Sözleşme Türleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sözleşme Türleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

30 Mayıs 2022 Hizmet sözleşmesi Nedir İş görme amacına yönelik sözleşme örneği know-how sözleşmesi örneği 0
Literatür Taraması

Sözleşme Türleri

1. Kapsamlı (Tam) Sözleşmeler

Kapsamlı (tam) bir sözleşme, olası her olasılığı belirtir. Gerçekten de, böyle bir sözleşmenin asla revize edilmesi veya tamamlanması gerekmez. Bilgisayar malzemelerinin satın alınmasına ilişkin bir sözleşme, kapsamlı bir sözleşmeye örnek olabilir.

2. Eksik Sözleşmeler (Esneklik)

Çoğu iş sözleşmesi eksiktir, çünkü bir beklenmedik durum ortaya çıktığında, farklı taraflar çatışmayı çözmek için pazarlık yapmalıdır. Bu anlamda, sözleşme “tahkim ve yeniden müzakere” sağlamalıdır.

Ek olarak, Harris, Guiunipero ve Hult (1998), “eksik sözleşme” olarak adlandırılan terimin esnek bir sözleşme ile eşanlamlı olduğunu öne sürmektedir. Hızla değişen teknoloji, belirsizlik (yani karmaşıklık) ve organizasyonel ortamlar, sözleşmedeki her olasılığı belirtmeyi çok zorlaştırdığından, çoğu dış kaynak kullanımı sözleşmeleri eksiktir.

Ayrıca, teşvik sözleşmelerinin kullanılması, BT dış kaynak kullanımı anlaşmasını esneklikle sağlamak için başka bir mekanizmadır. Bu, sözleşmenin, satıcının sözleşme kapsamında elde edilen herhangi bir maliyet tasarrufundan veya artan kârdan pay aldığı bir yöntemi içerebileceği anlamına gelir.

SÖZLEŞME MÜZAKERESİ İÇİN KRİTERLER

Ana sözleşme konularını oluşturan ana maddeler ve çizelgeler şunlardır. Sözleşme müzakere kriterlerinin kapsamlı bir tartışması başlamadan önce, tartışmaya ihtiyaç vardır.

Müzakere ihtiyacı

Müzakereler, “önceden belirlenmiş hedefleri, genellikle net bir amaç duygusuyla güvence altına almak isteyen iki veya daha fazla taraf arasındaki pazarlık süreci” olarak tanımlanabilir. Aslında, uzlaşma, çoğu başarılı müzakerenin temel bir özelliğidir. Ek olarak, müzakereler maliyetli olabilir ve bazı önemli konularda telefon görüşmesinden toplantılara kadar değişebilir.

Aynı zamanda müzakereler, müzakere ve uzlaşma konusunda çok fazla beceri gerektirir. Güçlü bir sözleşme oluşturmak için, tüm olası olasılıkları ve ayrıca sözleşmenin hizmet düzeyi sözleşmesini (SLA) tartışmak için farklı taraflar arasında çok fazla müzakere gerekir.

Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (SLA)

SLA, genellikle herhangi bir dış kaynak kullanımı sözleşmesinin önemli bir parçasıdır ve herhangi bir dış kaynak kullanımı anlaşmasının en önemli bileşeni olarak kabul edilmiştir. Kısacası, SLA, “müşterinin (yani müşteri organizasyonunun) elde edeceği minimum hizmet düzeyinin ayrıntılarını ve/veya çizelgelerde miktarını belirtir”.

Ayrıca SLA, önerilen sistemlerin teknik ayrıntılarını, performans düzeylerini ve standartlarını, izleme yöntemlerini, çıktıyı (yani çıktılar), işlem önceliklerini, yanıt süresini, sonlandırma bildirimini vb. içerir. Zayıf IS/IT dış kaynak kullanımı kararlarının, müşteri gereksinimlerinin veya SLA’nın yetersiz tanımının doğrudan sonucu olduğuna dair artan kanıtlar olduğuna dikkat edilmelidir.

Ayrıca, hizmet uygulama ve izleme için tipik maddeleri ve örnekleri tanımlar:

• Uygulama geliştirme performansı ölçer (yani, kuruluşun gelişimi izlemesine olanak tanır).
• Kıyaslama (yani, kuruluş herhangi bir zamanda BT hizmetlerini diğer hizmetlerle karşılaştırabilir).
• Müşteri Memnuniyeti Anketi.
• Performans raporlama gereksinimleri (yani, zaman aralıklarında satıcı tarafından sağlanacak hizmete ilişkin raporlar).
• Performans, tedarikçinin ürün veya hizmet sağladığını ve müşterinin (yani müşterinin) bunlar için ödeme yaptığını ima eder. Ayrıca ödeme yapılmadan önce iş tamamlanmalıdır.


İş görme amacına yönelik sözleşme örneği
know-how sözleşmesi örneği
know-how sözleşmesinin hukuki niteliği
İş görme sözleşmeleri dersi
Hizmet sözleşmesi Nedir
İş görme SÖZLEŞMELERİ tbk
İş görme SÖZLEŞMESİ nedir
Teminat amacına yönelik sözleşmeler


Fiyat Mekanizması ve Esneklik

Fiyatlandırma planı, herhangi bir dış kaynak kullanımı anlaşmasının merkezi anahtarıdır. Aslında, Diromualdo ve Gurbaxani (1998) buna “satıcı tazminatı” diyor. Fiyatlandırma planı, sözleşme süresi boyunca önceden belirlenir veya her yıl müzakere edilir.

Gelecekteki teknolojiler ve iş koşullarındaki belirsizlik göz önüne alındığında, gelecekteki maliyetin (yani fiyat çizelgesinin) belirlenmesinde önemli bir görev oldukça zordur. Aynı zamanda, önceden kararlaştırılan hizmet kapsamı dışında kalan tüm ek hizmetler (örneğin fazla mesai), kararlaştırılan fiyat oranlarına göre ücretlendirilecektir. Ayrıca, ödemelerin zamanlaması önceden kararlaştırılmalıdır.

Kontrat süresi

Bir yükümlülüğün ifası, iki tarafın üzerinde anlaştığı “makul bir süre” içinde yapılmalıdır.

Esnek bir sözleşmeye ulaşmak için sözleşme süresinin kısa olması gerektiğine yaygın olarak inanılmaktadır. Bununla birlikte, kısa bir sözleşmeyi tam olarak tanımlamak zordur, ancak “teknolojik yaşam döngüsüne” bağlı bir sözleşmenin kısa bir sözleşme olacağı iddia edilebilir.

Fesih Maddesi

Sözleşmenin kendisi genellikle fesih koşullarını içerir. Erken ve çıkış olmak üzere iki farklı sonlandırma türü vardır. Ayrıca, sözleşme taraflardan herhangi birinin diğer tarafa bildirimde bulunarak fesih etmesine izin verebilir.

Erken sonlandırma

Sözleşmeye dahil olan taraflar, sözleşme süresince sözleşmeyi feshetmek istediklerine karar verirlerse, sözleşmeyi feshetmeyi kabul edebilirler.

Bazen bir taraf, ikinci tarafı sözleşmeyi tamamlamaktan kurtarmak ister. Bazı kuruluşların çeşitli nedenlerle BT satıcılarıyla olan sözleşmeyi feshettiği bazı yüksek profilli dış kaynak kullanımı felaketleri olmuştur.

Bununla birlikte, kuruluşlar ister başka bir satıcıya geçmeyi isterse bir kurum içi departmanı yeniden inşa etmeyi seçsin, değiştirme maliyetlerinin pahalı olduğu akılda tutulmalıdır.

Çıkış Sonlandırma (Hükümler)

Shepherd’a göre, çıkış hükümleri “sözleşme feshedildiğinde tarafların her birinin sorumluluklarını” tanımlar. Ayrıca, başka bir satıcıya veya dahili IS departmanına teslim edilirken hizmet düzenlemelerini de içerebilir. “Çıkış hükmü”nün önemi, sözleşmenin feshi durumunda organizasyonun BT hizmetlerinden potansiyel olarak riske maruz kalmasından kaynaklanmaktadır.

Anahtar Satıcı Personeli

Satıcı tarafından BT hizmetlerinden veya teknolojiden kimin sorumlu olacağını bilmenin kuruluş için temel öneme sahip olduğu tartışılmıştır. Diğer bir deyişle, kilit satıcının çalışanları, uzmanlık ve deneyimleriyle, sözleşme kapsamında, belirtilen süreler için hesapta kalacak şekilde açıkça listelenmelidir.

Tartışmalı karar

Sözleşmenin, farklı taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmazlıkla başa çıkmak için “çözüm mekanizmasının” ne olduğunu açıkça göstermesi gerektiğini varsaymaktadır. Ayrıca, uyuşmazlık ilk etapta çözülemezse, sözleşme, uygun kişi veya grupla temasa geçilmesi gereken (örneğin, tahkim) başka bir “eskalasyon prosedürüne” yönlendirebilmelidir. Nihai bir karar olarak, sorunu çözmek için tarafsız bir üçüncü taraf danışman atanacaktır.

Sözleşme Sonrası Yönetim

Sözleşme sonrası yönetim gündemi esas olarak sözleşmenin uygulanması ve farklı taraflarca imzalandıktan sonra öngörülen şartların yerine getirilmesi ile ilgilidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir