Dolandırıcılık Tespiti – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dolandırıcılık Tespiti – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Mayıs 2022 Instagram dolandırıcılığı şikayet Siber Suçlar ihbar iletişim Sosyal medya dolandırıcılığı şikayet 0
Hedefleri Koruma

Bulanık Mantığın Dolandırıcılık Tespitine Uygulanması

ABD’de halka açık bazı büyük şirketlerin başarısızlıklarının son zamanlarda raporlanmasının ışığında, yönetimin, denetçilerin, analistlerin ve düzenleyicilerin hileli finansal raporlamayı değerlendirip tespit edebilmesi giderek daha da önemli hale geldi.

Enron ve WorldCom başarısızlıkları, finansal raporlama sahtekarlığının hem hissedarlar hem de çalışanlar için feci sonuçlara yol açabileceğini de göstermektedir. Bu son başarısızlıklar yalnızca ABD muhasebe mesleğini olumsuz etkilemekle kalmadı, aynı zamanda mali tabloların güvenilirliği hakkında ciddi soruları da gündeme getirdi.

KPMG (2003), ABD işletmeleri ve hükümetlerinin yaşadığı yedi geniş dolandırıcılık kategorisini rapor ediyor: çalışan dolandırıcılığı (%60), tüketici dolandırıcılığı (%32), üçüncü taraf dolandırıcılığı (%25), bilgisayar suçu (%18), görevi kötüye kullanma (%15), tıbbi/sigorta sahtekarlığı (%12) ve finansal raporlama sahtekarlığı (%7). En düşük sıklıkta gerçekleşmesine rağmen, finansal raporlama sahtekarlığının ortalama maliyeti 257 milyon dolar ile en yüksekti ve bunu tıbbi/sigorta sahtekarlığının maliyeti (ortalama maliyet 33,7 milyon dolar) izliyordu.

Finansal raporlama sahtekarlığını belirleme amacına ulaşmak için istatistiksel yöntemler, uzman muhakemesi ve veri madenciliği kullanılabilir. Bir şirketin finansal durumunu doğrulamanın bir yolu, dolandırıcılık riskini değerlendirmek için finansal ve finansal olmayan değişkenlerden oluşan bir veri tabanı da geliştirmektir.

Bu değişkenler, şirketin hileye açık bir stres düzeyine ulaşıp ulaşmadığını belirlemeye yardımcı olabilir veya değişkenler hile göstergelerini belirleyebilir. Hile tespitinde kullanılabilecek bir dizi analiz yöntemi de vardır.

Bulanık mantık, finansal ve finansal olmayan tablo verilerini analiz etmenin bir yöntemidir. Dolandırıcılık tespitine uygulandığında, bulanık bir mantık programı, bilgileri çeşitli dolandırıcılık riski kategorilerinde kümeler. Kümeler, istatistiksel bir modelde girdi olarak kullanılan değişkenleri de tanımlar.

Daha sonra, dolandırıcılığa işaret edebilecek finansal ve finansal olmayan koşullarla ilgili sorulara verilen yanıtları yorumlamak için uzman muhakemesi de uygulanır. Yanıtlar, şirketin ömrü boyunca sürekli olarak geliştirilebilecek değişkenler için bilgi sağlar. Bu makale, dolandırıcılık tespit modellemesinin özelliklerini özetlemekte ve bu amaç için uygulandığında bulanık mantığın özelliklerini ve kritik sorunlarını da sunmaktadır.

Dolandırıcılık Tespiti

Hileli finansal raporlama sorunu ABD ile sınırlı değildir. 2002’de Hollandalı perakendeci Ahold, ABD’deki yan kuruluşundaki muhasebeyle ilgili 500 milyon dolarlık zararı açıkladı. Son zamanlarda, bir İtalyan firması olan Parmalat, hileli finansal raporlamanın bir sonucu olarak iflasını ilan etti. Parmalat’ın CEO’su 10 milyar doları kötüye kullanmak ve offshore fonları ve banka hesaplarındaki kayıpları saklamakla suçlanıyor. Parmalat’taki skandal, şirketin denetçisi için de ciddi sonuçlar da doğurabilir.

Denetçinin ABD’de dolandırıcılık tespiti konusundaki sorumluluğu, GAAS Denetiminde Dolandırıcılık Tespiti, 99 No’lu Denetim Standartları Bildirimi’nde de tanımlanmıştır.

Bu beyanın dört temel hükmü vardır: (1) mesleki şüpheciliğe artan vurgu, (2) denetim ekibi personeli arasında dolandırıcılıktan kaynaklanan yanlış bildirim riskine ilişkin sık tartışmalar, (3) yerlerin, hesapların ve bakiyelerin rastgele denetim testleri, ve (4) yönetimin kontrolleri geçersiz kılmasını test etmek için prosedürler de vardır.


Siber Suçlar ihbar iletişim
Instagram dolandırıcılığı şikayet
Instagram dolandırıcılığı cezası
Aranan dolandırıcılar Listesi
Cinsel dolandırıcılar
Dolandırıldım Nereye şikayet Edebilirim
Sosyal medya dolandırıcılığı şikayet
Sosyal medya DOLANDIRICILIĞI


Denetçiler, müşteri temsiline çok fazla güvenmekten caydırılır ve denetim boyunca şüpheci bir tutum sergilemeleri gerekir. Standart, denetçileri, hile kaynaklı önemli yanlış bildirim riskine ilişkin olarak görev personeli arasında sık sık tartışmalara katılmaya da teşvik eder.

SAS 99 ayrıca denetçilerin, yönetimi ve dolandırıcılıkla doğrudan ilgisi olmayan diğer kişileri sorgulamasını, analitik prosedürleri gerçekleştirmesini ve yönetimin kontrolleri geçersiz kıldığını değerlendirmek için gerekli testleri gerçekleştirmesini gerektirir. Son olarak denetçilere, dolandırıcılık riskini ve müşteri tarafından dolandırıcılık riskini azaltmak için atılan adımları değerlendirmeleri de tavsiye edilir.

2002 yılında ABD Kongresi, hileli finansal raporlamayı en aza indirmek için firmaların atması gereken bir dizi adımı açıklayan Sarbanes-Oxley Yasasını da kabul etti.

Bu mevzuat, halka açık şirketlerin baş yönetici ve mali sorumlularının, şirketlerinin düzenlediği her üç aylık ve yıllık rapordaki mali tablo ve açıklamaların uygunluğunu tasdik etmelerini gerektirmektedir. Bu görevliler ayrıca şirket içinde iç kontrollerin oluşturulmasından ve sürdürülmesinden de sorumludur.

Ayrıca, yönetim veya iç kontrollerin tanımlanmasında veya uygulanmasında önemli rolü olan çalışanların dahil olduğu, önemli olsun veya olmasın her türlü sahtekarlığı denetçilere ve yönetim kurulu denetim komitesine açıklamalıdırlar. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, bir şirketin iç kontrollerinin ve mali tablolarının dolandırıcılığı tespit etmek için değerlendirilmesi ve raporlanması daha da kritik hale geliyor ve devam etmesi de gerekiyor.

Önceki araştırmalar, finansal raporlama sahtekarlığını tespit etmede denetçiye yardımcı olmak için çeşitli türde karar yardımcılarının kullanılabileceğini göstermektedir. Bell, Szykowny ve Willingham (1993), yönetim sahtekarlığı olasılığını değerlendirmek için iki değişkenli ve kademeli logit kullandı.

Modelleri, dolandırıcılık gözlemlerinde %97 ve dolandırıcılık dışı gözlemlerde %75’lik numune içi doğru sınıflandırmayı başardı. Hansen, McDonald, Messier ve Bell (1996), yönetim sahtekarlığını tahmin etmek için genelleştirilmiş bir nitel yanıt modeli kullanmıştır. 20 denemede %89,3 tahmin doğruluğu da bildirdiler. Bell ve Carcello (2000), denetçinin hile kararlarına yardımcı olmak için bir karar yardımcısı olarak bir lojistik regresyon modeli de geliştirmiştir.

Denetçiler, dolandırıcılığın belirlenmesine yardımcı olmak için bir karar yardımcısı olarak bir uzman sistemi de kullanabilirler. Eining, Jones ve Loebbecke (1997), bir uzman sistem kullanımının hileyi tespit etmede denetçi karar verme yeteneği üzerindeki etkisini de incelemiştir.

Araştırmaları, denetçi ve sistem arasındaki etkileşime izin vermede, karmaşık karar süreçlerinde denetçilere yardımcı olmak için kullanılan uzman sistemlerin genellikle daha doğru ve tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir.

Benzer şekilde Whitecotton ve Butler (1998), karar vericilerin karar yardımı için bilgi seçmesine izin vermenin karar yardımına olan güveni arttırdığını bulmuştur. Bulanık kümeleme, bir denetçinin hileli finansal raporlamayı tespit etmesi için bir karar yardımcısı olarak da kullanılabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir