İÇ ERP SİSTEMLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İÇ ERP SİSTEMLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Haziran 2022 ERP Modülleri kurumsal kaynak planlama (erp) nedir Kurumsal kaynak PLANLAMA ve veri Analizi 0
Yapay Veri Kümesi

İÇ ERP SİSTEMLERİ

ERP sistemleri, organizasyonun çok çeşitli temel operasyonel alanlarını desteklemek için modüler bir yapı (yani çoklu modül) kullanır. Kalakota ve Robinson’a göre, bir ERP sistemini içeren çok çekirdekli uygulamalar “belirli bir işlevsel alanda belirli iş süreçlerini gerçekleştiren daha küçük yazılım modüllerinden oluşturulmuşlardır.

Örneğin, bir üretim uygulaması normalde satış ve envanter takibine, hammadde gereksinimlerini tahmin etmeye ve tesis bakımını planlamaya izin veren modüller içerir.” Tipik olarak, bir ERP sistemi, her fonksiyonda veri depolayan ortak bir ilişkisel veritabanı ile kuruluş genelinde entegre edilir.

ERP’nin verimlilik, etkinlik ve optimize edilmiş iş süreçlerinin uygulanmasında iyileştirmeler getirerek mevcut işletmeleri kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir.

Yöneticilerin zorlu ERP projelerinde ilerlemeye çalışmasının temel nedenlerinden biri, mevcut sistemlerin parçalanmasına son vermek, bir standardizasyon sürecine izin vermek, tüm şirket genelinde veriler üzerinde daha fazla görünürlük sağlamak ve bazı durumlarda rekabetçi sonuçlar elde etmektir. 

ERP sistemleri, operasyonlar, lojistik, finans veya insan kaynakları gibi “arka ofis” işlevlerini ve entegre bir bileşen olarak satış, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi “işlem tabanlı olmayan sistemler” veya “ön ofis” işlevlerini içerecek şekilde genişlemiştir.

Bu dahil etme, gösterildiği gibi Tedarik Zinciri Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) stratejilerinin ve sistemlerinin ortaya çıkmasının bir sonucudur.

Piyasada bulunan ERP sistemlerinin modüllerinin adları ve numaraları farklılık gösterse de tipik bir sistem, modüllerin bilgileri özgürce paylaşmasına ve aktarmasına izin vererek ve tüm bilgileri tek bir veritabanında merkezileştirerek tüm işlevlerini bütünleştirir. Böyle bir ERP sistemine genel bir bakış sağlar.

ERP paketleri, bir kuruluşu kanıtlanmış bir dizi iş sürecini uygulamaya zorlar; bu, kuruluşun “tekerleği yeniden icat etmesine” gerek olmadığı anlamına gelir. ERP paketleri, yeniden kullanılabilir “en iyi uygulama” iş süreçlerini kapsar.

En son teknoloji ve süreçler ilerledikçe, paketlenmiş yazılım alıcıları da onlarla birlikte hareket eder. ERP paketleri işin temelini verir, böylece yönetim “pazar payı kapmaya” konsantre olabilir.

Kalakota ve Robinson (2001) ERP sistemlerinin popülaritesinin, “kullanışlılıklarını yitirmiş, bağlantısız, koordinasyonsuz uygulamalar” portföylerinin yarattığı zorlukları çözüyor gibi görünmelerinden kaynaklandığını vurgulamaktadır.

Bu “eski sistemler”, iş üretkenliği ve performansı üzerindeki en büyük engellerden birini sağlar çünkü birçok farklı bilgisayar sisteminin bakımı çok büyük maliyetlere yol açar.


Kurumsal kaynak PLANLAMA ve veri Analizi
ERP Programları
Erp sistemi Nedir
Kurumsal Kaynak PLANLAMA sistemleri
ERP sistemi
kurumsal kaynak planlama (erp) nedir
ERP Modülleri
Kurumsal kaynak planlamasi örnekleri


Bunlar arasında şunlar yer alır: rasyonalizasyon, artıklık, yeniden anahtarlama, yeniden biçimlendirme, güncelleme, hata ayıklama, silme vb. gibi doğrudan maliyetler, ancak daha da önemlisi, bir şirketin üretimi/üretimiyle iletişim kuramayan satın alma ve satış sistemi gibi dolaylı maliyetleri içerir. çizelgeleme sistemleri, önde gelen üretim verimliliği ve müşteri hizmetleri.

Önemli olan, yönetimin uyumsuz sistemlerden gelen bilgilere dayanarak hayati kararlar almasına ve dolayısıyla sağlam iş mantığından ziyade içgüdüye güvenmesine izin verilmesi olabilir.

Bir ERP sisteminin uygulanmasının arkasında üç hedef belirledi:

1.Finansal Verilerin Entegrasyonu: Yöneticiler fonksiyonlarının veya birimlerin finansal verilere bakış açısına bağlı olduklarında, çelişkili yorumlar ortaya çıkacaktır (örn. Bir ERP sistemi kullanmak, satışların tek bir versiyonunu sağlar.

2. Süreçlerin Standardizasyonu: Satın almalar yoluyla büyüyen bir imalat şirketi, muhtemelen farklı birimlerin aynı ürünü oluşturmak için farklı yöntemler kullandığını görecektir. Süreçleri standartlaştırmak ve entegre bir bilgisayar sistemi kullanmak zamandan tasarruf sağlayabilir, üretkenliği artırabilir ve kişi sayısını azaltabilir. Aynı zamanda, farklı birimler ve sahalar arasında işbirliğini ve üretimin planlanmasını da sağlayabilir.

3. İnsan Kaynakları Bilgilerinin Standardizasyonu: Bu, özellikle çok siteli bir şirkette faydalıdır. Çalışan zamanını izlemek ve faydaları iletmek için birleşik bir yöntem, son derece faydalıdır çünkü iş gücü arasında bir adalet duygusunu teşvik etmenin yanı sıra şirketi bir bütün olarak düzene sokar.

ERP’NİN FAYDALARI

Açıkça, düzgün bir şekilde uygulanan bir ERP sistemi, iş bilgi işlem için benzeri görülmemiş faydalar sağlayabilir. Bununla birlikte, bazı şirketler herhangi bir ölçülebilir faydayı veya iş süreci iyileştirmelerini belirlemekte güçlük çekmektedir.

Örneğin, Pallatto (2002), bazı satıcıların ve danışmanların, ERP uygulamalarıyla orijinal iş hedeflerine ve faydalarına ulaşılamadığında kötü deneyimler ve yönetim hayal kırıklığı nedeniyle şu anda ERP terimini “yumuşak pazarladıklarını” gözlemledi.

Rutherford (2001), ERP uygulamalarının sadece %10 ila %15’inin beklenen faydaları sağladığını gözlemlemiştir. James ve Wolf’a (2000) göre faydaları tespit edebilen şirketler, uygulanan ERP sistemi olmadan da gerçekleştirilebileceklerini düşündüler.

ERP’lerinden elde ettikleri faydanın çoğunun, ERP’ye yatırım yapmadan elde edilebilecek envanter optimizasyonu gibi değişikliklerden geldiğini hissettiler. Bu nedenle, ERP sistemleri, önemli performans artışı ile sonuçlanan radikal iş değişikliği için bir katalizör olarak düşünülebilir.

Bir ERP uygulamasının bir örneğini bildiren James ve Wolf’a göre, “Bugün elde edebileceğimiz faydaların çoğu, ERP üzerinde çalışmaya başladığımız zaman tahmin edilemezdi.

Aslında, geriye dönüp bakıldığında, bu büyük sistemlerin değerinin çoğunun, Bilgi Teknolojisine dayalı gelecekteki büyüme için yarattıkları altyapı temelinde yattığı görülüyor.”

Shang ve Seddon (2000), kuruluşların ERP sistemlerini kullanmalarından elde edebilecekleri kapsamlı bir iş faydaları çerçevesi sunmuştur. Beş fayda boyutunda (operasyonel, yönetimsel, stratejik, BT altyapısı, organizasyonel) birleştirilmiş 21 ERP avantajı sunarlar.

Shang ve Seddon (2000), planlama için kapsamlı bir temel sağlamak için ERP sistemlerinin özelliklerini, BT faydalarına ilişkin literatürü, 233 ERP-satıcı başarı öyküsüne ilişkin Web tabanlı verileri ve 34 ERP vakasıyla yapılan görüşmeleri analiz etti. ERP sistemini doğrulamak ve yönetmek.

Shang ve Seddon çerçevesinin odak noktası ve hedefi, “bir kuruluşun üst yönetiminin bakış açısından faydaları dikkate alan bir fayda sınıflandırması geliştirmek” ve bu, “içeride fikir birliği oluşturmak için bir iletişim aracı ve kontrol listesi olarak kullanılabilecektir. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir