Eğitimde Zorluklar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eğitimde Zorluklar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Ekim 2021 Eğitimde karşılaşılan sorunlar Eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Türk eğitim sisteminin sorunları ile ilgili Makaleler Türkiye de eğitim sisteminin en önemli sorunları türkiye'de eğitim sorunları Uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar Uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar raporu Uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 0
Otomatik Metodolojiler

Zorluklar ve Engeller

Lisansüstü eğitim programlarında bu yenilikçi değişikliklerin yapılmasında çeşitli potansiyel engeller vardır. Belki de başlangıçtaki en büyük engel, Kotter’in (1999) araştırmasında, yeterince aciliyet duygusu oluşturamamasının başarısız değişim çabalarının önde gelen nedeni olarak bulduğu engeldir.

Lisansüstü işletme eğitiminin mevcut durumuna uygulandığında, bu önemli bir engel olabilir çünkü: (1) geleneksel MBA programlarının esasına ilişkin sürekli eleştirilere rağmen, popülerlikleri azalmamıştır; işletme okulları için iyi para kazanma eğilimindedirler ve insanlar gelmeye devam ederse neden bir şeyleri değiştirsinler? (2) akademik kurumlar zaten değişmekte oldukça yavaşlar.

Önemli bir değişim getiren lisansüstü programlar, destekleyici yönetime sahip etkili bir fakülte şampiyonu grubuna dayanmaktadır. Tek bir fikir savunucusu muhtemelen akademik ortamlarda önemli bir değişiklik getirmeyecektir.

İkinci bir engel, akademik programların doğasıdır. Dönem yapısı, öğrenmeye çok modüler bir yaklaşımı teşvik etme eğilimindedir. Bir öğrenci liderlik kavramlarını bir dönem öğrenip uygulayabilir, ancak final sınavından sonra hepsini unutabilir. Bir sonraki dönem öğrencinin operasyon yönetimi veya küresel ekonomi gibi tamamen farklı konulara ve konulara odaklanması gerekebilir.

İlke merkezli liderler tek bir dönemde geliştirilmez. Liderlikle ilgili birçok yazar tarafından benimsenen temel inançlardan biri, liderliğin devam eden bir süreç olduğudur. Katılıyoruz. Ayrıca öğrencilerin on yıllarca lisansüstü okulda kalmasını da beklemiyoruz (her ne kadar bazı öğrenciler bu hedefi bir yaşam tutkusu haline getiriyor gibi görünse de).

Yüksek öğretim kurumları lider geliştirme konusunda gerçekten ciddiyse, liderliğin lisans programı boyunca devam eden bir müfredat öğesi olarak ele alınması gerekir. Mintzberg’in (2004) bu konudaki gözlemi iyi alınmıştır. “Yöneticileri analitik karar vericiler olarak tasvir eden diğerleri arasında liderlik üzerine bir kursu bırakarak liderler geliştiremezsiniz” dedi. Liderlik izole bir kurs olamaz. Müfredata nüfuz etmesi gerekiyor.

Ancak bu yaklaşımlar fakülteyi konfor alanlarının dışına itebilir. Bu, herhangi bir ortamda değişimin önündeki yaygın bir engeldir, ancak genellikle hem kurumlarında hem de bireysel olarak sahip oldukları uzun süredir devam eden fakülte özgürlüğü, bağımsızlığı ve müfredat kontrolü gelenekleri nedeniyle kolej ve üniversite öğretim üyeleri için özellikle zorlayıcıdır. dersler.

Tüm işletme fakülteleri, lider geliştirmenin mümkün olduğuna veya okul kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasına inanmaz. Aslında, bu bölümün ortak yazarlarından birinin kurumunda, liderlik dersini EMBA müfredatından tamamen çıkarmak için yakın zamanda bir girişimde bulunuldu.

Lider geliştirmenin değerli bir uğraş olduğuna inanan fakülteler arasında, liderliği ders içerikleriyle nasıl bütünleştireceklerinden emin olmayanlar da vardır (bu, fakültenin öğrencilerin ihtiyaçları yerine içerik hakkında ne kadar düşündüklerini bir kez daha vurgulamaktadır).

Son olarak, bazı öğretim üyeleri, etkili liderlik gelişimine katılma motivasyonundan daha fazlasına sahip değildir; ayrıca öğrencilerin birer birey olarak gelişmesine yardımcı olacak gerekli becerilerden, ilgiden, zamandan ve enerjiden yoksundurlar. Belki de ihtiyaç duyulan şey, fakülteyi daha fazla dahil etme konusunda gerçekten ciddiysek, fakülteyi liderlik gelişimine dahil oldukları için ödüllendiren, fakülte değerlendirmesi için farklı bir modeldir.

Ancak bundan önce, lisansüstü işletme eğitiminde genel öğrenmenin nasıl ölçüleceğini ve özellikle liderlik gelişiminin nasıl değerlendirileceğini yeniden incelememiz gerekiyor.

Uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar
Eğitimde karşılaşılan sorunlar
Uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar raporu
türkiye’de eğitim sorunları
Türkiye de eğitim sisteminin en önemli sorunları
Türk eğitim sisteminin sorunları ile ilgili Makaleler
Uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Sonuçlar

Bu bölümde birkaç konuyu ele aldık. Paydaşların iş dünyasına olan güvenini sarsan yaygın yolsuzluk skandallarından bahsetmiştik. Eğitim kurumlarımızdan, özellikle kolejlerdeki ve üniversitelerdeki yüksek lisans programlarından ve geleneksel olarak liderlik eğitiminde oynadıkları rollerden bahsettik.

Danışmanlık grupları ve liderlik eğitimine farklı yaklaşımlarından ve en iyi performans gösterenlerin elde tutulmasına yardımcı olduklarından bahsettik. LMU, North Carolina ve Babson College’da liderlik eğitiminin çehresini değiştirmeye çalışan birkaç yenilikçi lisansüstü programı belirledik. Ne yazık ki, MBA ve diğer yüksek lisans programlarının doğasında var olan birçok sorundan da bahsettik.

Elbette, özellikle bu programların çoğunun yüksek maliyeti hesaba katıldığında, bunların öğrencinin gelecekteki kariyer başarısına katkıda bulunduğuna dair kanıtlanabilir kanıtlar olması beklenebilir. Bulduğumuz şey, en iyi ihtimalle karışık sonuçlar.

Daha iyi liderler geliştirmeye ihtiyaç var. Bunun kanıtlarını dünyadaki hemen hemen her gazetede, her gün, her hafta, her şehirde, her kasabada, her mezrada ve her banliyöde buluyoruz. Daha iyi liderlere duyulan bu ihtiyaç, yüksek öğrenim ve bu bağlamda lisansüstü işletme eğitimi için hem bir fırsat hem de bir zorunluluk taşımaktadır.

İçerik ve konu öğretmekten daha fazlasını yapan lisansüstü işletme programları tasarlama konusunda daha iyi bir iş çıkarmalıyız; insanlara öğretmeye odaklanmalıyız. Öğrencilerimizin büyümesine yardımcı olmamız gerekiyor. Kişinin gelişebilmesi için öz farkındalığı ve yansımayı teşvik etmeliyiz. İlke, karakter ve dürüstlüğe odaklanmamız gerekiyor. Çünkü eskilerin dediği gibi, “Hiçbir şey değişmezse, hiçbir şey değişmez.”

Yıllar önce şarkıcı Bob Dylan bize “Zamanlar değişiyor” demişti. Daha yakın zamanlarda Warren Bennis ve Joan Goldsmith (2003) “Zamanın değiştiğini gözlemlemek yetersiz kalıyor” demişti.

İş kurumları daha önce hiç bu kadar çok zorlukla karşılaşmamıştı ve bu zorluklarla nasıl yüzleşileceği konusunda daha önce hiç bu kadar çok seçenek olmamıştı. Bugün tüm kurumlarımızın liderliğine yönelik kamuoyu güvensizliği çok yaygın. Şu anda liderliğin kıtlığıyla yüzleşirken, “Yapabilir miyiz?” sorusuyla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Boşluğu doldurabilir miyiz? 2020’de organizasyonlarda liderlik dünyası nasıl görünecek?

Bu kışkırtıcı sorulara yanıt olarak, 2020’nin liderlik ortamının, sözde kârlardan çok ilkelere odaklanan liderlerle, üç ayda bir öngörülen kazanç beyanlarını karşılamak için hileden çok dürüstlük sergileyen liderlerle ve bundan keyif alan liderlerle doldurulması gerektiği yönündeki vizyonumuzu yineliyoruz. başkalarına sadece kendi gündemlerine hizmet etmekten daha fazla hizmet eder.

Eğitimciler olarak öğrencilerimizin ilke merkezli liderler olmalarına yardımcı olabiliriz. Sadece yapamayız, yapmalıyız da. Ancak, böylesine iddialı bir vizyonu gerçekleştirmek için, sadece liderlik teorilerini aktarmaktan çok lider geliştirmeye odaklanan daha iyi lisansüstü liderlik eğitimi iş modellerine ihtiyacımız var.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir