Bilişim Sistemleri Değerlendirmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilişim Sistemleri Değerlendirmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Ağustos 2022 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Yönetim Bilişim Sistemleri Ne is Yapar Yönetim Bilişim Sistemleri sıralama 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Bilişim Sistemleri Değerlendirmesinin Kurumsal Boyutları

Bilgi sistemleri (BS) değerlendirmesi karmaşık bir kurumsal ve sosyal karar verme sürecidir. IS değerlendirmesi, son birkaç on yılda akademik topluluktan ve uygulayıcılardan büyük ilgi gördü.

Bu ilgi, bir şekilde, BT yatırımlarındaki muazzam artış ve BT/IS’nin, örneğin rutin veri işleme operasyonlarını, rekabet avantajı için girişimleri ve iş dönüşüm çalışmaları. IS değerlendirmesi, geniş bir durum ve faaliyet alanını kapsamasının yanı sıra oldukça öznel ve bağlama bağlıdır.

Bir dizi iyi tanım aşağıda listelenmiştir. “Değerlendirme, anlama, ölçme ve değerlendirmeyi içeren bir dizi faaliyettir. Belirli bir durumun değerini veya yaptığı katkıyı belirlemeyi amaçlayan bilinçli veya zımni bir süreçtir. Bir nesnenin değerinin belirlenmesiyle de ilgili olabilir.”

“IS değerlendirmesi, bir BT projesinin ve parçası olduğu program ve stratejinin tüm etkilerini nicel veya nitel olarak araştırmak ve açık hale getirmek için bir süreçtir.”

Bilgi Sistemleri Değerlendirmesi

1980’lerde kuruluşlar, başarılı BT sonuçlarının varsayılan olarak gerçekleşmediğini fark etmeye başladılar; oldukça belirsizdirler ve organizasyonel başarıya ulaşmak için IS’nin etkin bir şekilde yönetilmesi ve kendi bağlamları içinde geniş olarak değerlendirilmesi gerekir.

Mevcut organizasyonel uygulamalardan kaynaklanan potansiyel fayda ve maliyetleri belirleme ve ölçmedeki zorluklar, birçok organizasyonu yönetim kontrol mekanizmaları kurmaya zorladı. Bu mekanizmalar arasında, potansiyel BT yatırımlarının kapsamlı bir şekilde “değerlendirilmesi” ve bunların beklenen çıktılarının “değerlendirilmesi” bulunmaktadır.

Değerlendirme birçok şekilde (örneğin resmi, gayri resmi olarak) gerçekleşir, çeşitli kriterler kullanır (örneğin finansal, teknik, sosyal), titiz metodolojileri veya “içsel duyguları” takip eder ve genellikle örgütsel güç dengesini etkileyen ve teşvik eden politik bir araç haline gelir.

Değerlendirmenin organizasyonel bir süreç olarak oynadığı rol değişiklik gösterir. Diğer yönetim ve karar verme süreçleriyle güçlü bir şekilde ilişkilidir. IS değerlendirmesinden yönetim beklentisi, nicel ve/veya nitel araçlarla BT’nin kuruluş için değerini ve BT’nin kurumsal büyümeye katkısını belirlemekle ilgilidir.

Bu, alternatifleri sıralayan ve karmaşık ve aşamalı bir planlama, karar verme ve kontrol (teşhis) sürecinin merkezi bir parçasını oluşturan etkili IS değerlendirmesi ile başarılabilir. Bu durumda değerlendirme, organizasyonun öğrenmesine yardımcı olan ve böylece kararların belirsizliğini azaltan çok önemli bir geri bildirim işlevidir.


Yönetim Bilişim Sistemleri Ne is Yapar
Yönetim Bilişim Sistemleri sıralama
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Yönetim Bilişim sistemi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, DGS
Yönetim bilişim sistemleri – ekşi
Yönetim bilişim sistemleri uludağ sözlük
yönetim bilişim sistemleri (yüksekokul)


Bu geri bildirim, bir BT yatırımının başarısına veya başarısız olmasına yol açan temel faktörlerin izlenmesine ve anlaşılmasına yardımcı olur. Çoğu durumda. değerlendirme, bağlılık kazanma ve politik olarak oldukça etkilenen ortamlarda meşrulaştırma için bir mekanizmadır ve diğer bazı durumlarda keşif ve keşif için bir mekanizmadır.

IS değerlendirmesini anlamak için neden, ne, hangi yönler, ne zaman, kim ve nasıl boyutlarına odaklanmalıyız. Bu araştırma alanına üç farklı IS değerlendirmesi teorik ve pratik gelişme akışı hakimdir: teknik/fonksiyonel; ekonomik/finansal; ve “yorumlayıcı”.

Geleneksel (biçimsel-rasyonel veya işlevselci) anlayış, değerlendirmeyi, insani ve örgütsel bileşenleri ve etkilerinden ayrı olarak var olmuş gibi ele alınan bir bilgi sisteminin harici bir yargısı olarak görür. Aynı zamanda, organizasyonel ve sosyal yönler pahasına teknolojik ve muhasebe yönlerine aşırı vurgu yapmaktadır.

Bu nedenle, BT’nin işi desteklemek için başarılı bir şekilde uygulanması için kritik olan unsurlar olan IS geliştirmenin organizasyonel bağlamını ve sürecini ve içeriğini ihmal eder. Genel olarak, yıllar içinde, değerlendirmelerin rollerini, etkileşimlerini, etkilerini ve kurumsal etkilerini analiz etmek ve anlamak yerine (teknik olarak yönlendirilen ve maliyet odaklı çerçevelerle) değerlendirmelerin nasıl gerçekleştirileceğinin reçetelenmesine daha fazla odaklanılmıştır.

Hem işlevsel hem de ekonomik akışlar, bir bilgi sisteminin teknik ve iş açısından verimliliğini ve etkinliğini araştıran mantıksal bir rasyonalist felsefeyi destekler. Bu alanlardaki gelişmeler, teknik bileşenlerin performansı, finansal yönleri ve yatırım getirileri ile ilgili gerekli soruları ele aldıkları için uzun süredir dikkat çekmiştir. Bu iki mod, gerekli ve tamamlayıcı olmasına rağmen, bir takım eksikliklerden muzdariptir.

Sınırlamaları şunları içerir:

• organizasyonel bağlamın sınırlı bir şekilde dikkate alınması,
• biçimsel/rasyonel paradigmadan kaynaklanan dar amaçlar,
• yeni içerik unsurlarının ve ilgili önlemlerin dikkate alınmaması,
• sınırlı ve parçalı zaman ufku,
• değerlendirmenin insani yönlerinin ihmal edilmesi ve
• dar metodolojik odak.

Daha önce tanımlanan sınırlamalara yanıt olarak, yazarlar tarafından yorumlayıcı paradigmaya dayalı alternatif değerlendirme yaklaşımları önerilmiştir.

Yorumlayıcı değerlendirme metodolojileri, paydaşların çıkarlarına ve bakış açılarına odaklanarak kurumsal gerçeklik deneyimini aktif olarak analiz eder. Örgütsel değişimin unsurları ile örgüt kültürü ve siyasetinin dinamikleri arasında bir eşleşme sağlayarak örgütsel faaliyetin etkinliğini arttırırlar.”

Daha yorumlayıcı yaklaşımlar, IŞİD’in ve değerlendirmenin sosyal ve “gerçek” doğasına daha da yaklaşıyor, ancak olgunun tamamen “zengin bir resmini” sunmayı başaramadılar. Ayrıca, bu girişimler, uygulayıcılar tarafından geniş çapta kabul edildiğine dair ampirik kanıtlardan yoksundur. Her akışta ele alınan başlıca sorunların bir özeti sunulur.

IS değerlendirmesindeki en son eğilimler, daha önce tartışılan boyutları dikkate alan ama aynı zamanda bir BT/IS yatırımının sosyal ve organizasyonel yönlerine odaklanan çok boyutlu bakış açılarına olan ihtiyacı kabul etmektedir.

Organizasyonel bağlam (hem iç hem de dış), değerlendirmenin oynaması beklenen rolü ve sonuç olarak değerlendirme rollerinin performansını güçlü bir şekilde etkiler. Bağlam, örgütsel özellikleri (ör. kültür, normlar), yapısal sınırlamaları, değerlendirmeden örgütsel beklentileri ve dış gereksinimleri içerir. Tüm bu faktörler, etkilerini ve katkılarını kısıtlamakta ve mümkün kılmaktadır.

Bu ilişki göz önüne alındığında, IS değerlendirmesinin dört farklı yönelimi bir kontrol olarak tanımlanabilir. Kurumsal boyutlar aracılığıyla BT/IS değerlendirmesinin incelenmesi, geleneksel yollara alternatif bir yaklaşım sunar. Ana ilke, farklı değerlendirme yönelimlerinin mevcut kurumsal özelliklerle bütünleşmeleri açısından farklı muameleler gerektirdiği gerçeğidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir