Analitik Yetenekler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Analitik Yetenekler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Ekim 2021 Analitik düşünme becerisi Analitik düşünme geliştirme Analitik düşünme örnekleri Analitik düşünme oyunları Analitik Düşünme Teknikleri Analitik düşünme testi Analitik insan özellikleri Analitik zeka nedir 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

İş Süreçlerinin Ekonomik, Sosyal ve

Biyofiziksel Bağlamına İlişkin Bütünleşik Bilgi

İnsanlar, yönetimin bir zanaat ve aynı zamanda bir sanat olduğunun kabul edilmesinin yanı sıra, bilgiyi her zaman iyi iş performansıyla alakalı olarak düşünmüşlerdir. 20. yüzyılın ilk yarısında şirketler iç süreçlerin bilgisine odaklandılar. Artan rekabet nedeniyle pazarlar ve rakipler bilgisi merkeze taşındı.

Artık ne iç süreçlere ilişkin bilgi ne de piyasalara ilişkin bilgi, dinamik değişimlerle yüzleşmek için yeterli değildir. 21. yüzyıldaki organizasyonlar, çevrelerinin sosyo-kültürel ve biyo-fiziksel dinamiklerini derinlemesine anlamaya ve karmaşıklık bilimlerinden içgörü elde etmeye ihtiyaç duyarlar. Bu yeni bilimler, birbirine bağlı, işbirlikçi, katılımcı ve yaratıcı bir evren fikrini desteklemektedir. İş ekosistemlerinin daha önce bahsedilen metaforu işte burada devreye giriyor.

İşletme okulu öğrencileri, iş ekosistemleri yaklaşımına dayalı olarak mevcut ve yeni şirketler için fırsatlar geliştirme becerisi kazanmak zorunda kalacaklardır. Bu amaca ulaşmak, belirli bir şirketin ekonomik, sosyo-kültürel ve biyofiziksel boyutları ve şirketlerin faaliyet gösterdiği bölgesel bağlamdaki ilişkileri hakkında kapsamlı bir bilgiye bağlıdır.

Ek olarak, öğrenciler sürdürülebilir projelerin yetkililerden ve nüfustan yeterli yerel desteğe ihtiyacı olduğunu anlayacaklardır. Nattrass ve Altomare, iş dünyasının evrimine yönelik meydan okumanın, “ticari çevreyi tarayabilen, varyasyonları tespit edebilen ve buna göre tepki verebilen akıllı bir organizasyon olmak artık yeterli olmadığını” açık bir şekilde dile getiriyor.

Kendimizi insan etkisi söz konusu olduğunda sinyallere tepki vermekle sınırlarsak, kurumsal kaynaklarımızı sadece geri dönüşü olmayan zararın acısını en aza indirmeye odaklayabiliriz. İş organizasyonlarımız, gezegenin geleceğinde iş dünyasının oynadığı evrimsel rolün bilincine varmalı ve bu rol için sorumluluk almalıdır”. İş ekosistemlerinin sistematik bir çalışmasına giden yol boyunca, üç seviye ayırt edilebilir.

Öğrencilerin İstihdam Edileceği İş Bağlamında Eğitimin Sabitlenmesi

Yönetici programları, mevcut iş uygulamalarının yansımasını içermelidir. Öğrencilerin kendi kararlarından örnekler ve bu kararları gerekçelendirdikleri verileri getirmeleri gerekecektir. Daha az deneyimli öğrencilere yönelik programlar, öğrencileri şirketlere ve vizeye de getirmelidir.

Bu, diğer şeylerin yanı sıra işletme öğrencilerinin şirketlerde veya kuruluşlarda projeler yürüttüğü anlamına gelir. Ayrıca öğrenciler, herhangi bir problemin farklı kavramsallaştırmalara sahip olduğunu bilerek, problemler için çözümler formüle etmeyi öğrenmelidirler. Bu çözümlerin her biri için nasıl kanıt bulacaklarını ve diğer öğrenciler ve problemin sahipleri ile ortak bir süreçte ‘en iyiyi’ seçmeyi öğrenirler.

Okulların emrinde çeşitli didaktik modeller vardır. Bu modeller, disiplin bilgisi öğretiminin öğrenciler tarafından gerçekçi problemlerin analizine göre önceliği bakımından farklılık gösterir. Gerçekçi problemlerin analizi derin bir anlayışı kolaylaştırır.

Bununla birlikte, çoğu öğrenci teorik ve pratik bakış açıları arasındaki sık geçişten faydalanacaktır. Aalborg modeli gibi projelerden ve destekleyici disiplin derslerinden oluşan bir müfredat, özellikle deneyimsiz öğrenciler için en iyi sonuçları sunacaktır.

Yöneticiler en iyi, katılımcıların yaşam deneyimlerinin derinlemesine tartışılmasını sağlayan programlarda öğrenirler. Öğrencilerin gelecekteki iş bağlamında teori ve pratiğin etkileşimi ve karşılıklı uygulanmasında beş uygulama düzeyi ayırt edilir.

Analitik düşünme örnekleri
Analitik insan özellikleri
Analitik Düşünme Teknikleri
Analitik düşünme becerisi
Analitik zeka nedir
Analitik düşünme geliştirme
Analitik düşünme testi
Analitik düşünme oyunları

Yöneticilerde Yaratıcı, Empatik ve

Analitik Yeteneklerin Geliştirilmesine Odaklanma

Birçok işletme okulunda baskın bir öğretim modeli olan vaka yöntemi, analitik becerilere odaklanır. Çoğunlukla vaka yazarları, öğrencilerin keşfetmesi gereken ipucunu veri setinde saklar. Bu nedenle işletme okulu öğrencileri, karar vermeden önce ilk etapta (finansal) verilere bakmaya alışmışlardır.

Sonuç olarak, bu öğrenciler rasyonel karar verme konusunda yetkindirler. Ne yazık ki, hızlı değişen ve kötü problemlerle karakterize edilen karmaşık ortamlar söz konusu olduğunda rasyonel karar verme başarısız olur. Daha önce de belirtildiği gibi, bu koşullar altında aktif anlamlandırma, takımlarda tercih edilir hale gelir.

Analitik beceriler, yöneticilerin öğrenmesi gerekenlerin gerekli ancak kesinlikle yetersiz bir parçasıdır. Mintzberg, yönetsel yeterlilikler hakkında düşünmek için değerli bir dizi kavramsal araç sunar. Yöneticilerin emrinde olması gereken beş zihniyeti ayırt eder. ‘Analiz’ bunlardan biridir ve yöneticilerin organizasyonla ilgilenmesini sağlar.

İkincisi, değişimin uygulanmasını sağlayan ‘Eylem’. Üçüncüsü, ilişkileri yönetmeyi sağlayan ‘İşbirliği’dir. Dördüncüsü, bağlamın anlaşılmasını kolaylaştıran “Dünyevilik” ve sonuncusu ise yöneticilerin kendileriyle ilgilenmesini sağlayan “Yansıtma”dır.

MBA programlarını yukarıda bahsedilen zihniyetleri içerecek şekilde genişletmek, tek başına bilişsel bileşenlerden fazlasını gerektirir ve bunlar da finansal verilerin analizinden daha kapsayıcıdır. Müşteriler, sendikalar, kamu kurumları ve temsilcileri, STK’lar ve baskı grupları ile etkili iletişim kurma becerisi dahil olmak üzere sosyal beceriler vazgeçilmezdir.

Sosyal becerilerin gelişimi, ticari faaliyetlerin etik ve toplumsal etkilerinin yansımasıyla paralel ilerler. Ek olarak, yöneticilerin alışılmadık düşünme yollarını keşfetmeleri ve kendi önyargı ve önyargılarının bilincine varmaları gerekir. Programa bilişsel bileşenler dışındaki bileşenlerin dahil edilmesinde üç düzey ayırt edilir.

Kültürlerarası İletişim Yetkinliğinin Gelişimi

Batılı şirketlerin gelecekteki küresel konumu, katkısının yenilikçiliğine ve özellikle kültürlerarası yetkinliğe bağlı olacaktır. Mali ve ekonomik güçteki farklılıklar azalacak ve sonuç olarak artık kaba ve saygısız davranışları telafi etmeyecektir.

Çeşitli ülkelerden ve farklı kültürel geçmişlere sahip insanlarla eşit ve saygılı bir şekilde işbirliği yapma yeteneği Batılı öğrenciler için açık değildir. Yurtdışından gelen öğrencilerin büyük bir yüzdesinin bulunduğu okullarda bile, öğrenciler genellikle kendi geçmişlerine göre homojen gruplar halinde kümelenirler.

Dil ve özellikle kültürel engeller bu mesafeye katkıda bulunur. Şimdiye kadar, işletme okulları programlarını İngilizce olarak sunma eğilimindeydi. Avrupa ve Amerikan okulları, dünya çapında eşit bir şekilde işbirliği yapma isteklerini göstermek için, tüm öğrenciler tarafından İspanyolca, Rusça ve Çince dillerinde akıcılık gelişimini teşvik etmelidir.

Gerçekten uluslararası okulların çeşitli kıtalardan öğrencileri ve personeli vardır ve çeşitli dilleri kullanırlar. Araştırma ve eğitim, anlayışa, daha fazla eşitliğe ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı küresel ilişkilerin geliştirilmesine odaklanır. Bu, uluslararası okullar ağına katılan tüm okulların aynı kimliği benimsemesi gerektiği anlamına gelmez.

Örneğin Çin gibi ‘gerçekten’ uluslararası okullar, karşılıklı anlayış ve saygı baskın değerler olduğundan, öğrencilerinin konuşma, davranış ve iletişim özgürlüğünü kısıtlamadan bölgenin kültürünü yansıtmalıdır. Kültürlerarası yetkinliğin geliştirilmesinde beş seviye ayırt edilir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir