IM Kapsamı  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

IM Kapsamı  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Ağustos 2022 Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi farkı Günümüzde öğretim teknolojiler Öğretmenlerin kullandığı öğretim teknolojileri nelerdir? 0

IM Kapsamı

IM’nin kişisel kullanım için yaygın bir şekilde benimsenmesinin ardından IM, tüketici temelli kökenlerinin ötesine geçmeye ve kendisini iş iletişimi için bir araç olarak kurmaya başladı. 2002’de Jupiter Media Metrix, işyerinde IM kullanarak harcanan toplam dakika sayısının Eylül 2000’de 2,3 milyar dakikadan Eylül 2001’de 4,9 milyara %110 arttığını bildirdi. Eylül 2003’e kadar 90 dakikada bir veya daha fazla işçi ABD’deki büyük kuruluşların yüzdesi IM kullandı.

IM, iş iletişiminde devrim yarattı, çünkü devam eden projeleri sürdürmede zorluklarla karşılaşan dağınık iş arkadaşları arasındaki iletişim için çok uygundur. Ancak e-postadan farklı olarak IM, kullanıcıları arasında kendiliğinden etkileşime izin verir ve böylece daha fazla konuşma fırsatı sağlar. Bu şekilde IM, coğrafi olarak dağınık iş arkadaşları arasındaki iletişimin verimliliğini artırır.

İşyerinde IM üzerine yapılan araştırmalar, IM’nin iş ortakları arasında kısa ve resmi olmayan iletişimi desteklemek için bir araç olarak değerini göstermektedir. Bununla birlikte, bazı araştırmalar IM’nin işle ilgili karmaşık tartışmalar için de kullanıldığını bulmuştur. Nardi et al. (2000), IM’nin birincil işlevinin etkileşim açısından olduğunu bulmuşlardır: hızlı sorgulama ve açıklama, işle ilgili aktiviteleri koordine etme, doğaçlama sosyal toplantıları planlama ve arkadaşlar ve aile ile iletişimde kalma.

Özellikle, IM’nin kullanılabilirlik ve zamanlama için IM’yi kullanmak gibi daha fazla etkileşimi kolaylaştıran iletişimi, yani “dış etkileşimi” kolaylaştırmak için faydasını vurguladılar. Müller et al. (2003), IM’nin işyerinde belirli iletişim türlerinden kaçınmanın, yani bir soruya hızlı bir yanıt almanın, uzun telefon konuşmalarından kaçınmanın ve bir soruya hızlı bir açıklama aramanın bir yolu olduğunu bulmuşlardır.

Vos, çoğu çalışanın ticari IM hesaplarını esas olarak iş günlerinde ve çalışma saatlerinde kullandığını ve bu IM kullanımının kişisel amaçlardan çok işle ilgili faaliyetlerle bağlantılı olduğunu buldu.

İşyeri IM konuşmalarının üç ana özelliğine dikkat çekti: (1) IM konuşmaları kısadır, (2) medya geçişi yaygındır ve (3) çoklu görev yaygındır. Medya değiştirme, IM’nin sınırlamalarını ortaya çıkarır.

Sohbet, IM ortamı için çok karmaşık hale geldiğinde, katılımcılar telefona veya yüz yüze konuşmaya geçmeyi kabul eder. Bununla birlikte, çoklu görev, IM’nin büyük bir yararı olarak kabul edilir. Çalışanlar, e-posta gönderme ve telefonda konuşma gibi diğer etkinlikleri gerçekleştirirken, iş arkadaşlarından gelen sorulara anlık ileti yoluyla hızla yanıt verebilir. Sık kullananların, seyrek kullanıcılardan daha çok çeşitli görevler için IM kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Hansen ve Damm’a göre IM, özellikle problem çözme ve yeni yazılım tasarımları oluşturma gibi görevler için kullanışlıdır ve IM’nin etkili bir “dağıtılmış işbirliği aracı” olduğunu düşündürür. Diğer çalışmalar, IM sistemlerinin tasarımlarının, işyeri kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl gelişmeye ihtiyaç duyabileceğini önermektedir.

Örneğin Huang, işyerinde IM kullanımının benimsenmesini etkileyen beş faktör önerdi: göreve özgülük ve entegrasyon, araç esnekliği ve genelliği, görünürlük ve diğerlerinin etkileşimlerine maruz kalma, düşük kullanım engelleri ve özel bir çekirdek kullanıcı grubudur.


Eğitim teknolojisi Nedir
Günümüzde öğretim teknolojileri
Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi
öğretim teknolojileri aof.
Öğretim teknolojisi nedir makale
Öğretmenlerin kullandığı öğretim teknolojileri nelerdir
Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi farkı
Öğretim teknolojileri Temel Kavramlar


IM İÇİN GELİŞEN SORUNLAR

Bununla birlikte, tüm bu çalışmaların ortak bir bulgusu, kullanıcılar arasında bir iletişim aracı olarak IM algısının karışık olmasıdır. Örneğin, Herbsleb, IM yardımcı programı algısının, kullanıcıların gayri resmi konuşmanın önemini nasıl gördüklerine bağlı olarak belirlenmesi zor bir konu olduğunu belirtti.

Araştırmalarına göre, yeni kullanıcılar IM’de herhangi bir avantaj göremeyebilir. Ankete katılanların birçoğu “bir telefonu alıp birini aramak kadar kolay” olduğunu bildirdi ve diğerleri de varlık farkındalığı işlevinin değerini sorguladı, “Birinin masasında oturduğunu bilmek o kadar da değerli değil”.

Bununla birlikte, diğer çalışmalar, bu varlık farkındalığı işlevini yararlı bulan kullanıcıları bildirmektedir.  IM hizmetini kullanan üniversite öğrencileri arasında varlık bilincinin IM içeriğini nasıl etkilediğini araştırdı.

Temel bulgular, görevle ilgili mesajların farklı yerlerdeki dağıtılmış üniversite öğrencileri arasında daha sık iletildiğini, selamlama mesajlarının aynı yerdeki öğrenciler arasında daha sık iletildiğini ve cinsel içerikli mesajların aynı bilgisayar laboratuvarındaki öğrenciler arasında daha sık gönderildiğini içeriyordu. 

Çalışma aynı zamanda IM’nin işbirlikçi çalışmayı desteklemek ve sosyal aktiviteleri koordine etmek ve aynı zamanda sadece iletişimde kalmak veya eğlenmek için kullanıldığını öne sürüyor. Gençlerin IM kullanımı son zamanlarda medya araştırmalarının odak noktası olarak ortaya çıkmıştır ve bu bulgular IM’nin esas olarak başkalarıyla etkileşim kurma temel ihtiyacı için kullanıldığını göstermektedir.

IM kullanımı, diğer çevrimiçi etkinliklerle birlikte önemli ölçüde genişliyor. Pew projesi (2003), Mart 2000 ve Ağustos 2003 arasında, Amerikan çevrimiçi nüfusunun 86 milyondan 126 milyona veya %47 oranında arttığını bildirdi. Bununla birlikte, kontrol duygusu arzusu, çevrimiçi aktivite seçimini giderek daha fazla etkiliyor. IM büyüyor, diğer gerçek zamanlı çevrimiçi iletişim biçimleri popülerliğini kaybediyor.

İnternetin ilk benimsenmesi büyük ölçüde sohbet odalarının popülaritesinden kaynaklansa da, IM’nin büyümesi şimdi sohbet odalarının popülaritesinin azalmasına katkıda bulunuyor olabilir. IM ile kullanıcılar, sosyal etkileşimleri üzerinde sohbet odalarına kıyasla daha fazla kontrol uygulayabilirler; bu, gençler ve kadınlar gibi açık sohbet odası durumlarında daha savunmasız hisseden nüfus için bir faktör olabilir.

Pew proje raporuna (2003) göre, sohbet odalarına katılan İnternet kullanıcılarının sayısı Mart 2000 ile Temmuz 2002 arasında sadece %21 (24-29 milyon iken) arttı. Öte yandan IM , aynı dönemde yaklaşık %33 (39-52 milyondan) büyüdü. Ayrıca, Amerikalı İnternet kullanıcılarının sohbet odasına katılma olasılıklarının neredeyse iki katı IM kullanma olasılıkları vardı. Sohbete kıyasla, normal bir günde IM kullanma olasılıkları da üç kat daha fazlaydı.

Son zamanlarda, IM, cep telefonları ve İnternet telefonu gibi gelişen teknolojilere dahil edilmiştir. Bu gelişme ile IM, erişimini ve rahatlığını daha da genişletmeye hazırdır. Örneğin, cep telefonu endüstrisi, “kısa mesaj servisi” adı verilen bir hizmet yaratarak IM teknolojisini hevesle benimsemiştir.

Bu hizmet aracılığıyla, dünya çapında cep telefonlarına her gün milyonlarca kısa mesaj gönderiliyor. MSN, Asya’da Mobile Messenger’ı başlatmaya hazırlanıyor. Ve AIM artık çevrimiçi konuşmalar için “AIM Talk” adlı hizmeti sunuyor.

AOL, IM’deki hakimiyetini kablosuz dünyaya genişletiyor gibi görünüyor. ICQ ve AOL Instant Messenger’ın (AIM) sahibi olan AOL, Şubat 2003’te ICQ servisinin Almanya, İsrail, Tayvan ve Kanada gibi ülkelerdeki kablosuz şirketler için mesajlaşma servisleri sağlayacağını duyurdu.

ICQ özellikle kısa mesaj servisi (SMS), iki yönlü SMS, Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) ve cep telefonları için Java dahil olmak üzere çeşitli yazılım platformlarında bir dizi kablosuz mesajlaşma uygulaması sunacaktır.

AOL ve Yahoo da kısa süre önce kablosuz iletişim şirketleri ile IM kullanıcılarının cep telefonlarına metin mesajları göndermelerine izin vermek için anlaşmalar yaptı. Ancak ilginç bir şekilde, SMS yoluyla mobil IM Avrupa’da popüler hale gelmesine rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’nde henüz aynısını yapmadı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir