E-İş Stratejisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-İş Stratejisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Temmuz 2022 Bir şirketin stratejik planı Kişisel Stratejik Plan örneği Stratejik Plan hazırlama Rehberi 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

E-İş Stratejisinde Yönetici Kararı

Günümüzde kuruluşlar için temel stratejik zorluklardan biri, değişimi etkin bir şekilde yönetmek ve gelecekte rekabetçi kalabilmektir. Değişim, çağdaş iş dünyasında tek sabit gibi görünüyor ve her sektörde ve her ülkede mevcuttur.

Ayrıca, birçok kuruluşta mevcut olan kilit önemdeki alan, böylesine karmaşık ve dinamik bir iş ortamında teknolojiden nasıl etkin bir şekilde yararlanılacağıdır.

Kökleri olasılık teorisine dayanan hizalama veya uyum yaklaşımı, uzun süredir teknoloji yatırımından yüksek getiri elde etmenin bir yolu olarak tanıtılmaktadır. Bununla birlikte, internetten ve ilgili e-iş teknolojisi yatırımından elde edilen avantajın gerçekleştirilmesi, uzun süredir şirket yöneticileri için bir hayal kırıklığı kaynağı olmuştur.

Dell Computers, Cisco Systems ve General Electric gibi şirketlerin etkileyici performans getirileri, getirilerin İnternet ve ilgili e-iş teknolojilerini firma stratejisine bağlayarak elde edilebileceğini göstermektedir. Bu şirketler, BT yatırımlarının başarılı bir şekilde yönetilmesinin, rakiplerine göre %40’a varan oranda daha fazla getiri sağlayabileceğini göstermiştir.

Yine de birçok yönetici, interneti ve ilgili e-iş teknolojilerini yoğun bir hayal kırıklığı ile görüyor. 1990’ların büyük spekülatif balonuna yapılan yatırımı ve 2000 yılı (Y2K) uyumlu sistemlere yapılan aşırı harcamaları hatırlıyorlar.

Sürekli olarak zaman ve bütçe üzerinden çalışan başarısız kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerinin yüksek profilli örneklerini hatırlıyorlar ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) girişimlerinin büyük ölçüde bir fiyasko olduğunu bildiriyorlar. Ne yazık ki, uygulayıcı yatırımlarına rehberlik edecek az sayıda normatif çerçeve mevcut olduğundan, firmaların e-ticarette var olan potansiyeli nasıl yakalamaları gerektiği henüz net değildir.

Firma performansının belirleyicileri ile ilgili tutarlı ilerlemelerin sağlandığı bir bilimsel faaliyet alanı, yapısal olasılık teorisidir. Burada, olumsallık faktörü (yani çevre-yapı), tahminlerin nispeten açık bir şekilde yapılmasını mümkün kılmıştır.

Bir e-iş ortamına uygulanan durumsallık teorisi, bilgi teknolojisi uygun ve zamanında, iş, çevresel ve organizasyonel koşullarla uyumlu olarak uygulandığında performans artışlarının beklenebileceğini savunur. Bir yöneticinin bilgi sistemlerine stratejik bir yatırım yapmak istediği tipik bir senaryo düşünün.

İki seçeneği vardır: (1) ERP teknolojisini kullanarak arka uç işlemlerini destekleyen bir sistem ve (2) bir CRM destek sistemi. Bu rakip yatırımlar arasında nasıl öncelik veriyorlar? Acil durum literatürü, bunun organizasyonun stratejisine ve karar verme bilgi gereksinimlerine bağlı olduğunu iddia edecektir.

Carrefour veya Ford Motor Company gibi şirketlerle ilişkili üretim mükemmelliği stratejileri, ERP sistemlerinden daha fazla değer alacaktır. CitiBank veya IBM Global Services gibi şirketlerdeki müşteri yakınlığı stratejileri, müşteri geri bildirim sistemlerinden en çok fayda sağlayacaktır.


Stratejik PLANLAMA örnekleri
Bir şirketin stratejik planı
Kişisel Stratejik Plan örneği
Stratejik Plan hazırlama Rehberi
Stratejik planlama ne demek
Stratejik Plan örneği MEB
Okul Stratejik Plan Örneği
Stratejik PLANLAMA nasıl yapılır


Bu gözlem ne kadar basit görünse de, hizalama uygulamasının zor olduğu kanıtlanmıştır. Danışmanlık danışmanlığında 20 yıllık çaba ve yatırıma rağmen, CIO’lar hala aynı uyum sorunlarıyla mücadele ediyor.

CIO Insight tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, kuruluşların yalnızca %34’ünün BT öncelikleri ile kurumsal stratejileri arasındaki bağlantıyı “güçlü” olarak değerlendirdiğini vurguluyor. Bu istatistikler karmaşık organizasyonları koordine etmenin zorluklarını yansıtsa da, çoğu yöneticinin onlarca yıllık araştırmalar boyunca geliştirilen temel uyum araçlarını kullanmadığına dair kanıt sağlar.

Priem ve Cycyota, BT stratejileri ve iş hedefleri arasındaki uyum sürecini yönetici yargısıyla eşitler. Yargı teorisi ile ilgili literatür, firma başarısının, yöneticilerin çevrenin mevcut durumu ve örgütün vizyonu hakkında yaptıkları yargılarla açıklanabileceğini savunmaktadır.

Piyasa baskılarının ve zaman kısıtlamalarının iş ortamına hakim olduğu belirsiz zamanlarda üst düzey yöneticinin algıları, becerileri ve vizyonu genellikle BT yatırımlarıyla ilgili stratejik seçimlerin temelini oluşturur.

Örneğin, Inside the Minds: Leading CEOs gibi başlıklarla bezeli yerel bir kitapçının yönetim bölümüne göz atmak veya Forbes, Fortune veya Business Week, yayıncıların ve yöneticilerin, en az başarılı veya en olası yönetim liderlerinin bazılarının felsefelerine ve eylemlerine verdikleri önemi tanımak içindir.

Belki de daha alakalı olan, “daha ​​kaliteli CEO’ların” atanmasının genellikle anında borsa tepkilerine ve daha uzun vadeli performansa yol açmasıdır. Bunun bir örneği, Steve Jobs’un Apple Computer’ın CEO’su olarak yeniden atanmasıydı. Jobs, yakınsak İnternet teknolojilerinin ticari potansiyelini değerlendirmedeki becerisi nedeniyle geniş çapta övüldü ve şirkete dönüşü, şirketin kötü talihi tersine çevirmesinde etkili olarak kabul edildi.

Buradaki doğal sonuç, muhakeme, organizasyonun genel yönünü belirlemek için gerekli bir beceridir. Çalkantılı ortamlarda, genellikle e-iş bağlamında, firmanın stratejik yönü gelecek için bunu mümkün kıldığından, hızlı değiş tokuşların gerçekleşmesi gerekir.

Kararlar, karar sorunu hakkında çok az bilgi veya anlayışla “anında” alındığından, vaka yönetimi takdir yetkisi giderek daha önemli hale geliyor. Yönetim, karmaşıklık teorisi tarafından desteklenen bir görüş olan, organizasyon kontrolünün unsurlarının, yani daha iyi uyum için yapının “takas edilmesinde” hayati bir rol oynar.

Bu teori, stratejiyi sürekli değişen ve dolayısıyla dinamik olan ve organizasyonun geleceğe hazır olmasını sağlayacak bir tür yapı veya yürütme yöntemine ihtiyaç duyan bir süreç olarak görür.

Bu nedenle, yargılama örgütsel başarı için önemli görünse de, akademisyenler büyük ölçüde yönetici niyetlerini görmezden geldiler ve yönetici seçimleri ile firma sonuçları arasında hiçbir ampirik bağlantı kurulmadı. Bunun yerine, stratejik sonuçların stratejik seçimden kaynaklandığı varsayılır.

Bu ihmal kısmen, uygulayıcıların strateji ve performansın öncülleri ile ilgili yayınlanmış çok sayıda çalışmaya neden çok az dikkat etmeye devam ettiklerini açıklayabilir. Bu endişe, Academy of Management Journal’ın akademisyenler ve uygulayıcılar arasında bilginin nasıl aktarıldığını daha iyi anlamaya çalışan özel bir sayısı için motivasyon sağladı.

Bu konu, Academy of Management Executive’in yakın tarihli bir sayısında tekrar su yüzüne çıktı ve uygulayıcıların performansı iyileştirmenin yollarını ararken hala akademisyenler veya bilimsel literatür dışındaki bilgi kaynaklarına başvurduklarına dair kanıt sağladı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir