Dijital Haklar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dijital Haklar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Mayıs 2022 Dijital Haklar ve Sorumluluklar Dijital SORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR Dijital SORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR maddeler halinde 0
Lojistik Sağlayıcıları

Dijital Haklar

İçerik yönetimi için, insanların rolleri, içerik yönetimi geliştirme ve operasyonel roller açısından ayrılmalıdır. Ayrıca, içerik üreticilerinin ve kullanıcılarının rollerine, belirli bir organizasyonda fiilen var oldukları için hem içerik yönetimi süreçleri hem de operasyonel süreçler için ihtiyaç duyulmaktadır.

Örneğin, dijital haklar yönetimi teknolojisi ile geliştirilmiş yeni iş modellerinde, içerik yapılandırmaları, versiyonları, revizyonları ve içeriğin tanıtımı ile ilgili içerik durumları hem içerik yönetimi perspektifinden hem de iş süreci bağlamında dikkate alınmalıdır.

Organizasyonel içeriğin yönetimi, organizasyonlardaki mantıksal, fiziksel ve işlenebilir içerik birimlerini tanımlama ve tasarlama konusundaki karmaşıklıkla ilgilenir. Mantıksal içerik birimleri sosyal alan tarafından tanımlanır ve alan odaklı adları vardır; örneğin “Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Bütçesi” gibi.

Mantıksal içerik birimlerinin tane boyutu, belge koleksiyonları olarak içerik kümelerinden belgelere ve bir belgenin konuyla ilgili bir bölümüne ilişkin içerik birimlerine kadar değişebilir. Örneğin, bir bütçe belgesi, farklı gider türleri ile ilgili güncel bölümlerden oluşabilir.

Bu konuyla ilgili bölümler, bir organizasyon sürecinde bağımsız içerik birimleri olarak ve diğerinde bir belge veya bir Web sayfası oluşturan bir derleme olarak kullanılabilir. Teknik sistemler, klasörler ve dosyalar gibi fiziksel içerik birimleriyle ve veri tabanındaki bir alan veya bir XML öğesi gibi işlenebilir içerik birimleriyle ilgilenir.

İçerik yönetim sistemleri, içerik birimlerini toplamak için sanal klasörler kullanabilir ve Web içerik yönetim sistemleri, bir Web sitesi için içerik ve işlevsellik kombinasyonları oluşturmak için şablonlar kullanır.

Yönetilen birimin boyutu küçülürken içerikle ilgili metadata miktarı artar. Genel olarak, üst veri “herhangi bir toplama seviyesindeki herhangi bir bilgi nesnesi hakkında söylenebileceklerin toplamıdır”.

Meta veriler, içerik birimi örneklerinin özelliklerini ve bunların karşılıklı ilişkilerini tanımlamanın yanı sıra, içeriğin kullanıldığı ve üretildiği roller, süreçler, yaşam döngüsü durumları ve izleyiciler gibi kurumsal bağlamı tanımlamak için kullanılabilir.

Kurumsal bağlamla ilgili meta veriler, iş akışı yönetiminin yanı sıra bir sistem için kullanıcı rollerini ve erişim haklarını tanımlamak için kullanılır. Belgeler, bir insan için tutarlı bir bütün sağlayan bağımsız içerik birimleri olabilirken, daha küçük içerik birimlerinin, insanlar ve özellikle onları yöneten bilgisayar sistemleri için üst verilerle zenginleştirilmesi gerekir.

Örneğin video ve 3 boyutlu içeriği ve dijital hakları yönetmek için özel amaçlı meta veriler kullanılabilir. Dublin Core gibi yaygın olarak kullanılan bir üst veri standardının bir kuruluşa uyarlanması, kuruluşa özgü üst veri öğelerinin ve niteliklerinin geliştirilmesini, isteğe bağlı ve gerekli değerlerin ve önceden tanımlanmış değer listelerinin tanımlanmasının yanı sıra üst veri öğelerinin adlarının uygun hale getirilmesini içerebilir.


Dijital Haklar ve Sorumluluklar
Dijital SORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR maddeler halinde
Dijital haklar ve sorumluluklar vikipedi
Dijital sağlık Nedir
Dijital SORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR
Dijital hak ve sorumluluklar pdf
drm-free
Dijital vatandaşlığın alt BOYUTLARI


Kurumsal içerik yönetimi teknolojisi, standartları, mimarileri, teknolojileri, araçları ve uygulamaları içerir. Çağdaş içerik yönetim sistemleri kabaca üç kategoriye ayrılabilir: platform sistemleri, yatay sistemler ve dikey sistemler.

İlişkisel ve XML veritabanları ve diğer genel platformlar, içerik yönetimi uygulamalarının ve işlevlerinin üzerine inşa edilebileceği bir temel sağlar. Yatay sistemler, halihazırda içerik birimlerinin yanı sıra meta verileri ve ilgili süreçleri ve iş akışlarını yönetmek için bir temel sağlayan ortak amaçlı belge ve içerik yönetim sistemleridir.

Dikey sistemler, belirli içerik birimlerinin veya belirli bir iş süreçlerinin yönetimi ile ilgili metadata ve işlevsellik sağlayan sistemlerdir.

Dikey sistemlere örnek olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) ve Ürün Veri Yönetimi (PDM) sistemleri ile konu alanlarıyla ilgili özel işlevlere sahip hasta bilgi sistemleri verilebilir.

İçerik yönetimi, belge yönetimi, Web içeriği yönetimi ve yapılandırılmış belgeler gibi tarihsel olarak birbirinden ayrılmış birden çok yaklaşımdan gelen yaklaşımları ve bulguları birleştirir.

Bu yaklaşımlar henüz tek tip bir araştırma alanında konsolide edilmemiştir. Kavramsal temel tutarsızdır ve detaylandırılması gerekir. İçerik yönetimi yöntemleri geliştirilmeli ve mevcut yöntemlerden geliştirilmelidir.

Kurumsal ortamlarda mantıksal içerik birimlerinin analizi ve tasarımı karmaşıktır. İletişim için iletişimsel, prototipik modeller olarak türler teorisi, organizasyonlardaki mantıksal içerik birimlerini tanımlamak ve analiz etmek için umut verici bir yaklaşım sağlar.

Böylece, bir organizasyonun içerik birimleri belirlenirken belge kavramının eksikliklerinin giderilmesi ve örnek olarak organizasyonel içeriğin dijitalleştirilmesinin analiz edilmesi için türler operasyonel hale getirilmiştir.

Sonuç

Kuruluşlarda içerik yönetimi, bir kuruluşun tüm içeriğini veya sadece belirli bir bölümünü dikkate alabilir. İçerik yönetimi, belge yönetimi, Web içeriği yönetimi ve yapılandırılmış belgeler gibi tarihsel olarak birbirinden ayrılmış birden çok yaklaşımdan gelen yaklaşımları ve bulguları birleştirir.

Bu yaklaşımlar henüz tek tip bir araştırma alanında konsolide edilmemiştir. Sosyo-teknik açıdan, doküman yönetimine yönelik bulgular ve geliştirilen sistemler, organizasyonlarda çağdaş içerik yönetimi için bir başlangıç ​​noktası sağlayabilir.

Ortaya çıkan bu araştırma ve geliştirme alanının özelliği, değişen tane boyutlarına sahip içerik birimlerini kullanma yönündeki harekettir. Yönetilecek bir içerik birimi, geleneksel belgeden daha geniş, benzer veya daha küçük olabilir.

Web’de içerik dağıtımının artan popülaritesi nedeniyle, bir belgeden daha küçük içerik birimlerinin kullanımı arttı. İçerik birimi tane boyutundaki farklılık, içeriği yönetmek ve işlemek için ihtiyaç duyulan türdeki ve miktarındaki artışa yansır.

Sosyal sistemler tarafından tanımlanan içerik birimleri, teknolojik sistemler tarafından kullanılan ve yönetilenlerden farklıdır. Sosyal sistemler, alan odaklı adlara sahip mantıksal içerik birimlerine güvenirken, teknik sistemler sistem odaklı terimler kullanır ve fiziksel ve işlenebilir içerik birimleriyle ilgilenir. XML ve ilgili dillerin kullanımı içerik yönetimini geliştirmek için özellikler sağlasa da, üstesinden gelinmesi gereken birçok zorluk var.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir