Elektronik Kitaplar (e-kitaplar) – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Elektronik Kitaplar (e-kitaplar) – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Kasım 2021 e-kitap arşivi 2020 E-Kitap indir e-kitap indirme siteleri E-kitap ne demek e-kitap ücretsiz E-kitap uygulamaları 0
Yapay Veri Kümesi

Detaylandırma Teorisinin Önemi

Öğretmen merkezli ve içerik merkezli öğretimden öğrenci merkezli öğretime paradigma kayması, öğretimi sıralama yolları için yeni ihtiyaçlar yaratmaktadır. Endüstri çağı eğitim ve öğretim paradigmasında ihtiyaç, içeriği veya görevi küçük parçalara ayırmak ve bu parçaları birer birer öğretmekti.

Ancak simülasyonlar, çıraklık eğitimleri, hedefe dayalı senaryolar, probleme dayalı öğrenme ve diğer konumlanmış öğrenme türleri dahil olmak üzere öğretime yönelik yeni, öğrenci merkezli yaklaşımların çoğu, sıralama için içeriği veya içeriği basitleştirebilen daha bütünsel bir yaklaşım gerektirir. Parçalara ayırarak değil, görevin veya içerik alanının daha basit gerçek dünya versiyonlarını tanımlayarak. Detaylandırma dizileri bunu başarır ve aynı zamanda öğrenme sürecini öğrenciler için daha anlamlı ve motive edici hale getirir.

Elektronik Kitaplar (e-kitaplar)

Elektronik kitap, metnin kağıt tabanlı bir kitapla aynı şekilde okunabilmesi için dijital bir metni bir elektronik okuma cihazıyla birleştirmenin sonucudur. E-kitapların ortaya çıkışı, ekranda okumada bir ilerlemeye işaret ediyor. Bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar, metin dosyalarının okunmasını her zaman desteklemiştir. Ancak bir e-kitabı oluşturan metin, kitap severlerin ve bilim adamlarının basılı eserlerde değer verdiği birçok özelliği sağlayacak şekilde kodlanmıştır.

Kullanıcılar, ekrana dokunarak veya bir bilgisayardaki veya elde tutulan bir cihazdaki bir düğmeye basarak elektronik sayfaları “çevirir”. Kullanıcılar ayrıca önemli bölümleri vurgulayabilir ve okurken notlar veya eskizler yapabilir. Diğer özellikler, e-kitapların okunduğu bilgisayarlarda ve elektronik okuyucularda bulunan teknolojiden yararlanır.

Kullanıcılar, metinlerin güncel versiyonlarını dakikalar içinde edinebilir, metin dünyasında hareket etmek için köprüleri kullanabilir, multimedyayı görüntüleyebilir, tanımlara ve ilgili metinlere erişebilir, metin boyutunu ve ekran arka aydınlatmasını ayarlayabilir ve hatta dijitalleştirilmiş bir sesle okunan e-kitabı duyabilir. Ayrıca, düzinelerce, belki de yüzlerce e-kitap bir bilgisayarda veya başka bir cihazda saklanabilir, bu da bir e-kitap kullanıcısının taşınabilir ve güncel bir bilgi kitaplığına sürekli erişebilmesini mümkün kılar.

Basılı metin ve elektronik cihazların yakınsaması eğitimde potansiyele sahiptir. Bu potansiyel, özellikle öz-yönelimli öğrenmenin ve mevcut içerik ihtiyacının arttığı lise sonrası düzeyde belirgindir. Şu anda Houghton Mifflin gibi ders kitabı yayıncıları, ders kitaplarının elektronik okuma cihazlarına indirilebilecek en güncel, kişiye özel sürümlerini sağlamak için harekete geçiyor.


e-kitap ücretsiz
E-Kitap indir
e-kitap arşivi 2020
e-kitap indirme siteleri
E-kitap uygulamaları
E-kitap ne demek
E-Kitap PDF
Kobo E-kitap


Öğrenciler, bir USB bağlantısı aracılığıyla bir telefon hattına veya bilgisayara bir elektronik okuyucu bağlar, uygun web sitesini ziyaret eder, e-ders kitabını satın alır ve birkaç dakika içinde kitabı alır. Öğrenciler metni gerektiği gibi okuyabilir ve vurgulama özelliklerini kullanabilir veya not ekleyebilir.

Ek açıklamalar, çalışma gruplarıyla paylaşılabilir veya eğitmen tarafından incelenmek üzere yüklenebilir. Eğitmenler ayrıca öğrencilerin okumalarına rehberlik etmek veya ders kitabı materyallerini sınıf dersleriyle ilişkilendirmek için ek açıklamalarının hazır olmasını sağlayabilir. Ayrıca eğitmenler, öğrencilerin bir kitabın tamamını satın almalarını istemek yerine belirli bölümleri seçerek ders kitaplarını özelleştirebilir.

K-12 ortamlarında, e-kitaplar şimdiye kadar çok az maruz kaldı. Elektronik okuma cihazlarının maliyeti ve hassas doğasının ötesinde, K-12 ortamlarının öğretim amaçlarını çevreleyen konular vardır. E-kitaplar, ortaöğretim sonrası ortamlarda tipik olan kendi kendini yöneten, zengin içerikli öğretim modu için uygun olsa da, e-kitapların daha genç öğrenciler için mi yoksa odaklanmış, sürekli dikkat ve eleştirel gelişmeye ihtiyaç duyan öğrenciler için mi avantajlı olacağı açık değildir. düşünme yetenekleri.

Elektronik tabanlı metinler, alfabetik metinlerin sofistike, eleştirel bir okuyucusu olarak gelişmenin önemli bir bileşeni olan sürekli okumayı desteklemeyebilir veya teşvik etmeyebilir. Öte yandan, e-kitaplar aktif okumaya ve metinlerle ilgilenmeye davet eder, bu stratejiler alfabetik okuryazarlığı savunanların uzun süredir büyük saygı duyduğu stratejilerdir. Bu tartışma muhtemelen ortadan kalkmayacak, ancak e-kitaplar da öyle değil. Sonuç olarak, K-12 ortamlarında e-kitapların geleceği, okuryazarlık anlayışlarının nasıl değiştiğine ve e-kitapların kendilerinin nasıl geliştiğine bağlı olacaktır.

Elektronik Elçi

Elektronik Elçi (emissary.wm.edu), K-12 öğretmenleri ve İnternet erişimi olan öğrencilerin, aralarında müfredata dayalı, genişletilmiş elektronik değiş tokuşlar kurmak amacıyla çeşitli disiplinlerde uzman danışmanlar bulmasına yardımcı olan web tabanlı bir hizmet ve kaynak merkezidir. öğretmenler, öğrenciler ve uzmanlar. Bu şekilde, sınıftaki yüz yüze öğretmen-öğrenci etkileşimi, e-posta, sohbet ve telekonferans alışverişleriyle desteklenir ve genişletilir.

Telekomünikasyon teknolojileri aracılığıyla sağlanan kaynaklar, yaratıcı K-12 öğretmenlerine, öğrencilerini okul dışındaki dünyada bilginin nasıl inşa edildiğini ve kullanıldığını yansıtan otantik öğrenme deneyimlerine dahil etmek için yeni yollar sağlıyor. Bugün bir öğretmenin artık sınıfta tek uzman olması gerekmiyor.

Örneğin, öğrencilerin meteorologlardan güncel hava olayları hakkında bilgi edinmeleri veya yakın zamanda yapılan bir T-rex iskeleti keşfinin paleontolojik sonuçlarını evrimci bilim adamları ile e-posta ve sohbet gibi basit tele-bilgisayar araçlarını kullanarak tartışmaları mümkündür.

Yukarıda bahsedilen meteorologlar ve paleontologlar gibi gönüllü konu uzmanları, öğrencilerle uzun bir süre sanal olarak çalışabilir, K-12’de müfredata dayalı öğrenmenin zenginliğine ve uygunluğuna katkıda bulunan mentor-çırak ilişkileri geliştirebilir ve sürdürebilir. sınıflar. Bu uygulama telementoring olarak bilinir hale geldi.

Elektronik Temsilci, hem bir telementorluk hizmeti hem de bir araştırma çabasıdır; personeli, yetişkin konu uzmanı gönüllüler ile ilk, orta düzey ve orta öğretim öğrencileri ve öğretmenleri arasındaki öncelikle e-posta iletişiminin doğasını hem kolaylaştırır hem de araştırır. 

Dünya çapında öğrencilere ve öğretmenlere hizmet eder, ancak katılımcılarının çoğu Kuzey Amerika’dadır. Temsilci ile ilgili araştırma, K-12 öğrencilerinin aktif sorgulayıcılar olduğu telementorluk etkileşimlerinin doğasına, gönüllü konu danışmanlarının motivasyonları ve algılarına, etkili telementorluk kolaylaştırma tekniklerine ve öğretmenlerin öğrencilerin müfredata katılmalarına yardımcı olurken ne öğrendiklerine odaklanmıştır.

Konsept olarak basit ve çekici olsa da, telementorluk projelerini başarılı bir şekilde planlamak, uygulamak ve tamamlamak zordur. Çevrimiçi iletişim, yüz yüze alışverişlerde genellikle bilinçsizce güvendiğimiz tüm görsel ve işitsel bilgi yelpazesinden yoksundur. Bu nedenle, öğrenciler ve öğretmenler için maksimum eğitimsel fayda yaratmak için kullanılacaksa, biraz farklı etkileşim stratejileri gerektirir.

Bu teknikler, kolaylaştırıcı rolündeki çevrimiçi konuşmaları yakından takip eden biri tarafından modellenebilir ve açık hale getirilebilir, bu da katılımcıların çevrimiçi öğretme/öğrenme deneyimini karşılıklı yarar sağlayacak şekilde yapılandırmalarına yardımcı olur. Electronic Emissary’nin yıllarca özelleştirilmiş proje yardımı, en iyi hazırlanmış kişilerin çevrimiçi iletişim ve eğitim konusunda deneyime sahip olduğunu göstermiştir.

Elektronik Temsilci hizmetlerinin en önemli ve değerli kısmı, öğretmenlere, öğrencilere ve konu uzmanlarına tam zamanında öğretim ve öğrenim yardımı sağlayan her bir telementorluk projesi için bireyselleştirilmiş çevrimiçi kolaylaştırmasıdır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir