E-TİCARETİN GELECEĞİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-TİCARETİN GELECEĞİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Temmuz 2022 Dünyada ve Türkiye de e-ticaret Gelecekte ticaret nasıl olacak Türkiye de e-ticaretin Geleceği 0
Yönetim Uzmanlığı 

E-TİCARETİN GELECEĞİ

Herhangi bir yeni teknolojinin veya çalışma yönteminin benimsenmesinde olduğu gibi, e-ticaretin de zorlukları, başarısızlıkları ve başarıları olmuştur. 2000 yılından bu yana, yaşayamaz olduğunu kanıtlayan birçok dot.com şirketinin çöküşünü gördük. Pek çok kişi geçmişte yaptıkları hatalardan ders alıyor ve diğerleri kendilerini uygun şekilde konumlandırarak ve iş ortamının dinamik doğasıyla uyumlu stratejiler benimseyerek güçleniyor.

Ayrıca unutulmaması gereken önemli bir konu da internetin ve beraberinde getirdiği e-ticaret teknolojisinin sadece birer araç olduğudur. Porter (2001), iş yapmak için İnternet’e geçmenin sağlam iş ilkelerinin yerini almaması gerektiğini gözlemleyerek bu sorunu yerinde bir şekilde açıklamaktadır. Başka bir deyişle, bunu yapmak, sistemin problemlerini sanal bir ortama aktarmaktan ibaret olacaktır.

Benzer bir ışıkta Kendall (2003), e-ticaret girişimlerini başarılı kılmak için planlamanın önemini tartışmaktadır. Bu, İnternet’in her yerde bulunması nedeniyle, birçok endüstrideki firmalar için giriş engelini esasen azalttığı anlaşıldığında özellikle önemli olabilir. Bu nedenle, İnternet’in potansiyel olarak bazı operasyonel avantajlar sağladığı doğru olsa da, herhangi bir firma için anahtar sadece İnternet’in kullanımı değil, aynı zamanda onu yenilikçi yollarla nasıl kullanacağı ve böylece ayırt edici bir yetkinlik yaratmasıdır.

Yukarıdakiler, şüphesiz, firmaların önemli değer teklifleri sağlayacak ve bunları uygulamadan önce operasyonel olarak etkin ve verimli olan uygun iş modellerini geliştirmek için önemli miktarda zaman harcaması gerektiğinin altını çizmektedir. Uygulanabilirlik potansiyelini değerlendirmek için yeterli pazar araştırması ve uygun olduğu durumlarda uygun simülasyon çalışmaları yapmak bu açıdan kesinlikle çok değerli olacaktır.

B2B e-ticarette giderek daha fazla önem kazanacak kilit konulardan biri, tedarik zincirindeki çeşitli firmalar arasında etkin koordinasyondur. Buradaki koordinasyon, bireysel ve firmalar arası faaliyetler yelpazesiyle ilgili bilgi paylaşımı ve görünürlük anlamına gelir.

Dell Computer gibi sanal entegrasyona öncülük eden firmalarla son birkaç yılda bu alanda ilerlemeler olsa da, otomotiv endüstrisi gibi diğer birçok sektörde hala yapılabilecek çok şey var. Bilgi, envanteri değiştirmek için kullanılabilir ve böylece tedarik zincirindeki firmaların uygun yerlerde uygun miktarda envanter tutmalarını sağlar.

Bazı endüstrilerde, özellikle otomotiv endüstrisinde, önemli bir zorluk alanı, ortaklar arasındaki güvendir. Bazı durumlarda, paylaşılan bilgiler ortak firmalar tarafından rekabetçi konumlarından yararlanmak için veya fiyat tavizleri talep edilirken zararlı bir şekilde kullanılmıştır. Yine de bu doğrultuda, belirli endüstrilerdeki (otomotiv endüstrisindeki Covisint gibi) firmalar tarafından konsorsiyum borsalarının oluşturulması faydalıdır.


Gelecekte ticaret nasıl olacak
Türkiye de e-ticaretin Geleceği
Dünyada ve Türkiye de e-ticaret
Online alışverişin geleceği
E-ticaret yapan insanlar
Eticaretin Geleceği
Çevrimiçi ticarete olanak veren yenilikler
BulutPress e ticaret


Ancak, tüm katılımcıların (özellikle tedarikçiler gibi düşük kaldıraçlı katılımcıların) kazanmaya hazır oldukları değeri ifade etmede daha proaktif olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, birçok tedarikçi firma katılma konusunda isteksiz olacak ve bu da tüm tedarik zincirinin faydasını olumsuz yönde etkileyecektir.

Kalite yönetimi, önümüzdeki yıllarda B2C e-ticaretin başarısında her zamankinden daha fazla hayati bir rol oynayacaktır. Örneğin, İnternet üzerinden benzer ürünler sağlayan birçok firma ve çok sayıda gerçek mekanda faaliyet gösteren rakipler arasında, bir şirketin zamanında teslimata ve e-posta göndermeye özellikle dikkat etmesi gerekecektir.

Müşteri, bir e-perakendeci (Web ve İnternet teknolojisini kullanarak çalışan perakendeci) tarafından sunulan kolaylık ve teslimat süresi arasında bir ödünleşime ihtiyaç olduğunun farkında olsa da, bir şirketin, fark, avantajlardan daha ağır basacak kadar fazla değildir.

Etkin lojistik firmalarıyla ortaklıklar kurmaya ve etkin envanter yönetim sistemleri tasarlamaya özel önem verilmelidir. Koşullara bağlı olarak, bir firmanın yerel mağazalarla satış noktası olarak ortak olması, müşterinin ürünleri alarak işlemin “son kilometresini tamamlamasını” gerektirmesi daha da uygun maliyetli olabilir. Bu fenomene bazen “tıkla ve harç” çerçevesi denir.

Bir diğer önemli konu da bir e-perakendecinin web sitesinde müstakbel müşterilere bilgiyi nasıl sunduğudur. Bir tuğla-harç ortamında tesislerin uygun yerleşimi nasıl önemliyse, müstakbel müşterilerin satın almak istedikleri ürünleri bulmakta çok az zorluk çekmeleri de önemlidir. Ayrıca, satın alma işlemleriyle ilgili prosedürlerin (nakliye maliyetleri ve iade politikaları gibi) açıkça belirtilmesi ve Web sitesinde uygun şekilde yerleştirilmesi gerekir, aksi takdirde firma üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacak müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilir. 

E-ticaret işlemlerinde müşteri veya müşteri adayı davranışlarının takip edilmesi süreci ilgi görmeye devam etmiştir. Bir şirketin Web sitesini ziyaret eden veya bir ürünü kontrol eden tüm müşteriler sonunda satın alma yapmaz.

Belirli bir ürüne veya ilgili ürünlere yönelik talebi etkili bir şekilde tahmin etmek göz korkutucu bir çaba olmaya devam etmiştir. Gelişmiş veri madenciliği tekniklerinin geliştirilmesi, bunların tahmin teknikleriyle entegrasyonu ile birleştiğinde, daha iyi tahmine yol açmalı, böylece bir firmanın envanterde aşırı miktarda kalem tutmak zorunda kalmadan daha hızlı yanıt vermesini sağlamalıdır.

B2B ve B2C şirketlerinin İnternet güvenliği alanında giderek daha dikkatli olmaları gerekiyor, çünkü son olaylar, kötü niyetli kişilerin faaliyetleri nedeniyle birçok firma tarafından önemli kayıplara neden olduğunu gösterdi. Uygun teknolojiye yapılan yatırımlar, personelin uygun eğitimi ve bu sistemlerin sürekli izlenmesi, istendiği gibi çalışabilmeleri için onları korumada uzun bir yol kat edecektir. Bu sorunları ele almak için izinsiz giriş tespit cihazlarının geliştirilmesi ve konuşlandırılmasına yönelik artan ilgi, bu yönde önemli bir adımdır.

Sonuç

B2B ve B2C e-ticarette son yıllarda yaşanan önemli büyüme, önümüzdeki yıllarda da devam eden büyüme için büyük potansiyel olduğunu göstermektedir. Artık pek çok şirket, değişen derecelerde, ticaret için İnternet kullanımını tanıttı ve birçok çalışma, daha fazlasının da aynı şeyi izlediğini gösterdi.

Ancak, yöneticilerin İnternet’in öncelikle ticari işlemleri kolaylaştırmanın bir yolu olduğunu ve hiçbir şekilde sağlam iş ilkelerine dayalı modeller geliştirme ve çalıştırma ihtiyacını ortadan kaldırmadığını anlamaları önemlidir. B2B e-ticaret alanında, tüm tedarik zinciri için daha iyi değere yol açacak şekilde envanteri uygun şekilde bilgi ile değiştirerek, tedarik zinciri boyunca etkili koordinasyona özel dikkat gösterilmelidir.

B2C e-ticaret yapan firmalar, özellikle ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili olarak, müşterilerine hizmet kalitesine özellikle dikkat etmelidir. Ayrıca, e-ticaret operasyonlarının başarısı için en ciddi tehdit olarak göründüğünden, İnternet güvenliği konusuna yüksek öncelik verilmesi gerekmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir