E-ÖĞRENİM VE TOPLUM – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-ÖĞRENİM VE TOPLUM – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Haziran 2022 e-öğrenme materyalleri e-öğrenme modeli HARMANLANMIŞ öğrenme 0
Proje Önlemleri

E-ÖĞRENİM VE TOPLUM

Modern dünya, bireylerin ve toplulukların sürekli olarak farklı beceri ve bilgileri geliştirmesini ve kullanmasını gerektirir. Modern ekonomilerin önemli sayıda eğitimsiz insanı karşılayamayacağı konusunda OECD ülkeleri arasında giderek artan bir fikir birliği var.

Bununla birlikte, dünya çapındaki eğitim sistemleri, bireysel ve toplumsal öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz donanıma sahiptir. Mevcut okul sistemi, herhangi bir nedenle okulu erken bırakanlar için esnek değildir.

Uzaktan eğitim, eğitimli ve yetersiz eğitimli arasındaki öğrenme ve eğitim arasındaki köprüyü kurmak için tüm dünyada tanınan bir çözümdür. İnsanlara örgün eğitimlerine devam etme fırsatı verir.

Uzaktan eğitimin kalitesinin geleneksel eğitim yöntemine göre daha düşük olabileceğine dair başlangıçtaki endişelere rağmen, birçok uzaktan eğitim biçimi kabul görmektedir. Bu nedenle uzaktan eğitim, yukarıda bahsedilen eğitim sorununa bir çözüm olarak hükümetler tarafından olumlu karşılanmaktadır.

Ayrıca, yaşam boyu öğrenmeye yönelik eğilim evrenseldir. Tüm toplumlarda meydana gelen dönüşümler, bireylerin artan katılımını, yenilik yapma ve problem çözme becerisini, öğrenme ve öğrenmeye devam etme kapasitesini gerektirmektedir. Ayrıca, “açık öğrenme” terimi, farklı öğrenme fırsatlarına katılmak isteyen bireylerin ve toplulukların önünde duran engelleri azaltmak için kullanılır.

Yukarıda bahsedilen sorunlara yönelik çözümlerden biri de esnek öğrenen organizasyonlar olan, bireylerin ve toplumların öğrenme ihtiyaçlarına hizmet eden öğrenme merkezleridir. İyi donanımlı ve organize bir okul, geleneksel olmayan okul saatlerinde açılabilir.

Bu nedenle, öğrenme merkezleri olarak okullar, uzaktan eğitim öğrencilerine ve diğer topluluk üyelerine yönelik artan ihtiyacı karşılamak için kritik kaynaklar olabilir. Ancak, yüksek oranda merkezileştirilmiş eğitim sistemlerinde kayıtlı öğrenciler dışındakiler için okul düzenlemek çok zordur. Geleneksel okul için kurallar ve düzenlemeler, açık öğrenme ortamları için gerçek engeller haline gelir.


e-öğrenme modeli
HARMANLANMIŞ öğrenme
E Öğrenme
E-öğrenme Nedir
E öğrenmenin etkinliği
e-öğrenme materyalleri
E-öğrenme sistemleri
e-öğrenme örnekleri


Öğretme ve öğrenmeyi geliştirmek için mevcut teknolojiyi benimsemekle birlikte, mikro ve nano teknolojideki gelişmeler minyatürleştirmenin ve mikro elektronik bileşenlerin ve mikro sistemlerin maliyetlerini ve gücünü en aza indirmenin sınırlarını zorlamaktadır.

Alternatif malzemelerin araştırılmasının, ekranlar, sensörler ve aktüatörler için herhangi bir yere yerleştirilebilir ve herhangi bir şekle girebilmeleri için organik esnek malzemelere izin vermesi bekleniyor. Ayrıca sadece PC’lerin değil, tüm çevremizin de arayüzlenmesi bekleniyor. İnsan-bilgisayar etkileşiminde sadece “yazmak ve okumak” yerine, tüm duyular sezgisel olarak kullanılmalıdır. Bilgi araması “kelime” yerine bağlam temelli olacaktır. Mobil ve kablosuz cihazlar sadece ses aktarımı için değil, tam multimedya için de kullanılacaktır.

Bilgi ve iletişim teknolojileri değiştikçe, her yerde bulunan, deneyimsel ve bağlamsallaştırılmış öğrenmeyi ve zamandan bağımsız olarak bireyler ve kuruluşlar için öğrenmenin verimliliğini ve maliyet etkinliğini artıran sanal işbirlikçi öğrenme topluluklarını destekleyen açık sistemler ve hizmetler geliştirilecektir. Yeni nesil öğrenme çözümlerinin, zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, sanal varlık ve simülasyona sahip yeni medya ile bilişsel ve bilgi tabanlı yaklaşımları birleştirmesi bekleniyor.

Sonuç

Mevcut eğitim sistemimiz değişime oldukça dirençlidir. Eğitimsel değişim için gerçekleştirilmesi gereken en önemli yenilik, teknolojik temelli bir değişim yerine müşteri temelli bir değişim yapmak olacaktır. Teknoloji, e-öğrenme ortamlarının sınırlarını zorlarken, eğitimsel ve organizasyonel çerçevelere özel dikkat gösterilmelidir. Sistemlerin paydaşları öğrenciler, öğretmenler, müdürler, öğrenciler ve toplumdur. E-öğrenmeye karşı tutumları, ihtiyaçları ve beklentileri değişim süreci için önemli konulardır.

Göreceli avantaj, uyumluluk, görünürlük, kullanım kolaylığı, sonuçların kanıtlanabilirliği ve denenebilirlik gibi yeniliği benimseme değişkenleri, kuruluşlarında e-öğrenmenin benimsenme oranını artırmak isteyen okul yöneticileri tarafından dikkate alınmalıdır.

Karmaşıklık, dikkate alınması gereken başka bir konudur. Fullan, karmaşıklığı, uygulamadan sorumlu bireylerin gerektirdiği değişikliğin zorluğu ve kapsamı olarak tanımlar. Bu nedenle, bilgi transferine dayalı yaklaşımlardan öğrenenler, öğretmenler ve öğrenme toplulukları arasında dinamik yapı ve kullanıcı dostu bilgi alışverişine dayalı sistemlere geçerken e-öğrenme sürecini basitleştirmeye vurgu yapılmalıdır.

E-öğrenme sistemlerinin son kullanıcısı olan eğitim camiasına e-öğrenme sistemlerini gözlemleme ve deneme fırsatı verilmelidir. Yenilik hakkında farkındalık veya bilgi sahibi olmak, olumsuz tutumları veya inançları değiştirmek için anahtar faktördür.

İnsanlar yeniliğin uygulamasını ve sonuçlarını görürlerse, kullanımları için onları benimseme olasılıklarının daha yüksek olduğu bilinmektedir. Ne yazık ki, e-öğrenmenin faydaları iyi bilinmemekte ve ilgili tüm paydaşlar tarafından iyi tanınmamaktadır. Bu nedenle, benimseme oranını hızlandırmak için kapsamlı ve sistematik bir bilinçlendirme kampanyasına ihtiyaç vardır.

Geçtiğimiz yirmi yılda dünya, kuruluşların üretim süreçleri, operasyon teknolojileri ve bilgi sistemleri gibi faaliyetlerinin farklı alanlarında karşılaştığı teknolojik ve idari uygulamaların ve süreçlerin doğasında önemli bir değişikliğe tanık oldu.

Küresel pazardaki diğer rakiplere ayak uydurmak için kuruluşlar, faaliyetlerinin farklı yönlerinde en iyi ve en yeni fikirleri, teknikleri, uygulamaları ve süreçleri kullanabilmeye heveslidir.

Bu, bu tür değişikliklerin gereksinimleriyle başa çıkmak için bir çözüm olarak yeniliğin yayılmasına daha fazla vurgu yapmıştır. Bu görüş, bir sistemin tüm bölümlerinin birbiriyle ilişkili olduğunu öne süren sistem yaklaşımı teorisi ile tutarlıdır ve bir sistemin bir bölümündeki herhangi bir değişiklik, organizasyonun diğer bölümlerinde uygun değişiklik(ler)in dikkate alınmasını gerektirebilir, aksi takdirde, sistem düzgün çalışmayabilir.

Gelişmiş tekniklerin yayılmasına genel bir bakış ve bu tür yeniliklerin yayılmasını etkileyen faktörlerin tanınmasının, kuruluşlarda yakın zamanda geliştirilmiş, ileri ve güncel tekniklerin ve uygulamaların uygulanmasını kolaylaştırması beklenmektedir.

Bunu göz önünde bulundurarak, mevcut bölüm, ileri tekniklerin (hem teknolojik hem de idari yenilikler) yayılmasını araştıran çalışmalara uygulanabilir bir yayılma modelini açıklamaktadır. Model, yayılma ve ileri teknikler literatüründe ele alınan yenilik faktörlerinin çoğunu içermektedir. Bu genel bakışta bir “gelişmiş teknik” yenilik olarak anılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir