Eğlence-Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eğlence-Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Kasım 2021 Devlet ve eğitim ilişkisi Eğitim ve Ekonomi arasındaki ilişki Eğitim ve KALKINMA ilişkisi Eğitimde program dışı etkinlikler ders Notları Sınıf dışı eğitim nedir Sınıf dışı eğitimin amaçları 0
BİT Destekli Oyun – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Eğlence-Eğitim (e-e)

“Eğlence-eğitim” terimi, eğitici, toplum yanlısı mesaj içeriği sağlamak için geleneksel eğlence medya formatlarının kullanımını tanımlar. “Giriş-eğitim”, “bilgi-eğlence” ve “gelişim yanlısı eğlence” gibi terimler de bu uygulamayı tanımlamak için kullanılmaktadır ve eğlence-eğitim son yıllarda en kabul edilebilir hale gelmiştir.

Bu iletişim stratejisi, diğerleri arasında radyo ve televizyon dizileri, sokak tiyatrosu, şarkılar ve filmler gibi bir dizi medya ve teknoloji formatını kullanır. Strateji, belirli bir hedef kitleye iletmek için bir mesajı olan çeşitli kurumlar tarafından kullanılmıştır.

Örneğin sağlık iletişimi alanı, nüfus kontrolü ve HIV/AIDS gibi hastalıklar gibi sorunlar hakkında farkındalığı artırmak için e-e’yi yoğun bir şekilde kullanmıştır. E-e, “izleyici üyelerinin eğitsel bir konu hakkında bilgisini artırmak, olumlu tutumlar oluşturmak için hem eğlendirmek hem de eğitmek için kasıtlı olarak bir medya mesajı tasarlama ve uygulama sürecidir.
ve açık davranışı değiştirin”.

e-e’nin tanımı konusunda hala bazı tartışmalar olsa da, yukarıdakiler şu anda kabul edilebilir bir kılavuz olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, strateji gelişmeye devam ettikçe ve iletişim spektrumunda daha yeni formatlar ortaya çıktıkça sınırlar yeniden çizilmeye devam ediyor. Bunun bir örneği, izleyiciler arasındaki çekiciliği ve eğitim potansiyeli nedeniyle e-e stratejistleri arasında büyük ilgi uyandıran talk-show formatının artan popülaritesidir.

Pek çok proje e-e’nin sınırları dışında kalıyor; bir e-e stratejisinin unsurlarını içerebilseler de, bunu sezgisel olarak yaparlar ve bilinçli olarak eğitmek için tasarlanmamışlardır. Bu arada, alandaki bazı profesyoneller yalnızca bilgiyi başarılı bir şekilde artıran, tutumları değiştiren ve davranışları etkileyen projeleri e-e olarak değerlendiriyor. Ayrıca, yukarıda verilen tanım, üç aşamalı davranış değişikliği modeline dayanırken, diğer modeller ek aşamalar ekler.

Martine Bouman (1999, 25) yukarıdaki tanımı değiştirir ve ee’nin “insanları eğlendirme ve eğitme potansiyeline sahip, pro-sosyalliğin farklı aşamalarını geliştirmek ve kolaylaştırmak için amaçlı bir aracı iletişim biçimi tasarlama ve uygulama süreci” olduğunu söyler. davranış) değişir.”


Sınıf dışı eğitim nedir
Eğitim finansmanı Nedir
Eğitim ve KALKINMA ilişkisi
Eğitimde program dışı etkinlikler ders Notları
Eğitim ve Ekonomi arasındaki ilişki
İnsan sermayesi kuramı
Devlet ve eğitim ilişkisi
Sınıf dışı eğitimin amaçları


Kısacası, e-e, özellikle sosyal pazarlama, ikna ve sosyal öğrenme teorileri tarafından yönlendirilen projeler olmak üzere, bir eğlence formatına yerleştirilmiş eğitim mesajları içeren herhangi bir proje olarak kabul edilir. Örneğin, sosyal pazarlama, sosyal değişimin izleyicilere ticari ürünlerin reklamıyla aynı şekilde iletilebileceği fikrine dayanır. Bu, mesajın en iyi nasıl çekici hale getirileceğini bulmak için hedef kitlenin özelliklerinin bir değerlendirmesini içerir.

Eğlence ve eğitimi birleştirme fikri, tarihteki en eski sözlü kültürler kadar eskilere dayanmaktadır. Mitolojiler, halk hikayeleri, meseller, trajediler, komedi ve oyunların tümü düşünce, inanç ve eylemi etkilemiş, eğlence sağlayarak ve aynı zamanda eğitim hedeflerini ve değer sistemlerini dile getirerek, pekiştirerek ve şekillendirmiştir.

Bununla birlikte, iletişim ve sosyal psikolojik teorilere dayanan kasıtlı bir strateji olarak e-e, eski zamanların sözlü geleneklerinin ötesine geçerek günümüzün görsel-işitsel kitle iletişim araçlarını da içine almıştır.
E-e yaklaşımı, ağırlıklı olarak Albert Bandura’nın insanların modellerin davranışlarını gözlemleyerek öğrenmesini öneren sosyal bilişsel teorisine dayanmaktadır.

E-e programları böylece parasosyal etkileşimden, bir izleyici üyesi ile bir medya karakteri arasındaki yarı-kişiler arası ilişkiden yararlanır. Bu, karakterlerle kişisel bir ilişki geliştiren, olay örgüsü ortaya çıktıkça onlarla her türlü duyguyu paylaşan ve sanki günlük hayatlarının bir parçasıymış gibi bölümler hakkında tartışmalara katılan televizyon dizilerinin hevesli takipçileri arasında belirgindir. Buradaki fikir, olumlu davranışları ödüllendirerek ve olumsuz davranışları cezalandırarak izleyicilerin gözlemledikleri karakterlerle özdeşleşecekleri ve davranışlarını modelleyecekleridir.

Küresel olarak bu iletişim stratejisinin uygulanmasında önemli bir büyüme olmuştur. Bu kısmen, baskın kalkınma paradigmalarındaki – teknolojiye ve büyük finansal kaynak infüzyonlarına odaklananlardan, davranışı değiştirmek ve kendi kendini idame ettiren kalkınmayı hedefleyen eğitim ve iletişime daha fazla odaklananlara kadar – değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

E-e stratejisi, eğlence-aşağılama ve can sıkıntısı-eğitim arasında bir denge kurmaya çalışır. İlki, çekiciliğini artırmak için bir mesajın değerini düşürme eğilimine atıfta bulunur (örneğin, eğlence televizyonunda artan seks ve şiddet kullanımı). Ancak can sıkıntısı eğitim programları, izleyicilerin ilgisini çekmeden sıklıkla eğitim içeriğini aşırı vurgulayan programlardır.

Farklı medya içeriğinin artan kullanılabilirliği ile, izleyicilerin neyi izleyeceği veya dinleyeceği konusundaki seçimi büyük bir rol oynamaktadır. Okçular, e-e’nin en eski örneklerinden biridir. 1945’te British Broadcasting Corporation tarafından kavramsallaştırılan ve üretilen bu radyo dizisi, tarımsal yeniliklerin İngiliz çiftçilere yayılmasını teşvik etmek ve kentsel dinleyicilerin kırsal sorunları anlamalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

Diğer yenilikçi çabalar arasında, stratejinin teorik temellerinin atılmasına yardımcı olan Meksikalı TV yazarı-yapımcısı-yönetmen Miguel Sabido’nun çalışmaları yer alıyor. Sabido’nun telenovelaları, genç kadınların okuryazarlık ve dikiş derslerine katılımının artmasına yol açan 1971 Perulu pembe dizi Simplemente Maria’dan ilham aldı. Sabido’nun sabunları, mesaj oluşturmalarının insan iletişimi teorileri tarafından yönlendirildiği için istisnai idi.

Amerika Birleşik Devletleri’nden e-e örnekleri arasında, Çocuk Televizyonu Atölyesi tarafından üretilen ve okul öncesi çocukları sınıf öğrenimi için hazırlamaya yardımcı olan bir TV dizisi olan Susam Sokağı sayılabilir. 1980’lerde Hindistan’daki TV pembe dizisi Hum Log (Biz İnsanlar) aile planlaması, cinsiyet ve nesiller arası değerler konularını ele aldı.

1990’larda Tanzanya’da, Twende na Wakati (Let’s Go with the Times) adlı radyo programı aile planlaması ve HIV’in önlenmesine odaklandı. Son yıllarda Johns Hopkins Üniversitesi İletişim Programları Merkezi, Latin Amerika ve Filipinler’de gençlerin cinsel sorumluluğunu teşvik etmek için rock müzikten yararlandı. Bir analiz, e-e projelerinin öncelikle Afrika’da, ardından Kuzey Amerika ve Asya’da yoğunlaştığını buldu.

Afrika ve Asya’da çoğu proje üreme sağlığı ve aile planlamasına odaklanıyor ve bunu HIV/AIDS takip ediyor. Kuzey Amerika’daki çoğu proje çevre ile ilgilenir, bunu HIV/AIDS takip eder. Küresel projeler, sıklıkla entegre bir çok kanallı yaklaşımı benimseyen kitle iletişim kanallarını kullanır. En çok radyo ve televizyon kullanılır ve pembe dizi türü baskındır.

Araştırmalar ayrıca kitle iletişim kanallarının bilgiyi yaymada etkili olduğunu, oysa kişilerarası kanalların tutum ve davranışları değiştirmede etkili olduğunu göstermiştir. Halk medyası, kitle iletişim araçları ve yeni medyanın tümü ya özel olarak ya da çeşitli kombinasyonlarda kullanılmaktadır.

Eğlence yoluyla tutum ve davranışları değiştirmede başarılı olan Güney Afrika merkezli bir multimedya girişimi olan Soul City, yeni bir siyasi iklimde sosyal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan çok yıllı, stratejik bir iletişim müdahalesinin bir örneğidir. Basılı ve elektronik medyayı karşılıklı olarak güçlendirecek şekilde kullanan multimedya yaklaşımı, raf ömrü kadar erişim açısından da daha etkilidir.

E-e müdahaleleri tarafından ele alınan temalar ve sorunlar, uluslararası kalkınma topluluğunun eylem gündemini desteklemektedir. Hedef kitleleri kendi gelişimlerinin temel aracıları olmaya aktif olarak dahil eden araştırma yöntemleri ve süreçlerinin artan önemiyle birlikte, e-e programları, sürdürülebilir insani gelişmenin giderek daha hayati bir unsuru olan birincil paydaşların seslerinin duyulmasını sağlıyor.

E-e programları, sürdürülebilir kalkınma için gerekli katılımı beslemedeki faydalarını ve potansiyellerini göstererek ulusal, bölgesel ve küresel kamu gündemlerine katkıda bulunmaya başlıyor. Eğitim alanında yeni teknolojilerin artan uygulamasıyla birlikte, e-e stratejisinin oynayacağı önemli bir rol vardır.

Teknolojinin yeniliği tek başına eğitim içeriğinin etkinliğini artıramaz. Halihazırda çok sayıda daha eğlenceli ama daha az yararlı bilgiyle dolup taşan hedef kitlenin dikkatini çekecek ve ilgisini çekecek estetik ve daha eğlenceli formatlara dikkat edilmelidir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir