Bilgi Sistemlerinin Organizasyonel Etkileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bilgi Sistemlerinin Organizasyonel Etkileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Eylül 2022 Bilgi sistemlerinin boyutları Bilgi sistemlerinin sınıflandırılması Operasyonel Bilgi sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri PDF 0
Bilgi Sistemlerinin Organizasyonel Etkileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Bilgi Sistemlerinin Organizasyonel Etkilerinin Yönetilmesi

Bilgi teknolojisi, stratejik konumlandırmanın yanı sıra günlük operasyonlarını ve karar verme sürecinin tüm yönlerini destekleyen modern organizasyonun dokusunun artık her yerde ve giderek daha kritik bir parçası haline geldi. Bu nedenle, yeni bir teknolojinin veya bilgi sisteminin uygulanmasının, bireysel çalışanların çalışma yaşamlarının yanı sıra kuruluş üzerinde de geniş bir etki yelpazesine yol açması muhtemelen şaşırtıcı değildir.

Literatürde, bu tür etkilerin çoğunun belirleyici olmadığı ve bu nedenle bir sistemin uygulanmasından önce kolayca tahmin edilemeyeceği konusunda artan bir fikir birliği vardır. Bunun doğal sonucu, bir bilgi sisteminin uygulanmasının sonuçlarının pek çoğunun beklenmeyeceğidir.

Bu beklenmeyen sonuçların veya tesadüfi yan etkilerin bazıları olumlu bir yapıya sahip olsa da, BT kaynaklı organizasyonel değişiklik genellikle kullanıcı direncine ve hatta aşırı durumlarda muhtemelen sistemin reddedilmesine neden olduğundan, olumsuz etkiler de oldukça yaygındır.

Bilgi sistemleri projelerinin tamamen öngörülebilir olmadığına dair güçlü kanıtlar olsa da, sistem geliştiricilerin BT’nin insani ve organizasyonel yönlerini ele almak konusunda isteksiz olduklarından, organizasyonel etkilerinin çoğunun yalnızca öngörülmediği iddia edilebilir.

Sistem geliştirme projeleri tipik olarak sosyo-teknik değişimden ziyade teknik değişim alıştırmaları olarak görülmüştür; “BT’ye yapılan yatırımların çoğu, çok teknik bir vurguyu yansıtan teknoloji odaklıdır”.

Bu tehlikeli bir stratejidir, çünkü öngörülemeyen ve çözülmemiş olumsuz etkiler, sistem arızası olasılığını artırabilir. Ayrıca, hem planlı hem de tesadüfi nitelikteki faydalı etkiler, uygun bir kurumsal değişim programı olmadan tam olarak gerçekleştirilemeyebilir.

Sistem geliştirme projeleri, tüm potansiyel organizasyonel etkilerin proaktif ve sistematik olarak analiz edildiği bir organizasyonel değişim alıştırması olarak görülürse, daha önce beklenmeyen birçok etkinin tahmin edilebileceğini iddia edebiliriz.

Örgütsel sorunları ele almanın önemi artık geniş çapta kabul edilirken, araştırma laboratuvarından yaygın ticari kullanıma geçişi sağlamayı başaran pratik tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesinde çok az ilerleme kaydedilmiştir. Bu makalenin birincil amacı, proaktif tedavileri için yenilikçi ve yeni bir yaklaşım sunmaktır. Ancak, bundan önce, organizasyonel sorunları ele almanın önemini belirlemek önemlidir.

ORGANİZASYON SORUNLARINI TEDAVİ ETMESİ İHTİYACI

Bilgi sistemleri literatürü iki noktada çok açıktır; genel başarısızlık seviyeleri çok yüksektir ve bu sorunun birincil nedeni örgütsel sorunları yeterince ele almamaktır. Bu bağlamda, “örgütsel sorun” terimi, bir bilgi sisteminin ortaya çıkan etkilerinin arzu edilir olmasını sağlamak için ele alınması gereken sistem geliştirme projelerinin örgütsel yönelimli yönleriyle ilgilidir.

Orijinal olarak literatürden alınan, ancak daha sonra bir dizi çalışma ile doğrulanan önemli organizasyonel konuların kapsamlı bir kontrol listesi sunulmaktadır.

Spesifik bir organizasyonel konuyu ele almak için, ilk olarak onunla ilişkili muhtemel organizasyonel etkiyi değerlendirmek ve sonra gerekirse ortaya çıkan etkinin arzu edilebilir olmasını sağlamak için gerekli adımları atmak gerekir.

Örneğin, önerilen bir sistemin bir kuruluşun çalışma uygulamalarına pek uygun olmadığı tespit edilirse, o zaman uyumsuzluğu önlemek için sistemin teknik özelliklerini değiştirmek veya çalışma uygulamalarını yeniden tasarlamak gerekli olacaktır. sistemle iyi uyum içindedirler.

Özünde, organizasyonel konuların ele alınması, proje ekibinin teknik sistem tarafından sağlanan yetenekleri ve dayatılan kısıtlamaları bir organizasyonun ve bireysel çalışanlarının gereksinimleri ve özellikleri ile uyumlu hale getirmesi gereken mekanizmadır.


Operasyonel Bilgi sistemleri
Bilgi sistemlerinin sınıflandırılması
Yönetim Bilgi Sistemleri PDF
Bilgi sistemlerinin boyutları
Bilgi DÜZENLEME sistemleri Nelerdir
Bireysel bilgi nedir
Bilgi çeşitleri Sosyal Ortamlar
Bilgi Yönetim Sistemi


Sistem geliştiriciler tipik olarak sistem geliştirme sürecini sanattan ziyade bir bilim olarak görürler ve bu da teknik olarak etkili sistemlerin zamanında ve bütçe dahilinde sunulmasına odaklanan yapılandırılmış yöntemlerin kullanılmasını gerektirir.

Eğitim, yetkinlikler ve motivasyon açısından yetersiz donanıma sahip oldukları somut olmayan, kötü tanımlanmış ve politik olarak hassas kurumsal sorunları ele alma konusunda son derece isteksizdirler. Sonuç olarak, örgütsel sorunların tedavisine yönelik yaklaşımlar, sistemi uygulamaya koymak ve ardından örgütsel etkileri hakkında endişelenmek için proaktif olmaktan ziyade tipik olarak reaktif olmuştur.

Bu nedenle, sistem geliştirme topluluğunu kurumsal sorunların tedavisine daha aktif olarak katılmaya teşvik etmenin yollarını bulmak için acil bir ihtiyaç vardır. Açık bir strateji, özellikle örgütsel sorunların ele alınmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış yöntemlerin, araçların ve tekniklerin yaratılmasıdır.

Şu anda, aşağıdaki gibi kategorize edilebilecek çok çeşitli örgütsel yönelimli yaklaşımlar önerilmiştir:

1. Sosyo-teknik yöntemler: Sosyo-teknik yöntemler, teknik olarak verimli ve tutarlı bilgi sistemleri üretmeye çalışırken, aynı zamanda, örneğin Etik veya Çoklu Görüş gibi organizasyonel ve insan ihtiyaçlarına duyarlıdır.

2. Spesifik konuların tedavisi için araç ve teknikler: Birçok araştırmacı, spesifik organizasyonel konuların tedavisine yardımcı olacak araçlar ve teknikler geliştirmeye çalışmıştır.

Önceki iki aşama sadece bir kez gerçekleşirken, projenin başlangıcında, aşağıdaki aşamaların sistem geliştirme sürecindeki kilit aşamalarda kontrol listesindeki organizasyonel konuların her biri için sırayla tekrarlanması öngörülmektedir.

3. Örgütsel Etki Analizi: “Örgütsel etki analizi”, 3. tipik olarak önerilen bir sistemin örgütün karar verme, güç, yapı, kültür, çalışma pratikleri ve saire.

Yukarıdaki katkıların her biri, örgütsel konuların doğası ve ele alınması konusundaki anlayışımızı arttırmada çok faydalı olsa da, çok az kanıt vardır.

Bu muhtemelen, en azından kısmen, teknik uzmanların daha teknik yönelimli olanları tercih etmeye devam etmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak, mevcut yöntemlerini tamamlayan kapsamlı, tutarlı ve kullanımı kolay bir yaklaşım bulunabilirse, benimsenme şansı daha yüksek olabilir.

Bu bölümün geri kalanında, en iyi şekilde kurumsal etki analizi örneği olarak tanımlanabilecek böyle bir yaklaşım anlatılmaktadır.

ORGANİZASYON SORUNLARININ TEDAVİSİ YAKLAŞIMI

Önerilen yaklaşım, literatürün kapsamlı bir incelemesinden ve yazarların bu alanda son birkaç yıldır çalışma deneyiminden formüle edilmiştir. Bir akış diyagramı olarak kavramsallaştırılan yaklaşımın şematik bir temsili sunulmaktadır.

Bu diyagramdaki her biri numaralandırılmış ana süreçlerin ve karar noktalarının her biri aşağıda gözden geçirilmiştir:

1. Planlanan organizasyonel etkilerin belirlenmesi: Bir sistem geliştirme projesi iyi bir şekilde devam edene kadar birçok organizasyonel konu ele alınmayacak olsa da, sistemin “mevcut organizasyonel ihtiyaçları” karşılamaya yönelik yetenek sistemi gibi diğerlerinin tam olarak düşünülmesi gerekecektir. Projenin planlanan çıktıları olacaklarsa, en baştan.

2. Başlangıç ​​gereksinimleri belirtiminin geliştirilmesi: Başlangıç ​​gereksinimi belirtiminin geliştirilmesi, tüm geliştirme yöntemlerinin temel bir bileşenidir ve geliştiricilerin seçtiği özel veya kurum içi yöntem kullanılarak gerçekleştirilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir