Toplumsal Gelişim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Toplumsal Gelişim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Ekim 2021 Sosyal gelişim kuramı Sosyal gelişim Makale Sosyal gelişim özellikleri Sosyal gelişim PDF Toplumsal gelişim Aşamaları 0
Takım Liderliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Hayat Boyu Öğrenme ile Toplumsal Gelişime Katkı

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal inovasyonun gerçekleşmesi, ulusal hükümetler, şirketler ve üniversiteler arasında sıkı bir işbirliğini gerektirir.

Okul, bilimde bir mükemmellik merkezi olmak ve aynı zamanda Meksika ve diğer Güney Amerika ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmak istemektedir. Bunun üç yönlü bir sonucu vardır. İlk başta, okul her türden insan için lisans programları ve birçok lisans dışı program sunmaktadır.

İkinci olarak, yüz yüze öğretim ve uzaktan öğretimin entegre bir karışımını kullanır ve sonuç olarak büyük grupları destekleyebilir. Üçüncü olarak, Okul, ekonomik motiflerin, sosyal refahın ve çevresel sürdürülebilirliğin bir araya geldiği bütünleşik bir yaklaşıma sahiptir.

Bir bilgi toplumunun gelişimi, başka türlü asla üniversite derslerine giremeyecek olan insanların büyük bir katılımıyla lisans dışı programların yeniden takdir edilmesini gerektirir. Üniversiteler, yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenmeli ve mümkün olduğu kadar çok program sunmalıdır. Uzaktan ve harmanlanmış öğrenme, topluluk geliştirme ve sürekli öğrenme programlarının erişilebilirliğini artıracaktır.

Yetişkin öğrenenler, önceki öğrenmeleri ve farklı öğrenme stilleri nedeniyle farklı öğrenme tercihlerine sahiptir. Lisans dışı programların etkisi, tamamen katılımcıların öğrenme ihtiyaçlarının karşılanma derecesine bağlıdır. Tam zamanlı öğrencilere yönelik derslerin tekrarı işe yaramaz. İlk adım, içeriği değiştirmeden dilin ve sunum tarzının müşterilere uyarlanmasıdır.

Katılımcıların ihtiyaçlarına uygun içerik seçimi sonuçları iyileştirecektir. Öğrenme programının kişiselleştirilmesi, örneğin öğrencilerin kendi öğrenme stillerini kullanmalarına izin vermek, programın etkililiğinin önemli ölçüde artmasına neden olacaktır.

Topluluk gelişimi için programların içeriğinin ve sunumunun uyarlanmasında dört seviye ayırt edilir.

Okullar İnovasyon Yolunda Nerede?

Bu makalenin üçüncü bölümü, yukarıda bahsedilen stratejik kararların algılanan ilgisine ve işletme okullarının ayırt edilen seviyelere göre yaptığı seçimlere ilişkin bir araştırmayı anlatmaktadır.

 

 

İki sorunun cevabıyla ilgilendik:

1. Bir dizi yenilikçi işletme okulunda baskın uygulama düzeyi
2. Yakın gelecekte uygulama düzeyinde öngörülebilir değişikliklerin yönü

Toplumsal gelişim nedir
Toplumsal gelişim Aşamaları
Toplumsal gelişme örnekleri
Sosyal gelişim kuramı
Sosyal gelişim nedir
Sosyal gelişim PDF
Sosyal gelişim özellikleri
Sosyal gelişim Makale

Yöntem

Bu soruları yanıtlamak için Edineb ağının 2006 konferansının katılımcı listesinden 40 işletme okulundan oluşan bir grup seçtik. Edineb, üyeleri eğitimde yeniliğe yönelik farklı bir politikaya sahip yüksek öğretim kurumları olan bir kuruluştur. 25 okul temsilcisinden yanıt almayı başardık.

Adı geçen okulların tüm temsilcileri bir anket doldurdu. Kendi okullarında altı stratejik seçeneğin her biri için uygulama düzeyini belirtmelerini istedik. Karar vermek için, katılımcıların kendi okulları için her bir uygulama seviyesinin önemini 1-10 arasında derecelendirmeleri gerekiyordu. Katılımcılara her bir stratejik karar için 10 puan ayırmaları talimatı verildi. Örneğin, okulları tüm programlar için standartlaştırılmış kurslar sunuyorsa, ilgili uygulama düzeyine 10 puan ve diğer düzeylere sıfır puan verilir.

İkinci olarak, 2 yıl içinde eğitim stratejisinde planlanan değişikliklerin olup olmadığını sorduk. Öngörülebilir değişiklikler olması durumunda, planlanan değişikliklerden sonraki durumu dikkate alarak katılımcıları anketi tekrar doldurmaya davet ettik.

Önceki bir pilot araştırma sırasında, katılımcılardan yalnızca baskın uygulama düzeyini işaretlemelerini istedik. Daha sonra katılımcılar, bu prosedür, bir düzeyin egemenliğinde gerekli değişiklikler olmaksızın, seçkin düzeylerin göreli önemindeki değişiklikleri gösterme olasılığını engellediğinden şikayet ettiler. Sonuç olarak, daha karmaşık bir sorgulama yöntemine geçtik.

Sonuçlar

Şekil 12.8, puanlara genel bir bakış sunar. Sütun 1, her bir stratejik seçim için uygulama düzeylerini listeler. Sütun 2, tüm eğitim kurumları için her uygulama taktiğinin ortalama puanını gösterir. Sütun 3, birkaç yıl içinde mevcut değişiklikler uygulandığında beklenen durum için aynı şeyi ortaya koymaktadır.

Sütun 4, bireysel okulların sonuçlarının standart sapmalarını gösterir. Son olarak, Sütun 5, gerçek ve gelecekteki durum arasındaki Spearman korelasyonudur.

Veriler bazı ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Negatif korelasyon indeksleri dikkate alındığında en büyük değişikliklerin 1, 2 ve 3 numaralı stratejik tercihlerde gerçekleştiği görülmektedir. Bu, fiili durumda en düşük uygulama düzeylerinden en sık bahsedildiği anlamına gelir. Beklenen değişiklikler, daha yüksek uygulama seviyeleri yönünde hareket eder.

4 ve 5 numaralı stratejik seçeneklerle ilgili olarak durum kafa karıştırıcıdır. Sayı kümeleri arasındaki korelasyon düşüktür; sonuç olarak, büyük bir kayma indüklenemez. Stratejik seçim 6, hiçbir kayma olmadığını gösteren pozitif bir korelasyon ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, daha yüksek bir kümelenme düzeyine geçmek ek kanıtlar ortaya koymaktadır. Şekil 12.9, şimdi ve gelecekte her bir stratejik seçim için tüm okulların ortalama uygulama düzeylerini özetlemektedir. Çubuklar, tüm okulların seviyelerinin puanlarının ağırlıklı ortalamalarını göstermektedir.

Örneğin, ‘adanmış derece programlarında’ 1, 9 puan, fiili durumda uygulama düzeyi 2’ye yönelik bir eğilimi gösterir. İstenen durumda 2,2 değeri, çoğunluğun hala 2. uygulama düzeyini seçtiği, ancak daha fazla katılımcının 3. düzeye yöneldiği anlamına gelir.

Şekil 12.9, tüm stratejik seçimlerle ilgili olarak daha yüksek uygulama seviyelerine yönelik açık bir eğilimi göstermektedir. Bu rakam aynı zamanda, her bir stratejik tercihin en üst düzeyde uygulanmasına ulaşmak istiyorlarsa, çoğu işletme okulunun daha gidecek çok yolu olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu özellikle, ‘toplumsal bağlamda demirleme’, ‘kültürler arası yeterlilik’ ve ‘yaşam boyu öğrenme’ için geçerlidir. Aynı zamanda, bu seçimlere ilişkin olarak standart sapmalar yüksektir. Ayrıca, gelecekteki verilerin standart sapmaları, gerçek verilerden daha fazladır. Her iki gözlem de, incelenen okullar arasında artan farklılıklar olduğunu göstermektedir.

Tartışma

Tüm katılımcılar, bu makalenin ilk bölümünde tanımladığımız altı stratejik seçeneği tanıdı. Aynısı, bu seçimlerin uygulanmasının yoğunluğundaki farklılıklar için de geçerlidir. 25 işletme okulunun temsilcileri, kuruluşlarındaki gerçek uygulama düzeyini ölçtüler ve devam eden planların gerçekleştirilmesinden kaynaklanan değişiklikleri anlattılar. Genel olarak, bu planlar tüm seçeneklerin uygulanma düzeyinin artmasına yol açar.

Ancak sözde etkiye göre stratejik tercihler iki gruba ayrılabilir. Şüphesiz, adanmış programlar, bilgiye entegre bir yaklaşım ve teori ile pratik arasında daha sıkı bir ilişki yoldadır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir