Online Değerlendirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Online Değerlendirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Kasım 2021 DENEME Sınavı Sonuçları Deneme Sınavı Sonuçları 2021 e-okul deneme sınavı sonuçları Okulistik değerlendirme Sınavı Orbim Deneme sınavı Sonuçları Orbim Online Deneme orbim online ölçme değerlendirme sistemi 8.sınıf cevapları 0
Proje Önlemleri

Elektronik Portföy Geliştirmenin Beş Aşaması

Multimedya geliştirme ve portföy geliştirme süreçlerini birleştirerek, elektronik portföy geliştirmenin beş aşaması ortaya çıkıyor.
Portföy İçeriğini ve Hedefleri Tanımlama. Bu aşamadaki birincil görev, değerlendirme bağlamını belirlemektir. Bu, portföyde ele alınacak hedeflerin veya standartların (bunlar genellikle eyalet veya ulusal standartlardan gelir), portföyün hedef kitlesinin ve portföyü tamamlamak için mevcut kaynakların belirlenmesini içerir. Bu önemli adım, portföy geliştirme sürecinin geri kalanını çerçevelemeye yardımcı olur.

Çalışma Portföyü. Bu kritik aşama, en uzun zaman dilimini kaplar ve gerekli standartları, sonuçları veya hedefleri en iyi gösteren yapıt türlerinin belirlenmesini ve uygun kanıtların toplanmasını içerir. Portföy eserleri, gerçekleşen büyümeyi ve öğrenmeyi göstermek için zaman içinde farklı noktalardan seçilmeli ve kaydedildiği anda her esere kısa bir yansıtıcı ifade yerleştirilmelidir. Bu ifadeler sonraki aşamalarda tekrar gözden geçirilir ve genişletilir.

Portföy bağlamına, içeriğe ve mevcut kaynaklara en uygun yazılım geliştirme araçlarının belirlenmesi de bu aşamada gereklidir. Elektronik portföyü oluşturmak için kullanılan yazılım, portföy geliştirmeyi büyük olasılıkla kontrol edecek, kısıtlayacak veya geliştirecektir.

Yansıtıcı Portföy. Bu aşama genellikle değerlendirme incelemelerinden (toplam portföyler için) veya istihdam başvurularından (pazarlama portföyleri için) önce gelir. Bu aşamada, portföy yansımaları, çalışma portföyündeki ifadelerden türetilir, öğrenme sürecindeki önemli noktaları vurgular ve biçimlendirici öz değerlendirmenin gerçekleşmesini sağlar.

Portföy sahibi süreçten öğrenecekse, kişinin çalışması üzerinde düşünmesi zorunludur. Bu yansıtma sürecine üç soru rehberlik etmelidir: “Ne?” “Ne olmuş?” ve “Şimdi ne olacak?” Bu soruları kullanmak için öğrenci, “Ne?” Sorusunu yanıtlamak için önce deneyimi belgeleyen eseri özetler.

İkinci olarak, öğrenci ne öğrendiğini ve bunun standardı karşılamaya nasıl yol açtığını düşünecek ve bu da “Peki ne?” sorusuna cevap verecektir. Üçüncüsü, öğrenci gelecekte ihtiyaç duyulan öğrenme için çıkarımları ele alacak ve “Şimdi ne olacak?” sorusunu yanıtlamak için iyileştirmeler veya uyarlamalar ortaya koyacaktır. Elektronik portföy geliştirmeyi profesyonel gelişim için güçlü bir araca dönüştüren, gelecekteki öğrenme hedeflerini belirleme sürecidir. Portfolyo sistemi, öğrencileri öğrenmelerinde aktif rol almaya teşvik eder.

Bağlantılı Portföy. Bu aşama, öğrencilerin belgeler, hedef ifadeleri, çalışma örnekleri, değerlendirme değerlendirme listeleri ve yansımalar arasında köprü metni bağlantıları oluşturma becerisine sahip olduğunu varsaydığı için elektronik portföye biraz özgüdür.

Bu aşama ayrıca uygun multimedya yapılarının kullanımını içerebilir ve genellikle portföyü yapılandırmak için bir içindekiler tablosunun oluşturulmasını gerektirir. Portföyü değerlendirme için kullanırken, “eserler”den “kanıtlara” dönüşüm her zaman net değildir.


Deneme Sınavı Sonuçları 2021
Online sınav sonuçları
DENEME Sınavı Sonuçları
orbim online ölçme değerlendirme sistemi 8.sınıf cevapları
Okulistik değerlendirme Sınavı
Orbim Deneme sınavı Sonuçları
e-okul deneme sınavı sonuçları
Orbim Online Deneme


Bağlantılı portföy, bu düşünme sürecini daha açık hale getirir. Birden fazla perspektiften (ve birden çok hedeften) bağlantılar oluşturma yeteneği, iki boyutlu kağıt portföylerinin doğrusallığının da üstesinden gelir ve tek bir eserin birden çok standardı (yani, ulusal teknoloji standartları ve devlet öğretim standartları) göstermesine izin verir.

Sunum Portföyü. Bu aşamada, portföy izleyiciye sunulur ve gelecekte kullanılmak ve yansıtılmak üzere uygun bir ortamda saklanır. Bu bireysel strateji, bağlama, portföyün türüne ve mevcut geri bildirim ve işbirliği düzeyine bağlıdır. Sürekli iyileştirme ortamında, bir portföy sürekli bir öğrenme aracı olarak görülmeli ve belirlenen hedeflere ulaştığından emin olmak için etkinliği düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Bu makalede özetlenen aşamalar boyunca elektronik portföyler geliştirmek için kullanılabilecek birçok teknoloji tabanlı araç vardır. Elektronik portföy oluşturmanın değeri, harcanan çabayı aşmalıdır. Her şeyden önce, elektronik portföy, öğrencilerin başarılarını ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek için teknolojiyi kullanmanın artan yeteneklerini sergilemelidir.

Alternatif Değerlendirme Olarak Elektronik Portföyler

Portfolyolar genellikle bir alternatif değerlendirme biçimi olarak kullanılır. “Alternatif değerlendirme”, “özgün değerlendirme” ve “performansa dayalı değerlendirme” terimleri, “öğrencilerin bir yanıt seçmek yerine üretmelerini gerektiren performans değerlendirmelerinin çeşitlerini ifade etmek için” eşanlamlı olarak kullanılabilir.

Alternatif değerlendirmelerin iki temel özelliği vardır. “Birincisi, hepsi geleneksel çoktan seçmeli, standartlaştırılmış başarı testlerine alternatif olarak görülüyor; ikincisi, tümü okul dışındaki yaşamla ilgili önemli görevlerde öğrenci performansının doğrudan incelenmesine atıfta bulunur”.

Bu tür değerlendirmenin özellikleri şunlardır: anlamlı performans görevleri; mükemmellik için net standartlar ve kriterler; üstbiliş ve öz değerlendirmeye vurgu; öğrenciler tarafından üretilen ürünler ve performanslar; ve değerlendirici ve değerlendirici arasındaki olumlu etkileşim (Burke 1999). Kay Burke (1999) ve Robin Fogarty (1998), üç bileşene odaklanan, değerlendirmeye dengeli bir yaklaşımı savunur:

  • 1. Notlar, sıralamalar, bilgi, müfredat ve becerilere odaklanan geleneksel değerlendirme. Geleneksel değerlendirme, sınıf değerlendirmeleri (testler, kısa sınavlar, ev ödevleri) ve standart testler (norm referanslı veya kriter referanslı) yoluyla uygulanabilir.
  • 2. Gözlenebilir sonuçlara, standartlara, uygulamaya ve aktarıma odaklanan performans değerlendirmesi. Performans değerlendirmesi genellikle standartlarla ilgili görevler, kriterler ve puanlama yönergeleri aracılığıyla uygulanır.
  • 3. Zaman içinde büyüme ve gelişmeye odaklanan portföy değerlendirmesi. Portföy değerlendirmesi genellikle sınıf çalışmasının seçimi, yansıtılması ve incelenmesi, hedef belirleme ve öz değerlendirme yoluyla uygulanır.

Bununla birlikte, performans değerlendirmeleri ve portföyler arasında önem farklılıkları vardır. “Performans değerlendirmesi, bir öğrencinin performansının doğrudan gözlemlenmesine odaklanır”. Öğrenciler, puanlama anahtarları ile değerlendirilen önceden belirlenmiş standartlar, kriterler ve göstergelere dayalı olarak projeler oluşturur veya görevler gerçekleştirir.

Portfolyo, öğrenci veya öğretmen çalışmalarının (“eserler”) örneklerini ve eserleri başarının “kanıtı”na dönüştüren bu çalışma üzerindeki yansımaları içeren bir kapsayıcıdır. Bu eserlerin birçoğu performans değerlendirmelerinin sonuçları olabilse de, eserleri öğrenme kanıtına dönüştürmek için mantığı sağlayan portföydeki yansıtıcı bileşenlerdir.

Elektronik Portföyler mi, Online Değerlendirme Yönetim Sistemleri mi?

Birçok öğretmen eğitimi programı, Ulusal Öğretmen Eğitimi Akreditasyon Konseyi 2000 Standardı no. 2, Değerlendirme Sistemi ve uygulama genellikle geleneksel kağıt tabanlı portföyden çok bir derecelendirme veya kayıt tutma sistemine benzer. Kağıt versiyonu yakından taklit eden ve sadece elektronik bir kapta saklanan bir portföy, ister şirket içinde geliştirilmiş ister ticari olarak satın alınmış olsun, bu çevrimiçi veritabanı yapılı sistemlerin mevcut uygulamasından çok farklı bir belgedir.

Elektronik portföyler, daha yüksek teknoloji becerileri gerektiren ve gösteren portföy geliştiricisi tarafından kontrol edilen görünüm, format ve yapı ile daha öğrenci merkezli olma eğilimindedir. Elektronik portföyler çeşitli yazılımlarla oluşturulabilir ve CD-ROM, İnternet, video kaset veya DVD dahil olmak üzere çeşitli formatlarda yayınlanabilir.

Çevrimiçi değerlendirme yönetim sistemleri, altta yatan veritabanı tarafından kontrol edilen biçim ve yapıya sahip, daha düşük teknoloji becerileri gerektiren ve gösteren daha kurum merkezli olma eğilimindedir. Bu sistemlere genellikle bir web tarayıcısı kullanılarak erişilir ve güvenli bir web sunucusunda yayınlanır. Öğrencilerin sahip olduğu elektronik portfolyolar ile standartların, sonuçların veya hedeflerin karşılanmasına yönelik ilerlemenin kanıtlarını kaydetmek için kurumlar tarafından kullanılan değerlendirme sistemleri arasında net bir ayrım yapan uygulama örnekleri üzerinde daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir