Dijital Ekonominin Katkısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Dijital Ekonominin Katkısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

30 Kasım 2022 Dijital ekonomi pdf Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi DİJİTALLEŞMENİN ticarete ve ekonomiye etkisi 0
Bilgi Aktarım Ortamları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Bilgi Arama ve Kurumsal Zekanın Rolü

Riskli bir karar durumu ile karşı karşıya kalan karar verici, doğal olarak daha fazla bilgi toplama, bunu farklı şekillerde işleme ve karşılaştığı risklerle ilişkili olarak değerlendirme sürecini takip eder. Bu bilgi daha sonra karar verici tarafından bilinçli veya bilinçsiz olarak riskin ne ölçüde ortadan kaldırıldığı, azaltıldığı veya çözüldüğü değerlendirilir.

Karar verici, ilgili risklerin yeterli çözümünü sağladığından tatmin olmazsa, daha fazla bilgi araştırması, analizi ve işlemesi gerçekleşir. Ancak, bu istihbarat toplama sürecinin daha iyi bir anlayış ve risk çözümü ile sonuçlanması gerekmez.

Daha fazla bilginin açığa çıkarılması, hem yeni etkileyen değişkenlerin ortaya çıkarılmasının hem de artan bir karmaşıklık duygusunun bir sonucu olarak, daha fazla belirsizlik algısına neden olan daha fazla etkileyen değişkeni ortaya çıkarabilir.

Mevcut bilginin kalitesinin ve yeterliliğinin, karar alma sürecine dahil olanların risk algısını etkileyeceğini savundu. Risk algısının, bilgi arama ve analizinin hem sonucu hem de belirleyicisi olduğunu savundu.

Dijital Ekonominin Katkısı

Bilgi, daha fazla ve daha iyi bilginin daha iyi karar verme ve daha etkili risk yönetimi ile sonuçlanacağı temelinde, bir risk azaltma veya risk yalıtma aracı olarak düşünülebilir. BİT gelişmelerinin hızlı temposu ve ortaya çıkan dijital ekonomi, hem bireylerin hem de kuruluşların daha acil ve tartışmalı olarak daha alakalı olan daha fazla bilgiye daha kolay erişebildiğini göstermektedir.

Karar vericiler bu nedenle kendi masaüstleri aracılığıyla dahili verilere, harici pazar raporlarına, rakip bilgilerine vb. erişebilirler. İnternetin sık kullanılmasını sağlayarak aşırı bilgi yükleme sorununun üstesinden gelmenin gerekli olduğunun kabul edilmesi, böylece kullanıcıların gezinme becerilerinin ve “faydalı” siteler hakkındaki bilgilerinin geliştirilmesi.

İnternetin tedarik zinciri kararları üzerindeki etkisini incelerken, bilgi alışverişinin gelişmesi doğaldır. Gönüllü bilgi alışverişindeki iyileştirmeler, bir iş veya ticari ilişkinin dinamiklerini çevreleyen durumlar hakkında daha iyi bilgi üretebilir. Bu, riskleri tespit etmek, önlemek ve yönetmek için daha fazla potansiyel sağlar.

Bireysel Özellikler ve Risk

Bireysel risk algısı, bilgi işleme stilleri ve karar verme özelliklerinde farklılıklar olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bu tür bireysel farklılıkların doğası ve sonuçları üzerinde belki daha az fikir birliği vardır. Örneğin, kadınların bilgi aramada daha titiz olmalarının, karar ipuçlarına yanıt vermelerinin ve erkeklerden daha fazla riskten kaçınmalarının nedeni olarak cinsiyet farklılıkları öne sürülmüştür.

Diğerleri, diğer bağlamsal değişkenlerin (örneğin, sosyal, eğitimsel ve deneyimsel geçmiş) davranıştaki herhangi bir farklılıkla daha alakalı olabileceğini öne sürerek önemli farklılıklar tespit edemedi. Örneğin, bir iş kurma kararı cinsiyet, kültür veya yaşa bağlı olmayan risk alma davranışında farklılıklar yaratabilir.

Bazı yazarlar, yapılandırılmış karar yaklaşımları ve bilgi arama çerçevelerinin sağlanmasının, herhangi bir önyargının üstesinden gelmek ve kararların kalitesini artırmak için uygun mekanizmayı sağlayabileceğini öne sürmüştür.

Risk Yönetimi

Dijital ekonomide iş zekası ile birlikte risk zincirleri, belirli karar durumlarında riskle karşı karşıya kalındığında bireysel/grup/kurumsal davranışın üç boyutunda yakalanabilir:

• Hem bağlam hem de karara özgü değişkenler açısından karşılaşılan karar durumunun daha fazla çözümünü arama isteği.
• Objektif veya sübjektif olarak riskleri bir şekilde belirleme ve ölçme arzusu.
• Kararı desteklemek için bilgi arama ve işleme.

Bu üç boyut birbiriyle yakından ilişkilidir ve karar vericilerin risk algılarını değiştirmek için kullanılır. Bu karar verme faaliyetlerine ek olarak, risk yönetimi ile ilgili faaliyetler de vardır.

Bazı risk yönetimi faaliyetleri, kararın kendisinden önce (örneğin, belirli risklere karşı sigortalama) veya karardan sonra (örneğin, olası anlaşmazlık olaylarını azaltmak için müşterilerle ilişkilerin etkin yönetimi) üstlenilebilir.

Bu tür faaliyetler yerel pazarlarda oldukça kolay bir şekilde kullanılabilirken, birçok yönetici dijital ekonominin bir sonucu olarak kendi evlerinde veya yerel pazarlarda artan küresel rekabetten kaynaklanan risklerden kaçınmayı daha zor bulabilir.


Dijital ekonomi pdf
Dijital ekonomi nedir
Dijital ekonomi ders notları
Dijital ekonomi dersi
Dijital Ekonomi Kitap
DİJİTALLEŞMENİN ticarete ve ekonomiye etkisi
Dijitalleşmenin itici güçleri nelerdir
Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi


Risk Algılaması

Karar süreci boyunca birey, kararın içerdiği belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve kararın içerdiği riskleri çözmek için bilgi aramaktadır. Bireyin yaşadığı belirsizlik ve risk algılarına katkıda bulunan faktörler temsil edilebilir.

Bu bileşenlerin çoğunun entegrasyonu ve etkileşimi, hem risk algısını hem de karar verme davranışını anlamanın karmaşıklığını artırır. Örneğin, yoğun araştırma yapmak için finansman mevcut olsa da, belirli bir duruma yanıt vermenin zaman baskısı, arzu edilir görülse bile bu tür faaliyetleri engelleyebilir.

Bilgi İşleme ve Risk Çözümü

Bireyin bilgi işleme davranışı, açıklanan süreç açısından sunulabilir. Algılanan riskleri çözmek isteyen karar verici, uygun bilgileri araştıracak, işleyecek, analiz edecek, değerlendirecek ve bunları ilgili diğer bilgilerle sentezleyecektir. durum.

Dijital ekonominin katkısı, yalnızca ilk istihbaratın sağlanmasında değil, karar vericiye karar verme aşamasından önce verilerin işlenmesi ve manipüle edilmesinde yardımcı olmasında da açıktır.

Karar vericinin risklerin yeterince çözülüp çözülmediğini bilinçli veya bilinçsiz olarak değerlendirmesi önerilmektedir. Birçok açıdan, bu, belirlenen faktörlerden etkilenebilse de, kişinin karara devam etme konusunda kendi güven derecesi ile ilgili soruyu gündeme getiriyor olabilir.

Risklerin yeterince çözülmediğine dair bir değerlendirme, normalde daha fazla bilgi arama, analiz, sentez vb. ile sonuçlanır ve kişi risklerin ilerlemek için yeterince çözüldüğüne inanıncaya kadar bu döngü tekrarlanır. Karar vericinin, risk çözümü konusunda tamamen emin olduğu bir duruma ulaşması pek olası değildir.

Olası sonuç, daha fazla risk çözümü aradıktan sonra bile, riskler tam olarak çözülmemiş olsa bile, zaman baskısı, daha fazla bilgi peşinde koşmak için kaynak eksikliği veya daha fazla araştırma yapmanın gerekli olmadığı hissinin bir sonucu olarak karar vermek zorunda olmaktır. maliyetli olması pek olası değildir.

Bu, muhtemelen birçok karar vericinin “keşfetmemiz gereken birçok başka açı var ama artık bunu yapmaya zamanımız yok” ifadelerine yansıyan çok yaygın bir sonuçtur.

Karar vericinin risklerin yeterince çözüldüğünü düşündüğü durumlarda, normal prosedürün karara devam etmek olduğu sonucuna varılabilir. Karar vericinin kararı ertelemeye karar vermesi durumunda başka bir olası sonuç önerilebilir.

Bu, kişi oldukça net ve verilecek karardan emin olsa bile, kendini adamaya yönelik bir isteksizlik olabilir. Alternatif olarak, karar durumundaki değişiklikleri beklemek, rekabet durumundaki diğer katılımcıların olası tepkilerini değerlendirmek veya belki de başka birinin sorumluluğu üstlenebileceği umuduyla daha kasıtlı bir erteleme taktiğini yansıtabilir.

Karar verme süreci artık sürecin son aşaması olarak görülmemektedir. Görülen risklerden kaçınmak için karar sürecinde öngörülen potansiyel risklerden kaçınmak için fırsatın kullanılmasını sağlamaya çalışan karar sonrası faaliyetlere giderek daha fazla dikkat çekilmektedir.

durumu etkileme olasılığı daha düşük ve meydana gelme olasılığı daha yüksek görülen risklerin olasılığını ve sonuçlarını en aza indirgemek. Bu faaliyetler için genel bir terim Risk Yönetimi’dir. Risk Yönetimi faaliyetlerine ilişkin örnekler sunulmuştur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir