Özel Derece Programları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Özel Derece Programları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Ekim 2021 Bilgi Paketi bilgi paketi / ders kataloğu Bilgi paketi Uludağ Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ders İçerikleri deu ders katalog 2020-2021 ege üniversitesi ders programı 2020 /2021 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ders Programı 0
Program Tipolojisi

Kurumsal Bağlam

Dünyadaki jeopolitik ilişkiler 10 yıl içinde çarpıcı biçimde değişecek. Batı dünyası dışında, özellikle Çin’de, Asya’nın geri kalanında ve Güney Amerika’da ve daha az ölçüde Rusya ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, dinamik değişimin derecesini ve buna göre davranma gerekliliğini hızlandırmaktadır.

Gözlemciler, İngilizce konuşan dünyanın hakimiyetinin azalacağını ve İspanyolca ve Çince konuşan ülkelerin belirleyici roller oynamaya başlayacağını düşünüyor. Tüm kıtalarda, artan sayıda ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’dan daha hızlı gelişiyor. Sanayimiz neredeyse tamamen ortadan kalktıktan sonra, Kutsal Kase ‘bilgi ekonomisi’dir.

Bu, toplumdaki ekonomik büyümenin ilk etapta doğru bilgiye sahip olunmasına ve uygulanmasına bağlı olduğu varsayımına atıfta bulunur. Temel inanç, batı dünyasının hala teknolojik gelişmenin öncüsü ve ana bilgi kaynağı olduğudur. Ancak dünyadaki birçok ülke bilgisayar teknolojisi, nükleer enerji ve tarım, hizmet ve turizm gibi alanlarda da şimdiden öndedir.

Castells’e göre, egemen dünya güçlerinin yokluğu ve ardından ulus devletin azalan gücü, gelecekteki dünyayı bir ağ toplumuna dönüştürecektir: kısmen karşılaştırmalı ilerlemelere dayanan karmaşık bir ilişkiler dokusu. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere eski dünyaya ait olan bu ülkeler, bölgeler, şirketler ve insanlardan oluşan ağdaki gelecekteki konum iki koşula bağlı olacaktır:

􏰑 Kültürlerarası yeterlilik: diğer ülkelerle eşit koşullarda ve saygıyla işbirliği yapma ihtiyacı.
􏰑 Katma değer sağlanması: istenen ve – muhtemelen – arzu edilen bir ortak olma ihtiyacı. Ayırt edici olamıyorsak, “yeni dünya”, “eski dünyanın” müdahalesi olmadan zaten gelişecektir.

Katma değerin sağlanmasının gerekliliği, eğitim-araştırma ve geliştirme ilişkisi konusunu gündeme getirmektedir. Kendi araştırma programlarına sahip çok büyük şirketler dışında, araştırmalar genellikle bağımsız kurumlarda ve üniversitelerde yapılır ve bu da ‘inovasyon paradoksu’ olarak belirtilen bir soruna yol açar.

Özellikle Avrupa’da, hükümetler üniversitelerdeki araştırmalara büyük meblağlarda para yatırıyor. Ancak, bu araştırmanın sosyal, ekonomik ve teknik yeniliklere katkısı mütevazıdır. Bu fenomen için birkaç ek neden verilmiştir. Her şeyden önce üniversiteler, akademik disiplinler bağlamında temel araştırmaları tercih ederler ve bu da kısa vadede yalnızca istisnai olarak uygulanabilir sonuçlara yol açar.

Gibbons, inovasyon süreçlerini araştırdı ve hızlı değişimlerin gerçekleştiği alanlarda temel ve uygulamalı araştırma arasında herhangi bir fark yaratmanın anlamsız olduğu sonucuna vardı. Bu tür alanlarda araştırma, disiplinler arası olmalı ve üretken olabilmek için üniversiteler ve şirketler arasında yakın işbirliği içinde organize edilmelidir.

Yirmi beş yıl önce, Hayes ve Abernathy, yönetim eğitiminin teknoloji ve operasyon yönetimini ihmal ettiği şikayetini dile getirdiler. Sonuç olarak, şirketlerin yönetimi yenilikçi teknolojik gelişmeleri tanıma yeteneğinden yoksundur.

CEO’ların eğitim geçmişi ile araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımların miktarı arasındaki ilişkiye ilişkin araştırma da ilginçtir. Teknolojik geçmişe sahip CEO’lar, MBA geçmişine sahip CEO’lardan daha fazla araştırma ve geliştirmeye yatırım yaptı. Hukuk geçmişine sahip CEO’lar, inovasyona yatırım yapmak için en küçük istekliliği gösterdiler.

Tam olarak burada, eski ve yeni dünya arasında bir ayrılık ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Profesör Monika Kundera, her ülkedeki yenilik ve gelişmenin yerel sosyal ve ekonomik ilişkiler hakkında ayrıntılı bilgi gerektirdiğinde ısrar ediyor.

Ancak o zaman yabancı yatırımcıların yüzeysel gelişim planları durma noktasına gelebilir. Gelişmekte olan Polonya ekonomisinin ihtiyaçlarını işletme okullarının ve diğer yüksek öğrenim kurumlarının tam merkezine getirmek istiyor.

Bilgi Paketi
ege üniversitesi ders programı 2020 /2021
Ege Bilgi Paketi
deu ders katalog 2020-2021
bilgi paketi / ders kataloğu
Bilgi paketi Uludağ
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ders İçerikleri
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ders Programı

Strateji Yeniden Ele Alındı

Bu makalenin ikinci kısmı, önceki analizden kaynaklanan işletme okullarının strateji-kararlarına ilişkin bazı sonuçları ortaya koymaktadır.

Bana göre, altı katlı bir zorlukla karşı karşıyayız. İşletme okullarının dekanları, bu zorluklarla nasıl başa çıkacaklarına karar vermek zorunda kalacaklar. Radikal değişiklikleri veya adım adım bir yaklaşımı tercih edebilirler. Bu bir taktik meselesidir. Aşağıda, her bir stratejik seçim için çeşitli uygulama seviyeleri ayırt edilmektedir. Bu seviyeler, söz konusu stratejik tercihin sınırlı düzeyden kapsamlı bir şekilde uygulanmasına kadar değişir.

Farklı Hedef Gruplar için Özel Derece Programları

İşletme okulları, aynı yapı taşlarını yalnızca marjinal uyarlama ile kullanan çeşitli yüksek lisans programları sunardı. Bu seçim, işletme okullarına kaydolan yüksek lisans öğrencilerinin çeşitli popülasyonu içindeki eğitim ihtiyaçları arasındaki farklılıkların hakkını vermemektedir.

Bu farklılıklar yönetici olarak deneyimin süresini, akademik ve mesleki yönelimi ve lisans düzeyinde (işletme, teknik, sosyal bilimler veya başka bir şey) önceki eğitimi içerir. Ayrıca programlar tam zamanlı, yarı zamanlı, kampüs tabanlı, uzaktan eğitim veya karma olabilir.

Yapılacak stratejik seçim, eğitim ihtiyaçlarının çeşitliliğine en üst düzeyde uyum sağlanmasından yanadır. İlk ayrım, akademik ve profesyonel programlar arasındadır. Akademik programlar, akademik bir bakış açısıyla iş uygulamaları üzerine düşünmek için birçok fırsat sunar.

Ayrıca bu programlar, öğrencileri pasif ve aktif bir şekilde araştırma ile tanıştırmaktadır. İki tür akademik program uygulanabilir. İlk tip genelcidir. Öğrenciler, kuruluşların karmaşık yapısını ve bu kuruluşları birbirine bağlayan iş ekosistemlerini inceler.

Genel programlar, deneyimi olmayan veya sınırlı deneyimi olan öğrenciler için en iyisidir. Öğrencileri işletme işlevleriyle tanıştıran programların modası geçmiştir. İkinci tip uzmandır. Bu programlar, bir veya başka bir yönün derinlemesine çalışmasına izin verir, işletme işlevleri hariç tutulmaz. Bu programlar, alanda önemli deneyime sahip uygulayıcılar için en uygun olanıdır.

İkinci bir ayrım, yönetici ve yönetici olmayan yüksek lisans programları arasındadır. İlk karar, yönetimde ilgili deneyimi olmayan öğrencileri profesyonel yüksek lisans programlarından çıkarmak ve teori ve uygulama alanları arasında canlı bir etkileşimi sürdürmek için yarı zamanlı programlarla sınırlamaktır.

Bu öneri, işletme okullarını tam zamanlı MBA programları olan ‘nakit ineklerinden’ mahrum bırakacaktır. Bununla birlikte, bu okullar, deneyimlerinin büyümesine devam etmeyi tercih eden mütevazı deneyime sahip öğrencilere Yüksek Lisans programları sunabilir.

Fark o kadar büyük olmayacak, çünkü birçok tam zamanlı MBA programı (çoğunlukla zayıftan çok) Master of Science programlarından infüzyonlardır. Yüksek Lisans programları için akreditasyon eşiği daha yüksek olduğundan, memnuniyetle karşılanacak bir yan etki, daha seçkin okulların hayatta kalmasıdır. Maksimum adanmışlığa giden yol boyunca, üç uygulama düzeyi ayırt edilebilir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir