Kurumsal Çeviklik – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kurumsal Çeviklik – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Haziran 2022 Çeviklik testleri Kurumsal çeviklik Kurumsal Çeviklik eğitimi 0
Program Tipolojisi

Kurumsal Çeviklik için Bilgi Akışlarını Tanımlama

Bilgi yönetimi (KM) uygulaması, bilginin gücünü gruba, organizasyona ve hatta işletme düzeyine götürme iddiasındadır. BY’nin bu potansiyel faydası evrensel olarak görülmese de, birçok bilim insanı bilginin rekabet avantajının çok az sürdürülebilir kaynağından birini temsil ettiğini iddia etmektedir. Bu nedenle, farklı bilgi temelinde rekabet eden bilgiye dayalı bir organizasyon, performans ve yetenek açısından büyük umut vaat ediyor gibi görünmektedir.

Nissen’den yola çıkarak, bilgiye dayalı organizasyon, organizasyonel hedefleri etkilemek için gerekli olduğu zaman ve yerde önemli bilgileri uygulayabilmelidir. Bununla birlikte, bilgi kuruluş içinde eşit olarak dağıtılmaz, bu nedenle hızlı ve verimli bilgi akışı, kurumsal performans için kritik öneme sahiptir.

Bir işletme (örneğin küresel imalat firmaları, telekomünikasyon ve yazılım şirketleri, askeri kuvvetler) ne kadar büyük, coğrafi olarak daha dağınık ve zaman açısından kritik olursa, etkinlik açısından bilgi akışı o kadar önemli hale gelir. Ne yazık ki, bilginin nasıl aktığına dair ortak bilgimiz oldukça ilkeldir.

Bilgi akışı teorisi ve rehberlik için uygulamadan yoksun, milyonlarca dolarlık KM projeleri olan işletmeler bile intranetler ve Web portalları gibi geçmiş bilgi teknolojilerini görmekte zorlanıyor. Ayrıca, Nissen, Kamel ve Sengupta, bu tür KM projelerinin temel olarak bilinen en az etkili yaklaşımlardan biri olan deneme yanılmaya dayandığını belirtiyor.

Bu bölüm, bilgi akışına ilişkin temel arka planı özetlemek için ağırlıklı olarak Nissen’den yararlanmaktadır. Özellikle bilgi yönetimi üzerine ortaya çıkan literatürden önemli kavramlara odaklanır ve bilgi akışları üzerine mevcut çalışmaları artırır.

Bu makalenin amaçları doğrultusunda, BY literatüründen üç önemli kavram özetlenmiştir: 1) bilgi hiyerarşisi, 2) bilgi yönetimi yaşam döngüsü ve 3) mevcut bilgi akışı teorisi.

Bilgi Hiyerarşisi

Birçok bilim insanı bir bilgi, bilgi ve veri hiyerarşisi kavramsallaştırır. Gösterildiği gibi, hiyerarşinin her bir seviyesi aşağıdakini temel alır. Örneğin, bilgi üretmek için veri gereklidir, ancak bilgi veriden daha fazlasını içerir (örneğin, verinin bağlam içinde olması gerekir).

Benzer şekilde, bilgi üretmek için bilgi gereklidir, ancak bilgi sadece bilgiden fazlasını içerir (örneğin, eylemi mümkün kılar). Bu hiyerarşinin üçgen şeklini, üç yapı arasında ayrım yapmak için iki boyutlu bolluk ve eylem yeteneği kullanarak operasyonel hale getiriyoruz.

Kısaca, veriler en altta, bilgi ortada ve bilgi en üstte yer alır. Üçgenin geniş tabanı, verilerden katlanarak daha az mevcut bilgi ve hatta herhangi bir alanda daha az bilgi parçası ile veri bolluğunu yansıtır.

Böylece, her düzeydeki üçgenin genişliği, veriden bilgiye ilerlemede azalan bolluğu yansıtır. Üçgenin her düzeydeki yüksekliği, eyleme geçirilebilirliği yansıtır (yani, iyi bir karar veya etkili davranış gibi uygun eylemi gerçekleştirme yeteneği).

Bolluklarının tersine, veriler eylemi desteklemek için özellikle güçlü değildir ve bilgi verilerden daha güçlüdür. Ancak bilgi eylemi doğrudan destekler, dolayısıyla konumu üçgenin tepesine yakındır. İlginç bir şekilde, bu tür hiyerarşilerde bilginin “üstünde” bir veya daha fazla ek seviyeye ilişkin mevcut spekülasyonlar var. Bu makale “bilgelik akışına” değinmeye çalışmamaktadır.


Kurumsal çeviklik
Sporda çeviklik
Kurumsal Çeviklik eğitimi
Çeviklik Nedir
Çeviklik Makale
Çeviklik testleri
İş hayatında Çeviklik
Çeviklik Eğitimi


Bilgi Yönetimi Yaşam Döngüsü

Nissen et al. (2000), bilgi yönetimi ile ilişkili bir süreç akışı veya yaşam döngüsü hissini gözlemler. Literatür araştırmalarını entegre ederek, altta özetlendiği gibi birleştirilmiş bir KM yaşam döngüsü modelini sentezlerler.

Kısaca, yaratma aşaması, bir işletme içinde yeni bilgi üretildiği için yaşam döngüsünü başlatır; diğer modellerdeki benzer terimler, yakalama ve elde etmeyi içerir. İkinci aşama, genellikle taksonomiler, ontolojiler ve depolar gibi sistemleri kullanan bilginin organizasyonu, haritalanması veya demetlenmesi ile ilgilidir.

Aşama 3, bilgiyi resmi veya açık hale getirmek için mekanizmalara değinir; diğer modellerdeki benzer terimler, depolamayı ve kodlamayı içerir. Dördüncü aşama, işletmede bilgiyi paylaşma veya dağıtma yeteneği ile ilgilidir; buna aktarım ve erişim gibi terimler de dahildir.

Organizasyonda problem çözme veya karar verme için bilgi kullanımı ve uygulaması, Aşama 5’i oluşturur ve örgütsel öğrenmeyi ve dolayısıyla zaman içinde bilgi yaratmaya geri dönüşü yansıtan bilginin arıtılması ve evrimini kapsayan altıncı bir aşama dahil edilir.

IS tasarımında kullanılan tanıdık yaşam döngüsü modellerinde olduğu gibi, bu Yaşam Döngüsü Modelinin çeşitli aşamaları boyunca ilerlemesinin genellikle yinelemeli olduğunu ve aşamalar arasında geri besleme döngülerini içerdiğini belirtmek önemlidir; yani, tüm adımların sırayla atılması gerekmez ve bu yaşam döngüsü boyunca akışın mutlaka tek yönlü olması gerekmez.

Güncel Bilgi Akışı Teorisi

Bu bölüm, Nissen tarafından geliştirilen dinamik modeli özetlemektedir. Nonaka’nın (1994) genişletilmiş bir bilgi akışı dinamikleri modelini kavramsallaştırma çalışması üzerine inşa ederek başlar. Bu genişletilmiş model, yöneticilerin bilgi akışını artırmanın kurumsal zekayı nasıl artırabileceğini daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

İlk adım, Nonaka’nın iki boyutlu çerçevesini üçüncü bir boyut olan KM yaşam döngüsünü dahil ederek güçlendirmektir. Sunulan Amalgamated Model’den yaşam döngüsü aşamalarını kullanarak yapıyı operasyonel hale getiriyoruz.

İkinci adım, epistemolojik ve ontolojik boyutların yeniden etiketlenmesini gerektirir. Epistemolojik ve ontolojik terimler, mevcut bağlamda kullanıldıklarında kafa karıştırıcı olabileceğinden, bunları sırasıyla açıklık ve erişim olarak yeniden etiketleyerek, doğrudan her bir boyutun ana odağını (yani, açık ve örtük bilgiyi ayırt etmek; bilgi bir girişim aracılığıyla ulaşır).

İşletme içinde akarken bilginin çeşitli dinamik modellerini göstermek ve sınıflandırmak için birkaç kavramsal vektöre dikkat çekiyoruz. Örneğin, “P&P” etiketli basit doğrusal akış, çoğu işletmenin çalışanları bilgilendirme, eğitme ve kültürleştirme girişiminde bulunma biçimini gösterir: kuruluştaki bireylerin ezberlemesi, başvurması ve başvurması beklenen açık belgeler ve yönergelerdir.

Başka bir örnek olarak, “KMLC” (yani KM yaşam döngüsü) olarak adlandırılan döngüsel bilgi akışı, basit doğrusal karşılığına göre daha karmaşık bir dinamiği yansıtır. Bu akış, örneğin bir çalışma grubu içinde bir bilgi yaratma, dağıtım ve evrim döngüsünü tanımlar.

Ayrıca, Nonaka’nın dinamik bilgi akışı modeli, bu uzayda, “SECI” (yani, sosyalleştirme, dışsallaştırma, birleştirme, içselleştirme), “dışsallaştırma”, “birleştirme” ve ” içselleştirmek” gerekir.

Böylece, modelimiz Nonaka tarafından önerileni kapsıyor ve bilgi yaşam döngüsü boyunca akarken karmaşık bir dinamik gösteriyor. Ayrıca, bu uzayın incelenmesi, Nonaka’nın teorisinin bir parçası olmayan ama ampirik olarak türetilmiş Yaşam Döngüsü Modelinin (örneğin anahtar bilgi üretimi ve evrimi için). Açıkça, pek çok başka akış ve model bu şekilde gösterilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir