İLERİ BİLGİ TEKNOLOJİSİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İLERİ BİLGİ TEKNOLOJİSİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Ekim 2022 Bilgi Teknolojileri dersi Nedir Bilgi Teknolojileri Ne is Yapar Günümüzde bilişim teknolojileri 0
Proje Kalitesi

Akademik Dağıtımı Modelleme

Pek çok eğitimci ve endüstri lideri, endüstri-akademik işbirliğinin, başka türlü ulaşılamayan fırsatlar ve kaynaklar sağlayarak öğrenme süreçlerini değiştirebileceğine ve öğrenme sonuçlarını iyileştirebileceğine inanmaktadır. Endüstri-akademik işbirliği yoluyla ileri bilgi teknolojilerinin (AIT’ler; örneğin, bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçları, kurumsal kaynak planlama sistemleri ve veri tabanı araçları) konuşlandırılması durumunda, her kurumun kültürü ve benzersiz organizasyonel hedefleri, işbirliğini etkiler.

Bu ilişkilerdeki zorluk, karşılıklı anlayışı kolaylaştırmak ve her organizasyonun hedeflerine yönelik ayrımları netleştirmektir. Bu ilişkilerin amacı, AIT’lerin endüstri ihtiyaçlarını karşılarken eğitim deneyimlerini zenginleştirecek şekilde sahiplenilmesidir.

Bu fenomenle ilgili pek çok ikilem var. AIT’lerin eğitim müfredatına yerleştirilmesi eğitim sürecini nasıl kolaylaştırır? Bu kaynaklardan eğitimde ne ölçüde yararlanılmalıdır? Bu kaynakları dağıtmak için hangi araçlar ve yöntemler kullanılmalıdır? AIT satıcısının veya danışmanının rolü ne olmalıdır? Güçlü bir endüstri işbirliği ilişkisi içinde akademik bağımsızlık korunabilir mi?

İlgili değişkenleri tanımlayan bir çerçeve olmadan, değişen derecelerde benimsemenin etkisini değerlendirmeye başlamak, etkili dağıtım süreçlerini belirlemek ve maliyet ve faydaları değerlendirmeye doğru ilerlemek en iyi ihtimalle yıldırıcıdır.

Bazı çerçeveler endüstri-akademik işbirliğini ele alsa da, hiçbiri AIT’lerin kurumlar arası işbirliğine dayalı ilişkilerin evrimi üzerindeki etkilerini dikkate almadı. Bu sergi, bu ihtiyaca cevap vermeye çalışan bir çerçeveyi tartışıyor. Çerçeve, AIT’leri eğitim ortamlarına entegre ederken iş başında olan güçleri anlamak için teorik bir model önermektedir.

Tartışmamıza endüstri-akademik AIT işbirliği çerçevesinin temeli olarak uyarlanabilir yapılanma teorisini tanıtarak başlıyoruz. Ardından, kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri bağlamında endüstri-akademik işbirliği ile ilgili yapıları ve ilişkileri tanıtıyoruz.

 UYARLANABİLİR YAPILANDIRMA

Yapılanma teorisinin bir uzantısı olan uyarlanabilir yapılanma teorisi (AST), ileri teknolojiler benimsendiğinde örgütsel değişim süreçlerini incelemek için bir çerçeve olarak kullanılmıştır. Uyarlanabilir yapılanma, teknolojinin etkilerinin moderatörleri olarak insan aktörlerini ve örgütsel bağlamı tanıtan sosyoteknik bir bakış açısıdır.

Bu bakış açısı, ileri bir teknolojinin benimsenmesinin, teknoloji ve sosyal süreçlerin karşılıklı etkisinden kaynaklanan bir organizasyonel değişim süreci olduğunu varsaymaktadır.

Akademik bir ortamda, insan aktörlerin ve örgütsel bağlamın, her bir varlık kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken AIT’lerin uygun olduğu işbirlikçi sürecin moderatörleri olduğu bizim öncülümüzdür. Bu tür dinamik süreçler, yalnızca sahiplenmenin sonucu üzerinde değil, aynı zamanda sanayi ve akademi arasındaki ilişkinin evrimi üzerinde de bir etkiye sahiptir. AIT’leri benimseyen akademik kurumların sayısı arttıkça, AIT’lerin bazı gruplara diğerlerinden daha iyi hizmet edeceğini düşünüyoruz.

Akademide ERP sistemlerinin benimsenmesi bağlamında çerçevenin bileşenlerini tanıtıyoruz. ERP sistemlerini bir dizi nedenden dolayı belirli iş kolejleri bağlamında örneklemekteyiz: pazar talebi, gerekli taahhüt düzeyi, disiplinler arası işlevsellik ve sistem karmaşıklığı düzeyi.

ERP sistemlerinin büyüklüğü tarafından ima edilen taahhüt seviyesi ve potansiyel etki, işletme kolejlerinde ERP sistemlerinin incelenmesinin, gelecekteki araştırma çabalarında tespit edilebilecek önemli bir etki büyüklüğü ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.


Bilgi teknolojisi
Bilgi teknolojisi Nedir
Bilgi teknolojisi Bölümü
Bilgi teknolojileri ingilizcesi
Günümüzde bilişim teknolojileri
Neden bilgi teknolojileri
Bilgi Teknolojileri dersi Nedir
Bilgi Teknolojileri Ne is Yapar


İLERİ BİLGİ TEKNOLOJİSİ YAPISI

Bir AIT tarafından sunulan katkıda bulunan sosyal yapıları tanımlamanın iki yolu önerilmiştir. Birincisi, “yapısal özellikler”, sistem tarafından sunulan kural ve kaynak türlerini ifade eder. İkincisi, “ruh”, sistemin amaçlanan amacı ve kullanımı olarak düşünülebilir.

Teknoloji ruhu ile ilgili olarak, ERP sistemlerinin iş kullanımı ve akademik kullanımı arasında ödenek konusunda doğal bir boşluk vardır. ERP sistemlerinin ruhu, operasyonel düzeyde işlem işlemeyi, çok düzeyli karar desteğini ve büyük şirketlerin stratejik yönetimini entegre etmek için tasarlanmış bilgi teknolojisi yapıları olarak tanımlanabilir.

Bununla birlikte, işletme fakültelerinde ERP kullanımının hedefleri, genellikle disiplinle ilgili alt sistemlere odaklanan, doğası gereği öncelikle eğitim ve keşif amaçlıdır. Sistem hedefleri ve değerlerindeki bu boşluğun, akademik-endüstri işbirliği üzerinde etkileri olabilir.

Yapısal özelliklerle ilgili olarak, ERP’ler, çeşitli kurumsal işlevleri ve süreçleri destekleyen kapsamlı bir uygulama paketidir. Büyük ERP satıcıları tarafından geliştirilen paketler genellikle her biri farklı bir endüstri sürecine yönelik olan ve önemli bir eğitim yatırımı gerektiren 15’ten fazla modül içerir.

Örneğin SAP, 40 günden fazla sınıf eğitimi gerektiren bazı sertifika programları sunmaktadır. Buna göre, ERP sistemleri kolejleri, özellik seti ve tahsisinde esneklik sağlayan, ancak kabul edilebilir performans elde etmek için önemli bir eğitim gerektiren bir karmaşıklık düzeyiyle zorlar.

YAPININ DIŞ KAYNAKLARI

Amerikan Muhasebe Derneği’nin bir raporu, “muhasebe öğrencileri için piyasaların sunum, içerik ve pedagoji dahil olmak üzere eğitimin ‘modellerini’ yönlendireceğini” belirledi.

Ancak, ERP sistemleri, e-ticaret ve hizmet firması odaklı modüller gibi kanallar aracılığıyla geçmişteki büyümeye devam etmek için yeni fırsatlar bulmuştur. Bu nedenle, ERP pazarı, mezunların bu tür sistemlerle çalışmasına olan talep kadar güçlü görünüyor.

Yapı kaynaklarına örnekler, bilgisayar bilimi ve bilgi sistemleri için ayrıntılı müfredat kılavuzlarının yanı sıra eğitimli mezunlar için belgelenmiş endüstri ihtiyaçları ve satıcı ittifak programlarını yönlendiren odaklanmış ERP araştırmalarıdır.

TEKNOLOJİ ALTYAPISI

AIT’lerin tahsisine ilişkin herhangi bir çalışmada pratik bir bileşen, temel bir maliyet-fayda analizidir. Bu sistemlerin uygulanmasındaki toplam maliyetler ve taahhütler, zenginleştirilmiş bir eğitim deneyimi ve artan pazarlanabilirlik ile ödüllendiriliyor mu?

Teknoloji altyapısı önemli bir maliyet unsuru olabilir. ERP sistemleri, önemli bir akademik kaynak taahhüdü gerektiren büyük ölçekli AIT’lerdir.

Bu sistemler tipik olarak, ERP satıcılarından veya danışmanlarından destek alınmadan devreye alınamaz veya bakımı yapılamaz. Sanayi, bağışlanan hizmetler aracılığıyla ödenekleri kolaylaştırabilir; ancak, kolejler ek maliyetlerle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, bir tür işbirlikçi ilişki biçimi, bu sistemlerin akademik ortamlarda varlığının habercisi gibi görünmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir