Dijital Ekonomide Değer Yaratımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dijital Ekonomide Değer Yaratımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Eylül 2022 Dijital ekonomide kural koyucu kimdir Dijitalleşmenin itici güçleri nelerdir Teknoloji ticareti nasıl etkilemiştir 0

Dijital Ekonomide Değer Yaratımı Yönetmek

Dijital ekonomide değer yaratma ve sürdürülebilir bir gelir akışının sürdürülmesi çoğu işletmeden kaçmaya devam ediyor. DellTM, Virgin, Yahoo! ve eBay gibi gelişmiş firmalar dışında, nispeten az sayıda firma sürdürülebilir iş modelleri yaratmak için İnternet teknolojilerinden yararlanabilmiştir.

Stratejik bir perspektiften bakıldığında, firmalar dikey entegrasyonun kısıtlamalarından kurtulmuş olsalar da, giderek daha sofistike, kararsız müşteriler için çekici ürünler yaratmak için sürekli değişen bir tedarikçi ve ortak ağını düzenleme gibi göz korkutucu bir görevle karşı karşıyalar.

Genellikle Porter’ın Beş Kuvveti gibi çerçevelere dayanan çağdaş araştırmalar, sayısız, büyük ölçüde statik iş modellerini çoğalttı. Örneğin, Tapscott agoralar, kümelenmeler, ittifaklar, dağıtım ağları ve değer zincirleri olmak üzere beş farklı model önerirken, Weill ve Vitale doğrudan müşteriye, içerik sağlayıcıya, tam hizmet sağlayıcıya, portallara, paylaşılan altyapıya ve tüm işletmeye yönelik altı model önerdi.

Günümüzün dinamik iş ortamını açıkça hesaba katmayan bu modeller, sürdürülebilir değer yaratımı için sınırlı reçeteler sunar.

Sürdürülebilirliğin temeli, genellikle bir müşteri grubundan diğerine bilgi, süreç, ortaklık ve ilişki sermayesinin transferini gerektiren iş modeli evrimidir. BT destekli firma için sürdürülebilir değer yaratma, giderek artan bir şekilde maddi olmayan varlıkları (yani marka, bilgi kaynakları, ilişki sermayesi) ağ ortaklarınınkilerle birleştirme yeteneğine bağlıdır.

Bu girdi, sürdürülebilir değer yaratmayı anlamak için bir çerçeve geliştirmek için stratejik yönetim ve BT araştırmalarını sentezler. BT destekli rekabet literatürünün çoğunun aksine, kendi başına e-iş modellerine odaklanmaz, bunun yerine strateji oluşturmanın geleneksel üç aşamasını (kavramsallaştırma, planlama ve uygulama) yeniden yorumlayarak farklı türlerin ne kadar farklı olduğunu açıklar. bilgi, sürdürülebilir değer yaratmak için kullanılabilir.

Değer yaratmanın strateji yönüne odaklanmayı seçtik, çünkü iş modelleri bir firmanın stratejik amacının somut temsilleridir. Başka bir deyişle, bir firmanın stratejisinin sonuçlarıdır. Bundan böyle, “ürün” terimini hem maddi ürünleri hem de maddi olmayan hizmetleri tanımlamak için ve “strateji” terimini de firmaların değerli ürünler ve hizmetler yaratmak için kullandıkları protokolü tanımlamak için kullanacağız.

Bu makale, ilk olarak bilginin iki özelliğinden yararlanılarak iki bölüm halinde düzenlenmiştir: hız (değişim oranı) ve birlikte çalışabilirlik (değer yaratmak için bilginin diğer bilgilerle ne ölçüde birleştirilebileceği). Bilgiye dayalı rekabeti anlamak için gerekli olan dört temel bilgi türünü gösteren 2×2’lik bir matris geliştirir.

Ardından, stratejinin üç aşamasını yeniden yorumlamak için bilgi tipolojisini ve BT’nin önemli bilgi toplama ve koordinasyon yeteneklerini bir mercek olarak kullanarak sürdürülebilir değer yaratmanın bir kavramsallaştırmasını geliştirir.

DÖRT TEMEL BİLGİ TÜRÜ

Bu bölüm, bir tipoloji geliştirmek için bilgi hızı ve birlikte çalışabilirliğin iki özelliğinden yararlanır. 

Devlet Bilgileri

Tipik olarak doğası gereği tanımlayıcı olan durum bilgisi hızla değişir (yüksek hız) ve değer yaratmak için diğer bilgilerle kolayca birleştirilebilir (yüksek birlikte çalışabilirlik).

Devlet bilgilerinin örnekleri arasında bir malın belirli bir gün ve saatteki fiyatı; envanterdeki bir ürünün miktarı; ve bir firmanın değer zinciri boyunca bir ürünün yolculuğunun kronolojisi. Örneğin General Motor’un bilgi sistemi, envanterdeki motor gruplarının sayısı ve dağıtım sistemindeki bir araba taşıyıcısındaki otomobillerin karışımı ile ilgili durum bilgisi sağlar.


Dijital ekonomi nedir
Dijital Ekonomi
Dijital ekonomide kural koyucu kimdir
e-ticaret nedir
Dijitalleşmenin itici güçleri nelerdir
Teknoloji ticareti nasıl etkilemiştir
Dijital dönüşüm bileşenleri


Prosedür Bilgileri

Düşük hız ve yüksek birlikte çalışabilirlik ile karakterize edilen prosedür bilgisi, bir süreci yürütmek veya bir hizmeti gerçekleştirmek için gereken adımlar veya protokolleri ifade eder. Verimli iş süreçleri oluşturmak için diğer bilgilerle birleştirilebilir. Örneğin, belirli bir sektör için en iyi uygulamalar, iş süreçlerini iyileştirmek için şirkete özel uygulamalar bilgisi ile birleştirilebilir. Prosedürel bilgi bu nedenle daha açık ve nispeten kolay kodlanabilir olma eğilimindedir.

Fonksiyonel Bilgi

İşlevsel bilgi, somut bir ürünün bileşenlerinin ve alt sistemlerinin nasıl etkileşime girdiğini ve bu etkileşimlerin bir ürünü karakterize eden performans özelliklerine nasıl yol açtığını açıklar.

En yaygın mühendislik bilgisi, yüksek hızdır (uygulanan teknik bilgiler hızla değişir), birlikte çalışabilirliği düşüktür (dar bir alana uygulanabilir) ve bir ürünü oluşturan teknolojilerin ve bu teknolojilerdeki varyasyonların nasıl oluştuğunun anlaşılmasına dayanır. genel sistem performansını etkileyebilir.

PC tasarımında, mikroişlemci hızı, sabit disk erişim süresi ve RAM miktarı ile ilgili işlevsel bilgiler, mühendislerin farklı performans özelliklerine sahip sistemler tasarlamasına izin verir. Prosedürel bilginin aksine, fonksiyonel bilgi daha karmaşık, örtük olma eğilimindedir ve bir organizasyonun veritabanlarında durum ve prosedür bilgisi kadar kolayca yakalanamaz ve temsil edilemez.

Davranışsal/Değer Bilgisi

Düşük hız/düşük birlikte çalışabilirlik ile karakterize edilen bu bilgi türü, büyük ölçekli, karmaşık sistemlerin farklı çevresel koşullar altında etkileşime girme şeklini ifade eder. Bir kasırganın yörüngesi, bir değer ağına yeni bir ortak eklemenin rekabetçi sonuçları veya yeni bir kanala müşteri yanıtı gibi karmaşık sistemlerin gelecekteki eylemlerini tahmin etmek için kullanılabilir.

Örneğin, bireysel müşteriler ve satın alma tercihleri ​​hakkında bilgi toplamak, firmanın belirli ürün teklifleri için bir tüketici tercihi modeli oluşturmasına ve böylece pazarlama ve satış girişimlerinde ince ayar yapmasına izin verebilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER 

İnternet, günümüzün yöneticileri için iki ucu keskin bir kılıçtır. Dikey entegrasyon ve maliyetli koordinasyonun kısıtlamalarından kurtulan yöneticiler, kendi değer ağlarındaki kaynakları ve yetenekleri karıştırarak ve eşleştirerek çekici ürünler ve hizmetler yaratmak için benzeri görülmemiş bir esnekliğe sahiptir.

Bununla birlikte, İnternet’in dinamik doğası, aşırı rekabeti ve hızlanan küresel rekabeti, yöneticileri daha kısa, daha sık tasarım-inşa döngüleri, daha hızlı pazar geri bildirimi ve ürün evrimi için daha büyük fırsatlarla başa çıkmaya zorlamaktadır.

Buna rağmen, doğrusallık varsayımları altında işleyen çoğu iş modeli, yönetimsel eylemi meşhur tek tahtalı satranç oyunuyla sınırlar. Farklı bir şekilde ifade edilirse, doğrusal, üç aşamalı strateji anlayışı (kavramsallaştırma/planlama/uygulama) artık her döngünün öğrenme, adaptasyon ve sürdürülebilir değer yaratma fırsatları sunması ile yinelemeli hale gelmektedir.

Bu, BT’nin, yöneticilerin herhangi bir aşamada yeni bilgileri, kaynakları ve yetenekleri firmanın değer ağından birleştirmesini sağlayan bilgi toplama ve koordinasyon yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Şimdi üç tahtada oynanan satranç oyunu yatay ve dikey hareketlere izin veriyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir