Açık Değerlendirmeler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Açık Değerlendirmeler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

15 Şubat 2022 Objektif Değerlendirme ftr Objektif Değerlendirme yöntemleri Subjektif Değerlendirme Nedir Tarihte objektif Ne Demek 0
Program Tipolojisi

Tarih

Güvenilirlik ve geçerlilik, eğitim ve psikolojide iyi geliştirilmiş değerlendirme araçlarının mihenk taşları olmuştur. Geleneksel yaklaşımın kavramsal yapısı, sonuçları ciddiye alınacaksa psikolojik ölçüm araçlarının hem geçerli hem de güvenilir olması gereken psikometriden gelir. Eğitimsel değerlendirme analizi, özellikle değerlendirmenin ABD Skolastik Yetenek Testleri gibi resmi dış sınavlar için olduğu durumlarda, psikometrik yaklaşımı benimsemiştir.

Bu durumlarda testlerin hem güvenilir hem de geçerli olması önemliydi. Test yetkilileri, test oturumundan test oturumuna kadar aynı akademik bilginin ölçüldüğünü ve içerik geçerliliğinin olduğunu bilmek zorundaydılar. Örneğin, matematiksel yeteneği ölçmüyorsa, bir Matematik testi yapmanın ne anlamı vardı? Bunlar, toplu halde teslim edilmek üzere tasarlanmış büyük ölçekli objektif testlerdi.

1960’larda, çoğu disiplin alanındaki ders kitapları, çoktan seçmeli testler ve/veya test öğesi bankaları içeren çalışma kitaplarına sahip olacaktı. Buna paralel olarak, temel istatistiksel paketlerin eğitim testlerini analiz etmek için özel araçlar geliştirdiği bilgi işlemdeki büyüme oldu. Ayrıca test teorisinin gelişimi objektif test etrafında gerçekleşti. En iyi bilinen örnek muhtemelen Madde Tepki Kuramı ve onun türevi Rasch modelidir ve her ikisi de resmi değerlendirme üzerine standart metinlerde tartışılmaktadır.

Objektif olarak değerlendirilen testlerin önemi, özellikle ABD’de fırsat eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele kararlarıyla birlikte arttı. Bu koşullar altında, test sonuçlarının geleneksel olarak güvenilir ve geçerli olmasının yanı sıra kültürel gruplar arasında da geçerli olması önemlidir.

Yüksek öğretimde, değerlendirme geleneği disiplin alanları arasında önemli ölçüde değişiklik göstermiştir. Örneğin, bir Sanat Fakültesinde değerlendirmenin çoğu kompozisyon tipi sınavlar ve pratik çalışma yoluyla olmuştur. Güzel Sanatlar’da değerlendirme, ne kompozisyon ne de çoktan seçmeli soru testleri kullanılmadan, yalnızca gerçek sanat eserinin sunulmasıyla yüzde 100 nitel olabilir. Bir Mühendislik Fakültesinde, pratik değerlendirme, denemeler ve objektif testlerin daha karmaşık bir karışımı olabilir.

Bunların çoğu, akademik özgürlüğün önemi dikkate alınarak gerçekleşti. Sonuç olarak, HE sektöründe, güvenilirlik ve geçerlilik oluşturmak için resmi analiz yöntemlerine daha az vurgu yapılmıştır. Akademik personelin atanmasında örgün eğitim eğitimine düşük ilgi göz önüne alındığında, öğretmenin değerlendirmelerinin güvenilir ve geçerli olup olmadığını bilmek için uzmanlığa sahip olduğu varsayılmadığı çıkarımını yapabiliriz.

Gipps (1994), bir değerlendirme çerçevesinde güvenilirlik ve geçerlilik hakkında düşünmeye genel bir bakış sağlar, ancak bu, e-öğrenmeyi içermez. Değerlendirmeyle ilgili diğer kitapların çoğu da güvenilirlik ve geçerlilik konusunda biraz kendine özgü bir görüş sunar, ancak çoğunluğu yukarıda ana hatları verilen temel kavramları kullanır. Örneğin, psikometrideki güvenilirlik ve geçerliliğin kökenleri oldukça istikrarlıydı, ancak vurguda nispeten küçük bir kayma sağlamak için terimler hafifçe yeniden yazılma eğilimindeydi.


Subjektif Değerlendirme Nedir
Objektif Değerlendirme ftr
Objektif Değerlendirme yöntemleri
Tarihte objektif Ne Demek
Subjektif Değerlendirme FTR
Objektif Ne Demek
Objektif olmak Ne Demek
Objektif bakmak Ne Demek


Değerlendirme Türleri

Çeşitli değerlendirme biçimleri, açıkça güvenilirlik ve geçerlilik ile ilişkilidir. Bu kısmen güvenilirlik ve geçerliliğin nasıl “ölçülebileceğine” dayanmaktadır. Objektif ve açık değerlendirmenin yanı sıra biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmeye bakacağız.

Niyet aşamasına gelen geçerlilik biçimleri aşağıdaki tartışmaların hiçbirine tabi değildir. Herhangi bir cihazın görünüş ve içerik geçerliliği, tasarlanan değerlendirme türünden bağımsızdır. Aşağıdaki tartışma, sonuca dayalı geçerlilik ölçümleri ve güvenilirlik hakkındadır.

Objektif Değerlendirme ve Açık Değerlendirmeler

Objektif değerlendirmeler ile daha açık, deneme tipi değerlendirmeler arasındaki ayrım, güvenilirlik ve geçerliliği ele alma şeklimizde açıkça önemlidir. Prensip olarak, nesnel değerlendirmelerin kullanılması istatistiksel araçları kolayca kullanmamıza izin verirken, daha açık değerlendirme, yapabileceğimiz nicel resmi raporlamanın türünü de sınırlar.

Basit bir madde yanıt yapısına sahip olan nesnel maddelere dayanan herhangi bir değerlendirme, güvenirlik ve geçerliliği değerlendirmek için standart istatistiksel araçların, esas olarak korelasyon katsayıları olmak üzere ölçülebilir sonuçları ele almak için geliştirilmiş olması nedeniyle, resmi güvenilirlik ve geçerlilik içinde daha kolay ele alınır. Güvenilirliği ve geçerliliği değerlendirmeye yönelik tüm istatistiksel araçlar, açık bir şekilde sonuçların nicelleştirilmesini ve bu nicelemenin parametrik istatistik gereksinimlerine uymasını da gerektirir.

Açık veya yazılı soruları derecelendirdiğimizde, verdiğimiz sayılar, güvenilirlik ve geçerliliğin istatistiksel analizi için ölçümler olarak şüpheli olabilir. Örneğin, derecelendirme dağılımı, tüm olası dereceler arasında simetrik olarak dağıtılmak yerine çarpık olma eğilimindedir. Yani, olası dağılımın alt yarısını oldukça seyrek yaparak, genellikle öğrencilerin yaklaşık %10’undan fazlasının başarısız olmayacağını da umuyoruz.

Teknik olarak, güçlü metrikler gerektirmeyen ancak bunlar güvenilirlik ve geçerlilik için olağan analiz paketlerine dahil edilmeyen istatistikleri (parametrik olmayan) kullanabiliriz. Yeterince bilgiliysek, resmi analizleri kullanmasına izin vermek için verileri dönüştürebiliriz. Açıkçası, birçok öğretim görevlisinin uzmanlığının da dışına çıkıyoruz.

Bu sorunlar, ister geleneksel bir öğrenme ortamında isterse bir e-öğrenme ortamının bir versiyonunda olalım ortaya çıkar.
Açık değerlendirmeler diğer yöntemlerle niteliksel olarak değerlendirilebilir. Bunlar, öğrencilerle yapılan röportajları ve uzman derecelendirmelerini içerir. Bu alanı Süreç Odaklı başlığı altında daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Burada, e-öğrenme ortamında nitel değerlendirmelere bakıldığında sorunların ortaya çıktığını da söylemek yeterlidir.

Biçimlendirici ve Özetleyici

Biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme arasındaki ayrım, öğrenci performansının değerlendirilmesine yönelik farklı yaklaşımların tanımlanmasında önemlidir. Her iki yaklaşım türünde de çeşitli değerlendirme biçimleri kullanılabilir. Örneğin, hem biçimlendirici hem de özetleyici değerlendirme, nesnel testler kullanabilir. Buna rağmen, bazıları biçimlendirici değerlendirmenin niteliksel olacağına inanıyor, bu nedenle Harlen (2005) nitel çalışmaya bakarken özetleyici değerlendirme hakkındaki raporların genel geçerliliğini de gözden geçirdi.

Geçerlilik ve güvenirliği değerlendirmek için özel sorunlar yaratan biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmenin arka planında hiçbir şey olmadığını öne sürüyoruz. Bu, bu bölümdeki konuları daha detaylı olarak bir sonraki yazıda  tartışacağız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir