Eğitim ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eğitim ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Ekim 2021 Eğitim ve teknoloji birbirini nasıl etkiler Eğitimde teknoloji kullanım Teknolojinin eğitime yararları MEB Uzaktan eğitimde teknoloji kullanım 0
Amortisman Süresi

Eğitim ve Teknoloji

Eğitim teknolojisini veya mesleğin kapsamını tanımlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Eğitim teknolojisinin kökleri geniş olarak tanımlanmış eğitim, psikoloji ve iletişim disiplinlerinin yanı sıra organizasyonel gelişim, işletme ve yönetim ve bilgisayar bilimleri gibi daha özel ilgi alanlarına sahiptir.

Sonuç olarak, farklı mesleki eğitim deneyimleri olan bireyler, yaptıklarını tanımlamak için farklı kelimeler kullanabilseler de, genellikle benzer amaç ve yöntemleri paylaştıklarını görürler. Eğitim teknolojisi ayrıca belirli teknolojik cihazlara ve makinelere atıfta bulunabilir. Bu şekilde kullanıldığında, eğitim teknolojisi belirli bir yöntemi tanımlar: eğitimsel bir sonuca ulaşmak için bir teknolojinin veya tekniğin kullanımı.

Eğitim odaklı olmadan, söz konusu teknoloji sadece bir cihazdır. Ve bu yeterince kafa karıştırıcı değilmiş gibi, bazı durumlarda teknoloji, yalnızca en uygun ve verimli dağıtım ortamı olduğu için veya özelliklerinden yalnızca biri belirli bir öğretme veya öğrenme hedefine hizmet ettiği için eğitim değeri sağlayabilir.

Eğitim teknolojisi için tekil bir tanım olmamasına rağmen, herhangi bir tanımın teknolojinin öğretim, eğitim, öğrenim veya öğretim için kullanımına atıfta bulunması muhtemeldir. Uygulamada tanımlar, belirli bir ilgi alanını vurgulayarak bireylerin derneklerinin çıkarlarına odaklanmaya hizmet eder.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları (AUP)

Bugün eğitimdeki en güçlü trendlerden biri teknolojinin K-12 müfredatına entegre edilmesidir. Okullarımız bilgi otoyolunda seyahat etmeye başlarken, etkili entegrasyona giden en güvenli rotayı sağlamak için belirli korkulukların yerleştirilmesi çok önemlidir.

Okullar interneti ve teknolojiyi her gün kullandığından, bu kaynakların olumlu ve verimli kullanımını teşvik etmek için net bir yönergeler dizisinin oluşturulması kritik hale gelmektedir. Demokrasi ve Teknoloji Merkezi’ne göre, ABD okullarının yüzde 92’si, İnternet’te yol gösterici olarak kabul edilebilir bir kullanım politikası kullanıyor.

Basitçe ifade etmek gerekirse, AUP, bir okul tarafından belirtildiği şekilde teknolojinin kabul edilebilir kullanımının parametrelerini tanımlayan yasal bir belgedir. Amacı, okul sistemi aracılığıyla sağlanan teknolojiyi (bilgisayar tabanlı hizmetler, bilgi ağları, İnternet erişimi vb.) kullanan bireylerin beklediği bir davranış standardı oluşturmaktır.

Bu teknik kaynaklar, eğitim ekleri, öğretim araçları ve kişisel üretkenlik araçları olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır. AUP, eğitim ortamında kullanımlarını sürdürmek için bu tür kaynakların amaçlanan amacını sürdürmeye odaklanan bir politika beyanıdır.

Bir okul sisteminin AUP’sinin geliştirilmesine çeşitli bireyler dahil edilmelidir. Hem okul hukuku hem de eyalet politikası geliştirme konusunda yetenekli bir hukuk uzmanı, AUP’nin geliştirilmesinde birincil katılımcı olmalıdır. Diğerleri arasında okul yöneticileri, okul teknolojisi yetkilileri, öğretmenler, ebeveynler ve topluluk liderleri bulunur.

Eğitim ve teknoloji birbirini nasıl etkiler
Teknolojinin eğitime yararları MEB
Türk eğitim sisteminde teknoloji
Uzaktan eğitimde teknoloji kullanımı
Eğitimde teknoloji kullanımı pdf
Eğitim ve teknoloji makale
Eğitimde teknoloji kullanımı
Eğitim alanında teknolojik gelişmeler

Çoğu okul, her düzeyde farkındalığı teşvik etmek amacıyla bu politikaların yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından imzalanmasını şart koşar. Her AUP benzersiz olsa da, çoğu benzer bir içerik kümesi içerir. İçerik örnekleri şunları içerir: kaynakları kullanmaya kimin yetkili olduğuna dair bir açıklama; ne tür bir kullanımın kabul edilebilir olduğuna dair geçerli bir tanım; ve bu tür kaynakların kötüye kullanılmasının bir takım yansımaları vardır.

Yürütme ve hesap verebilirlik, kullanılabilir bir AUP’yi sürdürmenin temel bileşenleridir. Bu iki özellik olmadan, AUP, gerçek anlamı çok az olan veya hiç olmayan başka bir form haline gelir. İlgili tüm tarafların ortak çabalarıyla, etkili bir AUP, eğitim alanında teknoloji kullanımının korunmasına yardımcı olabilir.

Bazı sınırlamalar etkisizliğe yol açabilir. Belgenin yasal yapısı nedeniyle, kelime dağarcığı ve cümle yapısı, politikanın anlamını çoğu öğrenciye ve birçok yetişkine kolayca iletmeyebilir. Bu açıklama eksikliği nedeniyle, veliler ve öğrenciler genellikle politikaların gerçek amacını deşifre etmeden imzalarlar.

Bu gelişigüzel yaklaşım, politikanın gerçek doğasını veya onlardan beklenen davranışı anlamayan bir öğrenci popülasyonuna yol açar. Bir çözüm, okul bölgesinin “kabul edilebilir kullanım” tanımının anlamını daha açık bir şekilde belirlemek amacıyla AUP’ye eşlik edecek ayrı bir not hazırlamaktır.

Ek olarak, AUP’yi, öğrenci davranış beklentilerini belirlemeye hizmet edecek, yaşa uygun bir dizi kılavuza dönüştürmek de faydalı olacaktır. Bu yönergeler daha sonra sınıfta tartışılabilir ve görünür yerlerde hatırlatıcı olarak yayınlanabilir.
En ayrıntılı AUP ile bile, öğretmenlerin okulun AUP’sini genişletmeleri ve kendi sınıflarına özel ve yaşa uygun bir dilde yazılmış ek bir dizi kural (AUP’yi tamamlamak için) oluşturmaları iyi bir fikirdir.

Öğretmen, bu kuralları grup olarak tartışarak, öğrencilerin eylemlerinden sorumlu tutulacağını yeniden vurgulama, beklentileri netleştirme ve bu tür kaynakları kullanabilmenin öğrenciler için bir ayrıcalık olduğunun altını çizme fırsatına sahip olacaktır. Ayrıca, kuralların düzenli olarak uygulanacağını da vurgulamaktadır.

Aktif Öğrenme

Aktif öğrenme, öğrencilerin eleştirel düşünmelerine, bilgileri analiz etmelerine, sentezlemelerine ve değerlendirmelerine, gruplar halinde verimli ve etkili çalışmalarına ve çeşitli farklı disiplinlerdeki problemleri çözmelerine yardımcı olan öğrenmeyi oluşturur. Aktif öğrenme, öncelikle bilgi aktarımından ve atıl bilginin geliştirilmesinden oluşan geleneksel öğretim modellerine karşı koyma girişimidir.

Eylemsiz bilgi, yeni durumlara kolayca aktarılamayan bağlam dışında öğrenilen bilgileri ifade eder. Örneğin, öğrenciler mesafe belirleme formülünü öğrenebilirler ancak bu bilgiyi disiplinler arası bir senaryo bağlamında uygulayamayabilirler.

Aktif Öğrenme Varsayımları

Endüstriyel çağdan beri bizimle birlikte olan geleneksel eğitim uygulamalarının birkaç varsayımını özetlemektedir:

1. Bilgi aktarımı, öğrenciler bağlamından arındırılmış kavramları öğrendiğinde gerçekleşir;
2. Öğrenciler bilgi alıcıları veya bilgi süngerleridir ve öğretmenler bilgi sağlayıcılardır;
3. Öğrenme davranışsal bir çabadır;
4. Öğrenenler üzerine yazı yazılmayı bekleyen boş sayfalardır; ve
5. Bilgiye en iyi bağlamdan bağımsız olarak ulaşılır.

Bu “hatalı varsayımlara” aktif öğrenmenin dayandığı aşağıdaki varsayımlarla karşılık verir:

1. Bilgi aktarımı zordur ve en iyi şekilde içerik ve bağlam öğrenimi ile gerçekleştirilir;
2. Öğrenenler, öğrenme sürecinin aktif katılımcılarıdır;
3. Öğrenme, bilişsel işleyişi içerir ve sürekli olarak büyümekte ve gelişmektedir;
4. Öğrenenlerin deneyimleri ve ön bilgileri tüm öğrenme durumlarında dikkate alınmalıdır; ve
5. Beceriler ve bilgi en iyi şekilde otantik ve bütünsel biçimlerde kazanılır ve değerlendirilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir