ELEKTRONİKTE KISITLAMALAR – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ELEKTRONİKTE KISITLAMALAR – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Kasım 2022 elektronik haberleşme sektörüne i̇lişkin tüketici haklari yönetmeliği mesafeli sözleşmeler yönetmeli̇ği̇ tüketicinin korunmasi hakkında kanun 0
Bilgi Teknolojisinde Temel Kavramlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

ELEKTRONİKTE KISITLAMALAR

Elektronik imzalar, elektronik işlemlerde güvenin temel taşı olarak görülmüştür. Mevcut elektronik imza yönetmeliğinin konusu, reddedilmeme ve kimlik doğrulama için kullanılan elektronik imzaların yasal olarak tanınmasına ilişkin gereklilikleri ele almaktadır.

İnkar etmeme konusu hem X.509 gibi teknik standartlarda hem de mevzuatta ele alınmaktadır. Reddetmeme, bir işlemde elektronik imza gereksinimini, imza sahibinin irade beyanına itirazsız bir bağlantı kurulacak şekilde ele alır.

İnkar edilemezlik, kaynağı, teslimi, teslimi veya içeriği konusunda başarılı bir ihtilafa karşı koruma sağlayan bir iletişimin niteliğidir. İş açısından bakıldığında, inkar edilemezlik, bilginin gerçek ve reddedilemez olduğu konusunda yüksek düzeyde güvence sağlayan bir hizmet olarak görülebilir.

Yasal bir perspektiften, elektronik imzalara ilişkin ortak bir çerçeveye ilişkin 1999/93/EC sayılı Direktif anlamında, inkar edilemezlik, genellikle bir elektronik imzayı tanımlamak için kullanılan nitelikli imza terimiyle türetilmiştir. güvenli bir imza oluşturma aygıtı kullanan ve nitelikli bir sertifika tarafından desteklenen. Nitelikli imza, yönergenin eklerinde tanımlanmıştır ve işlemlerde kanunun gerektirdiği hallerde elle atılan imzalarla aynı hukuki etkiyi kazanır.

Politikalar, şeffaflığı ve işlem yapan taraflar arasında riskin yayılmasını sağlamak için işlemlerde güven uyandırmayı amaçlar. Politikalar, özel hukuka dayalı işlem çerçevelerini tamamlayan tek taraflı irade beyanlarıdır. Politikalar, bir işlemin teknik organizasyonel ve yasal yönleriyle ilgili yönergeler olarak görülebilir ve işlem yapan tarafları bağlayan bir anlaşma yoluyla uygulanabilir hale getirilir.

Açık Anahtar Altyapısında (PKI), bir CA, sertifika kullanıcılarına, abonelere ve bağlı taraflara yasal olarak bağlayıcı sınırlamalar iletmek için tipik olarak bir sertifika uygulama bildirimi (CPS) biçiminde politika kullanır. CPS, bir CA’nın sertifika verirken kullandığı uygulamaların bir ifadesidir.

Bir CPS, CA’nın hizmetlerini nasıl kullanıma sunduğuna ve abonelere ve bağlı taraflara elektronik imza hizmetleri sağlama alanını sınırlandırdığına dair kapsamlı bir tedavidir. Bir sertifika ilkesi (CP), bazen CA uygulamasının sertifika hedeflerini ele almak için bir CPS ile birlikte kullanılır.

CPS tipik olarak güvenlik hedeflerine “nasıl” ulaşıldığını yanıtlayan olarak görülse de, CP bu hedefleri belirleyen belgedir. Elektronik imzayı destekleyen bir sertifikanın güvenilirlik düzeyini değerlendirmek için abonelere ve elektronik imzaya güvenen taraflara ihtiyaç duyulan bilgileri iletmek için bir CP ve bir SUH kullanılır.

Bir sertifikanın yaşam döngüsünü yönetmek için gereken güvenlik ve prosedürler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayarak, işlemlerde politikalar büyük önem kazanır. Bazen, bir PKI İfşa Beyanı (PDS), belirli önemli politika yönlerini damıtır ve bildirim amacına hizmet eder ve geçerli şartların iletilmesinin görünürlüğüne hizmet eder. İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF), sertifika ilkeleri için bir model çerçevesi belirlemiştir.


elektronik haberleşme sektörüne i̇lişkin tüketici haklari yönetmeliği
mesafeli sözleşmeler yönetmeli̇ği̇
tkhk
tüketicinin korunmasi hakkında kanun


Elektronik imzaların geçerliliğinin değerlendirilmesi, son kullanıcının, en önemlisi üçüncü kişilerin bir diğer şartıdır. Bir imza politikası, belirli bir işlem bağlamının operasyonel koşullarını ele almak amacıyla bu tür elektronik imzanın kapsamını ve kullanımını tanımlar.

İmza politikası, elektronik imzanın oluşturulabileceği ve geçerli olduğunun belirlenebileceği bir kurallar dizisidir. Bir imza politikası, belirli bir bağlamda bir elektronik imzanın doğrulama koşullarını belirler. Bir bağlam, bir ticari işlemi, yasal bir rejimi, imzalayan tarafın üstlendiği rolü vb. içerebilir.

Daha geniş bir perspektifte, bir imza politikası, uygun şekilde belirtilen güven koşullarını tanımlayarak elektronik ticarette güven uyandırmak ve bilgi iletmek için bir araç olarak görülebilir.

İmza politikalarında, eldeki işlemde geçerli olduğu için gerçekleştirilen eylemin kapsamı ile ilgili genel hüküm ve koşulların belirli yönleriyle ilişkili ek bilgi öğelerinin dahil edilmesi de istenmektedir.

Bu nedenle bir imza politikası, bir işlemde geçerli olan genel koşullarla, bir işlemin oluşturulmasına dahil olan çeşitli taraflarca sağlanan bir işlem prosedürünün gizli unsurlarıyla ve aynı zamanda geçerli sertifika politikasıyla ilgili içeriği içerebilir.

Ticari taraflar, bir işlem çerçevesinde bir eylemi gerçekleştirmek için üstlenilen rolleri veya diğer nitelikleri belirlemek için işlem kısıtlamalarını kullanabilir. Nitelik sertifikaları, bu tür rol kısıtlamalarını iletmek için kullanılır ve bir rolü, işlevi veya işlem türü kısıtlamasını belirtmek için kullanılır. Öznitelik ilkeleri, bu tür özniteliklerin kullanımı ve yaşam döngüsü ile ilgili sınırlamaları iletmek için kullanılır.

İmzalı elektronik faturaların işlenmesi, poliçe kullanımının bir uygulama alanıdır. Bir imza politikası aracılığıyla, bir faturanın alıcısı, belirli bir imza biçimini ve ilgili doğrulama kurallarını zorunlu kılabilir.

Faturayı gönderen, bir faturanın imzalanmasının yalnızca belirli bir rol altında gerçekleştirilmesini gerektirebilir; bu nedenle, belirli bir öznitelik ilkesi kapsamında verilen bir öznitelik sertifikası zorunlu olabilir. Bu öznitelik ilkesi, elektronik sertifikaları verenin kullanıma sunduğu sertifika uygulama bildirimini tamamlar. Sertifika politikalarının, bir imza politikasını bağlayıcı hale getirme gerekliliklerini etkilemesi beklenir.

ELEKTRONİK İŞLERİNDE BAĞLAYICI POLİTİKALAR

Politikaların iletilmesi ve bağlayıcı hale getirilmesi elektronik işlemlerde önemli bir konu olmuştur. Dijital sertifikalar için mevcut olan alandaki doğal sınırlamalar, ilkelerin sıklıkla iletilmesini ve bir işlemde referans olarak dahil edilerek kullanılmasını gerektirir.

Referans yoluyla birleştirme, dahil edilecek mesajı tanımlayarak, alıcı tarafın dahil edilmiş mesajın tamamına erişmesini ve elde etmesini sağlayan bilgileri sağlayarak, bir mesajı başka bir mesajın parçası yapmaktır. diğer mesajın bir parçası.

Elektronik imza politikalarının imza sahibi ve alıcı arasındaki sözleşmeye dahil edilmesi, bu tür bir politikanın işlemlerde kullanım amacına atıfta bulunularak gerçekleşebilir. Alıcı, imza sahibinin imzalı belgesini kabul ettiğinde, temeldeki imza politikasının koşullarını zımnen kabul etmiş olur.

Uygulamada, politikayı imzalayan ve alıcı arasındaki anlaşmaya dahil etmek şu şekilde de gerçekleştirilebilir:

• Tarafların sözleşmesinde bu politikaya açıkça atıfta bulunan bir politikaya atıfta bulunmak.
• Anlaşmazlık durumunda bu seçenek daha kısıtlayıcı olabilse de, imzalanmış bir belgeyi kabul etmek ve temel alınan politikanın koşullarını zımnen kabul etmektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir