Entegre Servis Mimarisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Entegre Servis Mimarisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Ağustos 2022 Mikroservis mimarisi Mikroservis Mimarisi örnek Web Servis mimarisi 0
Model Yorumlaması

İnternet Multimedya Uygulamaları için Entegre Servis Mimarisi

İnternet, son birkaç yılda neredeyse görünmezlikten neredeyse her yerde bulunur hale geldi ve toplumun her alanına nüfuz etti. Uygulama senaryoları da önemli ölçüde değişti ve şimdi ağdan daha karmaşık bir hizmet modeli talep ediyor. 1990’ların başında, paket anahtarlamalı bir altyapı aracılığıyla İnternet üzerinden sayısallaştırılmış ses ve video gönderme konusunda büyük ölçekli bir deney yapıldı.

Bu son derece görünür deneyler, üç etkinleştirme teknolojisine bağlı olmuştur: (a) Birçok modern iş istasyonu artık yerleşik multimedya donanımıyla donatılmıştır, (b) henüz ticari yönlendiricilerde genel olarak bulunmayan IP çok noktaya yayın mevcuttur ve (c) son derece sofistike dijital ses ve video uygulamaları geliştirilmiştir.

Bu deneylerden, İnternet’in önemli bir teknik öğesinin hala eksik olduğu açıkça ortaya çıktı: Gerçek zamanlı uygulamalar genellikle İnternet’te iyi çalışmaz. İnternet, başlangıçta tasarlandığı gibi, yalnızca çok basit bir hizmet kalitesi (QoS), noktadan noktaya, en iyi çabayla veri iletimi sunar.

Ancak, gerçek zamanlı bir uygulama için, bu hizmet modelinin kullanılmasıyla ilgili sorunun iki yönü vardır. Gönderici ve/veya alıcı insan ise, keyfi gecikmelere tahammül edemezler; öte yandan, video ve sesin gelme hızı çok düşükse sinyal anlaşılmaz hale gelir.

Gerçek zamanlı İnternet uygulamalarını desteklemek için, hizmet modeli, en doğrudan veri teslim zamanı ile ilgili olan hizmetleri ele almalıdır. Video ve sesli konferans gibi gerçek zamanlı uygulamalar, genellikle verim ve gecikme konusunda daha katı garantiler gerektirir.

Gerçek zamanlı hizmetin özü, zamanlama açısından bazı hizmet garantilerinin gerekliliğidir. Gerçek zamanlı multimedya uygulamalarının bu taleplerine yanıt olarak, İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF), bu makalenin odak noktası olan İnternet tümleşik hizmetler modeline dayalı İnternet protokol yığınını önemli ölçüde artırdı.

İNTERNET ENTEGRE HİZMETLER MODELİ

Bir İnternet hizmet modeli, bir dizi hizmet taahhüdünden oluşur; yani, bir hizmet talebine yanıt olarak, ağ bir hizmet sunmayı taahhüt eder. İnternet geleneksel olarak çok basit bir hizmet modeli, en iyi çabayı sunmak üzere tasarlanmıştır ve veri paketlerinin doğru ve zamanında teslimi konusunda hiçbir garanti vermez.

Gönderilecek her istek, ağ tarafından olabildiğince iyi karşılanır. Bu, olabilecek en kötü hizmettir: Paketler, yönlendiriciler tarafından, o yol üzerindeki trafik koşullarından bağımsız olarak, yalnızca bilinen bir yol olması temelinde iletilir. Bu basitlik, muhtemelen IP teknolojisinin başarısının ana nedenlerinden biri olmuştur.

Verimli bir taşıma katmanı protokolüyle birleştirilen en iyi çaba hizmet modeli, değişken teslimat oranlarına ve gecikmelere tolerans gösteren geniş bir uygulama sınıfı için mükemmel şekilde uygundur. Bu uygulama sınıfına elastik uygulamalar denir.

Ancak, zorlu gerçek zamanlı uygulamalar, en iyi çabanın ötesinde daha karmaşık hizmet modelleri gerektirir. 1990’dan bu yana IETF tarafından İnternet hizmet modeline geniş bir hizmet yelpazesi eklemek için büyük çaba sarf edilmiş ve İnternet entegre hizmet modeli ortaya çıkmıştır. İnternetle bütünleşik hizmetler modeli, gelecekteki uygulamaların büyük çoğunluğunun gereksinimlerini karşılaması gereken beş hizmet sınıfını tanımlar.

1. En iyi çaba: Yukarıda açıklandığı gibi, bu, İnternet’in geleneksel hizmet modelidir.
2. Adil: Bu, kullanıcılardan ekstra taleplerin olmadığı, ancak yönlendiricilerin ağ kaynaklarını adil bir şekilde bölmeye çalıştığı geleneksel modelin bir geliştirmesidir. Bu, tipik olarak, aşırı yükleme ile karşılaşıldığında rastgele bırakma politikası benimsenerek, muhtemelen farklı kaynakların bazı basit döngüsel sunumlarıyla birlikte uygulanır.
3. Kontrollü yük: Bu, bir ağın kullanıcıya çok az trafik varmış gibi görünmesi için bir dereceye kadar hizmet garantisi sağlama girişimidir ve başka hiçbir garanti vermez. Kabul kontrolü genellikle, algılanan performansın, kabul edilenler için ağ aşırı tasarlanmış gibi olacak şekilde uygulanır.
4. Öngörülü hizmet: Bu hizmet, mümkün olduğu kadar düşük ve aynı zamanda alıcının tahmin edebileceği kadar kararlı bir gecikme sınırı verir.
5. Garantili hizmet: Bu, belirli bir kaynak veya bir grup tarafından algılanan gecikmenin bir mutlak sınır içinde sınırlandığı yerdir. Bu hizmet modeli, kaynak rezervasyonu ve kabul kontrolünün hizmetin temel yapı taşları olduğunu ima eder.

Bu gelişmiş QoS sınıfları tarafından sağlanan QoS seviyesi, akış başına programlanabilir ve veri akışı için uçtan uca QoS taahhüdü, birleşik bir multimedya protokol yığını kullanılarak ve kaynak rezervasyonu yoluyla oluşturulur.


Web Servis mimarisi
Mikroservis mimarisi
Soa Nedir muhasebe
Mikroservis Mimarisi örnek
Soa nedir
Service-oriented architecture
Mikroservis Mimarisi C
Microservices örnek


İNTERNET MULTİMEDYA PROTOKOL MİMARİSİ

Entegre hizmetler İnterneti, TCP/IP’nin (İnternet protokolü) en iyi çaba hizmetinin ötesinde bir sınıf hizmet modeli sunar ve bu nedenle yeni nesil İnternet protokolleri için katı yeni gereksinimler getirir.

İnternet multimedya protokol mimarisini oluşturan İnternet gerçek zamanlı protokolleri seti, yeni bir protokol stilini temsil eder. Yeni protokol stili, önerilen uygulama düzeyinde çerçeveleme (ALF) ve entegre katman işleme ilkelerini takip eder. Protokol mimarisine bu yaklaşımda, farklı işlevler üst üste değil yan yanadır. İnternet multimedya protokol mimarisi gösterilmektedir.

Şekil 1’de gösterildiği gibi, genel multimedya verisi ve kontrol mimarisi şu anda gerçek zamanlı verileri taşımak ve QoS geri bildirimi sağlamak için gerçek zamanlı aktarım protokolünü (RTP) içeren bir dizi gerçek zamanlı protokol içermektedir. Akış ortamının teslimini kontrol etmek için zaman akış protokolü (RTSP), çoklu yayın yoluyla multimedya oturumlarının reklamını yapmak için oturum duyuru protokolü (SAP) ve multimedya oturumlarını açıklamak için oturum açıklama protokolü yer alır.

Ayrıca, ilgili tarafları oturuma katılmaya davet etmek için kullanılan oturum başlatma protokolünü (SIP) içerir. Ancak SIP’nin işlevselliği ve çalışması bu protokollerin hiçbirine bağlı değildir. Ayrıca, kaynak ayırma protokolü (RSVP), ağ kaynaklarını ayırmak için tasarlanmıştır.

Güvenilir çok noktaya yayın ile birlikte bu protokoller, İnternet multimedya uygulamaları için temel destektir. Yukarıdaki tüm protokoller IP protokolünün üstünde çalışırken, İnternet akış protokolü, sürüm 2 (ST-II), İnternet üzerinden uçtan uca garantili hizmet sağlayan bir IP katmanı protokolüdür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir