E-Öğrenim Ortamında Geçerlilik – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-Öğrenim Ortamında Geçerlilik – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

15 Şubat 2022 E Değerlendirme E Değerlendirme araçları E DEĞERLENDİRME Nedir Öğrenme Stilleri Envanteri 0
Model Yorumlaması

E-Öğrenme Teknolojileri ve Kanıta Dayalı Değerlendirme Yaklaşımları

E-Öğrenim Ortamında Geçerlilik ve Güvenilirliğin Yeniden Değerlendirilmesi

Güvenilirlik ve geçerlilik, eğitimsel değerlendirme araçlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında köklü bir yere sahiptir. Elektronik dağıtım ve değerlendirmenin ortaya çıkmasıyla, güvenilirliği ve geçerliliği etkileyen bazı faktörler değişti. İlgili süreci anlamak için yazarlar, bu eğitim konularına sosyo-teknik bir yaklaşımın ekonomik bir açıklayıcı sistem sağladığını öne sürmüşlerdir.

Bu sosyo-teknik sistem içinde yazarlar, öğrencilerin kaynaklardan bilgi alma biçimlerinin, kopya çekme ve kötü alıntı yapma davranışı arasında ayrım yapmanın zor olduğu bir dereceye kadar değiştiğini göstermektedir. Bu onların geçerlilik ve güvenilirlik bilgi geçerliliği ve güvenilirliği – içinde yeni bir sınıflandırma önermelerine yol açmıştır. Elektronik dağıtım ve değerlendirmenin temel yapılarını değiştirmediğini, bunun yerine her iki personel için revize edilmiş eğitim ve öğretimi gerektirdiğini savunuyorlar.

E-öğrenme ve değerlendirmede geçerlik ve güvenirlik nedir? Bu soruyu cevaplamak için önce eğitim değerlendirmesinde güvenirliği ve geçerliliği tanımlayan geniş kavramsal yapıya bir giriş yapacağız. Daha sonra, bu yapıyı gelişen e-öğrenme dünyası ile eşleştirme sürecine başlama konumunda olacağız. Sunulan fikirlerin teorik izolasyonda durmaması için gerçek dünyadaki öğretim konularından vaka çalışmaları yoluyla kilit noktaları göstermeye çalışacağız. Ayrıca, bölümü geliştirirken görüşülen öğretmenlerden oluşan küçük bir örneklem tarafından sunulan fikirleri de tanıtacağız.

Sunacağımız şeyin özünde, birçok biçimi ve tanımıyla e-öğrenmenin, geleneksel düşünceden güvenilirlik ve geçerliliğin güncellenmesi gereken bir ortam yarattığı fikri yatmaktadır. Çok az sayıda Yüksek Öğrenim (YÖ) kurumunun, personelin kendi değerlendirmelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini belirlemesi için herhangi bir resmi şartı vardır. Elektronik ortamın ortaya çıkmasıyla birlikte, intihal meselesi yoluyla geçerlilik için pragmatik bir endişe olmuştur. 

Geçerlilik ve güvenilirliğin, teknolojiyle geliştirilmiş bir değerlendirme ortamı içinde bir bağlama sahip olması gerekir. Bunun, eğitim sistemindeki insan ve teknik bileşenler arasındaki etkileşimin önemini vurgulaması gibi basit bir nedenden dolayı, bunun en iyi şekilde temel sosyo-teknik düşünce yoluyla yapıldığını savunuyoruz. Ek olarak, sistem öğeleri arasında gerçekleşen işlemleri anlama ihtiyacını pekiştirir. Bunun, e-öğrenme sistemlerinde güvenilirlik ve geçerliliğe yönelik geleceğe yönelik bir yaklaşım geliştirmemize yardımcı olduğunu göstereceğiz.


E DEĞERLENDİRME Nedir
E Değerlendirme
ASUZEM
E Değerlendirme araçları
Öğrenme Stilleri Envanteri


Personel Yansıması

E-öğrenmenin değerlendirme geçerliliği üzerindeki etkisi hakkında özellikle açıklayıcı bir yorum, “geleneksel paket ödevlerin çok fazla kanıyor” (internet ortamında). Katılımcı, bir öğrencinin ödevi bırakıp gitmesine izin verdiğinizde geçerliliğin neredeyse tamamen ortadan kalkacağından endişe duyuyordu.

Öğrenciler yalnızca çevrimiçi makalelerden yardım aramazlar (“cevaba googling” e-öğrenme öğrencileri arasında yaygın olarak anlaşılan bir deyimdir), aynı zamanda genellikle web sitesinde reklam veren üçüncü taraf “atama taşeronlarının” hizmetlerini de ararlar. web ve gerçek yazarları belirleme açısından neredeyse izlenemez.

Tanımlar

Geçerlilik ve güvenilirliğin altında yatan tanımsal çerçeve, bu bölümde nelerin ele alınacağının net bir resmini sağlamak için önemlidir. Personelle yapılan hazırlık tartışması, en azından eğitim değerlendirme açısından, güvenilirlik ve geçerlilik fikirlerine dair çoğu kişinin neredeyse hiç anlayışı olmadığını ileri sürdü. Yayınlanan değerlendirme ve test metinlerindeki vurgu farklılıkları nedeniyle bazı anlaşmazlıklar olsa da, dahil edilen başlıca alanların bazı tanımları aşağıdadır.

Güvenilirlik

Bir değerlendirme cihazının zaman içinde kararlı olma derecesi.
Bir değerlendirme cihazından elde edilen sonuçların ne ölçüde tekrarlanabilir olduğu.

• Test-tekrar test Güvenilirlik, tekrarlanan maruziyetin etkisi dikkate alınarak iki farklı zamanda değerlendirme puanları arasındaki uyuşmaya bakılarak ölçülebilir. Anlaşma, özel bir korelasyon katsayısı ile ölçülür.

Örnek: Ders kitabınızla birlikte verilen madde bankasından objektif bir test çıkardınız. Öğrenciler bu hafta derslerinden sonra testi yaparlar. Gelecek hafta tamamen aynı testi tekrarlayacaksın. Test-tekrar test güvenilirliğine bakmak için bir güvenilirlik katsayısı hesaplarsınız.

• Paralel form güvenirliği, iki eşdeğer değerlendirme formunun olduğu ve her iki formun da aynı öğrenci grubuna verildiği durumlarda kullanılır. Öğrencilerin her ikisinde de benzer performans göstermesi güvenilirdir.
Örnek: Ders kitabınızdaki madde test bankasını kullanarak, aynı öğretim materyalini kapsayan iki madde grubunu rastgele çıkarırsınız. Öğrencilere her testi ayrı bir görev olarak verirsiniz, muhtemelen birer gün arayla. İki sonuç kümesi üzerinde bir güvenilirlik katsayısı hesaplarsınız.

• Yarı yarıya güvenirlik, değerlendirmenin eşdeğer içeriğe sahip bölümlere ayrılabileceğini ve öğrencilerin bölümlerdeki performanslarının karşılaştırılabileceğini varsayar. Bu uyuşmayı ölçmek için özel korelasyon katsayıları kullanılır.

Örnek: Test boyunca eşit olarak dağıtılan konu materyallerinin iyi bir şekilde dağıldığı nesnel bir test tasarladınız. Öğrenciler testi tamamladığında çift numaralı maddeleri bir teste, tek numaralı maddeleri başka bir teste çevirirsiniz. Daha sonra oluşturulan iki test üzerinde bir güvenilirlik katsayısı hesaplarsınız.

Geçerlilik

Bir değerlendirme cihazının, değerlendirmek istediği şeyi ne ölçüde değerlendirdiği.

Bir değerlendirme cihazından elde edilen sonuçların, ünitenin/kursun hedefleri ve çıktıları göz önüne alındığında, öğrencinin ne elde ettiğini temsil etme derecesi. Geçerlilik birkaç biçimde gelir: yüz, içerik, yapı, sonuçsal ve tahmine dayalı.

• Bir değerlendirmenin görünüş geçerliliği, basitçe, müfredatta ne olduğu hakkında konuşuyormuş gibi görünmesidir.
Örnek: Bilgisayarın geçmişi hakkında bir soru belirleyip işletim sistemlerindeki değişiklikler hakkında soru soruyorsunuz ama derslerinizin teknik olmayan dili yerine test kitaplarının daha teknik dilini kullanıyorsunuz. Sorunuzun görünüş geçerliliği olmayabilir.

• Bir değerlendirmenin, o değerlendirmeyi tasarlarken ölçtüğü varsayılan içeriği gerçekten ölçtüğü durumlarda kapsam geçerliliği olabilir.

Örnek: Freud’un nevroz teorisini geliştirirken vaka çalışmalarını nasıl kullandığı hakkında bir soru sordunuz. Bir meslektaşım, sorunun bir öğrencinin Freud’un çalışmasının farklı aşamalarında vaka çalışmalarını nasıl kullandığına ilişkin bilgisini ölçmeyebileceğine dikkat çekiyor (sonraki çalışmaları, önceki çalışmalarından daha az ölçüde vaka çalışmalarına dayanıyordu).

• Bir testin, ölçüldüğü varsayılan genel yapı veya kavramsal çerçevenin ayrılmaz bir parçası olan ilgili bir malzeme seti üzerindeki bir ölçü ile ilişkili olduğu gösterilebiliyorsa, yapı geçerliliğine sahip olabilir. Örnek: Problem çözme stratejileri öğretiyor olsaydınız, öğrencilerin en etkili stratejiyi ne ölçüde seçebildiklerini test etmek istersiniz. Değerlendirmenizden elde edilen sonuçların, öğrencilerin yaptığı problem çözme üzerine daha geniş çalışma ile orantılı olup olmadığını görmek isteyebilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir