Dış Kaynak Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dış Kaynak Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

30 Mayıs 2022 Dış kaynak kullanımı örnekleri Dış kaynak kullanımı slayt Dış kaynak kullanımı zararları 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Dış Kaynak Kullanımı Olgusunda Sözleşme Mekanizmaları

Kuruluşlar, hızla değişen iş ortamında ayakta kalabilmek ve başarılı olmak için çeşitli ve yüksek kaliteli IS/BT hizmetlerine ihtiyaç duyduğundan, kuruluşlar tarafından IS/IT operasyonlarına ve kaynaklarına yapılan yatırımları artırarak rekabet gücünü sürdürmek için düzenli girişimlerde bulunulmuştur.

Bununla birlikte, kuruluşlar esnekliklerini ve kontrollerini en üst düzeye çıkarmak için çabalarken, bu durum farklı seçenekler ve alternatifler aramaya itmiştir. Bu amaca ulaşmak için, giderek daha fazla kuruluş, kurum içi BT geliştirmelerini takip etmek yerine, uygun bir seçenek olarak dış satıcılar tarafından IS/IT dış kaynak kullanımına sürekli olarak bakıyor.

Başarılı IS/IT dış kaynak kullanımı operasyonundaki temel kilit konu doğru sözleşme olduğundan, bu bölümün amacı IS/IT dış kaynak operasyonlarını çevreleyen sözleşme mekanizmaları hakkında daha derin bir anlayış kazanmaktır.

IS/IT dış kaynak kullanımının kesin tanımları literatürde farklılık gösterir, ancak IS/IT işlevlerinin üçüncü bir tarafça yerine getirilmesi olduğuna dair genel bir fikir birliği vardır. Ancak bu bölüm bağlamında IS/IT dış kaynak kullanımı yalnızca bilgi sistemleri/bilgi teknolojisi işlevlerine atıfta bulunur.

Cheon, Grover ve Teng, IS/IT dış kaynak kullanımını “bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için bir organizasyonun IS işlevlerinin bir kısmını veya tamamını harici hizmet sağlayıcı(lar)a devretme kararı olarak tanımlamaktadır.

Bu tanım aşağıdaki harici hizmetleri içerir: uygulama geliştirme ve bakım, sistem operasyonları, ağ/iletişim yönetimi, son kullanıcı bilgi işlem desteği, sistem planlaması ve yönetimi ve uygulama yazılımının satın alınması, ancak iş danışmanlığı hizmetlerini içermez, satış sonrası satıcı hizmetleri ve telefon hatlarının kiralanması.

Bir kuruluş bu hizmetleri tam dış kaynak kullanımı, tesis yönetimi, sistem entegrasyonu, zaman paylaşımı ve diğer sözleşmeler (kiralama, kurulum ve satın alma ve bakım ve programlama dahil) yoluyla alabilir.”

DIŞ KAYNAK PAZARININ KÜRESEL İŞ KAPSAMI

International Data Corporation, BT hizmetlerine yapılan küresel harcamanın 2001’de 439,9 milyar ABD dolarından 2005 yılına kadar 700,3 milyar ABD dolarına ulaşacağını belirtti. IDC, 2005 yılında ABD’nin 335 milyar ABD doları ile BT hizmetlerine en fazla harcama yapan ülke olmaya devam edeceğini belirledi. Bu yıl 206,9 milyar dolar. Dış Kaynak Kullanımı Enstitüsü (2000), küçük işletme dış kaynak kullanımı sözleşmelerinde %25’i aşan bir büyüme beklemektedir.

IDC, aynı dönemde Batı Avrupa’daki harcamaların 127,5 milyar ABD Dolarından 192,4 milyar ABD Dolarına yükseleceğini ve Japonya’daki harcamaların 53,2 milyar ABD Dolarından 75,2 milyar ABD Dolarına yükseleceğini tespit etti. Dünyanın geri kalanında BT hizmetlerine yapılan harcamalar 52,5 milyar ABD Doları ile 97,7 milyar ABD Doları arasında olacaktır.


Dış kaynak kullanımı örnekleri
Dış kaynak kullanımı zararları
Dış kaynak kullanımı slayt
türkiye’de dış kaynak kullanımı
İşletmelerde dış kaynak kullanımı nedir
Lojistikte dış kaynak kullanımı Nedir
Dış kaynak nedir
Outsourcing örnekleri


Currie (2000, s. 177), yukarıda bahsedilen tahminler dolaylı olarak sözleşmelerin boyutunun ve kapsamının arttığına işaret etse de, “çoğu şirket daha küçük (parasal olarak), daha kısa (parasal olarak) daha kısa olan dış kaynak sözleşmelerine girmeyi tercih etme eğilimindedir. süre) ve kapsamı daha dardır (BT hizmetleri yelpazesi).

Ancak, toplam dış kaynak kullanımını içeren mega anlaşmalar, bu tür anlaşmaların dolar değeri nedeniyle medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. IDC, Asya-Pasifik’te (Japonya hariç) BT hizmetlerine yapılan harcamanın 2001 sonunda 18 milyar ABD Dolarından 2005 yılına kadar 42 milyar ABD Dolarına yükseleceğinin tahmin edildiğini belirtti. Çin, 9 ABD Dolarına kadar BT hizmetleri harcamalarında en büyük büyümeye sahip olacak 2000 yılında 900 milyon ABD dolarından 2005 yılında milyar

IDC (2003), BT dış kaynak hizmetlerinde en hızlı büyümenin devlet, finans piyasaları, hizmetler ve ayrık imalatta olacağını ortaya koyuyor. Aynı zamanda, BT dış kaynak hizmetleri için pazar fırsatı, dikey sektöre bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

16 dikey pazarda ABD BT dış kaynak pazarı için 5 yıllık tahmini sunan rapor, bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) iletişim/medya ve eğitimde %3,5’ten hükümette %7,4’e kadar bir aralığı gösteriyor.

UYGULAMADA DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Farklı IS/IT dış kaynak kullanımı türleri vardır. Örneğin, Grover, Cheon ve Teng (1994) aşağıdaki sınıflandırmayı önermiştir: (1) tam dış kaynak kullanımı, (2) tesis yönetimi dış kaynak kullanımı, (3) sistem entegrasyonu dış kaynak kullanımı, (4) zaman paylaşımlı dış kaynak kullanımı, ve (5) diğer dış kaynak kullanımı türleri.

Ek olarak, Lacity ve Hirschheim (1995), BT dış kaynak kullanımı seçeneklerinin bir sınıflandırmasını sunar. IS/IT dış kaynak kullanımı üç kategoriye ayrılır: kaporta atölyesi, proje yönetimi ve toplam dış kaynak kullanımı.

Lacity ve Willcocks’a (1998) göre, toplam kaynak kullanımı “BT hizmetleri pazarını değerlendirdikten sonra BT bütçesinin %80’inden fazlasının yönetimini ve tedarikini şirket içinde tutma kararıdır”.

SEÇİCİ IS/IT DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Lacity ve Willcocks’a (1998) göre, seçici dış kaynak kullanımı, “seçilen BT işlevlerini harici sağlayıcılardan/sağlayıcılardan tedarik etme ve yine de BT bütçesinin %20 ila %80’ini dahili olarak sağlama kararıdır. Bu strateji, tek veya birden fazla satıcı içerebilir”. Currie ve Irani (1999), “seçici kaynak kullanımı”nın çok tedarikçili kaynağın bir çeşidi olduğuna inanmaktadır.

TOPLAM IS/IT DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Lacity ve Willcocks’a (1998) göre, toplam dış kaynak kullanımı “BT varlıkları, kiralamalar, personel ve yönetim sorumluluğu için BT bütçesinin %80’inden fazlasının bir dış BT sağlayıcısına devretme kararıdır”.

SÖZLEŞME TANIMI, YAKLAŞIM VE TEORİSİ

Sözleşme şu şekilde tanımlanır: “İki veya daha fazla kişi veya kuruluş, sözleşmenin ‘tarafları’ arasında, bu taraflar için hak ve yükümlülükler yaratan bir anlaşma. Bu yükümlülükler, haklarına sahip olan bir tarafça yasal olarak uygulanabilir”.

Normalde “en az iki taraf arasında yapılan ve bir tarafın teklifiyle diğer tarafça kabul edilen ve bazı faydalar elde edilen bir pazarlıktır”. Bir sözleşme, farklı tarafların stratejik ve ticari amaçlarına ulaşmasını sağlar. Risk ve maliyetleri işaret ederek farklı tarafların ilişkilerini düzenler.

Ayrıca, ihmal, “aldatma veya karalama yasal olarak haksız fiil olarak bilinir” gibi “belirli yanlışlar” dikkate alınarak bilgi işlem ortamında birlikte çalışmaya devam etmek için bir çerçeve sağlayabilir.

Başarılı bir BT dış kaynak kullanımı ilişkisinin merkezi anahtarı genellikle iyi bir sözleşmedir. Lacity ve Hirschheim’ın açıkladığı gibi, “sözleşme, dış kaynak kullanımı ilişkisinde bir güç dengesi kuran tek mekanizmadır.”

Sözleşme genellikle hem dış kaynak kullanan tarafların (yani satıcı ve kuruluş) haklarını, yükümlülüklerini ve beklentilerini tanımlar ve genellikle bunlar arasındaki ilişkiyi düzenlemek için tek sağlam mekanizmadır.

Bununla birlikte, BT dış kaynak kullanımı müzakereleri ve sözleşme oluşturma konusundaki araştırmalar çoğunlukla teorik ve kapsam olarak çok sınırlı olma eğilimindedir. Currie (1995), herhangi bir BT dış kaynak kullanımı anlaşmasının en önemli sorunlarından birinin “müşteri-tedarikçi ilişkisini destekleyen yasal sözleşmeyi tanımlamak” olduğuna işaret etmektedir.

Sözleşmeler, dış kaynak kullanımı kararlarının önemli ve kritik bir parçasıdır ve genellikle insanlar, ekipman, yazılım ve binalar dahil olmak üzere varlıkların müşteriden satıcıya aktarılması nedeniyle çok karmaşık olabilir.

Sözleşme şartlarının uygulanabilir olması için “doğrulanabilir” olmaları gerekir. Diromualdo ve Gurbaxani, ampirik araştırmalarına dayanarak, sözleşmeye dayalı anlaşmaların başarısı için “kritik” unsurları tanımladılar: (1) sözleşme türü, (2) performans ölçüm ve değerlendirme şeması, (3) ücret sistemleri, ve (4) satıcıya karar verme haklarının atanması söz konusudur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir