EĞİTİM YÖNTEMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

EĞİTİM YÖNTEMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Ekim 2022 Doğrudan öğretim yöntemi Eğitim Yöntem ve Teknikleri Modern öğretim yöntemleri 0
Proje Önlemleri

EĞİTİM ORGANİZASYON YAPISI

Eğitim kurumları arasında ERP sistemlerini benimseme felsefeleri çok çeşitlidir. Genel felsefi ikilem, kavramsal teknoloji eğitimi ile teknoloji becerilerinin gelişimini dengelemeyi içerir. ERP’ye maruz kalma, teknoloji üzerinde durmaktan ziyade kavramsal gösterim yoluyla çeşitli konuların bilgisel yönlerini vurgulamak için kullanılabilir.

Tersine, ERP sistemleri, öğrencilerin eğitim verilerini çalıştıran bir sistem kullanarak senaryolar aracılığıyla iş problemleriyle çalıştığı deneyimsel öğrenme için gerekli öğrenme ortamını oluşturmak için kullanılabilir. Bir akademik departmandaki merkezileşme ve desteğin derecesi ve müfredatta yer alan dersler arasında mevcut olan bağlantının derecesi, ERP sistemlerinin benimsenmesini etkileyebilir.

Bu eğitimsel organizasyon yapısı, teknolojinin sahiplenilmesini ve işbirlikçi ilişkiyi de etkiler. Kısıtlamalar müfredat içinde yalnızca bir ERP sisteminin kullanılmasını gerektiriyorsa, kolej müfredatın kapsamını kısıtlayan bir ürün onay mesajı iletebilir mi?

Oracle, SAP veya Sybase “mağazası” olarak bilinen bir işletme fakültesi için öğrenci veya endüstri perspektifinden olumlu veya olumsuz çağrışımlar var mı? Buna göre şirketler, yazılımlarını münhasıran kullanmaları için kolejlere doğrudan veya dolaylı herhangi bir baskı yapıyor mu?

ÖDENEK VE EĞİTİM SÜRECİ

Yapılanma, özünde motive edilmiş ve pratik eylemlere sahiptir. Sosyal kurumlarda somutlaşan kurallar ve kaynaklar, katılımcılar tarafından sahiplenilir ve sosyal sistemin üretimine ve yeniden üretimine girer. Endüstri-akademik işbirliğine dayalı etkileşim, AIT’nin eğitim sürecine tahsis edilmesinde somutlaşır.

Eğitimciler, bu devasa ERP sistemleri için müfredat stratejisini ve ödenek derecesini belirler. Ödenek derecesi, akademik kurumlar tarafından kurslara örnek materyalin dahil edilmesinden yeni kurs oluşturmaya, yeni derece programları oluşturmaya kadar çeşitli şekillerde ele alınmıştır.

Tahsis yapısı, öğrenme model(ler)ini ve destekleyici teknolojileri bir öğretim tasarımı içinde bütünleştirmek için stratejilerle ilgili seçimlere yol açar. ERP sistemleri, eğitimcinin hedeflerine bağlı olarak birçok öğrenme modeline uyarlanabilir.

Seçilen öğrenme modeli, eğitmenin bu araçların yaklaşımını ve kullanımını etkileyebilir. Örneklemek gerekirse, kavramsal sunum ve gösterim, bilgi düzeyindeki öğrenme hedeflerini yeterince destekleyebilirken, deneyimsel öğrenme modelleri daha yüksek dereceli öğrenme hedeflerini daha iyi destekleyebilir.

Eğitim sürecine bir örnek, lisans sınıflarında ERP sistemi geliştirmeye yönelik vakaya dayalı öğrenme yaklaşımı, bir diğeri ise satıcı eğitim materyallerinin mevcut bir üniversite kursuna entegrasyonudur.

EĞİTİM YÖNTEMİNİN GELİŞEN FORMLARI

Yazılım mühendisliği programları ve ERP sistem satıcılarıyla işbirliğini potansiyel olarak etkileyen satıcılar arasındaki işbirliğine ilişkin araştırmada tartışılan eğitim yaklaşımları aşağıdakileri içerir.

• Uygulamalı deneyimler sağlayan hızlandırılmış staj programları
• Satıcılar ve kurumlar tarafından bağımsız çalışma desteği
• Endüstriyel olarak deneyimli öğretmenler
• Satıcı sponsorluğundaki eğitim programları için eğitim kredisi
• Ortaklaşa geliştirilen kurslar
• Yükseltme ve bakım çalışmalarına katılım
• Sektörden ilham alan vaka çalışmaları
• Endüstri ortamlarında araştırma

ERP ile ilgili eğitimin yeni ortaya çıkan biçimlerine bir örnek, mezun öğrencilerin bir iş sorununu çözmek için ERP çözümleri tasarlamak için endüstri ortaklarıyla birlikte çalıştığı probleme dayalı öğrenmenin kullanılmasıdır. Tamamlanan çözümler daha sonra lisans ERP ile ilgili derslerde öğrenmeyi desteklemek için öğretim vakalarının geliştirilmesi için temel olarak kullanılır.


Eğitim Yöntem ve Teknikleri
eğitim bilimleri – öğretim yöntem ve teknikleri
öğretim strateji, yöntem ve teknikleri
Modern öğretim yöntemleri
Doğrudan öğretim yöntemi
Özel Öğretim Yöntemleri
Yöntem ve teknikler
Öğretim yöntem ve Teknikleri özet


ORTAK SONUÇLAR

ERP tahsisinin ve endüstri-akademik işbirliğinin amacı, hem akademi hem de endüstri için karşılıklı yarar sağlayan ortak sonuçlara ulaşmaktır.

Arzu edilen ortak sonuçlar, eğitim misyonunu kolaylaştırmayı, rekabet avantajı elde etmeyi, eğitim kaynaklarına erişmeyi, itibarı artırmayı, geliri artırmayı ve bir personel kaynağı sağlamayı içerebilir.

Akademik kurum, endüstri veya her ikisi de bu hedeflerin her birini arzu edebilir. Ancak, bu sistemlerin bir endüstri ortamında uygulanmasında başarı garanti edilmediği gibi, akademik ödenekten istenen ortak sonuçlar da garanti edilmez.

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ YAPISI

İşbirlikçi sistem, tanınan bir organizasyon değil, geniş uzamsal ve zamansal uzantıya sahip, yapılandırılmış bir karşılıklı bağımlılık pratiğidir. ERP sistemlerinin eğitim ortamlarında benimsenmesi için küresel, resmi standartlar veya endüstrinin bu fenomendeki katılımcı rolüne ilişkin şartnameler yoktur.

Bazı endüstri ittifak programları, AIT’lerin ücretleri, bağışları veya desteği ile ilgili anlaşmalar gerektirebilse de, eğitim yöntemleri ve süreçleri, uygulama ve seçim tarafından yönlendirilir.

Belirli uygulamalar veya ima edilen dinamik kurallar, endüstri ve akademi arasında oluşturulan işbirlikçi ilişkide vücut bulur. ERP ittifak programlarının varlığı, akademik-sanayi işbirliğinin yapısını etkileyen sosyal uygulamaların bir temsili olarak düşünülebilir. İma edilen sosyal pratiğin temsilleri, endüstri katılımını teşvik eden müfredat kılavuzları ve akademik programlarda ERP sistemi kavramlarının incelenmesi gibi belgelerde de bulunabilir.

Örnek olay incelemesi deneyimine dayalı başarılı bir işbirliği için önerilen uygulamalar aşağıdakileri içerir.

• Merkezi koordinasyon noktası
• Bilgi ve deneyimin doğru karışımı
• İşbirliğine dayalı planlama ve programlama
• Müfredatı değiştirme esnekliği
• Ekip çalışması oluşturmak için iletişim
• Objektifliği sürdürmek için denge

Mead, Unpingco, Beckman, Walker, Parish ve O’Mary, akademik-endüstri işbirliği sürecinin nasıl çalışabileceğine dair örnekler sunuyor. 21 işbirliğine dayalı bir araştırmaya dayanan bu makale, kullanımda olan dört alternatif işbirliği modelini, gözlemlenen değişen yönetişim yapılarını ve işbirliği sürecini izlemek ve değiştirmek için ölçüler oluşturma ihtiyacını tartışıyor.

AIT’lerin işletme kolejlerinde tahsis edilmesi, eğitim hedeflerini yerine getirirken endüstri-akademik açığı kapatmayı amaçlayan modern bir olgudur. Pratik bir perspektiften bakıldığında, akademik eğitimin endüstrisi ve tüketicileri genellikle akademik kurumlardan uygun, pratik eğitim ve eğitim isterler.

Ancak, tahsisin maliyetleri yüksek olabilir ve tahsisin eğitim süreçleri ve işbirlikçi ilişkiler üzerindeki etkisi ya küçük ya da dramatik olabilir. Bu nedenle, AIT ödeneklerinin ve işbirliğinin ortak sonuçları belirsizdir.

Paydaşlar, endüstri-akademik işbirliği sürecine başlarken, yapının ve sosyal bağlamın arzu edilen sonuçlar üzerindeki potansiyel etkisinin farkına varmalıdır. AIT tahsisi ve ilgili işbirliği kararları, teknolojik işgücünün eğitim temelini ve kariyer beklentilerini etkileyebilir.

Bu değişiklikler hem endüstride hem de akademide halihazırda devam etmektedir. Bu nedenle, çerçevede tanımlanan yapılar ve nitelikler arasındaki ilişkileri ve bunların hem akademi hem de endüstri üzerindeki etkilerini araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Uyarlanabilir yapılanma, teknolojiyi benimsemenin, etkilenen sosyal yapıların evriminde anahtar bir faktör olabileceğini kabul eder. Uyarlanabilir yapılanma teorisi, ileri bilgi teknolojilerinin benimsenmesiyle ilişkili sosyal karmaşıklıkları ve ilişkileri belirleyerek, öngörücü ve tanımlayıcı güç kazanır.

Bu sunumun en büyük katkısı, kampüste ve işyerinde geliştikçe endüstri-akademik işbirliğinin dinamiklerini daha iyi anlamak için uyarlanabilir yapılanma teorisinin genişletilmesidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir