Eğitim Modülleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eğitim Modülleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

5 Ocak 2022 E yaygın El Sanatları modülleri e-yaygın eğitim e-yaygın modüller FOET Kodları modülleri Hem modüller 0
Program Tipolojisi

Deneyim ve Sonuçlar

Bu yazıda açıklanan ilkeler, metodolojiler ve araçlar, farklı ülkelerde bulunan okullarda gerçek senaryolarda başarıyla kullanılmıştır. Şimdiye kadar, yaklaşık 40 öğretmen ve 200 öğrenci, COLDEX DExT’lerin entegre bir bilim müfredatının bölümlerini desteklediği birkaç günlük kısa vadeli etkinliklerden ve tüm bir okul yılı boyunca uzun vadeli faaliyetlere kadar değişen kullanım senaryolarına dahil oldu. İlginç öğrenme ürünlerinin çoğu ortak bir havuza beslenmiştir.

Bu öğrenme ürünleri aynı temel zorluklardan kaynaklandığından ve aynı araçlar kullanılarak detaylandırıldıklarından, bunları farklı öğrenme grupları veya bireyler arasında değiş tokuş etmek ve paylaşmak oldukça basittir. COLDEX deposu, otomatik indeksleme ile yüklemeyi ve verilen örneklerle benzerliğe dayalı alımı destekleyen Cool Modes öğrenme ortamına doğrudan bağlıdır. Araçların ve zorlukların sağlanmasının ötesinde, bu topluluk deposu, başka bir yerde daha ayrıntılı olarak açıklanan COLDEX öğrenme yaklaşımının başka bir özelliğidir.

Bu belgede sunulan COLDEX senaryolarının değerlendirilmesi, tüm senaryolar için aynı değerlendirme olanaklarını sağlayabilmek için genel değerlendirme araçları kullanılarak birkaç ülkede gerçekleştirilmiştir. Anketleri kullanarak nicel bir temel oluşturduk ve bağlamsal ve senaryoya özgü bilgileri ortaya çıkaran nitel verileri analiz ettik.

Araçlar, COLDEX senaryolarının işbirlikçi ve teknolojik doğasına uyarlandı ve uyarlandı. Değerlendirme sonuçlarının uygunluğunu sağlamak için farklı değerlendirme türleri yapılmıştır. Değerlendirmemizin sonuçlarına dayanarak, COLDEX projesi yenilikçi eğitim senaryoları oluşturmada ve ileri öğrenme teknolojilerinin aracılık ettiği özgün bilimsel etkinlikleri desteklemede başarılı olmuştur.

Bu sonuçlar, bu görevler diğer akranlarla işbirliği içinde yapılan ve çok modlu etkileşimle desteklenen özgün bilimsel sorgulama etkinlikleriyle desteklenebildiğinde öğrencilerin fen öğrenimine daha fazla ilgi duyduklarını ve dahil olduklarını gösteren bazı göstergeler sağlar. COLDEX bünyesinde yürütülen farklı deneyimlerin sonuçları İsveç, Almanya, Şili ve Kolombiya’da toplanmıştır ve bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Öğretmenler, araçları durumsal ihtiyaçlarına çok esnek ve yaratıcı bir şekilde uyarlayıp uygulayabildiler. Öğretmenler tarafından birkaç ek öneri ve materyal önerilmiş ve detaylandırılmıştır.
  • Öğrenciler araçları kolaylıkla kullanabildiler. Bu ideal olmasa da, güçlü zaman kısıtlamaları altında ay senaryosunu yarım gün içinde çalışmak mümkün olmuştur. Yüksek kaliteli sonuçlara sahip birçok yaratıcı ortak yapım vakası gördük.
  • Öğretmenler, projenin yalnızca son aşamasında sağlanan topluluk deposuna çok olumlu yanıt verdiler. COLDEX’in standart olmayan etki alanlarında öğrenme sonuçlarını paylaşmanın katma değerini açıkça gördüler.

Eğitim Modülleri için Entegre İçerik Modelleme Yaklaşımı

Eğitim modülleri – teorik/pratik içerikleri ve destekleyici araçları entegre edebilen kısa çalışma birimleri – öğrencinin çıraklığını kolaylaştırmak için ilgili mekanizmalar olarak görülebilir. Süreçlerin ve modelleme yaklaşımlarının oluşturulması, öğrenme süreci üzerindeki etkiyi de hesaba katarak eğitim modüllerinin oluşturulması, yeniden kullanılması ve geliştirilmesi için işbirliğine dayalı çalışmayı kolaylaştırmalıdır.

Eğitim içeriklerinin modellenmesi sorununu ele almak için girişimler vardır, ancak bunların hiçbiri kavramsal, öğretimsel ve didaktik bakış açılarına hitap eden eksiksiz bir dizi özellik sağlamaz. Ayrıca, bu girişimler eğitim modülleri geliştirmek için sistematik bir süreç düşünmemektedir. Bu çalışmada, öğrenme içeriklerini yapılandırmak için modelleme etkinliğine odaklanarak önerdiğimiz eğitim modüllerini geliştirmek için standart bir sürecin ana yönlerini özetliyoruz.

Entegre bir modelleme yaklaşımı sunulur ve uygulaması, yazılım test alanı için bir eğitim modülünün geliştirilmesiyle gösterilir. Üretilen materyal, öğrencinin içerik, kullanılabilirlik ve gezinme yönlerine yönelik tutumu açısından uygulanmış ve ön değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Teknolojik ve hesaplamalı kaynaklar kullanılarak öğrencilere sunulan kısa çalışma birimlerine karşılık gelen eğitim modülleri, öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak için ilgili mekanizmalar olarak görülebilir. Bunun yanı sıra, eğitim modülleri geliştirilebilir, yeniden kullanılabilir ve farklı öğrenme senaryolarına ve hedeflerine uyarlanabilir olmalıdır. Eğitim modülü içeriklerinin modellenmesi sorununu çözmek için girişimler var’.


Hem modüller
e-yaygın modüller
FOET Kodları modülleri
e-yaygın eğitim
E yaygın El Sanatları modülleri
FOET Kodları Giyim
e-yaygın kurs plani
Usta Öğretici Modülleri


Aslında bu girişimler, motivasyonel öğrenme durumları yaratabilen ve/veya geliştirebilen etkili eğitim ürünleri oluşturmanın yollarını sağlamayı amaçlar, ancak girişimlerin hiçbiri kavramsal, öğretimsel ve didaktik bakış açılarına hitap eden eksiksiz bir dizi özellik sağlamaz. Ayrıca, eğitim modülleri geliştirmek için bir süreç düşünmüyorlar.

Bunları oluşturmak, yeniden kullanmak ve geliştirmek için bir dizi kılavuz ve destekleyici mekanizma sağlamayı amaçlayan eğitim modülleri geliştirmek için bir sürecin oluşturulmasını araştırıyoruz. Özellikle, yazarın bilgi alanının ilgili kısımlarını belirlemesine yardımcı olan, kavramları yapılandırmak için sistematik bir yol sağlayan, ayrıca yeniden kullanılabilirliği ve uyarlanabilirliği teşvik eden içerik modelleme etkinliğiyle ilgileniyoruz. Araştırma hattımızda, en sonunda “açık öğrenme materyalleri” için bir bağlam sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu yazıda, eğitim içeriği geliştirmek için entegre bir modelleme yaklaşımının ana yönlerini sunarak içerik modelleme etkinliğine odaklanıyoruz (IMA-CID: Entegre Modelleme Yaklaşımı – Kavramsal, Öğretimsel ve Didaktik). Yazılım testi bilgi alanı için bir eğitim modülünün geliştirilmesiyle pratik uygulama oiIMA-CID’yi gösteriyoruz.

Üretilen test materyali uygulanmış ve öğrencinin içerik, kullanılabilirlik ve gezinme yönlerine yönelik tutumu açısından ön değerlendirme yapılmıştır.

Bu makalenin geri kalanı şu şekilde organize edilmiştir. Bölüm 2’de, eğitim modüllerine kısa bir genel bakış sunuyoruz.  Daha önce önerdiğimiz eğitim modüllerinin geliştirilmesi için standart bir sürecin ana yönlerini özetliyoruz ve IMA-CID’nin ana yönlerini açıklıyoruz. Ayrıca, IMA-CID, açıklanan bir yazılım testi eğitim modülünün geliştirilmesine uygulanır. katkılarımızı özetleyin ve daha sonraki çalışmalar için perspektifleri tartışın.

Eğitim Modülleri

Eğitim modülleri, teknolojik ve hesaplamalı kaynaklar kullanılarak öğrencilere sunulabilen teorik ve pratik içeriklerden oluşan kısa çalışma birimleridir. Teorik içerikler için kitapları, makaleleri, web bilgilerini, slaytları, sınıf açıklamalarını, sesleri, videoları vb. anlıyoruz. Pratik içerikler, öğretim faaliyetleri ve değerlendirmeleri ve bunların sonucunda ortaya çıkan eserlerdir (örneğin, yürütülebilir programlar, deneyler, işbirlikçi tartışmalar).

Bilgi alanıyla ilgili özel araçlar ve bunların uygulanmasından elde edilen sonuçlar da pratik içerikler olarak görülebilir. Test durumunda, Proteum, test kavramlarının gerçek durumlarda uygulanmasını sağlamak, eğitim ve öğretim durumlarını desteklemek ve endüstri ile akademi arasında teknoloji alışverişini teşvik etmek için bir eğitim modülüne entegre edilebilen otomatik bir araçtır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir