverişi ve komut dosyası dillerinin tanımlanması için bir standart olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

GÖÇ STRATEJİSİ

Bu bölümde, dikey ayrıştırılabilirliğe ve sarmalayıcıların kullanımına dayalı Web merkezli kısa vadeli bir geçiş stratejisi sunuyoruz. Bu geçiş stratejisinin tüm ayrıntıları bulunabilir. Bu strateji, yüksek iş değeri ve yüksek dikey ayrıştırılabilirlik düzeyine sahip eski sistemler için geçerlidir. Geçiş sürecinin ana aşamalarını göstermektedir.

İlk aşama, eski sistemin, kullanıcı arayüzünün (istemci tarafı) uygulama mantığının ve veritabanı bileşenlerinin (sunucu tarafı) yürütülmesini kontrol ettiği bir istemci sunucu stiline ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılmasıdır. Bu aşamanın karmaşıklığı, sistemin ayrıştırılabilirliğine bağlıdır.

Ayrıştırılamayan sistemler, yeniden yapılandırılması en zor olanlardır, çünkü kullanıcı arayüzünü uygulama mantığından ve veritabanı bileşenlerinden ayırmak çok zor ve riskli olabilir. Bu tür eski sistemlerin kullanıcı arabirimini uygulayan kodu tanımlamak için bir yöntem sunun.

Bununla birlikte, yarı ayrıştırılabilir veya ayrıştırılabilir sistemleri taşımak bile önemsiz olmayabilir. Yarı ayrıştırılabilir veya ayrıştırılabilir sistemler için yapılacak yeniden yapılandırma eylemleri, kullanıcı arabirimi bileşenleri ile diğer bileşenler arasındaki bağlantıya bağlıdır.

İstemci tarafı ile uygulama mantığı bileşenleri arasındaki çağrılar aracılığıyla tüm veriler değiş tokuş edilirse, yeniden yapılandırmaya gerek yoktur. Ancak, istemci ve sunucu bileşenleri küresel veri alanları aracılığıyla bazı verileri değiş tokuş ederse, küresel verileri çağrılar arasında değiş tokuş edilecek parametrelere dönüştürmek için veri akışı analizi ve yeniden yapılandırma teknikleri gerekir.

Eski sistem bir istemci sunucu stiline göre yeniden yapılandırıldıktan sonra, gerekirse, kullanıcı arabiriminin yeniden yapılandırılması ve sunucu katmanının sarılması olmak üzere iki aşama paralel olarak yürütülebilir.

İlk aşama, Web teknolojilerinden yararlanarak sistemin kullanıcı arayüzünü yeniden yapılandırmayı/yeniden geliştirmeyi amaçlar. Kullanıcı arayüzü yeniden mühendisliği, bir kullanıcı arayüzü kavramsal modelini soyutlamak için tersine mühendisliği ve Web teknolojilerini kullanarak kullanıcı arayüzünü yeniden uygulamak için ileri mühendisliği kullanmayı gerektirir.

Özellikle MORPH, kullanıcı arayüzünün soyut modelini yeniden yapılandırmak ve hedef grafik kullanıcı arayüzünü oluşturmak için kullanılan yeni bir soyut modele dönüştürmek için dönüşüm kurallarını kullanan bilgi tabanlı bir yaklaşımdır. Grafik kullanıcı arabirimlerini Web arabirimlerine dönüştürmek için MORPH yönergelerini kullandık.


Modern teknoloji Nedir
Teknoloji Nedir Kısaca
Teknolojik Nedir
Teknolojinin gelişimi
Modern technology
Teknoloji Nedir Makale
Teknolojisi
Teknolojinin amacı nedir


Eski kullanıcı arayüzünün yeni Web arayüzüne dönüştürülmesi de iş ihtiyaçları tarafından yönlendirilmelidir. Örneğin, yeni arayüzün eski kullanıcılar tarafından kullanılması gerekiyorsa, yeniden eğitim ihtiyaçlarının en aza indirilmesi bir hedef olabilir: bu durumda, miras ile eski kullanıcılar arasında bire bir yazışma kurmaya ek olarak. yeni etkileşim nesneleri, eşleme, eski paneller ile yeni Web sayfaları ve formlar arasında bir yazışma korunarak oluşturulmalıdır.

Bununla birlikte, birçok durumda BPR süreci yeni roller getirir (örneğin, yeniden yapılandırılmış süreçteki eski bir sisteme doğrudan bir müşteri tarafından erişilmesi gerekebilir); bu durumda, yeni kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için yeni arayüz kökten yeniden tasarlanmalıdır.

Sunucu katmanını sarmak, yüksek iş değeri olan eski bir sistemi yeniden kullanmanın anahtarıdır. Son birkaç yılda, internetin uzak programlar arasında bir iletişim aracı olarak kullanılmasının bir sonucu olarak, sarma teknolojisinin yaygınlaşması önemli bir itici güç olmuştur.

Geçiş stratejisinin son adımı, yeni Web tabanlı uygulamanın entegrasyonu ve test edilmesidir. Eski sistemin Web tabanlı geçişi tamamlandığında, yeni sistemin yönetiminin, öncekinden daha genel bir karar çerçevesine dayanacağını belirtmekte fayda var.

Özellikle, göz önünde bulundurulması gereken ana faktör, en azından sistemin teknik değeri gelişen iş gereksinimlerine yeterli olana kadar iş değeri olacaktır. Başka bir deyişle, taşınan sistem, işlevselliğini gelişen iş hedefleri ile uyumlu tutmak için sistemin olağan bakımıyla karıştırılarak periyodik evrim aşamalarından geçecektir.

Tabii ki, teknolojik iş ihtiyaçlarındaki büyük bir değişim, sistemin eskimesinin hızlı bir şekilde artmasını ve böylece sistemin yönetimini karar çerçevesine taşımasını gerektirecektir.

Göç stratejisi bir endüstriyel pilot projede uygulanmıştır. Proje, istatistiksel ve keşifsel analizler yoluyla karar desteği için büyük veri arşivlerini sorgulamak için birçok banka tarafından kullanılan mevcut bir çevrimiçi analitik işleme COBOL sistemini Web özellikli bir mimariye entegre etmeyi amaçladı.

Sistem, son 15 yılda karakter tabanlı bir kullanıcı arayüzüne sahip merkezi bir ana bilgisayar versiyonundan, bir PC üzerinde çalışan bir grafik kullanıcı arayüzünden ve farklı üzerinde çalışan birkaç sunucu bileşeninden oluşan yarı ayrıştırılabilir bir istemci-sunucu çoklu versiyon sistemine dönüşmüştür. platformlar ve bir PC-host bağlantı katmanı aracılığıyla PC’den erişilir. Ayrıca sistemin PC üzerinde çalışan bağımsız bir versiyonu da mevcuttu.

Sistemin taşınması ihtiyacı, temel iş süreçlerindeki değişiklikler tarafından dayatıldı. İlk ve en önemli neden, sistemin birkaç banka tarafından hem merkezi hem de çevresel düzeyde karar almak için kullanılmasıydı. Eski mimaride, PC-host bağlantı katmanının her istemci kurulumunda kopyalanması gerekiyordu ve bu da uygulama sahiplik maliyetlerini artırıyordu.

Günümüzde çoğu banka, bilgi sistemi altyapıları için İnternet/intranet teknolojilerini kullanmakta ve bu, Web’e geçiş yönünde bir baskıya neden olmuştur. Ayrıca, yeni mimari esneklik katıyor; özellikle, bağımsız PC sürümünün birkaç arşiv/veritabanı ana bilgisayar kaynağını birleştiren dağıtılmış bir sürüme geçişinin yolunu açar, böylece sorgulama ve analiz yazılımının farklı sürümlerini koruma ihtiyacını ortadan kaldırır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir