Eğitim Modülleri Geliştirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eğitim Modülleri Geliştirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

5 Ocak 2022 Eğitim modülü örneği Halk Eğitim modülleri El Sanatları Modüler Eğitim programı Modüler eğitim programı nedir Modüler program nedir 0
Model Yorumlaması

Eğitim Modülleri Geliştirme

• Eğitimsel Modüller Geliştirme Süreci

Yazılım modülleri gibi eğitim modülleri de kaliteli ürünler üretebilmek için sistematik süreçlerin kurulmasını gerektirmektedir. Eğitimsel Modüller için Standart Süreç, içerik modelleme, öğretim tasarımından uygulamalar ve dağıtılmış ve ortak çalışma konularını dahil ederek eğitim modüllerinin bağlamına uyarlanmış ISO/IEC 12207’ye dayanmaktadır. Standart, eğitim modüllerini edinmek, tedarik etmek, geliştirmek, teslim etmek, işletmek ve sürdürmek için kullanılabilecek bir dizi süreç oluşturur.

Birincil süreçler, bir eğitim modülünün yaşam döngüsü boyunca gerçekleştirilen ana faaliyetler ve görevlerle ilgilenir. Destekleyici süreçler, geliştirme projesinin başarısına ve kalitesine katkıda bulunur. Örgütsel süreçler, bir kuruluş tarafından ilişkili yaşam döngüsü süreçleri ve personelden oluşan temel bir yapı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek için kullanılır.

Standart süreci farklı bilgi alanları için belirli projelere uygulamak için uzmanlaşma ve somutlaştırma yönleri de araştırılmıştır. Yazılım için CMMI ile aynı doğrultuda, standart sürecin farklı olgunluk seviyelerinde uzmanlaşmasını desteklemek için bir mekanizma olarak eğitim modülleri için bir olgunluk modeli – CMMI/Educational – önerildi.

• IMA-CID Yaklaşımı

İçerik modelleme, eğitim modüllerinin geliştirme sürecinde temel bir rol oynar. Bilgi alanının ilgili kısımlarını yapılandırmak için sistematik bir yol sağlayarak yazarın öğretilecek ana kavramları belirlemesine yardımcı olur. İçeriğin nasıl yapılandırıldığı, modülün yeniden kullanılabilirliğini, geliştirilebilirliğini ve uyarlanabilirliğini de etkileyebilir. Alakalı olmasına rağmen, eğitim içeriklerini modellemek için birkaç yaklaşım vardır. Bunun yanı sıra, bu girişimlerin her biri, belirli bir öğrenme senaryosu için uygun ancak diğerleri için yetersiz olabilecek farklı bakış açılarıyla ilgilenir.

Bu senaryodan hareketle, önceki bir çalışmada bir ön modelleme gereksinimleri seti önerdik: (1) kavramlar sınıflandırması, (2) kavramların bileşimi, (3) özel ilişkiler, (4) hiyerarşik ayrıştırma, (5) bilgi kategorileri, (6 ) öğrenme bağlamları, (7) pedagojik düzen, (8) tarih mekanizmaları ve (9) olay yayılımı.

Ayrıca eğitim içeriklerini temsil eden modelleri karakterize etmek için bazı modelleme perspektifleri (kavramsal, öğretimsel ve didaktik) belirledik. Gereksinimler ve bakış açılarından yola çıkarak mevcut modelleme yaklaşımları arasında karşılaştırmalar yaptık. Kısacası, bazı yaklaşımların kavramsal konularla uğraşırken özellikle ilginç göründüğünü, diğerlerinin ise öğretimsel bakış açısı altında ilgili unsurlarla ilgilendiğini ve yine de diğerlerinin didaktik yönleri temsil etmek için etkileyici bir güç sergilediğini fark ettik.


Eğitim modülü örneği
e-yaygın modüller
Hem modüller
Modüler eğitim programı nedir
Modüler Eğitim programı
Halk Eğitim modülleri El Sanatları
FOET Kodları modülleri
Modüler program nedir


Son olarak, eğitim içerikleri için modellerin tanımlanması ve bunların IMA-CID’e entegrasyonu için başlangıç ​​noktası olan perspektifler ve gereksinimler arasında bir bağlantı kurduk {Integrated Modeling Approach – Conceptual, Instructional and Didaktik) [2, 1] – Her biri eğitim içeriklerinin gelişiminin belirli yönleriyle ilgilenen bir dizi modelden oluşan, içerikleri modellemek için bütünleşik bir yaklaşımdır.

Kavramsal Model, alanın ana kavramlarını ve aralarındaki ilişkileri temsil eden üst düzey bir tanımından oluşur. İlişkiler iki sınıfa ayrılabilir. Yapısal ilişkiler (type-of ve part-of gibi), kavramlar arasında taksonomiler kurmak ve bilgi hakkında çıkarımlar yapmak için kullanışlıdır, genel bir ilişki kategorisini temsil eder ve her türlü alana uygulanabilir. Etki alanına özgü ilişkiler, kullanıcı tanımlıdır ve kendi anlamlarını taşıyan belirli bir konuyla ilişkili anlamları vardır. Yorumlanması modellenen alana bağlı olan belirli ilişkileri temsil ederler.

Kavramsal modeli oluşturmak için Kavramsal Haritalama fikirlerine odaklandık [9]. Bu tekniği seçme nedenleri arasında şunlara dikkat çekiyoruz: (1) kavramları temsil etmek ve bilgi alanını yapılandırmak için uygundur; (2) sezgiseldir ve kullanımı kolaydır; (3) eğitim uzmanları ve profesyoneller arasında iyi bir kabul gören eğitim ilkelerine dayalıdır; ve (4) eğitim içerikleri için mevcut modelleme yaklaşımlarının çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. Kavram sınıflandırması (type-of) ve kavram bileşimi (part-of) arasındaki ilişkileri temsil etmeyi amaçlayan kavramsal haritalar oluşturma kurallarına bazı ek notasyonlar da ekledik.

Kavramların yanı sıra bilgi öğeleri ve öğretim öğeleri bilgi alanının bir parçası olarak düşünülmelidir. Öğretim Modelinde, daha önce tanımlanan kavramlarla ilişkilendirerek bu tür ek bilgileri tanımlamakla ilgileniyoruz. Bilgilerin nasıl sıralanacağıyla değil, daha anlamlı ve motive edici bir içerik geliştirmek için ne tür bilgiler kullanabileceğimizle ilgilendiğimize dikkat edin. Bilgi öğelerinin oluşturulmasını desteklemek için çeşitli teori ve tekniklere başvurulabilir. Bilgi öğeleri olarak kavramları, gerçekleri, prosedürleri ve ilkeleri belirten Bileşen Görüntüleme Teorisini benimsedik.

Öğretim öğeleri üç kategoride sınıflandırılabilir. Açıklayıcı unsurlar (örnekler, ipuçları, çalışma önerileri) anlaşma Eğitim modülleri için entegre bir içerik modelleme yaklaşımı bir konuyu açıklamak için tamamlayıcı bilgilerle. Keşif unsurları (rehberli alıştırmalar, simülasyonlar, uygulamalı alıştırmalar) öğrencinin alanda gezinmesine, kavramları ve ilgili bilgileri uygulamasına izin verir. Değerlendirme öğeleri (öznel ve/veya nesnel sorular açısından tanısal, biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmeler), öğrencinin alandaki yeterliliğini değerlendirmeye olanak tanır.

Öğretim modelini oluşturmaya destek olarak, HMBS (Durum Çizelgelerine Dayalı Köprü Metni Modeli) modelini benimsedik. Kısacası, HMBS, hiper belgelerin yapısal organizasyonunu ve tarama semantiğini belirtmek için Statecharts’ın yapısını ve yürütme semantiğini kullanır.

HMBS’nin sağladığı hiyerarşik ayrıştırma mekanizmalarına odaklandık ve kavramsal modelde halihazırda keşfedilmiş olan hiyerarşik organizasyon fikrini tamamladık. Hiyerarşinin, sunulacak bilgi/malzemenin derinliğiyle ilgili olduğuna dikkat edin. HMBS’yi öğretim yönlerini modellemeye uygun hale getirmek için, farklı bilgi kategorilerini – kavramlar, bilgi öğeleri ve öğretim öğelerini temsil edecek şekilde genişletildi. HMBS’nin genişletilmiş versiyonu HMBS/Instructional olarak adlandırılmıştır.

Didaktik Model, kavramsal ve öğretici unsurlar arasında ön koşulların ve sunum dizilerinin oluşturulmasından sorumludur. Davranışsal yönlerin özellikleri de araştırılabilir. Bu nedenle model, kullanıcı tarafından gezinilirken didaktik alanın değiştirilme şeklini, yani belirli bir yoldan geçildiğinde hangi bilgilerin aktif/etkin olmadığını göstermek için kullanılabilir. Didaktik modeller, içeriğin öğelerinin belirli parametrelere göre belirlendiği (kursun, öğrenicilerin ve eğitmenlerin özellikleri açısından tanımlanan) dinamik öğrenme bağlamlarını temsil etmek için de yararlıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir