Karar İçeriği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Karar İçeriği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Eylül 2022 Yargıtay emsal karar Yargıtay kararı örnekleri Yargıtay Nedir 0
BİT Çağında Dijital Okuryazarlık  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Karar İçeriği

Stratejik bir karar, yeniliği ve karmaşıklığı ile karakterize edilir. Karmaşıklık, karar verme davranışını etkileyen çevredeki faktörlerin sayısı ve çeşitliliği ile ilgilidir. SID’ler kurumsal bağlamdan gelişir ve kendi özelliklerine sahiptir. Karar karmaşıklığına katkıda bulunan yapılar, nadirlik ve önem içerir. Belirsizlik nadirlikten kaynaklanır.

Rarity, kararın yeniliğini firmaya değerlendirir. Bir firma tekrar tekrar benzer kararlar alırsa deneyim kazanır; tersine, nadir bir kararın daha sorunlu olması muhtemeldir. Hepsi stratejik olduğundan, BT yatırım yoğunluğundan bağımsız olarak tüm SID’ler için önem ortaktır. Yeni teknolojiler, yüksek belirsizlik, yaygın organizasyonel etki ve daha büyük stratejik önem nedeniyle genellikle farklı nitelikte yatırımlar gerektirir.

Diğer yeni teknolojilerle karşılaştırıldığında bile, BT yaşam döngüsü kısadır, bu nedenle projelerin BT bileşeni sürekli olarak değişir ve nadirliği artırır. Nadirlik, etkili geri bildirimi ve öğrenmeyi engeller. Bu makale, daha yüksek BT ​​yatırım yoğunluğu, daha yüksek karar nadirliği ve karar etkinliğinin azalmasını beklemektedir; BT yatırım yoğunluğu, karar enderliğini artırır ve karar etkinliğini olumsuz etkiler.

Bu önerileri araştırmak için, ampirik çalışma, 80 Tayvanlı üreticinin her birinde tek bir stratejik yatırım projesini araştırdı. BT yatırım yoğunluğu, BT harcamalarının projedeki toplam yatırıma oranıyla ölçülürken, karar etkinliğinin ölçüsü özneldir. Karardan sonuca kadar tüm süreci yakalamak için sadece tamamlanmış projeler araştırıldı. Böylece her projenin bir karar süreci ve başarının değerlendirilmesini sağlayacak bir sonucu vardı.

TARTIŞMA

Temel bileşenler faktör analizi, bu kararlarda beş önemli faktörü vurgular – bilgi doğruluğu, stratejik değerlendirme, etkileşim, katılım ve nadirlik. Ancak, yalnızca üç önerilen aracı, etkileşim, bilgi doğruluğu ve stratejik değerlendirme, aracıları tahmin etmede önemlidir.

Bir bütün olarak model, SID etkinliğini tahmin etmede önemlidir. Bağlamsal değişkenler eklendiğinde, BT yatırım yoğunluğu SID etkinliğini tahmin etmede hala önemlidir. Etkileşim, bilgi doğruluğu ve stratejik değerlendirme, BT yatırım yoğunluğu ile negatif bir korelasyona, ancak SID etkinliği ile pozitif bir korelasyona sahiptir.

Bu nedenle, BT yatırım yoğunluğunun etkisi etkileşime, bilgi doğruluğuna ve stratejik hususlara iletilir ve bu sayede karar etkinliğini olumsuz etkiler. Bu, BT yatırım yoğunluğunun etkileşimi azalttığını ve karar etkinliğini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.

Aynı zamanda, BT yatırım yoğunluğunun bilgi doğruluğunu azalttığı ve karar etkinliğini olumsuz etkilediği ve BT yatırım yoğunluğunun stratejik hususları azalttığı ve karar etkinliğini olumsuz etkilediği bir durumdur.

Bununla birlikte, BT yatırım yoğunluğunun katılımı azalttığı ve karar etkinliğini olumsuz etkilediği veya BT yatırım yoğunluğunun karar nadirliğini artırdığı ve karar etkinliğini olumsuz yönde etkilediği bulunmamıştır.

Süreçle ilgili üç yapı, etkileşim, stratejik değerlendirmeler ve bilgi doğruluğu, BT yatırım yoğunluğunun etkilerini azalttığı için BT yatırım yoğunluğu ile SID etkinliğini ilişkilendirmede aracı faktörler olarak hareket eder. İçerikle ilgili yapılar aracı olarak hareket etmez. Karar nadirliği, SID etkinliği ile olumsuz bir şekilde ilişkilendirilse de, BT yoğunluğu ile ilgisi yoktur.


Yargıtay kararı örnekleri
Karar Ara
Yargıtay emsal karar
Son Yargıtay Kararları
Yargıtay Nedir
Emsal karar
Yargıtay Karar Arama
İstinaf karar arama


Formülasyon sürecindeki etkileşim, bağlantı üzerinde aracılık etkisine sahiptir. Grup davranışını geliştirmede etkileşim önemlidir. BT yatırım yoğunluğu etkileşimi azaltarak SID etkinliğini azaltır. Stratejik düşünceler aracı bir değişken olarak hareket eder. BT yoğunluğu ne kadar yüksek olursa, stratejik hususlar o kadar düşük olur ve bu da SID etkinliğinin azalmasına neden olur. Bu, BT değerlendirme sorununun gerçekten bir uyum sorunu olduğunu göstermektedir.

Bilgi doğruluğu bir aracı değişken olarak hareket eder. Daha yüksek BT ​​yatırım yoğunluğu, daha düşük bilgi doğruluğu, SID etkinliğini azaltır. Bu, yöneticilerin sermaye bütçeleme teknikleri tarafından verilen reddetme sinyallerini görmezden geldiğini bulan ve üst yönetimin nitel bilgi ve BT yatırımı tercihini bir “inanç eylemi” olarak tanımlar.

Etkileşim bir aracı olarak test edildiğinde BT yatırım yoğunluğu hala önemlidir. Etkileşim yoluyla BT yatırım yoğunluğundan SID etkinliğine olan bu dolaylı etki aktarımı, BT yatırım yoğunluğunun etkinlik üzerindeki etkisinin yalnızca kısmen etkileşim tarafından aracılık edildiğini göstermektedir.

BT yatırım yoğunluğunun SID etkinliği üzerindeki etkisine tamamen stratejik düşünce ve bilgi doğruluğu aracılık eder – iki değerlendirme ile ilgili yapı. Bu, SITID’lerin daha iyi bir sonucunu ararken, değerlendirme faktörlerine odaklanan araştırmaların SITID’lerin karmaşıklığını yakalamak için yetersiz olabileceği anlamına gelir.

Gösterildiği gibi, değerlendirme ile ilgili iki yapı yüksek oranda ilişkilidir. BT yatırım perspektifinden, değerlendirme için doğru bilgi eksikliği varsa BT ve iş stratejisinin uyumu sorunludur.

Bununla birlikte, BT ve iş stratejisi uyumsuzluğu varsa BT yatırımlarının değerlendirilmesi sorunludur. BT yatırımının etkinliğini artırmak için yönetimin, BT ve iş stratejisi uyumunu ve değerlendirme teknikleri için bilgi doğruluğunu aynı anda artırması gerekir. Bu, yönetimin gelecekte ilgilenmesi gereken konulara işaret etmektedir.

SITID’ler üzerine yapılan çoğu çalışma, kararların sürekli doğasını ve SITIDS ile IT olmayan SID’ler arasındaki ilişkileri görmezden gelir. Bu makale, BT yatırım yoğunluğu ile SID etkinliği arasındaki bağlantıdaki aracıları araştıran bir model önerdi.

Anket verileri, etkileşim, bilgi doğruluğu ve stratejik hususların BT yatırım yoğunluğunun etkisine aracılık eden önemli faktörler olduğunu göstermektedir. Willcocks (1992), yönetimin BT yatırımı ile bir Catch-22 durumuyla karşı karşıya olduğunu vurgulamaktadır.

BT’nin ne kadar önemli olduğunu biliyorlar ama BT projelerini nasıl değerlendireceklerini bilmiyorlar. Bunun anlamı, yöneticilerin SID’lerdeki BT yatırım yoğunluğunun sorunlu doğasına özel dikkat göstermeleri gerektiğidir. Etkileşimi kolaylaştırmaya, BT stratejisinin kurumsal stratejiyle entegrasyonunu sağlamaya ve bilgi doğruluğunu artırmaya odaklanmalıdırlar.

  • Bağlamcılık: Örgütsel karar vermeyi incelemek için süreç, içerik ve bağlamı bütünleştirir.
  • Karar İçeriği: İçerik, incelenen belirli bir kararı ifade eder. İçerik, kararların temel doğasını ve kapsamını araştırır.
    Karar Bağlamı: Bağlam, bir kuruluş için ulusal ekonomik, siyasi ve sosyal bağlama atıfta bulunan dış bağlamı ve kuruluşun devam eden stratejisi, yapısı, kültürü, yönetimi ve siyasi süreci olan iç bağlamı içerir. Bağlam, karar verme sürecini şekillendirmeye yardımcı olur.
  • Karar Süreci: Kurumsal kaynakları tahsis etme taahhüdünde bulunmaya çalışan çeşitli ilgili tarafların eylemlerini, tepkilerini ve etkileşimlerini ifade eder. Süreç, hem formülasyon hem de değerlendirme süreçlerini içerir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir