Dijital Telekomünikasyon Ağı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dijital Telekomünikasyon Ağı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Haziran 2022 Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri pazarı Telekom sektörü Pazar Payları Telekomünikasyon sektörü 2021 0
Yönlendirme Algoritması

Yeni Ekonomi

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), tüm ülkelerin ekonomilerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Sayıları büyük şirketlerden fazladır ve toplumun tüm kesimlerinde her yerde bulunmalarıyla dikkat çekerler. KOBİ’lerin istihdam ettikleri insan sayısı ve sundukları hizmet çeşitliliği nedeniyle bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına katkısı yüksektir. KOBİ’ler ayrıca girişimcilerin isteklerini gerçekleştirmeleri için bir başlangıç ​​platformu sunar.

Küreselleşme ve İnternet, küresel ekonomik manzarayı dönüştürmeye başladı. Sermaye hareketliliği ve internetin iş süreçleri için sağladığı bağlanabilirlik, uluslararası ticaretin hatlarını önemli ölçüde yeniden yapılandırıyor ve uluslararası bir ortak pazara yol açıyor.

İşletmelerin geleneksel yapıları değişen ölçülerde körelmeye başlıyor ve yeni iş modelleri ortaya çıkıyor. Bunlar ulusların rekabet gücünü etkiliyor. Bunlar işçi istihdamını etkilediği için tüm iş sektörlerini etkiler.

Yükselen ekonomik düzende rekabet edemeyen bu iş grupları, küreselleşme ve İnternet tabanlı iş uygulamalarının güçleri tarafından kenara çekilme olasılığıyla karşı karşıya. Özellikle, KOBİ’ler genellikle yerel bir ortamda faaliyet gösterdikleri için savunmasızdır. Yeni ekonomide rekabet edebilmek için bu işletmelerin iş süreçlerini yeniden biçimlendirmeleri ve e-ticareti benimsemeleri gerekiyor.

E-ticaret kavramı hala gelişmekte olduğundan ve pek çok ülke bunu bir bütün olarak benimsemediğinden, literatürde e-ticaretin ne anlama geldiğine dair açık bir tanım yoktur. Pek çok ülke ekonomik gelişmenin farklı aşamalarındadır ve e-ticarete ısınan ülkeler, değişen boyutlarda benimsemiştir. Geniş anlamda, e-ticaret, tedarikçiler, müşteriler ve iş değer zincirindeki diğer kişilerle iş yapmak için İnternet’in kullanılması anlamına gelir.

KOBİ’lerin tanımı da ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Bu makalenin odak noktası olan Singapur’da bir KOBİ’yi tanımlamak için aşağıdaki kriterler kullanılmaktadır:

• şirkette en az %30 yerel sermaye payı olmalıdır
• şirketin sabit varlıklarının net defter değeri, yani fabrika binası, makine ve teçhizat, 15 milyon S$’ı geçmemelidir
• İmalatçı olmayan işletmeler için işgücü 200’ü geçmemelidir.

İnternet, KOBİ’lerin küresel olarak rekabet edebilmeleri ve coğrafi engellerin ve diğer sınırlamaların üstesinden gelebilmeleri için bir denge alanı sunmaktadır. ABD ve Batı Avrupa’daki KOBİ’ler e-ticareti önemli ölçüde benimserken, diğer ülkeler için aynı şey söylenemez.

Asya ülkeleri arasında sadece Singapur, Tayvan, Hong Kong, Avustralya, Japonya ve Güney Kore iyi e-ticaret altyapılarına sahiptir. Güneydoğu Asya’da Singapur, gelişmiş bir e-ticaret altyapısına sahip tek ülkedir.

Bu yazı, Singapur’daki KOBİ’ler için bir iş etkinleştirici olarak e-ticaretin kullanımını incelemektedir. Singapur’u vaka çalışması olarak seçmenin gerekçesi aşağıdaki gibidir:

(a) Singapur, dünyada e-ticareti ilk benimseyenler arasındaydı ve bu nedenle deneyimleri diğer ülkeler için faydalı dersler sunabilir.
(b) KOBİ’lerin e-ticareti benimsemelerini sağlamada devlet müdahale stratejilerinin kullanılması, Singapur’un yaklaşımının genellikle özel sektör tarafından yönlendirildiği diğer ülkelerle karşılaştırıldığında önemli bir özelliğidir.
(c) Singapur’un da bir parçası olduğu Güneydoğu Asya bölgesindeki ülkelerdeki farklı ekonomik gelişme düzeylerini ve e-iş girişimleriyle ilgili olarak farklı öğrenme eğrileri ve başarı bantlarında oldukları gerçeğini kabul ederek, araştırmak Belirli bir ülkedeki KOBİ’lerde e-ticaretin durumu daha anlamlı ve açıklayıcıdır.

E-TİCARET ve KOBİLER NASIL ETKİN OLUR?

Singapur’daki 100.000’den fazla işletme KOBİ’dir – bu, tüm ticari kuruluşların %90’ını temsil eder. İşgücünün %50’den fazlasını istihdam ederler ve ekonomiye toplam katma değerin yaklaşık %30’unu oluştururlar.

KOBİ’lerin e-ticaret girişimlerini deneme konusundaki istekliliğinin iyi bir ölçüsü, bunlar için gerekli altyapı ve çerçevelerin ne ölçüde mevcut olduğuyla ölçülebilir. Altyapı, gelişmiş bir telekomünikasyon ağının varlığı ile ilgilidir.

İyi bir altyapı, KOBİ’ler için ekonomik değer yaratır ve işletme maliyetlerini düşürür. Çerçeveler, şirketlerin işlerinde e-ticareti kullanmalarına yardımcı olan politikalar, e-ödeme protokolleri ve diğer etkinleştirme hizmetlerine atıfta bulunur. Bunlar Singapur için bu bölümde detaylandırılmıştır.


Telekomünikasyon sektörü 2021
Telekom sektörü Pazar Payları
Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri pazarı
Türkiye de telekomünikasyon
Mobil iletişim sektörü Raporu
Haberleşmenin tarihi
Telekomünikasyon Pazar payları
İnternet sektörü


Dijital Telekomünikasyon Ağı

Üç geniş bant platformundan yararlanan gelişmiş bir telekomünikasyon ağı – Asimetrik Dijital Abone Hattı, Hibrit Fiber Koaksiyel Kablo Modem ve Asenkron Transfer Modu – 2000 yılından beri faaliyettedir. Bu hizmetlerin teknik yönleri Tan ve Subramania tarafından ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Geniş bant pazarının olgunlaşması, Singapur’un dünyanın en büyük 10 geniş bant ekonomisi arasında yer almasına yol açmıştır.

İnternet erişiminin maliyeti, bant genişliği için cömert devlet sübvansiyonları sayesinde yıllar içinde büyük ölçüde düşürüldü. Bu, telekomünikasyon şirketlerinin tasarrufları tüketicilere ve işletmelere aktarmasına izin verdi ve Singapur’da önemli bir faktör oldu: %90’ın üzerinde bir İnternet penetrasyon oranına sahip olmak.

Singapur’un yeni ekonomi için etkin bir şekilde ağa bağlı olduğu, yeni ekonomide ağ bağlantılı hazırlık açısından Finlandiya ve ABD’nin önünde üçüncü sırada yer alması gerçeğiyle gösterilmektedir.

Elektronik Ticaret Çerçeveleri

Singapur, dünyadaki e-ticareti ilk benimseyenler arasındaydı. İşletmelerin e-ticaretin sunduğu potansiyelden yararlanmalarını sağlamak için kapsamlı bir dizi girişim ve çerçeve uygulamaya konmuştur. Yerel pazarda birikmiş deneyimlere ve denizaşırı ülkelerdeki en iyi uygulamaların bilinmesine dayalı olarak çerçevelerin ince ayarı sürekli olarak yapılmıştır.

Uygulanan daha önemli girişimlerden bazıları şunlardır:

(a) Alternatif Ödeme Modları

E-ticaretin iş dünyasına yerleşebilmesi için, güvenli bir yapıya sahip çoklu ödeme sistemleri vazgeçilmezdir. Singapur’da yaygın olarak kullanılan dört ödeme kanalı vardır:

• 1997’den bu yana kredi kartı işlemlerini internet üzerinden hizmet veren Güvenli Elektronik İşlem (SET) sistemi uygulanmaktadır ve bu sistem dünyada bir ilktir.
• Nakit kartın dijital eşdeğeri olan NETSCash, düşük değerli satın alımlara hizmet vermek için kullanılabilir (0,01 S$ – 500,00 S$)
• İnternet bankacılığı yoluyla borçlandırma 1997’den beri mevcuttur
• NETS Financial Data Interchange aracılığıyla bankalar arası elektronik ödemeler

(b) Dijital sertifikaların kullanımı

İşletmelerin çevrimiçi olmaya teşvik edilmesi isteniyorsa, İnternet’teki finansal işlemlerin güvenliği önemlidir. Bu bağlamda, devlet bağlantılı iki Sertifikasyon Otoritesi (CA) kurulmuş ve bunlar, kullanıcı kimlik bilgilerinin çapraz kontrolünün yanı sıra yüksek ağ güvenliği güvencesi gerektiren işletmelere dijital sertifikalar verme yetkisine sahiptir.

Sertifikalarda, CA’nın dijital olarak gömülü ayrıntıları, son kullanma tarihi, kullanıcının genel anahtarıyla ilgili kodlanmış bilgiler ve hesabın ayrıntıları bulunur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir