Dijital Ekonomide Risk Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Dijital Ekonomide Risk Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

29 Kasım 2022 Dijital ekonomi ders İçeriği Dijital ekonomi ders notları Türkiye de dijital ekonomi 0
Bilgi Teknolojisinde Temel Kavramlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Dijital Ekonomide Risk Yönetimi

Dijital ekonomi, son yirmi yılda iş ve ticaretin her yönündeki radikal değişikliklerle üretildi. Bu değişiklikler, dijital ekonominin kendisini büyük ölçüde kolaylaştıran Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki (BİT) gelişmelerden çok daha önemlidir.

Her iş sektörü, pazarın rekabetçi yapısında, tüketici tercihlerinde, satın alma alışkanlıklarında, pazarlama ve promosyon stratejilerinde, üretim operasyonlarında, iç yönetim sistemlerinde, tedarik zinciri düzenlemelerinde ve pazarın dışa açılmasında değişikliklere tanık olmuştur. 

Yöneticiler, bu tür değişikliklerin bir sonucu olarak işlerini yürütme konusundaki belirsizliklerin ve risklerin yalnızca eskisinden çok daha büyük olmadığını, aynı zamanda arttığını kabul edeceklerdir.

Bununla birlikte, dijital ekonomi, ek belirsizlikler ve riskler üreten BİT’lerin aynı zamanda karar vericilerin bunları daha etkin bir şekilde yönetmesini sağlayan araçlar sağlaması anlamında iki ucu keskin bir kılıçtır. Dijital ekonomide hayatta kalmanın anahtarı, yöneticilerin belirsizlikleri ve riskleri yönetmek için BİT’i etkin bir şekilde kullanma becerilerine bağlıdır.

BİT’lerin büyük ölçüde yöneticilerin veri tabanı erişimini, analitik güçlerini ve iletişim kapasitelerini geliştirmeye yardımcı olduğu görülmüştür. Bu çabaların gerekçesi, karar durumlarında daha fazla ve daha kaliteli bilginin belirsizliğin azalmasına ve risk algılarının iyileşmesine yol açacağı öncülüne dayanmaktadır. Kısacası, sonuç, risk değerlendirmesi ve çözümü açısından “daha ​​kaliteli” kararlara yansıtılacaktır.

Dijital Ekonomi

Bu makalenin başlığında yansıtılan “dijital ekonomi” terimi, çeşitli açılardan incelenebilir:

1. Teknolojik gelişmeler, özellikle veri ve bilginin dijital iletişimi ile ilgili olanlar, genellikle dijital ekonominin yaratılmasında birincil itici güç olarak kabul edilir. Hızdaki artışlar, kapasitedeki gelişmeler, doğruluk, güvenilirlik, genel kalite ve kullanım kolaylığı, dijital teknolojilerin yaygın olarak benimsenmesini ve geliştirilmesini sağlayan özelliklerdir.

Görsel-işitsel iletişim teknolojilerindeki ve kablosuz teknolojilerdeki gelişmeler, iş zekasının iletilmesi ve değiş tokuşu için daha fazla fırsat yaratıyor.

2. Sosyo-ekonomik değişimler, yeni teknolojilerin hızla benimsenmesinde eşit derecede etkili olmuştur. Her yaştan, eğitimsel ve sosyal geçmişe sahip bireyler, düzenli olarak mobil iletişimi kullanmaya, internete erişmeye ve genellikle dünyanın farklı yerlerindeki arkadaşları ve aileleriyle etkileşimli video iletişimlerine girmeye hazırdır.

Bireysel ve grup sosyal davranışlarındaki bu değişikliklerin yeni teknolojilerin benimsenme hızı üzerindeki etkisi tamamen takdir edilmelidir. Bireysel sosyal ve ekonomik ihtiyaçlardan büyük ölçüde etkilenmiş olsalar da, bu tür değişikliklerin altında yatan nedenler çok yönlü ve karmaşıktır ve mevcut tartışmamızın kapsamı dışındadır.

3. Bireysel organizasyon düzeyindeki mikro ekonomik faktörler, dijital ekonominin artan ilgi ve benimsenmesine yönelik olarak organizasyonları ve yönetimlerini “çekmekten” ve “itmekten” sorumlu olmuştur. Önemli “çekme” faktörleri, ürün veya hizmetin son kullanıcılarından gelen talepleri içerir (örneğin, performans, bakım, modifikasyonlar, yükseltmeler açısından satın alma öncesinde ve sonrasında ürün/hizmet hakkında daha ayrıntılı bilgi talepleri).

“İtici” faktörler, tipik olarak, özellikle de bunlar ayırt edici bir rekabet avantajı sağlıyor olarak görülebiliyorsa (örn. Web ve müşterilerin doğrudan sipariş vermesini sağlama). İlgili konulardan bazıları, makalenin sonraki bölümlerinde daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır.


Dijital ekonomi ders notları
Dijital ekonomi pdf
Türkiye de dijital ekonomi
Dijital ekonomi dersi
Dijital Ekonomi Kitap
Dijital ekonomi özellikleri
Dijital ekonomi ders İçeriği
Dijital ekonomi makale


4. Makro-ekonomik faktörler özellikle önemlidir. Bireysel ürün/pazar gelişmelerini keşfederken genellikle daha az belirgin olmalarına rağmen, dijital ekonominin gelişimini sağlamadadır.

Tüketici haklarını etkileyen mevzuat değişiklikleri, finansal işlemlerin garantileri, bilgisayar sistemlerinde tutulan bilgilerin güvenliği ve internet üzerinden yapılan ticari sözleşmeler, makro ekonomik ortamın gelişimini kolaylaştırmak ve desteklemek için ihtiyaç duyulan değişikliklere örnektir. 

Bu tür değişiklikler olmadan, bireysel kuruluşlar ve müşteriler bu tür ticari işlemlerin risklerinin çok yüksek olduğunu düşünebilir. Özünde, hükümetlerin ve diğer benzer kurumların yanıt verebilirliği, dijital ekonomideki değişim hızı nedeniyle kendilerine yüklenen taleplerin birçoğunun gerisinde kalmıştır.

“Dijital ekonomi” terimini tanımlamanın, bu terime bakılabilecek bakış açılarının sayısı ve ilgili değişkenlerin sayısı ve etkileşimli doğası nedeniyle sorunlu olmaya devam ettiği iddia edilebilir.

Risk ve Belirsizlik

Görünüşte basit olan bu “risk” terimi, üzerinde anlaşmaya varılan bir tanıma ulaşmada biraz sorunlu oldu. Akademik alanların ve araştırmacıların çoğu, riskin iki boyutla ilgili olduğu konusunda hemfikir olsa da, temanın varyasyonlarını sunar: Belirli bir olayın meydana gelme olasılığı (yani olasılık) ve bu olayın meydana gelmesi durumundaki sonuçlar vardır.

Sonuçlar söz konusu olduğunda, bunların genellikle istenmeyen, örneğin mali kayıp veya hatta can kaybı olduğunu varsaymak yaygındır. Riski, “kararların potansiyel olarak önemli ve/veya hayal kırıklığı yaratan sonuçlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin belirsizliğin derecesi” olarak tanımlayın.

Benzer şekilde, riskin üç bileşeni tanımlanmıştır: kaybın büyüklüğü, kaybın olasılığı ve olası kayba maruz kalma. Ancak, olası olumsuz sonuçları telafi edecek bazı faydalar olmadıkça risk almanın bir anlamı olmayacağını kabul etmek önemlidir.

İlişkili bir özellik, farklı risk algılarıdır. Farklı bireyler, birey grupları ve kuruluşlar riskleri (yani, meydana gelme olasılığı, olumsuz sonuçların doğası ve ölçeği ve potansiyel ödüller) farklı şekilde görebilir veya algılayabilir.

“Belirsizlik” terimi, tipik olarak, durumun kesin doğası, nedenleri, olası çözümleri ve alınan olası eylemlere başkalarının tepkisi açısından karar durumunu çevreleyen belirsizliği yansıtır. Belirsizliği, karar durumuyla ilgili bilgi eksikliği ve durumu belirleme veya değerlendirmede muhakeme yapma ihtiyacı olarak tanımlamıştır.

Risk Çözümü

Belirsizlik ve riskle karşı karşıya kalan karar vericilerin doğal tepkisi, karar durumunun doğasında var olan belirsizliği ve riski çözmeye çalışmaktır. Alınabilecek çeşitli önlemler vardır:

• “sorun” veya durumun parametrelerini anlamaya çalışmak;
• parametrelerin öngörülebilirliğini değerlendirmek;
• ortadan kaldırma veya iyileştirme olasılığını göz önünde bulundurun
• karar vericilerin tutumlarını değerlendirmek

Bu unsurlar, bireylerin ve kuruluşların riski yönetmek, kuruluşu konumlandırmak ve bu tür olayların etkisini yönetmek için uygun stratejiler geliştirmek için geliştirdikleri süreci temsil eder.

Dijital ekonominin bir sonucu olarak artan karmaşıklık ve çok sayıda ilişki, kurumsal düzeyde risk yönetimi için yeni zorluklar ortaya çıkarıyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir