ERP Sistemlerini Tanımlama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 ERP Sistemlerini Tanımlama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Haziran 2022 ERP programı öğrenmek ERP Programları ERP programları listesi 0
Amortisman Süresi

ERP Sistemlerini Tanımlama ve Anlama

Son 15 yıl, yazılım pazarında, bilgi sistemleri alanındaki hem araştırmacıların hem de uygulayıcıların odak noktası haline gelen Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri veya ERP adı verilen bir yazılım kategorisinin ortaya çıkmasına tanık oldu. Şu anda, ERP yazılım pazarı, %36-40’lık uzun vadeli büyüme oranları ile yazılım endüstrisinde en hızlı büyüyen pazarlardan biridir.

Bazı tahminler, pazarın nihai boyutunu 2010 yılına kadar 1 trilyon ABD Doları olarak ortaya koyuyor. Bu tahminler ortaya atıldığından beri, ERP pazarı yavaşladı, ancak Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) gibi bir dizi ek segment sayesinde, kurumsal çaptaki uygulama pazarının genel büyümesi hala oldukça güçlüdür.

Ayrıca, son zamanlarda piyasada yeni bir trend ortaya çıkıyor: ERP II olarak adlandırılan ERP’nin yeniden uygulanması ve genişletilmesi. Temel olarak, ERP’lerin tümü, müşteri tarafından satın alınan konfigürasyona bağlı olarak, firmanın birkaç veya tüm işlevsel alanları için destek sağlayan entegre “mega paketlerdir”.

Karmaşıklıkları, hem kısa hem de uzun vadede günlük faaliyetler üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları gözlemlenen kuruluşlarda uygulama ve dağıtımlarının karmaşıklığına yansır.

Bu, birçok başarısız uygulama raporuna yol açmıştır; ancak bunlar, uygulayıcı firmalara tahakkuk eden önemli faydalara ilişkin birçok raporla eşleştirilmiştir. Bu nedenle yöneticiler, ERP yazılımını gerekli kötülükler olarak görmekte ve ERP uygulamalarının başarı oranını artırmak ve faydaların gerçekleşmesini sağlamak için birçok araştırma yapılmıştır.

ERP’NİN ÇIKIŞI

ERP’nin tarihsel kökeni, 1960’larda sistem tasarımını dikte eden envanter yönetimi ve kontrol yazılım paketlerinde yatmaktadır. 1970’ler, sırasıyla üretim ana çizelgeleme ve merkezi envanter planlamasının tüm yönlerini otomatikleştirmeye odaklanan Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP) ve Dağıtım Kaynak Planlaması’nın (DRP) ortaya çıkışına tanık oldu.

1980’lerde, MRP’nin üretim süreçlerine yönelik geleneksel odağını sipariş işleme, üretim ve dağıtım dahil olmak üzere diğer iş işlevlerine genişletmek için yanlış adlandırılan MRPII sistemleri ortaya çıktı.

1990’ların başında MRPII, Mühendislik, Finans, İnsan Kaynakları, Proje Yönetimi vb. alanları kapsayacak şekilde daha da genişletildi. bir şirketin üretim ve dağıtım fonksiyonlarında bulunur.

Bununla birlikte, MRP II sistemleri, MRP sistemlerinin bazı dezavantajlarının üstesinden gelse de, daha az alakalı hale geldiler çünkü:

• İmalat, “stoğa üretim” durumundan uzaklaşıyor ve standardizasyonun yerini özelleştirmenin aldığı “sipariş üzerine üretim” anlayışına doğru ilerliyor. Bu, çok daha karmaşık bir planlama sürecine yol açmıştır.
• Pazarda rekabet etmek isteyen kuruluşlar için kalite ve maliyet yalnızca minimum gereksinimlerdir. Rekabet, agresif teslimat, teslim süreleri, esneklik ve daha yüksek ürün farklılaştırma seviyelerine sahip tedarikçiler ve müşterilerle daha fazla entegrasyon temeline geçmiştir.

Sonuç olarak, MRPII daha da genişletildi ve ERP olarak yeniden adlandırıldı. Bir ERP sistemi MRPII sisteminden yalnızca sistem gereksinimlerinde değil, aynı zamanda teknik gereksinimlerde de farklılık gösterir, çünkü grafik kullanıcı arabirimi, ilişkisel veritabanı, dördüncü nesil dil kullanımı ve bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçları gibi teknoloji yönlerini ele alır.


ERP Programları
ERP programları listesi
ERP sistemi
Erp Nedir
ERP programı öğrenme
En iyi ERP Programları
ERP açılımı
Erp ekşi


Ayrıca, “MRP II geleneksel olarak iç kaynaklar üzerinde planlama ve çizelgelemeye odaklanırken, ERP, dinamik müşteri taleplerine ve programlarına dayalı olarak tedarikçi kaynaklarını da planlamaya ve programlamaya çalışmaktadır”. ERP’nin bu kısa evrimsel tanımı tasvir edilmiştir.

Kalakota ve Robinson (2001), gösterildiği gibi, ERP’yi “teknoloji” ve “işletmelerin iç ve dış bileşenleri” entegrasyon sürecinin ikinci aşaması olarak konumlandırır. Kalakota ve Robinson’a (2001) göre, evrimin 1. Dalgası. ERP, Üretim Entegrasyonunun (MRP) ortaya çıkışını ele alırken, 2. Dalga Kurumsal Entegrasyon (ERP) ile ilgilidir.

“Önemli iş sürücülerinin” (eski sistemlerin değiştirilmesi, daha fazla kontrol elde edilmesi, küreselleşmenin yönetilmesi, düzenleyici değişikliğin ele alınması ve işletme genelinde fonksiyonların entegrasyonunun iyileştirilmesi) birleşik etkisi, MRP’den ERP’ye “yapısal geçişi” zorladı.

ERP geliştirmenin ikinci dalgasındaki bir diğer önemli faktör, genellikle ERP’nin benimsenmesinin ana nedeni olarak gösterilen Y2K hazırlığıydı. Yeni bir dalga olan Wave 5, artık mevcut ve ERP II’yi kurumsal entegrasyona yeni yaklaşım olarak konumlandırıyor.

ERP TANIMI

ERP sistemleri için üzerinde anlaşmaya varılmış bir tanım olmamasına rağmen, özellikleri bu sistemleri bir organizasyonun temel işlevsel alanlarını desteklemek için tasarlanmış entegre, her şeyi kapsayan, karmaşık mega paketler olarak konumlandırır. American Production and Inventory Control Society (APICS), ERP’yi “müşteri siparişlerini almak, yapmak, sevk etmek ve muhasebeleştirmek için gereken işletme çapında kaynakları belirlemek ve planlamak için muhasebe odaklı bir bilgi sistemi” olarak tanımlar.

Sonuç olarak, tanımı gereği ERP, operasyonel düzeyde bir sistemdir. Bu nedenle, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi, kuruluşlar genelinde satıcı uygulamalarından elde edilen derin iş uygulamaları bilgisini içeren, kurumsal çapta entegre bir standart bilgi sistemi için genel bir terimdir.

ERP, üretim, finans ve dağıtım dahil olmak üzere tüm iş fonksiyonlarını entegre eden stratejik bir iş çözümü olarak da tanımlanabilir. ERP sistemleri aynı zamanda “kurumsal sistemler” ve “kurum çapında Bilgi Sistemleri” olarak da anılmaktadır.

Bir işletmenin bilgi sistemleri gereksinimlerinin çoğunu karşılayan özelleştirilmiş, paketlenmiş, yazılım tabanlı bir sistemdir. Bir işletme içindeki tüm fonksiyonlar arasında bilgi akışını kolaylaştıran bir yazılım mimarisidir.

Sonuç olarak, ERP sistemleri geleneksel olarak işlem odaklı işleme sistemleri veya işlem omurgaları olarak düşünülür. Ancak, kuruluşların artan ihtiyaçlarına göre sürekli olarak yeniden tanımlanırlar.

Bu nedenle, çeşitli tanımlar ERP sistemlerinin bir organizasyonun iş süreçlerinin birçok özelliğini barındıran kurumsal çapta bilgi sistemleri olduğuna işaret etmektedir. Seçim, uygulama ve kullanımdan önce dikkatlice düşünülmesi gereken son derece karmaşık, entegre sistemlerdir. Bu alanlardan herhangi birinin ihmal edilmesi, bir şirketi FoxMeyer, Unisource Worldwide Inc., vb. tarafından zaten kullanılan başarısızlığa giden yolda yönlendirebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir