Stratejik Değişim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Stratejik Değişim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Temmuz 2022 Değişim Yönetimi Ders Notları Değişim yönetimi örnekleri Yönetimde değişim stratejileri 0
Lojistik Sağlayıcıları

Stratejik Değişim

Açıkçası, uygulayıcılar üzerinde etkisi olan araştırmalar geliştirmek istiyorsak, yöneticileri stratejik seçimler yapmaya yönlendiren koşulları daha iyi anlamamız gerekiyor.

Değişim süreci ve e-iş ile ilgili teknolojinin uygulanmasına ilişkin mevcut araştırmalar sınırlıdır, çünkü stratejik seçimler ile firma sonuçları arasındaki bağlantıyı ölçmekte başarısızdır. Önerdiğimiz gibi, yöneticilerin yaptığı yargılar, farklı durumlar ve organizasyon bağlamları göz önüne alındığında BT stratejik değişimine veya e-iş değişimine nasıl yaklaşıldığına dair önemli bilgiler sağlar.

Peterson, firmaların BT ile ilgili stratejik değişimle nasıl başa çıktıklarına dair kritik kararların alınmasına yol açanın, üst yönetim tarafından verilen bilgilerin ve yargıların işlenmesi olduğunu öne sürüyor. İş ortamı hızla değiştikçe, olası sonuçlardaki farklılıklar başarısızlıktan benzersiz başarıya kadar değişmektedir.

Bu farklılıklar büyük ölçüde “teknoloji ekolojisi, insan doğası, karar döngüleri, BT ve etkileşimlerinin hızı ve doğruluğu arasındaki efsanevi ilişki” ile açıklanabilir.

Yöneticiler, bu ilişkiler hakkındaki bilgileri işler ve e-iş stratejisi aracılığıyla kuruluşlarının gelecekteki yönüne ilişkin kritik stratejik kararlar oluşturur.

Yöneticiler, BT stratejik yatırımlarının sonuçlarını tahmin etmeyi son derece zorlaştıran dinamik pazarlar, geçici belirsizlik ve yol bağımlılığı gibi koşullarla karşı karşıyadır. Bu çizimin de gösterdiği gibi, yöneticilerin değişiklikler meydana geldikçe bunlarla başa çıkmak için yerinde stratejilere sahip olması zorunludur.

Dış çevre değişiklikleriyle (örneğin, yeni İnternet benimseme oranları, öldürücü mobil ticaret uygulamaları, vb.) karşı karşıya kalan yöneticilerin, stratejik seçimlerini buna göre ayarlayabilmeleri gerekir: “tıpkı suyun kendisini yere göre şekillendirdiği gibi, bir ordunun da buna göre yapması gerekir. Suyun sabit bir şekli olmadığı gibi, savaşta da sabit kurallar ve düzenlemeler yoktur”.

Sun Tzu’nun vurguladığı şey, stratejik değişimi yönetmek için stratejilerin esnek olması gerekliliğidir. Mintzberg, Ahlstrand ve Lampel bunu, bir organizasyonun bir strateji izlemek yerine duruma göre kararlar aldığı ve piyasayı hareket halindeyken etkin bir şekilde test ettiği ortaya çıkan bir strateji olarak tanımlıyor.

Bu nedenle, BT yönetimine ilişkin stratejik kararlar, hem kasıtlı hem de acil stratejilerin bir karışımı olmalıdır. “Gerçek dünya stratejilerinin bunları bir şekilde karıştırması gerekiyor: öğrenmeyi teşvik ederken kontrol uygulamak”.

Kuruluş ve çevresi arasındaki stratejik uyumun önemi, son zamanlardaki çevresel türbülans ve teknolojinin ve e-işin rekabet avantajı için artan önemi göz önüne alındığında daha da kritik hale geliyor.

İdari Yargı ve Stratejik Uyum

Priem ve Cycyota, stratejik liderlerin yargılarını anlamanın, strateji geliştirmede zihinsel süreçlerin rolünü ve bu strateji ve süreçlerin firma performansını nasıl etkilediğini belirlemek için gerekli olduğunu belirtmektedir. Strateji literatüründe yaygın olarak bulunan bir dizi teorik platformun, stratejik yargıyı inceleyebileceğimiz sağlam bir platform sağladığını öne sürüyorlar.

“Uygun” veya “uyum” paradigması, belki de stratejide en yaygın olanlardan biridir. İyi strateji, değişen dış koşullarla minimum düzeyde uyum gerektirir.

Basit bir ifadeyle, önerme, çevresel belirsizlik, örgütsel özellikler, teknolojik özellikler veya strateji tasarımı karşılıklı bağımlılığı olsun, beklenmedik durum faktörünün düzeyine uyan bir organizasyonel yapı olduğudur, böylece uygun bir organizasyon performans için önemli ve olumlu etkiler yaratır. 


Yönetimde değişim stratejileri
Değişim Yönetimi PDF
Değişim Yönetimi Ders Notları
Değişim yönetimi örnekleri
Değişim stratejileri nelerdir
Hemşirelikte değişim stratejileri
Değişim Yönetimi Prosedürü
Değişim yönetimi uygulamaları


Organizasyon yapısı ile beklenmedik durum faktörü arasındaki uyumun üstün performansa yol açtığı fikri hem nitel hem de nicel çalışmalarda ampirik olarak desteklenmiştir. Bu seçkin tarih göz önüne alındığında, yöneticilerin sıklıkla organizasyon uyumu ilkelerine dayalı kararlar almaları makul bir şekilde beklenebilir.

Erken dönem yapısal olasılık teorilerinin çoğu, iki değişkenli değişkenler arasındaki uyumun (yani, yapı-çevre uyumu, strateji-yapı uyumu veya strateji-çevre uyumu) ​​artan firma performansı ile nasıl ilişkilendirildiğine odaklanmıştır. Bununla birlikte, bilgi teknolojisi (BT), modern organizasyonda organizasyon yapısının önemli bir ikamesi haline gelmektedir.

Örneğin, Oracle’ın kendisini İnternet etkin bir işletmeye dönüştürme yeteneği, uygun bir teknoloji tabanı olmadan mümkün olmazdı. Yanlış teknoloji tabanı, gereken özel entegrasyon nedeniyle böyle bir girişimi büyük bir teknolojik ve organizasyonel zorluk haline getirebilirdi.

Ortaya çıkan kanıtlar, yapı ve teknolojinin tamamlayıcı olduğunu göstermektedir. Yapıların yönetim kontrolü için sınırlar yarattığı durumlarda, teknoloji bu sınırların aşılmasına izin vererek daha karmaşık ticari faaliyetlerin etkin bir şekilde entegre edilmesini ve yönetilmesini sağlar.

STRATEJİK KARARIN AMPİRİK İNCELENMESİ

Lee tarafından bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin bir dizi makalede geliştirilen “bütünleştirici çerçeve”, yargı çalışmasına uygun bir yaklaşım sağlar. Lee’nin 1994 tarihli makalesinde resmi olarak sunulan bütünleştirici çerçevesi, üç “anlayış” düzeyini birleştirir: öznel, yorumlayıcı ve pozitivist.

Lee’ye göre, üç anlayış “birbirini dışlayan ve uzlaştırılamaz olmaktan uzaktır”; aslında, “örgütsel araştırmada karşılıklı olarak destekleyici ve pekiştirici adımlar olarak kullanılabilirler”. Priem ve Cycyota, stratejik yargı anlayışımızı geliştirmek için hem nitel hem de nicel çalışmaların gerekli olduğunu iddia ederek bu görüşü desteklemektedir.

E-iş söz konusu olduğunda, nitel çalışma, daha resmi yaklaşımların gözden kaçırabileceği konuları vurgulayabilecek keşifsel araştırmalarda faydalı olabilir. Örneğin, en muhteşem stratejik bilgi sistemleri girişimleri Baxter Healthcare ve American Airline’ın SABER’ine ilişkin vaka incelemeleri, bu BT/e-iş sistemlerinin büyük ölçüde tesadüfi başarı öyküleri olduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte, bu öznel ve yorumlayıcı çalışmalar, araştırma denekleriyle ihtiyaç duyulan yakın temas ve bunun sonucunda ortaya çıkan küçük örneklem boyutu nedeniyle, hipotezleri yeterince test edemez. Nicel araştırmalar, daha geniş çapta genelleştirilebilir içgörüler üretebilecek şekilde keşif çalışmalarını tamamlayan önemli pozitivist bağlantıyı sağlar.

Dikkate değer örnekler, perakende sektöründe BT’nin performansa katkısının araştırılmasını ve e-iş benimsemeye yönelik kurumsal öncüllerin araştırılmasını içerir.

Bölümler, bireysel yargıyı incelemek için kullanılabilecek ölçüm tekniklerine odaklanmaktadır. Bu teknikler iki kategoriye ayrılabilir: (1) kompozisyon yöntemleri ve (2) ayrıştırma yöntemleridir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir